Bomenkerkhof. Gemeenten gaan steeds lichtzinniger om met hun groen.

Een bijdrage van Rypke Zeilmaker.

Wanneer je in plaats van steenkool op hout gaat stoken in een elektrische energie-centrale van 1311 MW (Eemshaven) moet je per uur 13 hectare bos kaal kappen, om aan de houtvraag te voldoen. Dat kun je zelf eenvoudig berekenen, zoals we hier laten zien.

Dat zou 312 hectare per dag zijn. Per jaar stoken ze dan de gehele Veluwe op aan kaalkap-bos. Zouden ze duurzaam hout gebruiken (dat je niet meer kapt dan er per hectare bijgroeit) dan is 3 maal Nederland aan bosoppervlakte nodig voor een zo’n centrale.

Ik hoop dus dat ik een rekenfout heb gemaakt, betere getallen en berekeningen zijn zeer welkom! Maar ik vrees +/- gelijk te hebben.

De zogeheten ‘Energie-transitie’ behelst de overstap van efficiënte energiebronnen als steenkool en aardgas die overvloedig beschikbaar zijn, naar onbetrouwbare en dure bronnen met een grotere ecologische (landoppervlakte- en grondstof-) impact. Zoals wiebelstroom uit wind en energie uit bos (houtpellets). Dat noemt men ‘duurzaam’, omdat je dan subsidie krijgt van de RVO-ambtenarij.

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels. Duurzaamheid is de grootste bedreiging voor territoriale plannen ‘wildernis’.

Bio-dieselplantages zouden 3 maal Nederland vragen
Eerder rekende ik al voor dat wanneer je Nederland voor 50% op bio-energie uit bio-diesel zou draaien, je 3 maal het oppervlak van Nederland nodig (10 miljoen hectare) hebt voor landbouwgrond. Bijvoorbeeld voor snijmais.

Dat getal kwam vrijwel exact overeen met wat ingenieurs-vereniging KIVI al voorrekende in ‘De Rekening Voorbij’, mijn Ecomodernisme-collega ir Joost van Kasteren om precies te zijn (zie bovenstaande figuur). Vandaag hebben we een paar simpele getalletjes nodig – de verbrandingswarmte van hout en hout-aangroei per hectare – om de ecologische impact te berekenen van een grote bio-energiecentrale. Zoals de Magnum-centrale in de Eemshaven (1311 MW elektrisch vermogen) van Nuon, als je het grootschalig wilt aanpakken, je bio-ambitie.

Die centrale bouwen ze nu om tot een bos-verbrander. Alle kolencentrales zouden bij ons dicht moeten voor 2030, terwijl Turkije, China, India en vele andere landen ze BIJ-bouwen. De meeste subsidies van de RVO-ambtenarij gaan nu echter naar ‘biomassa’, de naam die men bedacht om bos van emotionele waarde te ontdoen.

Verlies factor 2 transport-rendement t.o.v. steenkool
Wanneer je 1311 MW elektrisch vermogen opwekt is dat 1311 Mega-Joule per seconde. Vervolgens kijk je; wat is de verbrandings-warmte van hout, dus hoeveel Mega-Joule verbrandingswarmte levert een kilo hout op? Ongeveer 15 Mega-joule. Die verbrandingswarmte is ongeveer gelijk aan bruinkool (ligniet). Want bruinkool is natuurlijk ook ‘biomassa’, maar dan van miljoenen jaren geleden.

Per seconde heb je dus 1311/15 = 87 kilo hout (pellet) nodig.  Per uur heb je dus voor het ELEKTRISCH VERMOGEN ALLEEN al 3600 x 87 = 324 TON hout nodig, qua energie-inhoud.

Ter vergelijking, als je een kilo benzine (47MJ per kilo) verbrandt krijg je 3 maal zoveel verbrandingswarmte, bij aardgas (55) bijna 4 maal zoveel. Steenkool (antraciet 27 Mega-joule per kilo) is een veel efficiëntere brandstof, dat heeft nog veel langer dan bruinkool liggen carboniseren (sinds het Carboon).

Met 1 kilo steenkool heb je een verbrandingswaarde van 27 Megajoule per kilo.

Alleen al door van steenkool op hout over te stappen krijg je transport-rendementsverlies; omdat je meer VOLUME gebruikt per hoeveelheid energie, wat je per schip moet aanvoeren. Een centrale die van steenkool op hout overstapt heeft dus dagelijks 27/15= 1,8 maal zoveel droge stof nodig voor de zelfde energie-inhoud. Gemeten in metric tons.

Dus je verliest ongeveer een factor 2 aan transport-efficiency bij de bevoorrading, wanneer je van steenkool op hout overstapt. En dat heet dan ‘duurzaam’. Omdat mensen in Nederland knettergek zijn geworden, andere verklaringen zijn zeer welkom.

Een bomenlaan per uur gaat er makkelijk in.

Omrekenen elektrisch vermogen naar stook-vermogen: factor 4
Een elektrisch rendement van 25% is bij een houtpellet-centrale realistisch. Want je hebt bij houtpellets niet – zoals bij poederkolen-centrale – een efficiënte verbranding (dat heeft met het verbrandings-oppervlak te maken). En die moderne poederkolen-centrales komen op ongeveer 40% rendement. Met 25 procent rendement zit ik dus niet te laag, dus moeten we correctie-factor 4 toepassen (4 x 25 = 100%)

Dus laten we aannemen dat de centrale bij vol elektrisch vermogen dus wel 4 x 323 ton hout = een kleine 1300 ton hout per uur moet stoken.

Corrigeer mij vooral als ik er naast zit. Dit is wel heel erg veel. Maar het moet kloppen; 1 kilo geeft 15 Megajoule verbrandingswaarde. Je hebt per seconde 1311 x 4 = 5244 Megajoule nodig. Dus per seconde heb je 350 kilo hout nodig. Dat is 350 x 3600 = 1,3 MILJOEN kilo = 1300 ton.

Ik kan de fout niet ontdekken.

Gert Jan zijn doorbraak-studie bij het klimaat-establishment.

Duurzaam hout? Dan mag niet meer gestookt dan wat per hectare bijgroeit
Wil je niet meer bos verstoken, dan er jaarlijks per hectare bijgroeit? (Anders ben je natuurlijk niet duurzaam, maar pleeg je roofbouw). Dan mag je niet meer stook-hout oogsten per hectare dan de aanwas. Hoe groot in ton droge stof is de aanwas in een gemiddeld bos dan?In de veel geciteerde studie in Ecological Indicators van Nabuurs zien we verder dat een beetje bos ongeveer 3 ton koolstof(C) per jaar BIJ-groeit aan droge stof op de piek van hun groei. Dat is de brandstof die je nodig hebt. Een jaar heeft 8760 uren. Dus per uur kan zo’n bos 0,34 ton droge stof produceren per hectare. Maar we hebben 1300 ton per uur nodig.Dus zou je dan wel 1300/0,34 = 3,8 DUIZEND hectare met die hoeveelheid bos-aangroei PER UUR nodig hebben. Slechts om 1 zo’n Mega-klimaatstoker aan de praat te houden.Heb ik een rekenfout gemaakt? Ik hoop het van harte. Zo niet, dan zou je wel 3,8 duizend x 8760 = 3 maal Nederland aan bos nodig hebben, wil je DUURZAAM geoogst hout; dus dat ze niet meer wegkappen dan er bij groeit.

…door het Robbenoordbos, het heeft trekken van Mangrovewoud met brak bruin water… Staatsbosbeheer kapt dit bos kaal voor windturbines.

Hoeveel KAP-volume per uur is nodig?
Nu kun je ook besluiten- zoals ze in Amerika doen- om gewoon zo’n heel cypressenbos met de grond gelijk te maken. Kaalkap tot de wortel aan toe. Of een sparrenplantage die je verwoest in Canada omdat we in Nederland nu zo duurzaam/knettergek zijn geworden. (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

Er zijn vele ruwe schattingen in omloop van hoeveel ton biomassa er per hectare bos groeit, ik pikte deze Amerikaanse overheids-studie op met schattingen van biomassa/hectare: gemiddeld ongeveer 100 ton.

Dus willen ze bij de NUON in de Eemshaven het bos tot de wortel AUSROTTEN voor de duurzaamheid? Dan kunnen ze 100 ton/hectare versnipperen. Dat is het ruwe gemiddelde dat men aan droge biomassa bovengronds schat per hectare. Je hebt 1300 ton per uur nodig.

Dus moeten ze het houthongerige Magnum-beest in de Eemshaven met 13 hectare kaalkap-bos per uur voeden … Ik blijf hopen dat ik een rekenfout heb gemaakt. Maar al zou het rendement 30 procent zijn, dan nog maakt het voor de ordegrootte in hout niet veel uit.

Natuurlijk, mijn berekeningen zijn niet meer dan een schets. Ik wil enkel laten zien hoe eenvoudig het is om een schatting te maken van welke ordegroottes waarover je praat bij Tulpenmanie 2.0, aka ‘Energietransitie’.

Alles hierboven staat open ter falsificatie. Ook als je mij beslist onaardig wilt vinden, kan het nog steeds ongeveer kloppen wat ik hier schrijf. Of niet natuurlijk, maar dan neem ik meteen graag een ander standpunt in. Want wat heb je aan een ‘mening’ die onwaar is?

Je kunt ’t zelf ook narekenen, en kom vooral met betere schattingen  van de houtbehoefte per uur bij een grote centrale. Want 13 hectare kaalkap-bos per uur voor slechts 1 zo’n klimaatstoker is wel zoveel dat je denkt; ik MOET een misrekening hebben gemaakt. Of toch niet, want de 10 miljoen hectare voor 50 procent van de Nederlandse energie-behoefte uit bio (De Rekening Voorbij), dat zijn 100 Veluwes.

Dus ik vrees dat mijn berekening gewoon klopt. Want een vergelijkbare Kolencentrale vraagt ook ongeveer 900-1000 ton kolen per uur voor 1311 MW Elektrisch vermogen.

Ja, zo leuk is het helemaal niet om gelijk te hebben.

Bron hier.