Door John Geijp (Dagblad van het Noorden).

Het verzet tegen de windmolens in Groningen en Drenthe krijgt een landelijk vervolg in het zogeheten Democratisch Energie Initiatief (DEI).

Het eist meer democratie bij de ontwikkeling van de plannen voor de bestrijding van de CO2-uitstoot. Gemeenten en waterschappen in 30 regio’s moeten het komende jaar een plan opstellen om in hun gebied de energie te verduurzamen. Volgens het DEI krijgen de bestuurders een dwingende opdracht, waarin onvoldoende ruimte is voor de ideeën en opvattingen van de burgers.

Kiem

Lies Zondag.

De kiem voor het DEI is gelegd bij het verzet tegen de windmolens in Groningen en Drenthe. Rond prominente actievoerders tegen de komst van die turbines, zoals als het Veendammer raadslid Lies Zondag en Nico Broekema uit Emmen, heeft zich een initiatiefgroep geformeerd met deelnemers uit heel het land. Onder hen emeritus hoogleraar Pieter Lukkes uit Leeuwarden en artiest Gerard Cox uit Mijnsheerenland. ,,Bestuurders, wetenschappers, mensen van de vakbond, actievoerders – het is een heel divers gezelschap”, zegt Broekema.

Onderop

Hij bezweert dat het DEI niet de verduurzaming van de energie wil stoppen. De Emmenaar: ,,Maar een echt duurzaam energiebeleid moet je van onderop opbouwen. Wat nu dreigt is dat de regio’s een centraal opgelegd en uitgewerkt model voor duurzame energie krijgen. Daarmee krijg je lokaal en regionaal geen draagvlak. Natuurlijk moet er enige centrale aansturing zijn, maar de balans is zoek.” Het DEI heeft zijn zorgen kenbaar gemaakt in een brief aan alle gemeenten en waterschappen.

Pieter Lukkes.

De 30 regio’s krijgen de opdracht een zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) te schrijven. Daarin moeten ze voor eind volgend jaar aangeven hoe ze het aandeel in de reductie van de CO2-uitstoot gaan realiseren, waarvoor ze van het Rijk opdracht hebben gekregen.

Boete

Broekema: ,,Als Nederland zijn doelstellingen niet haalt, dan krijgt het daarvoor een boete van Europa. Die gaan ze doorberekenen naar de regio’s die niet aan hun opdracht hebben voldaan. Die lasten komen bij de lokale bevolking terecht.”

Naast minder dwang en meer democratie wil het DEI dat de verduurzaming de burger minder overlast gaat opleveren, door energiebronnen te kiezen en te onderzoeken die weinig beslag op de ruimte leggen.

Vast

Nico Broekema.

Broekema: ,,Volgens het nieuwe Klimaat-akkoord komen er weer enorme hoeveelheden windmolens op land bij. Dat loopt natuurlijk weer helemaal vast. Kijk eens naar de mogelijkheden van thoriumenergie.” Ook moet er meer werk worden gemaakt van energiebesparing door de isolatie van gebouwen, vindt het initiatief.

Het DEI meent dat Nederland zichzelf onnodig oplegt om zelf zijn klimaatdoelen te halen. Broekema: ,,Je moet de verduurzaming in Europees verband regelen.” Hij wijst onder meer op het NERO-windmolenpark in Roemenië, waarvan de plannenmakers de groene stroom aan Nederland willen leveren. ,,De Europese regels staan het toe”, aldus Broekema. Het kabinet ziet er echter vooralsnog niets in.

Inspireren en steunen

Broekema: ,,Wij willen een verduurzaming die democratisch is gelegitimeerd. We willen gemeenten en waterschappen inspireren, steunen en helpen. En ook met bedrijven willen we samenwerken.”

Als het aan Broekema, wordt het initiatief Europees. ,,We willen daarom eind dit jaar, of begin volgend jaar een internationale conferentie beleggen. De contacten met personen en organisaties in andere landen zijn al gelegd.”

Bron hier.