Onder de titel, ‘Bei der Energiewende droht Deutschland der endgültige Kontrollverlust’, schreef Daniel Wetzel in ‘Welt’ over een recent rapport van de Duitse Rekenkamer, waarin deze de Duitse regering beschuldigde van ernstig wanbeheer bij de Energiewende. De daaruit voortvloeiende verspilling is zonder precedent volgens de Rekenkamer.

Gaan we in Nederland dezelfde kant op?

Ik pik enkele elementen uit de Engelse vertaling van het artikel van Daniel Wetzel: ‘Germany Risks Permanent Loss Of Control Of Energiewende, Federal Audit Office Warns’.

Germany’s Federal Audit Office has accused the government of a catastrophic mis–management of the green energy transition (Energiewende). The wastage of resources is “unprecedented”. …

The expenditure for the ecological restructuring of the energy supply is in a “blatant disproportion to the hitherto poor yield”, said President of the Court of Audit Kay Scheller in Berlin: “The Federal Government is at risk to fail with its once in a generation project of the Energiewende”.

A little more than a year before Germany’s climate-policy “milestone 2020”, the auditing body has concluded a catastrophic assessment of the government’s energy policy. Germany would miss its targets for both reducing greenhouse gas emissions and primary energy consumption as well as for increasing energy productivity and the share of renewable energy in transport. At the same time, policy makers had burdened the nation with enormous costs.

“Over the past five years alone, at least 160 billion euros have been spent on the transformation of the energy system,” the report states: “If the costs of energy system transformation continue to rise and its targets continue to be missed, there is a risk of a loss of confidence in the ability of government action.” …

According to Federal Audit Office data, the Energiewende has cost around 34 billion euros in 2017 alone. In addition to the federal government’s expenditure of almost 8 billion euros, this also includes the burdens on end consumers, in particular due to the renewable energy levy (EEG). “The Federal Government, incidentally, does not have an overall grasp of the costs or any transparency in this respect.”

Het beleidsautisme van de Duitse overheid heeft inmiddels een niveau bereikt dat in 80 jaar niet meer is voorgekomen.

The Federal Government explained its refusal to conduct a transparent cost-benefit analysis of the Energiewende by saying that these costs could only be compared with a “counterfactual scenario”. Because electricity grids and power plants would have had to be renewed even without the Energiewende, only a comparison of a world with and a world without the Energiewende would be meaningful. However, such a comparison could not be made because of the large number of uncertain basic assumptions.

The Federal Audit Office, however, does not consider these replies to be tenable. “It is conspicuous that the Federal Ministry of Economics and Technology has not commented on the missed targets some of which are quite considerable,” the Federal Audit Office states. …

Scheller said it was “regrettable” that Germany had lost its self-propagated international pioneering role: “Germany had made a strong start and is now doing comparatively poorly internationally.”

The President of the Court of Audit referred to the ranking of the World Economic Forum: According to the ranking, Germany is no longer represented on the list of the ten most successful energy transition countries in Europe. Internationally, Germany occupies only the 16th place. …

Voor de Duitse versie van het betrokken artikel, zie hier.

De Engelse versie is hier te vinden.

Haalbaar en betaalbaar ?

Is het werkelijk spijtig dat Duitsland zijn voortrekkersrol heeft verloren? Zoals een van de populairste onder onze nationale wijsgeren, Johan Cruyff, eens zei:

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’

En:

‘Elk nadeel hep zijn voordeel.’

Het is nu wel overduidelijk geworden dat de Energiewende een groot fiasco is geworden, conform wat de critici reeds vele jaren hebben voorspeld. Het voordeel daarvan is dat de Duitsers daarvoor leergeld hebben betaald en andere landen (gratis!) van hun ervaringen kunnen profiteren.

Minister Wiebes heeft bij herhaling verklaard dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn. De ervaring van onze Oosterburen met de Energiewende leert ons dat er onmogelijk aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Ergo …?

Als de gründliche Duitsers er niet in slagen, zou het Nederland dan wèl lukken? De vraag stellen, is hem beantwoorden.

En ondertussen wil die verschrikkelijke opwarming maar steeds niet komen.