Kees de Lange over de kosten en baten van de klimaatwet: een miljardenverslindend project zonder aantoonbaar resultaat

Kees de Lange.

De energietransitie is het Nederlandse equivalent van Mao’s ‘Grote Sprong Voorwaarts’, of – dichter bij huis – van de Duitse Energiewende. En we weten hoe het daarmee is vergaan.

Opmerkelijk is dat dit project wordt geleid door Eric Wiebes en Ed Nijpels, twee VVD’ers, voormannen van een liberale partij, die traditioneel pal stond voor de vrijheid van het individu en beperking van de staatsinvloed in de economie. Thans geven zij leiding aan een ontwikkeling die gaat in de richting van het klassieke economische Sowjet-model, met de daarmee onlosmakelijke inperking van de persoonlijke vrijheid en megaverspilling van schaarse middelen – hun eigen achterban verweesd achterlatend.

‘Het kan verkeren’, zei Brederode.

Hoe zal de kiezer daarop reageren? We wachten met spanning af.

Eergisteren en gisteren rapporteerde Climategate.nl over de bijdragen van resp. Fred Udo en Marcel Crok aan het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over de klimaatwet. Vandaag is het de beurt aan Kees de Lange, oud-senator en emeritus hoogleraar chemische fysica, gespecialiseerd in atmosferische chemie en fysica en complexe modellering.

De klimaatwet is volgens de critici buitengewoon controversieel omdat de verwachte positieve effecten onmeetbaar klein en de jaarlijkse kosten gigantisch groot zullen zijn. 

Ernst Lissauer sprak Kees de Lange in de wandelgangen van het Binnenhof:

         

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

Apocalyptisch

Aangezien de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor dit honderden miljarden verslindende project is het in ieders belang dat er volstrekte helderheid wordt verschaft over de inhoud, de effecten en het nut van de klimaatwet. De media, die de bevolking veelal op hysterische en apocalyptische toon van ‘informatie’ voorzien, verschaffen die helderheid in ieder geval niet. 

Bovendien worden de gespreksonderwerpen over deze klimaatwet met zulke verstrekkende financiële en infrastructurele gevolgen aan de zogeheten klimaattafels bepaald. Deze worden bemand door milieuclubs, politici en deskundigen met ‘groene’ belangen en een ernstig gebrek aan wetenschappelijke kennis. Deze gang van zaken is onverantwoord en onaanvaardbaar. 

Geen natuurwetenschappelijke basis

Vele natuurwetenschappers verkondigen al geruime tijd dat het klimaatalarmisme, waarmee we dag in dag uit worden bestookt, geen duidelijke en verifieerbare natuurwetenschappelijke basis heeft. Een besef dat ook langzamerhand lijkt door te dringen in Den Haag, getuige het rondetafelgesprek over de klimaatwet met enkele kritische wetenschappers.

Bekijk hier de bijdrage van professor Kees de Lange waarin hij de Kamerleden bijpraat over wetenschap en klimaat en de kosten en baten van de klimaatwet:

       

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

Een uitgebreide en bijzonder heldere versie van zijn boodschap met grafieken en tabellen treft u hier aan.

U kunt hier de video van het gehele rondetafelgesprek bekijken.

Pikant was de opmerking van het VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius, die slechts zo’n jaar klimaat in haar portefeuille heeft. Zij beweerde dat de jarenlange kennis van Kees de Lange was gebaseerd op ‘verouderde schetsen’. De reactie van Kees de Lange is hier te zien (vanaf 43:08).

Klimaatpaus

In het gesprek heeft Thierry Baudet een felle aanvaring met Ed Nijpels, de zelfbenoemde Klimaatpaus van Nederland. Nijpels was ooit politiek leider van de VVD en daarvoor leraar maatschappijleer. Een politicus die niet gehinderd door enige vorm van wetenschappelijk inzicht met volle steun van zijn partijgenoten deze klimaatwet koste wat het kost wil en moet doordrukken.

Zie ook hier.

Hopelijk komt het rationele deel van politiek Nederland bijtijds tot zinnen en kunnen zij het oververhitte klimaatdebat op een kalme en koele wijze beëindigen en de juridische en financiële klimaatramp die Nederland bedreigt bijtijds keren.

Bron hier.

 

Door |2018-11-04T17:33:24+00:005 november 2018|110 Reacties

110 Comments

 1. Echte Guido 5 november 2018 om 23:18 - Antwoorden

  Vier prominente klimaatwetenschappers (Prof. Dr. A. Sluijs, Dr. Ir. B. Verheggen, Prof. Dr. A.A.M. Holtslag en Dr. J. van Huissteden) hebben één dag voor de hoorzitting van vorige week een brief gestuurd naar de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat.

  In de annex maken ze gehakt van het “betoog” van Kees de Lange:

  “Het position paper van Kees de Lange kenmerkt zich door een mix van insinuaties en misvattingen. Zo heeft hij het over “dubieuze vormen van ‘harmonisering’ waarvan serieuze natuurwetenschappers onrustig worden”. Dit terwijl er meerdere temperatuurseries zijn voor de aarde als geheel, ieder met hun eigen manier om de kwaliteitscontrole van de metingen (de zogenaamde ‘harmonisering’) door te voeren. Diverse ‘skeptici’ hebben hun eigen temperatuurseries samengesteld en kwamen tot dezelfde conclusie als die van de grote klimaatinstituten. Conclusie: de Lange insinueert veel, maar heeft geen kennis van de daadwerkelijke wetenschapspraktijk op dit gebied.

  De Lange laat een schets zien van het verloop van de CO2 concentratie en de temperatuur in het verre verleden. Er zijn tegenwoordig veel betere gegevens beschikbaar over het verleden, en daaruit blijkt dat CO2 vaak een sleutelrol vervulde in historische veranderingen van het klimaat. Daarmee bevestigt de studie van paleo-klimatologie dus de belangrijke rol van CO2 in de energiehuishouding van de aarde. Conclusie: de Lange baseert zich niet op recente wetenschappelijke inzichten.”

 2. Echte Guido 5 november 2018 om 23:55 - Antwoorden

  En dan nog iets!

  In de meeste studies (zie Climate Interactive, EC Joint Research Centre, Allan A. Fawcett e.a. in Science, International Energy Agency, Joeri Rogelj van de IIASA, de MIT en van de Verenigde Naties) wordt de bijdrage van het klimaatakkoord tegen het einde van deze eeuw geschat op meer dan één graad. Dat is de moeite.

  De kosten van de energietransitie in Nederland zijn netjes berekend door CE Delft en het Planbureau voor de Leefbaarheid (PBL). We hebben het over ca. 3 miljard per jaar voor de komende decennia, oftewel minder dan een half procent van het BNP. En dan laat ik buiten beschouwing dat we ook geld kunnen verdienen door innovaties te exporteren.

  Kortom: Niet janken maar aan de slag.

  • Arie 6 november 2018 om 15:32 - Antwoorden

   Lachen man, 3 miljard per jaar.
   Alleen al de introductie van warmtepompen kost zo’n 70.000 euro per huis; doe dat keer 4 miljoen huizen en je zit al op 280 miljard. En de groene khmer willen binnen 10 jaar helemaal van het gas af zijn, omdat gas te schoon is. Dat is dus 28 miljard per jaar.

   Als het meezit tenminste; er is nu al een flink tekort aan technici, dus de belangrijkste kostenpost (arbeid) zal met de stijgende vraag nog flink toenemen. Bovendien leveren warmtepompen in de winter te weinig warmte, zodat er ’s winters extra gas, stroom of hout verstookt moet worden. Energierekeningen van huizen met warmtepompen zijn dus vaak hoger dan die van soortgelijke huizen zonder.

   Dat heeft allemaal niks met het milieu te maken. Natuurlijk heb jij gelijk dat sommige linksmensen ècht geloven dat het klimaat al miljarden jaren door de mens wordt bepaald. Je wijst er terecht op dat er zelfs klimaatwetenschappers zijn die oprecht geloven dat regendansen en kolenkachels vanaf de schepping het wereldklimaat hebben bepaald.

   Maar zelfs als je dat echt allemaal gelooft, dan is dat geen excuus om beleid op te leggen waar Nederland aan failliet gaat. Zeker niet namens het “milieu”, omdat uitgerekend het milieu GEEN baat heeft bij 99% van het ons opgelegde “klimaatbeleid”.

   Neem de vervanging van schoon gas door stroom, middels de grootschalige verbranding van bossen, oftewel “biomassa”. Maar stroom is veel vervuilender dan gas of zelfs houtkacheltjes. Alleen al omdat minstens 50% van alle stroom verloren gaat tussen energiecentrale en meterkast. De milieu-eis dat alle Nederlanders zo’n 200%extra stroom moeten gaan gebruiken zal dus tot ruim 400% extra fossiele verbranding leiden. Dat is niet alleen extreem duur (ook het stroomnet zal gigantisch uitgebreid moeten worden), maar levert het milieu echt he.le.maal. niks op.

   Er is geen seconde serieus nagedacht over dat klimaatbeleid. Dan kun je wel vinden dat dat niet hoeft omdat milieulobbyisten uitsluitend uit zijn op subsidies, maar zeg dat dan hardop.

   • Echte Guido 7 november 2018 om 07:20 - Antwoorden

    Een klein stuk buiten Phnom Penh, op een dor grasveld, staat een grote boom. Het lijkt een gewone boom, maar schijn bedriegt. Het is de Killing Tree, de boom waartegen de soldaten van de Rode Khmer babies en peuters doodsloegen, terwijl de moeders moesten toekijken. En die soldaten vergelijkt u voor de grap met de medewerkers van ons Planbureau voor de Leefbaarheid.

    Denk nu niet dat ik serieus ga reageren op uw betoog, dat inhoudelijk net zo zwak is als uw gevoel voor humor.

    • Arie 7 november 2018 om 20:28 - Antwoorden

     @Echte Guido,

     Ik ben het met je eens dat je mijn argumenten niet kunt weerleggen.
     Je wijst er terecht op dat je als leek beter van onderwerp verandert.

     Maar ook dan heb je ongelijk.
     Zou milieugekkie en Fortuyn-moordenaar Volkert zich niet prima thuis hebben gevoeld tussen de rode khmer?
     En die Groen Links wethouder Bogers; die Volkerts collega van “milieu offensief” en ook Volkerts vrouw waarschuwde; “let op, Volkert is gepakt”, zodat bezwarende feiten konden verdwijnen?
     http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020608/teksten/bin.volkert.sala.offensief.html

     Ik kan hier makkelijk honderden voorbeelden geven van “groene” politici en activisten die decennialang geweld gebruikten. Die inderdaad decennialang achter Stalin, Mao en Pol Pot aanliepen. Diezelfde kliek die nu trouwens vrijwel altijd achter hamas, hezbollah en isis aanlopen. En schreeuwen om milieumaatregelen.

     Ben je niet benieuwd hoe de linkse jihadist Tanja Nijmeijer over het milieu denkt?
     Mijn inschatting; ze is links genoeg om zich schuldig te maken aan ontvoeringen, executies en een reeks bomaanslagen (ook op kinderen in een forensenbus) in Colombia.
     Natuurlijk steunt die het klimaatakkoord.

     Feiten zijn vaak gespeend van enige humor, ben ik met je eens.
     Maar jouw claim dat we alle feiten dan maar moeten negeren is puur links nihilisme.

  • nikos 7 november 2018 om 22:38 - Antwoorden

   Echte Guido 5 november 2018 om 23:55

   “De kosten van de energietransitie in Nederland zijn netjes berekend door CE Delft en het Planbureau voor de Leefbaarheid (PBL). We hebben het over ca. 3 miljard per jaar voor de komende decennia, oftewel minder dan een half procent van het BNP. En dan laat ik buiten beschouwing dat we ook geld kunnen verdienen door innovaties te exporteren”

   De kosten van het voorstel om het doel van 49% emissiereductie in 2030 te halen zijn duurder.

   Voor zover het nu wél te berekenen is, levert het totaal aan technische maatregelen ruwweg € 3 tot 4 miljard extra jaarlijkse kosten op in 2030. Het PBL schat de benodigde investeringen op € 80 tot 90 miljard in de periode 2019-2030

   http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/voorstel-klimaatakkoord-genoeg-potentieel-voor-doel-2030-maar-succes-hangt-af-van-keuzes

 3. Willem 9 november 2018 om 14:33 - Antwoorden

  Kees de Lange, mag ik u hartelijk bedanken voor uw heldere bijdrage aan het rondetafelgesprek met onze parlementariërs. Chapeau …
  En gelukkig zijn er mét u nog andere kritische en moedige (ex-) wetenschappers en journalisten die zich publiekelijk durven uit te spreken tegen doemdenkers en klimaatalarmisten. Blijf dit vooral doen om feiten van fictie en wensdenken te scheiden.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK