Kees de Lange.

De energietransitie is het Nederlandse equivalent van Mao’s ‘Grote Sprong Voorwaarts’, of – dichter bij huis – van de Duitse Energiewende. En we weten hoe het daarmee is vergaan.

Opmerkelijk is dat dit project wordt geleid door Eric Wiebes en Ed Nijpels, twee VVD’ers, voormannen van een liberale partij, die traditioneel pal stond voor de vrijheid van het individu en beperking van de staatsinvloed in de economie. Thans geven zij leiding aan een ontwikkeling die gaat in de richting van het klassieke economische Sowjet-model, met de daarmee onlosmakelijke inperking van de persoonlijke vrijheid en megaverspilling van schaarse middelen – hun eigen achterban verweesd achterlatend.

‘Het kan verkeren’, zei Brederode.

Hoe zal de kiezer daarop reageren? We wachten met spanning af.

Eergisteren en gisteren rapporteerde Climategate.nl over de bijdragen van resp. Fred Udo en Marcel Crok aan het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over de klimaatwet. Vandaag is het de beurt aan Kees de Lange, oud-senator en emeritus hoogleraar chemische fysica, gespecialiseerd in atmosferische chemie en fysica en complexe modellering.

De klimaatwet is volgens de critici buitengewoon controversieel omdat de verwachte positieve effecten onmeetbaar klein en de jaarlijkse kosten gigantisch groot zullen zijn. 

Ernst Lissauer sprak Kees de Lange in de wandelgangen van het Binnenhof:

         

Apocalyptisch

Aangezien de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor dit honderden miljarden verslindende project is het in ieders belang dat er volstrekte helderheid wordt verschaft over de inhoud, de effecten en het nut van de klimaatwet. De media, die de bevolking veelal op hysterische en apocalyptische toon van ‘informatie’ voorzien, verschaffen die helderheid in ieder geval niet. 

Bovendien worden de gespreksonderwerpen over deze klimaatwet met zulke verstrekkende financiële en infrastructurele gevolgen aan de zogeheten klimaattafels bepaald. Deze worden bemand door milieuclubs, politici en deskundigen met ‘groene’ belangen en een ernstig gebrek aan wetenschappelijke kennis. Deze gang van zaken is onverantwoord en onaanvaardbaar. 

Geen natuurwetenschappelijke basis

Vele natuurwetenschappers verkondigen al geruime tijd dat het klimaatalarmisme, waarmee we dag in dag uit worden bestookt, geen duidelijke en verifieerbare natuurwetenschappelijke basis heeft. Een besef dat ook langzamerhand lijkt door te dringen in Den Haag, getuige het rondetafelgesprek over de klimaatwet met enkele kritische wetenschappers.

Bekijk hier de bijdrage van professor Kees de Lange waarin hij de Kamerleden bijpraat over wetenschap en klimaat en de kosten en baten van de klimaatwet:

       

Een uitgebreide en bijzonder heldere versie van zijn boodschap met grafieken en tabellen treft u hier aan.

U kunt hier de video van het gehele rondetafelgesprek bekijken.

Pikant was de opmerking van het VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius, die slechts zo’n jaar klimaat in haar portefeuille heeft. Zij beweerde dat de jarenlange kennis van Kees de Lange was gebaseerd op ‘verouderde schetsen’. De reactie van Kees de Lange is hier te zien (vanaf 43:08).

Klimaatpaus

In het gesprek heeft Thierry Baudet een felle aanvaring met Ed Nijpels, de zelfbenoemde Klimaatpaus van Nederland. Nijpels was ooit politiek leider van de VVD en daarvoor leraar maatschappijleer. Een politicus die niet gehinderd door enige vorm van wetenschappelijk inzicht met volle steun van zijn partijgenoten deze klimaatwet koste wat het kost wil en moet doordrukken.

Zie ook hier.

Hopelijk komt het rationele deel van politiek Nederland bijtijds tot zinnen en kunnen zij het oververhitte klimaatdebat op een kalme en koele wijze beëindigen en de juridische en financiële klimaatramp die Nederland bedreigt bijtijds keren.

Bron hier.