Magnum-centrale stookt in één jaar gehele Veluwe op

Bomenkerkhof. Gemeenten gaan steeds lichtzinniger om met hun groen.

Een bijdrage van Rypke Zeilmaker.

Wanneer je in plaats van steenkool op hout gaat stoken in een elektrische energie-centrale van 1311 MW (Eemshaven) moet je per uur 13 hectare bos kaal kappen, om aan de houtvraag te voldoen. Dat kun je zelf eenvoudig berekenen, zoals we hier laten zien.

Dat zou 312 hectare per dag zijn. Per jaar stoken ze dan de gehele Veluwe op aan kaalkap-bos. Zouden ze duurzaam hout gebruiken (dat je niet meer kapt dan er per hectare bijgroeit) dan is 3 maal Nederland aan bosoppervlakte nodig voor een zo’n centrale.

Ik hoop dus dat ik een rekenfout heb gemaakt, betere getallen en berekeningen zijn zeer welkom! Maar ik vrees +/- gelijk te hebben.

De zogeheten ‘Energie-transitie’ behelst de overstap van efficiënte energiebronnen als steenkool en aardgas die overvloedig beschikbaar zijn, naar onbetrouwbare en dure bronnen met een grotere ecologische (landoppervlakte- en grondstof-) impact. Zoals wiebelstroom uit wind en energie uit bos (houtpellets). Dat noemt men ‘duurzaam’, omdat je dan subsidie krijgt van de RVO-ambtenarij.

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels. Duurzaamheid is de grootste bedreiging voor territoriale plannen ‘wildernis’.

Bio-dieselplantages zouden 3 maal Nederland vragen
Eerder rekende ik al voor dat wanneer je Nederland voor 50% op bio-energie uit bio-diesel zou draaien, je 3 maal het oppervlak van Nederland nodig (10 miljoen hectare) hebt voor landbouwgrond. Bijvoorbeeld voor snijmais.

Dat getal kwam vrijwel exact overeen met wat ingenieurs-vereniging KIVI al voorrekende in ‘De Rekening Voorbij’, mijn Ecomodernisme-collega ir Joost van Kasteren om precies te zijn (zie bovenstaande figuur). Vandaag hebben we een paar simpele getalletjes nodig – de verbrandingswarmte van hout en hout-aangroei per hectare – om de ecologische impact te berekenen van een grote bio-energiecentrale. Zoals de Magnum-centrale in de Eemshaven (1311 MW elektrisch vermogen) van Nuon, als je het grootschalig wilt aanpakken, je bio-ambitie.

Die centrale bouwen ze nu om tot een bos-verbrander. Alle kolencentrales zouden bij ons dicht moeten voor 2030, terwijl Turkije, China, India en vele andere landen ze BIJ-bouwen. De meeste subsidies van de RVO-ambtenarij gaan nu echter naar ‘biomassa’, de naam die men bedacht om bos van emotionele waarde te ontdoen.

Verlies factor 2 transport-rendement t.o.v. steenkool
Wanneer je 1311 MW elektrisch vermogen opwekt is dat 1311 Mega-Joule per seconde. Vervolgens kijk je; wat is de verbrandings-warmte van hout, dus hoeveel Mega-Joule verbrandingswarmte levert een kilo hout op? Ongeveer 15 Mega-joule. Die verbrandingswarmte is ongeveer gelijk aan bruinkool (ligniet). Want bruinkool is natuurlijk ook ‘biomassa’, maar dan van miljoenen jaren geleden.

Per seconde heb je dus 1311/15 = 87 kilo hout (pellet) nodig.  Per uur heb je dus voor het ELEKTRISCH VERMOGEN ALLEEN al 3600 x 87 = 324 TON hout nodig, qua energie-inhoud.

Ter vergelijking, als je een kilo benzine (47MJ per kilo) verbrandt krijg je 3 maal zoveel verbrandingswarmte, bij aardgas (55) bijna 4 maal zoveel. Steenkool (antraciet 27 Mega-joule per kilo) is een veel efficiëntere brandstof, dat heeft nog veel langer dan bruinkool liggen carboniseren (sinds het Carboon).

Met 1 kilo steenkool heb je een verbrandingswaarde van 27 Megajoule per kilo.

Alleen al door van steenkool op hout over te stappen krijg je transport-rendementsverlies; omdat je meer VOLUME gebruikt per hoeveelheid energie, wat je per schip moet aanvoeren. Een centrale die van steenkool op hout overstapt heeft dus dagelijks 27/15= 1,8 maal zoveel droge stof nodig voor de zelfde energie-inhoud. Gemeten in metric tons.

Dus je verliest ongeveer een factor 2 aan transport-efficiency bij de bevoorrading, wanneer je van steenkool op hout overstapt. En dat heet dan ‘duurzaam’. Omdat mensen in Nederland knettergek zijn geworden, andere verklaringen zijn zeer welkom.

Een bomenlaan per uur gaat er makkelijk in.

Omrekenen elektrisch vermogen naar stook-vermogen: factor 4
Een elektrisch rendement van 25% is bij een houtpellet-centrale realistisch. Want je hebt bij houtpellets niet – zoals bij poederkolen-centrale – een efficiënte verbranding (dat heeft met het verbrandings-oppervlak te maken). En die moderne poederkolen-centrales komen op ongeveer 40% rendement. Met 25 procent rendement zit ik dus niet te laag, dus moeten we correctie-factor 4 toepassen (4 x 25 = 100%)

Dus laten we aannemen dat de centrale bij vol elektrisch vermogen dus wel 4 x 323 ton hout = een kleine 1300 ton hout per uur moet stoken.

Corrigeer mij vooral als ik er naast zit. Dit is wel heel erg veel. Maar het moet kloppen; 1 kilo geeft 15 Megajoule verbrandingswaarde. Je hebt per seconde 1311 x 4 = 5244 Megajoule nodig. Dus per seconde heb je 350 kilo hout nodig. Dat is 350 x 3600 = 1,3 MILJOEN kilo = 1300 ton.

Ik kan de fout niet ontdekken.

Gert Jan zijn doorbraak-studie bij het klimaat-establishment.

Duurzaam hout? Dan mag niet meer gestookt dan wat per hectare bijgroeit
Wil je niet meer bos verstoken, dan er jaarlijks per hectare bijgroeit? (Anders ben je natuurlijk niet duurzaam, maar pleeg je roofbouw). Dan mag je niet meer stook-hout oogsten per hectare dan de aanwas. Hoe groot in ton droge stof is de aanwas in een gemiddeld bos dan?In de veel geciteerde studie in Ecological Indicators van Nabuurs zien we verder dat een beetje bos ongeveer 3 ton koolstof(C) per jaar BIJ-groeit aan droge stof op de piek van hun groei. Dat is de brandstof die je nodig hebt. Een jaar heeft 8760 uren. Dus per uur kan zo’n bos 0,34 ton droge stof produceren per hectare. Maar we hebben 1300 ton per uur nodig.Dus zou je dan wel 1300/0,34 = 3,8 DUIZEND hectare met die hoeveelheid bos-aangroei PER UUR nodig hebben. Slechts om 1 zo’n Mega-klimaatstoker aan de praat te houden.Heb ik een rekenfout gemaakt? Ik hoop het van harte. Zo niet, dan zou je wel 3,8 duizend x 8760 = 3 maal Nederland aan bos nodig hebben, wil je DUURZAAM geoogst hout; dus dat ze niet meer wegkappen dan er bij groeit.

…door het Robbenoordbos, het heeft trekken van Mangrovewoud met brak bruin water… Staatsbosbeheer kapt dit bos kaal voor windturbines.

Hoeveel KAP-volume per uur is nodig?
Nu kun je ook besluiten- zoals ze in Amerika doen- om gewoon zo’n heel cypressenbos met de grond gelijk te maken. Kaalkap tot de wortel aan toe. Of een sparrenplantage die je verwoest in Canada omdat we in Nederland nu zo duurzaam/knettergek zijn geworden. (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

Er zijn vele ruwe schattingen in omloop van hoeveel ton biomassa er per hectare bos groeit, ik pikte deze Amerikaanse overheids-studie op met schattingen van biomassa/hectare: gemiddeld ongeveer 100 ton.

Dus willen ze bij de NUON in de Eemshaven het bos tot de wortel AUSROTTEN voor de duurzaamheid? Dan kunnen ze 100 ton/hectare versnipperen. Dat is het ruwe gemiddelde dat men aan droge biomassa bovengronds schat per hectare. Je hebt 1300 ton per uur nodig.

Dus moeten ze het houthongerige Magnum-beest in de Eemshaven met 13 hectare kaalkap-bos per uur voeden … Ik blijf hopen dat ik een rekenfout heb gemaakt. Maar al zou het rendement 30 procent zijn, dan nog maakt het voor de ordegrootte in hout niet veel uit.

Natuurlijk, mijn berekeningen zijn niet meer dan een schets. Ik wil enkel laten zien hoe eenvoudig het is om een schatting te maken van welke ordegroottes waarover je praat bij Tulpenmanie 2.0, aka ‘Energietransitie’.

Alles hierboven staat open ter falsificatie. Ook als je mij beslist onaardig wilt vinden, kan het nog steeds ongeveer kloppen wat ik hier schrijf. Of niet natuurlijk, maar dan neem ik meteen graag een ander standpunt in. Want wat heb je aan een ‘mening’ die onwaar is?

Je kunt ’t zelf ook narekenen, en kom vooral met betere schattingen  van de houtbehoefte per uur bij een grote centrale. Want 13 hectare kaalkap-bos per uur voor slechts 1 zo’n klimaatstoker is wel zoveel dat je denkt; ik MOET een misrekening hebben gemaakt. Of toch niet, want de 10 miljoen hectare voor 50 procent van de Nederlandse energie-behoefte uit bio (De Rekening Voorbij), dat zijn 100 Veluwes.

Dus ik vrees dat mijn berekening gewoon klopt. Want een vergelijkbare Kolencentrale vraagt ook ongeveer 900-1000 ton kolen per uur voor 1311 MW Elektrisch vermogen.

Ja, zo leuk is het helemaal niet om gelijk te hebben.

Bron hier.

Door |2018-11-21T19:56:16+00:0024 november 2018|57 Reacties

57 Comments

 1. Gerard d'Olivat 24 november 2018 om 22:30 - Antwoorden

  Rypke heeft een enorme berekening gemaakt over de Veluwe en een of andere centrale in het Eemsgebied. Net dat gebied waar we onze toekomstige industriële vestigingen plannen tot en met een hypothetische kerncentrale aan toe…
  Een waarachtige Sysiphus arbeid! al dat rekenwerk met wereldwijde bomen en al!

  Bravo! veel reken werk met een vooraf bedacht apriori en een daardoor volstrekt voorspelbare uitkomst.

  Zo kan ik het ook, nou ja ik heb weinig zin in dat soort al jarenlang!!!! bekende reken-exercities. Wat is er eigenlijk aan de hand met dit soort exercities in het ongerijmde!
  Iedere uitvergrootte vergelijking leidt direct tot waanzin! Dat is ongeveer zijn betoog en ik ben het ‘gedeeltelijk’ met hem,maar volledig met Shakespeare eens!

  ….Polonius saying, “though this be madness, yet there is method in’t” means that Polonius recognizes that what Hamlet is saying is crazy, but that it does not appear to be disjointed insanity, but rather a series of insane ramblings with meaning or “method”….

  Maar ja laten we eens een andere ‘uitvergroting’ maken. En wellicht kan hij dat in zijn ‘ecomodernisme’ even! aan me voorrekenen.
  Ecomodernisme zijn typishe ‘method en meaning’ reken-goochelaars.
  Ze passen alleen andere goocheltruuks toe als de zgn ‘transitie (nog gekkere) goochelaars’

  Zo stelt hij ergens in het begin van zijn ‘rekenmethode’…

  …….”De zogeheten ‘Energie-transitie’ behelst de overstap van efficiënte energiebronnen als steenkool en aardgas die overvloedig beschikbaar zijn…..

  Een mooie ergens wat ondergeschoven! zgn a-priori! prima begin van een goocheltruuk.

  Misschien kan hij even bij een volgende rekenexercitie eens even! aan mij voorrekenen hoe dat eigenlijk zit met ‘de aantoonbare! efficiënte fossiele energiebronnen’ …..voor 8 miljard!! mensen op aarde.

  Laten we dan voor het gemak het Nederlands energiegebruik nemen! en de bevolking stellen op 16 miljoen en de wereldbevolking op 6,4 miljard dat is een factor eh…. 400!

  Iedereen met het verstand van een ‘zakjapanner’ en enig rekenvermogen mag me helpen. Wie op deze site denkt nou echt dat welke ‘energiebron’ what sovever in staat is om dat ‘economisch haalbaar’ (Ojee ook dat nog) voor elkaar te krijgen voor al die 8 miljard mensen. Er komen er ook nog eens een paar miljard bij de komende tijd,want veel nuttigers hebben we nou ook niet te doen, maar dat terzijde.

  Aangezien niemand op deze site gelooft in ‘eindige grond en energiebronnen’ en vast wel iedereen op deze aarde dezelfde levenskwaliteit toekent als u in uw Vinexwoning, moet dat toch een ‘fluitje van een cent zijn’! En zeker voor Rypke! onze ecomodernist bij uitstek.

  Het kan niet! is mijn uitkomst na enige eenvoudig rekenwerk!

  En net als hij zegt ik laat me graag ‘corrigeren’ en ik hoop zelfs dat @Rypke in eigen persoon me effe corrigeert! en anders de ‘kernenergie goochelaars’ wel.

  Blijft trouwens wel dat ‘biomassa’ en de ‘ethanol’ wel verreweg de makkelijkste reken opgaves zijn.

  Een beetje voor groep 2 van de energiebasisschool. Maar nu de rest nog even (fossiel en kernenergie) op deze ronddraaiende aardbol.

  Of gaan we de boel soms naar Mars of ‘meteorieten mining’ verplaatsen.

  Of gaat het soms om eerst ‘wij’ en dan ‘zij’. Ook een respectabel Darwinistisch standpunt.

  • Aad Vermeulen 25 november 2018 om 22:11 - Antwoorden

   Gerard, je verhaal klinkt nogal fatalistisch. Volgens jou is er geen enkele oplossing meer voor het energieprobleem voor 8 miljard mensen.
   Dat doet niks af aan het verhaal van Rypke dat als je naar het energieprobleem kijkt de laatste oplossing waarvoor je zou moeten kiezen het verstoken van hout is. Uitstekende berekening van Rypke, waar helemaal geen a priori de uitkomst bepaalt. Zelfs als zijn aanname dat er nog voldoende fossiel aanwezig is niet klopt dan nog ga je niet overstappen op het verbranden van hout. Dan is het einde wel heel erg nabij.

 2. Bert Pijnse van der Aa 25 november 2018 om 09:32 - Antwoorden

  nou , volgende keer maar weer’s dan Gerard ? wat een zeldzaam ge…..L. zeg.

  Ik stel trouwens voor dat Frankrijk zich beschikbaar stelt om te voorzien in de aanvoer van houtsnippers . In Frankrijk hebben ze genoeg hout staan . Dat scheelt behoorlijk in de transportkosten tov van Amerika en Canada. En misschien kunnen ze inFrankrijk wel weer houtgas invoeren voor de auto’s van de gele hesjes . stuk goedkopere en milieuvriendelijker. Ook het probleem van de hoge kosten van levensonderhoud weer opgelost .

 3. Scheffer 25 november 2018 om 12:17 - Antwoorden

  De ideologische idiotie van foute biomassa opstoken voor energie is voor kinderen zelfs heel simpel uit te leggen. Deze jarenlange ideologische idiotie vanuit de milieuclubs heeft geleid tot absurde wetgeving, en er staat nog veel grotere idiotie (klimaattafels >> klimaatwet) op stapel.

  Een volwassen boom, gezaagd, getransporteerd, verpulverd tot pellets, verscheept, getransporteerd (allemaal extra CO2-uitstoot) en dan binnen 5 minuten verstookt in een biomassa-energiecentrale (=CO2-uitstoot), doet er 30 jaar over om tot volwassenheid te komen.

  30 jaar groei versus 5 minuten verbranding en een heel traject extra CO2-uitstoot. Een kind begrijpt dat, Hermie!

 4. Jan de Jong 25 november 2018 om 12:37 - Antwoorden

  Rekenen is ongewenst. Dan komen we de werkelijkheid tegen en dat moeten we niet willen met zijn allen.

 5. Scheffer 25 november 2018 om 21:36 - Antwoorden

  Staatsbosbeheer en de met klimaat-subsidies via “duurzame” FSC-dekmantel, als groene natuurdestructie en overheidsvolksverlakkerij………..!

  100 hectare bos per jaar kaalkappen door Staatsbosbeheer voor een (“Bio”-)stadswarmte centrale te Purmerend.

  http://www.interessantetijden.nl/2018/11/25/no-concern-for-truth-concern-communicatie-staatsbosbeheer/\

 6. Hans Erren 26 november 2018 om 07:01 - Antwoorden

  Waar zijn de aanplantcijfers van Nederland die aantonen dat biostook echt gecompenseerd word met werkelijke aanwas?
  Ik heb het sterke vermoeden dat er in Nederland netto een kaalslag gaande is.

 7. Gert Visser 26 november 2018 om 09:43 - Antwoorden

  Ik heb het al vaker geschreven. De 2ekamer en de ministeries worden overwegend bevolkt door mensen die niet kunnen rekenen. Ze hebben en z.g. Alfa studie gevolgd en zijn jurist, politicoloog, socioloog of iets dergelijks. Het idiote is dat juist deze mensen belangrijke beslissingen moeten nemen over zaken die alles met techniek, economie en natuurkunde te maken hebben. Maar bij het woordje Natuurkunde denken de meesten aan biologie en ecologie.
  Daarom gebeuren er steeds van die rare dingen: de aanleg van spoorlijnen waar geen trein over rijd. De bouw van windmolens die niets aan besparing opleveren. EN; het uitblijven van nieuwe typen kerncentrales.

  Alfa’s kletsen zich via de stembus gemakkelijk naar de top, advocaten, sociologen en politicologen zijn geboren kletsers. En zo krijg je kapiteins aan het roer die absoluut niet kunnen varen.

 8. Gert Visser 26 november 2018 om 09:49 - Antwoorden

  Als de Milieubeweging de Nucleaire ontwikkeling wereldwijd niet had verstierd in de jaren ’80 dan hadden we nu waarschijnlijk een veilige, schone en goed functionerende energievoorziening gehad. In plaats daarvan zijn we sinds de uitfasering van kernenergie al 25 jaar lang enorme hoeveelheden olie, gas en kolen aan het verstoken. En nu zijn we weer een nieuw doodlopend weggetje in gestuurd: we bouwen ons een slag in de rondte aan molens en panelen. Het allernieuwste dwaallicht is de warmtepomp. Wat noodlottig dat het zo moet.

 9. Ruud 26 november 2018 om 21:01 - Antwoorden

  De hoeveelheid bio en houtbossen zullen vast kloppen voor de kolencentrale op de Eemshaven. De Magnum centrale is een gasgestookte Centrale. Komt bij mij over als klepels en bellen rinkelen in klokken

 10. Victor 27 november 2018 om 11:48 - Antwoorden

  Het is de RWE kolencentrale van 1500 MW (2x 750 MW), Superkritische ketel met rendement van 46%.

  De Nuon centrale is een gasgestookte centrale, bijstook van hout is hier niet mogelijk.

  Meer voor de feiten. Blijft wel een hele berg hout wat de ketel in moet.

 11. Willem 27 november 2018 om 23:26 - Antwoorden

  Even uit de vriendenkring. stoken jaarlijks voor verwarming 5 tot 10 m3 hout in de kachel (soms 20m3). Dat is ongeveer de bijgroei van 1 hectare bos per jaar. Areaal bos in Nederland (2014) was 372.000 hectare. http://edepot.wur.nl/307709 . Kortom wie van de 7 miljoen huishoudens zijn de gelukkigen? Stoken in een centrale is voordeliger maar levert vooral stroom en beperkt lokale warmte. Maar goed zo’n nationale rekensom moet je wel afzetten tegen de mondiale vraag naar warmte en stroom of de verdeling daarvan. Welke zoden zet het aan de dijk.

 12. Theo Haffmans 10 december 2018 om 22:32 - Antwoorden

  Rypke,
  Ik heb je voorbeeld eens nagerekend.
  Wat is miste in jouw berekening is de veronderstelling dat de centrale 100% vollast draait, dus continu 1311 MW levert.
  In de praktijk ligt dat lager, zeg 70%.
  De centrale levert dan 70% * 24 * 1311 = 22.025 MWu per dag.
  Neem een energie-efficientie van 25%, dan is nodig 4 * zoveel, dus 88.099 MWu per dag thermisch.
  Volgens SenterNovem levert 1 ton vaste biomassa 4,2 MWu.
  dus is nodig 20.976 ton hout per dag.
  Dat vraagt kappen van 150 ha bos voor een dagproductie.

  • Gert Visser 10 december 2018 om 22:51 - Antwoorden

   Nou, dan doet ie er 1 jaar en 4 maanden over, heb je even zo goed de hele Veluwe kaal. Houtstook kan nooit van enige betekenis worden als het gaat om onze energievoorziening, denk ik. Het verkrijgen van timmerhout, meubelhout etc. is al lastig genoeg. Afvalhout kun je eventueel verstoken ja.

 13. Theo Haffmans 11 december 2018 om 12:16 - Antwoorden

  Rypke,
  Een mooi artikel.

  Ik heb je voorbeeld eens nagerekend.
  Wat ik miste in jouw berekening is de veronderstelling dat de centrale 100% vollast draait, dus continu 1311 MW levert.
  In de praktijk ligt dat lager, zeg 70%.
  De centrale levert dan 70% * 24 * 1311 = 22.025 MWu per dag.
  Neem een energie-efficiëntie van 25%, dan is nodig 4 * zoveel, dus 88.099 MWu per dag thermisch.
  Volgens SenterNovem levert 1 ton vaste biomassa 4,2 MWu.
  dus is nodig 20.976 ton hout per dag.
  Als je, met het Planbureau Leefomgeving, stelt dat kappen van het bos 223 m3 per ha oplevert dan moet je 157 ha bos kappen voor een dagproductie.
  Zijn we het eens?

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK