Laatste rapport van VN-klimaatpanel: geen spoor van nakende klimaatcatastrofe!

IPCC SPM 2018.

Het VN-klimaatpanel (IPCC) heeft onlangs nieuw rapport gepubliceerd. We kunnen opgelucht adem halen, want in vergelijking met voorgaande rapporten is het alarmistisch gehalte sterk afgezwakt.

In een recente publicatie, getiteld, ‘Zum jüngsten IPCC-Bericht SR-15 von 2018: Von Klimakatastrophen keine Spur!’, hebben Klaus–Eckart Puls en Horst–Joachim Lüdecke (beiden verbonden aan het ‘Europäisches Institut für Klima und Energie’, EIKE), een bespreking aan het rapport gewijd.

Ik pik er een aantal elementen uit.

Het nieuwste IPCC-rapport (SR-15) van 2018 werd door de politieke planeetredders en de overwegend groengekleurde media in Duitsland enthousiast ontvangen: ‘Het einde van de wereld is nabij … weg met steenkool … verbod op auto’s … ook geen CO2 meer uitademen!’ Echter, bijna alle stellingen van de SR-15 kunnen de toets van de door de meteorologische diensten gemeten trends niet doorstaan: de temperaturen stijgen niet zoals ze zouden behoren te doen, de zeespiegelstijging aan de Duitse kust vertraagt significant, het smelten van het zomerse Noordpoolijs stagneert gedurende de afgelopen 10 jaar, en het woord ‘stormen’ komt zelfs niet voor in de Summary for Policymakers 2018.

Hierna volgen metingen en grafieken die dat aantonen.

Het volledige rapport is hier te vinden. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het gedetailleerde basisrapport en de verkorte Summary for Policymakers, hierna SPM genoemd (hier).

We gaan hier niet in op de tegenstrijdigheden tussen de uitgebreide, volledige versie enerzijds en de SPM anderzijds, die nog al eens voorkwamen in eerdere IPCC–rapporten. We behandelen alleen de SPM. Bij nauwkeurige beschouwing blijkt dat deze SPM zowel interne tegenstrijdigheden als afwijkingen van de momenteel gemeten trends vertoont.

Zo staat op blz. 4 van de SPM onder A.1:

‘Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels …’

En op dezelfde blz. onder A.2:

‘Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C (medium confidence).’

Met andere woorden, enerzijds wordt beweerd dat uitsluitend menselijke activiteiten de temperatuurverhoging tot dusver hebben veroorzaakt, anderzijds wordt gesteld dat ook andere (natuurlijke) processen een rol spelen. Wij komen daar op terug.

Van de in het IPCC–rapport genoemde en geprojecteerde trends van weersextremen en zeespiegelstijging is bijna niets terug te vinden in de meetreeksen over de afgelopen decennia tot op heden.

In het vorige IPCC–rapport stond de de ‘Technical Summary’ (.):

‘… Fifteen-year-long hiatus (…) periods are common in both the observed and CMIP5 historical GMST time series’.

In het nieuwe rapport staat (…):

Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate (high confidence).’

‘If’ … ‘als’ … ja als het woordje ‘als’ er niet had gestaan!

In dit verband is het opmerkelijk dat in de SPM 2018 ook natuurlijke klimaatveranderingen als bijdrage aan de opwarming worden genoemd, zij het indirect.

‘Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C.’ [headlines S.1 und SPM S.4]

Dit is een welhaast cryptische passage.

Kan/mag men daaruit opmaken dat het IPCC in dit rapport ook rekening houdt, of wil houden, met natuurlijke klimaatveranderingsprocessen? Als dat zo is, dan is dat in ieder geval in de hysterische reacties van de politiek en de media volkomen verloren gegaan! Of werd het eenvoudigweg genegeerd? Zoiets past natuurlijk helemaal niet in het denken en handelen van de zelfbenoemde planeetredders die ons met een groene decarboniseringsdictatuur weer in het stenen tijdperk willen terugbrengen.

David Whitehouse (GWPF) heeft de recente temperatuurtrends geanalyseerd:

Whitehouse schrijft daarover:

‘It’s a well-known graph that shows no warming trend – except when you add the El Niño at the end, which of course is a weather event and not climate. The effect of the El Niño on the trend is significant. With it the trend for the past 15 years is about 0.15° C per decade, close to the 0.2 per decade usually quoted as the recent decadal trend. Before the El Niño event, however, the warming trend is a negligible 0.02° C per decade and statistically insignificant.’

.

Maar meer in het algemeen bestaat er grote onzekerheid over de betrouwbaarheid van de temperatuurdata.

Zo rapporteerde Anthony Watts onlangs op zijn blog:

‘Climate Bombshell: Global Warming Scare Is Based on ‘Careless and Amateur’ Data, Finds Audit: McLean’s report could scarcely have come at a more embarrassing time for the IPCC. On Monday, it will release its 2018 Summary for Policy Makers claiming that the global warming crisis is more urgent than ever. But what McLean’s audit strongly suggests is that these claims are based on data that simply cannot be trusted.“

Zeespiegelstijging

In de SPM staat op blz. 9 onder B.2.1 te lezen:

‘Model-based projections of global mean sea level rise (relative to 1986-2005) suggest an indicative range of 0.26 to 0.77 m by 2100 for 1.5°C global warming …’.

Het volgende is daarbij opmerkelijk:

Er is in de SPM nergens sprake van versnelling. De thans gemeten stijgingen zijn controversieel in de literatuur. Er wordt gerapporteerd dat ze bij traditionele peilschalen tussen de 0,39 en 1,6 mm per jaar bedragen en ongeveer tweemaal zo hoog bij de satellietmetingen, die pas sinds 1993 beschikbaar zijn (…). Een versnelling van de stijging is echter nergens te bespeuren (…).

In het IPCC–rapport van 2013 werd een bandbreedte van 26-82 cm tot 2100 geprojecteerd:

“ … between 26 and 82 centimetres of sea level rise is likely by the end of the century…“.

De hoogste waarde is nu in het jongste rapport een beetje verlaagd van 82 tot 77 cm.

Maar dat zijn allemaal prognoses, die in de huidige metingen en trends vanuit het verleden tot op heden niet zijn terug te vinden.

Noordzee peilschaal Norderney

Zeespiegel satellietmetingen.

Vervolgens gaan de auteurs in op de zeespiegelstijging in de Zuidzee (Tuvalu vertoont nagenoeg geen stijging), het afsmelten van het drijfijs op de Noordpool (redelijk stabiel de laatste tijd), de ijsmassa van Groenland (groeit weer aan), droogten (geen trend), zware regenval (in Duitsland stabiel), en stormen (geen trend) – e.e.a. rijkelijk geïllustreerd met grafieken.

Lees verder hier.

Kortom:

De klimaatcatastrofe is als de horizon, die wijkt wanneer je dichterbij komt.

Door |2018-11-16T09:31:28+00:0015 november 2018|147 Reacties

147 Comments

 1. Hermie 17 november 2018 om 16:51 - Antwoorden

  Je reactie is in afwachting van moderatie.
  En dan hebben we nog die dikke zwarte balk die suggereert dat er lange tijd geen opwarming meer is. Tijd voor de werkelijkheid. Zie: http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/from:1996/to:2019/plot/hadcrut4gl/from:1996/to:2019/offset:-0.33/plot/uah6/from:1996/to:2019/trend
  Ik heb Hadcrut4 er bij geplot om te laten zien hoe geweldig de data vervalst is om deze te laten passen in de Roy Spencers UAH. Fantastisch resultaat !!

  Ik denk niet dat David Whitehouse (GWPF) de grafiek gemaakt of geplaatst heeft. De tekst is wel van David
  thegwpf.com/moving-goalposts-ipcc-secretly-redefines-climate/

  De grafiek is pulp en komt uit de koker der klimaatriool ‘journalistiek’ Het zou goed zijn als Hans Labohm David Whitehouse en het GWPF hier niet mee in verband brengt. Hans, kan je dit uitzoeken en bevestigen of die grafiek wel of niet van Whitehouse is?

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 17 november 2018 om 21:25 - Antwoorden

   Hermie,

   Ik begrijp niet precies wat je bedoelt. Maar voor zover ik het meen te begrijpen, heb je kritiek op de zwarte, nagenoeg horizontale lijn van een grafiek, die voor zover mij bekend van Puls afkomstig is. Trends zijn altijd afhankelijk van de referentieperioden die men kiest. Puls heeft kennelijk een periode gekozen waarin de trendlijn nagenoeg horizontaal liep. De grafiek is geen ‘pulp’ en komt niet uit de koker van de ‘klimaatriool ‘journalistiek”. Ik zou wensen dat je dit soort kwalificatie achterwege liet. Zij bederven het discussieklimaat.

   Puls is een gerenommeerde, professionele Duitse meteoroloog.

   Het is mijn ervaring dat klimaatalarmisten de perioden dusdanig kiezen dat er een maximale stijging uit blijkt. Klimaatsceptici doen het omgekeerde.

   Is er een objectieve maatstaf voor een dergelijke keuze? Voor zover mij bekend, is die er niet.

   Is het belangrijk in de klimaatdiscussie? Ja, maar slechts tot op zekere hoogte, lijkt mij. We moeten het niet overdrijven. Belangrijker is m.i. het doorgronden van het mechanisme van de invloed van CO2 op de temperatuur. Zoals je weet, zijn vooral André Bijkerk en Arthur Rörsch op Climategate.nl op zoek naar deze heilige graal.

   Arthur heeft toegezegd daar volgende week weer met een bijdrage over te komen.

   Dus geen opwinding – even geduld.

   • Hermie 18 november 2018 om 08:34 - Antwoorden

    Hans, Ja ik heb kritiek op de grafiek. Kan je de exacte bron geven? Waar ik ook kritiek op heb dat het net lijkt dat David Whitehouse (GWPF) de bron van deze grafiek is. Daar zou ik als David Whitehouse en als GWPF niet blij mee zijn. Tekst en grafiek horen niet bij elkaar. Het is wel zo netjes om aan te geven wat de bron van die grafiek is. Dit om David Whitehouse er van te verschonen dat hij er niets mee te maken heeft. Je zegt “voor zover mij bekend” Maar weet je dan helemaal niet meer waar je de grafiek gevonden hebt Hans?

    Ik heb geen kritiek op de gekozen periode. Integendeel. Ik heb kritiek op de lijn omdat het geen trend voorstelt. Het is een getrokken lijn die de suggestie wekt dat er geen opwarming is. Het is misleiding, het is niet waar. Heb je mijn bijgevoegde link wel bekeken Hans?

   • Hermie 18 november 2018 om 10:47 - Antwoorden

    @Hans Labohm Het is dus niet waar wat je zegt. Die zwarte lijn is geen trendlijn maar een dikke potloodstreep getrokken langs een liniaal. Het is een wensdroom. Er is niets mis met de gekozen periode van 22 jaar die begint 2 jaar voor de 1998 piek en stopt 2 jaar na de 2016 piek. Het kan niet beter. Maar dan moet je wel de echte trendlijn laten zien. Dat zal ik nogmaals voor je doen. Misschien dat het kwartje langzaam bij je begint te vallen. http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/from:1996/to:2019/plot/hadcrut4gl/from:1996/to:2019/offset:-0.33/plot/uah6/from:1996/to:2019/trend

    En ik ben erg nieuwsgierig wie deze grafiek nog meer heeft durven plaatsen en welke tekst daar dan bij staat. Heb je deze grafiek per mail gekregen?

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 18 november 2018 om 11:25 - Antwoorden

     Hermie,

     Als je vragen over die grafiek hebt, helpt het misschien help als je doorklikt op de gegeven links.

    • Hermie 18 november 2018 om 11:45 - Antwoorden

     @Hans Labohm Dank je wel!! Dat maakt alles direct duidelijk. https://www.eike-klima-energie.eu/2018/11/11/der-juengste-ipcc-bericht-sr-15-von-2018-von-klimakatastrophen-keine-spur/

     Nu is direct te zien dat de tekst van David Whitehouse (GWPF) helemaal niet bij de grafiek hoort!
     Als je netjes wilt zijn dan moet je de grafiek vervangen door de grafiek die boven de tekst staat. Wil je netjes zijn Hans?

     En wat nu ook duidelijk is geworden is de tekst van de “suggestie grafiek” Er staat:
     ” Abb. 2: T-Anomalien der unteren Troposphäre, Textfelder eingefügt. Der eingefügte schwarze Balken ist keine Regression, sondern veranschaulicht, daß die Temperaturen nach dem ElNino 2015/16 im Jahre 2018 wieder auf dem Niveau von etwa 1996/97 angekommen sind. ”

     Juist. Het staat er netjes bij: Dit is GEEN regressie. Tekst die jij er niet bijzet.

     Nu het duidelijk is geworden en vanwege het onderschrift wil ik mijn opmerking over “klimaatriooljournalistiek” wel terugnemen, dat is iets te zwaar aangezet.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 18 november 2018 om 12:29

      Hermie,

      De les die je hieruit zou kunnen leren is om eerst de links te raadplegen voordat je je gaat opwinden. Waarvoor dacht je dat ik altijd consciëntieus de links bij mijn ‘postings’ geef? Iedereen kan dan de bron controleren?

      En ‘klimaatriooljournalistiek’ is niet ‘iets te zwaar aangezet’, maar totaal misplaatst en kwetsend.

     • Hermie 18 november 2018 om 12:55

      Dat is duidelijk Hans, ik had eerst alle links moeten volgen. Ik trek dan ook het boetekleed aan wat dat betreft. Maar de kritiek blijft recht overeind staan wat de inhoud van jouw blog betreft. En nu dan ook met het bewijs.
      Het is nu gebleken dat:

      * De zwarte lijn helemaal geen trendlijn is zoals jij beweert.
      * De figuur hoort helemaal niet bij de tekst van David Whitehouse (GWPF)

      Je kan dit corrigeren door de figuur die je gebruikt hebt te vervangen door de figuur die David Whitehouse wel heeft gebruikt in zijn artikel. De figuur staat direct boven zijn tekst.

  • Bart Vreeken 17 november 2018 om 21:53 - Antwoorden

   Mee eens, Hermie. De figuur met de dikke zwarte balk is pulp. De toelichting van Whitehouse is ook pulp:

   ‘It’s a well-known graph that shows no warming trend – except when you add the El Niño at the end, which of course is a weather event and not climate. The effect of the El Niño on the trend is significant. With it the trend for the past 15 years is about 0.15° C per decade, close to the 0.2 per decade usually quoted as the recent decadal trend. Before the El Niño event, however, the warming trend is a negligible 0.02° C per decade and statistically insignificant.’

   Oeps, de laatste El Nino laten we maar even weg, die verpest het plaatje.

  • Ronald 17 november 2018 om 22:11 - Antwoorden

   Inderdaad pulp die zwarte lijn. Hans L. volgt GWPF en Eike kritiekloos, want heeft zelf geen idee hoe dit goed te beoordelen en trapt dus steeds weer met open ogen in de manipulaties van beide clubs. Heel bijzonder.

 2. Erik 18 november 2018 om 18:59 - Antwoorden

  Ronald

  Ik ontken niks, ook niet dat er broeikas moleculen zijn. Maar kijk wel naar de feiten. Als je een uitgezonden infrarood foton bekijkt is er direct vanaf het aardoppervlak kans dat een broeikasgas molecuul wordt aangeslagen. De kans op aanslag is verreweg het grootst voor een H2O molecuul. Tov CO2 met een verhouding van circa 40000 (tropisch oerwoud) staat tot 400, dus factor 100 grotere kans op aanslag voor waterdamp molecuul.
  Bovendien is de dichtheid van de lucht (en daarmee ook vd broeikasgassen) groter dichtbij het oppervlak.
  De energie vd (vibratie/rotatie) aangeslagen toestand wordt in de meeste gevallen overgedragen, via botsingen, op omringende luchtmoleculen. Die worden daardoor iets warmer.
  Doordat de atmosfeer iets opwarmt ontstaat er een lagere temperatuur gradient van oppervlak naar atmosfeer en neemt de warmtestroom van IR fotonen af.
  Het punt is echter de geringe rol die CO2 hierin speelt. CO2 komt dus 100 keer minder voor dan H2O, en absorbeert daarnaast ook nog eens over een veel geringer golflengtegebied dan H2O. Als we dat laatste even verwaarlozen en de broeikaswerking per molecuul gelijk stellen, kunnen we ruwweg stellen dat een evt. opwarmings effect van broeikasgas maar voor 1% van broeikasgas CO2 afhangt.
  Om de temperature toename te bekijken, moet je kijken naar de broeikasgas toename. Deze is voor CO2 gemiddeld circa 1 ppm per jaar. Dus 1 molecuul wordt verantwoordelijk geacht voor de opwarming van 1 miljoen andere moleculen en daarmee ook voor de feedback van de overgrote meerderheid van broeikasgasen (vnl waterdamp).
  M.i. kun je beter uitgaan van waterdamp toename en CO2 als feedback beschouwen, wel een heel kleine,

  • Ronald 18 november 2018 om 19:44 - Antwoorden

   En, Erik, wat is de reden van de waterdamp toename?

    • Ronald 18 november 2018 om 20:29 - Antwoorden

     Volgens Erik wel en deze keer heeft hij wat dat betreft gelijk. Alle weermodellen tonen een toename van waterdamp, behalve …. NCEP/NOAA

     • Erik 19 november 2018 om 15:03

      Ronald

      Als we naar verbranding van methaan (CH4) kijken zien we dat er per co2 molecuul 2 h2o moleculen ontstaan

     • Ronald 19 november 2018 om 16:56

      Dat klopt helemaal Erik en nu nog even kwantificeren dat dit proces de gemeten toename van waterdamp kan verklaren.

     • Anne 19 november 2018 om 17:24

      Hoe zit het met waterdamp van vliegverkeer (en scheepvaart)?

      “Naast CO2 stoten vliegtuigen ook andere broeikasgassen en dampen uit bij verbranding van kerosine tijdens de start en op kruishoogte, namelijk NOx en waterdamp. Deze gassen en dampen hebben een sterke klimaat veranderende werking.
      De NOx versterkt de “radiative forcing”, het terugkaatsen van de infraroodstraling van de zon naar de aarde, waardoor de atmosfeer opwarmt. Dit wordt ook wel het broeikas effect genoemd.
      De waterdamp condenseert op grote hoogte en vormt daar zogenaamde contrails (condensstrepen). Deze sporen beïnvloeden ook de stralingsbalans en leiden per saldo tot een extra opwarmingseffect, bovenop dat van de broeikasgassen CO2 en NOx die ontstaan uit de verbranding van kerosine.
      De waterdamp leidt ook tot cirrusbewolking, die het broeikaseffect van de waterdamp uitstoot van vliegverkeer nog verder vergroot. Nader onderzoek moet uitwijzen in welke mate, maar zeker is dat de non-CO2 broeikaseffecten minsten even groot zijn als het broeikaseffect van de uitgestoten CO2.”
      http://www.wantoestandenluchtvaart.nl/index.php?id=blog&nr=279

     • Ronald 19 november 2018 om 17:45

      zie (Ronald 19 november 2018 om 16:56) en vervang “Erik” door “Anne”

     • Hermie 19 november 2018 om 19:25

      Maar dat contrails opwarming veroorzaken klopt toch wel? https://nl.wikipedia.org/wiki/Condensspoor

     • Hans Erren 19 november 2018 om 20:54

      The NCEP/NCAR Reanalysis 1 project is using a state-of-the-art analysis/forecast system to perform data assimilation using past data from 1948 to the present. A large subset of this data is available from PSD in its original 4 times daily format and as daily averages. However, the data from 1948-1957 is a little different, in the regular (non-Gaussian) gridded data. That data was done at 8 times daily in the model, because the inputs available in that era were available at 3Z, 9Z, 15Z, and 21Z, whereas the 4x daily data has been available at 0Z, 6Z, 12Z, and 18Z. These latter times were forecasted and the combined result for this early era is 8x daily. The local ingestion process took only the 0Z, 6Z, 12Z, and 18Z forecasted values, and thus only those were used to make the daily time series and monthly means here.
      NCEP is dus een herberekening van waarnemingen door middel van gevalideerde weermodellen, geen wonder dat die afwijkt van geparametriseerde klimaatmodellen.

     • Ronald 19 november 2018 om 23:25

      Hermie, overdag niet, ‘s nachts wel. De resultante? Nog steeds een onderzoeksvraag.

      @Hans E., vocht in de atmosfeer neemt dus toe.

     • André Bijkerk 19 november 2018 om 23:25

      Hermie,

      Maar dat contrails opwarming veroorzaken klopt toch wel?

      Zou zomaar kunnen: climategate.nl/2015/12/chemtrails-een-alarmistische-onthulling/

      dat is, als je tenminste niet in de parodie van chemtrails trapt.

     • Anne 19 november 2018 om 23:38

      Ronald, ik ga er iig vanuit dat door luchtverkeer maar ook scheepvaart er behoorlijke hoeveelheden waterdamp in de atmosfeer worden gebracht. De persistente contrails zijn op satelietbeelden goed te zien, van beid; dit ondanks dat beiden uitstoten in een andere laag van de atmosfeer wat ik dan weer vreemd vind…

     • Anne 22 november 2018 om 01:47

      Geen reacties meer helaas.
      Dit zegt planbureau https://www.pbl.nl/publicaties/ontwikkeling-luchtvaart-en-co2-emissies-in-nederland
      Klimaatimpact luchtvaart meer dan de effecten van uitstoot CO2
      De impact van luchtvaartemissies op het broeikaseffect is overigens groter dan alleen de effecten van CO2. Ook andere emissies dan CO2, zoals roetdeeltjes, ozon en waterdamp, hebben op grote hoogte een aanzienlijke impact op het broeikaseffect. De grootte van dit effect is echter onzeker. Deze notitie brengt daarom alleen de CO2-emissies van luchtvaart in beeld.

     • Anne 22 november 2018 om 01:47
     • Anne 22 november 2018 om 01:50
 3. Erik 18 november 2018 om 19:25 - Antwoorden

  Ik heb wel eens uitgerekend dat de opwarming verklaard kan worden met temperatuur sprongen, die ter plaatse van El Niño / La Niña ontstaan.
  Een sprong omhoog van 0,2 graad in 20 jaar, wordt 1 graad in 100 jaar. Zie UAH figuur, tussen de El Niño pieken van 1998 en 2016 blijft de temperatuur trend redelijk vlak.

  http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/from:1996/to:2019/plot/uah6/from:1998/to:2016/trend

 4. Ries Verbeek 18 november 2018 om 20:36 - Antwoorden

  Erik, dit lijkt me uiterst onwaarschijnlijk o.a. om historische redenen. De ENSO cyclus bestaat al minstens 10000 jaar en misschien al veel langer. Als ten gevolge van de cyclus de temperatuur 1 graad per 100 jaar omhoog zou gaan, dan waren we nu al op het kookpunt geweest.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK