Manbearpig. Afbeelding: South Park.

Een bijdrage van Jan Jacobs (België).

Mensen in het westen geloven niet meer wat priesters ons vertellen over hun God. Maar ze willen desondanks toch een soort van houvast, iets waar ze in kunnen geloven. Voor groenen is hun God… ‘de aarde’. Het is ‘earth hour’ en ‘save the planet’ en dat is niet toevallig. Het woord en de waarheid over wat de aarde wil, daar hebben de groenen hun persoonlijke slimme wetenschappers/ theologen voor. Die hebben erg grote computers die de toekomst kunnen voorspellen. Die theologen programmeren eerst die slimme computers zelf, zodat de uitkomst dan ook in lijn ligt met wat de theologen voorspellen. Die uitkomst en voorspelling is dus eigenaardig genoeg altijd doem en het einde der tijden. Stel u voor dat het geen doem was, dan zouden 97% van die theologen plots zonder inkomsten, zonder werk, zonder doel en vooral zonder aanzien verder moeten met hun leven.

Het is werkelijk verbazingwekkend dat die immer falende computer-voorspellingen niet naast de horoscoop staan in de boekskes, maar als ernstige wetenschap worden aanzien.

Computermodellen kunnen de toekomst niet voorspellen.

De duivel is menselijk CO2. Dat duivelse gas wordt gemaakt wanneer mensen trachten een beter leven voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen. Dat noemen groene theologen dan ‘The Carbon Footprint’ uw ‘ecologische voetafdruk’. Vroeger lachten we ‘luchtverkopers’ vierkant uit. Maar de nieuwe theologen verkopen nu 3,2% van die 0,04% CO2 in onze lucht voor miljarden en worden gerespecteerd. Geniaal!

De menselijke CO2 bijdrage is slechts 0,12% in onze atmosfeer. Dat is niet de knop om het klimaat te regelen.

Het inspireerde de makers van Southpark tot een hilarische aflevering, waarin ze Al Gore als een gebuisde, eenzame, vergeten en zielige politicus zonder vrienden opvoeren. Gore doet er alles aan om serieus genomen te worden en verzint Manbearpig een mytisch (en onbestaand) wezen, dat hij zal uitroeien, vooraleer het de mensheid zal vernietigen, en iedereen zal zeggen, dank u Al Gore. Manbearpig is de metafoor voor CO2.

Al Gore die “Manbearpig’ verzint. Een wezen dat hij zal vernietigen en iedereen zal hem als held eren.

De hel is de apocalyps die komt als de mens niet doet wat de theologen zeggen. Er was een tijd dat de theologen die hel als ‘de nieuwe kleine ijstijd’ voorspelden. Toen werd het ‘gevaarlijke opwarming’, toen de aarde stopte met opwarmen was het ‘klimaatverandering’ en nu zijn we bij ‘klimaatdisruptie’ aangekomen. Altijd nieuwe namen die de slimme groene theologen geven aan de hel. Dat beslissen ze op jaarlijkse conclaven.

Er blijkt dan ook een miraculeuze ideale temperatuur en ideaal CO2-gehalte te zijn voor onze planeet. Wanneer dat was is echter een mysterie. Want blijkbaar was de vroegere, huidige en toekomstige toestand niet de ideale, aldus nog de theologen.

We leven in een koude tijd met weinig CO2 in onze atmosfeer. Indien CO2 de knop is van ongecontroleerde opwarming, dan zou de temperatuur nooit kunnen dalen in het verleden toen er veel meer CO2 in de atmosfeer zat dan nu.

De theologen houden een echte kruisvaart tegen dat gas van de duivel. Ze zetten ook enorme geleerde woorden en onbegrijpelijke zinnen op papier, ze noemen het ‘Summary for policymakers’. Toverformules op papier om het klimaat doen te luisteren. Daarin zeggen de theologen aan de politieke leiders hoeveel ze van uw geld nodig hebben om de apocalyps af te wenden. Voor een jaarlijks offer van 2400 miljard dollar regelen de theologen tegenwoordig uw aflaten.

Burgers: die moeten volgens die toverformules vooral boete doen door te kiezen voor minder welvaart en voor meer saaie, minder interessante en minder plezante dingen te doen. Dan gaat uw ecologische voetafdruk kleiner worden. Vliegreizen schrappen, auto rijden schrappen, vlees eten schrappen, buiten de stad wonen schrappen… en ga zo maar door. Kortom, als het plezant is… schrappen. Maar die levensstijl geldt gek genoeg niet voor de theologen en hun appostelen zelf.

In tegenstelling met de vroegere religies is er echter geen vergiffenis of verlossing voor klimaatgelovigen. Alleen eeuwig durende boetedoening.

Maar dat gas van de duivel heeft ook fans, die geen schrik hebben van vooruitgang. Ze weten dat planten dat duivels gas leuk vinden en de aarde er opmerkelijk groener is door geworden de voorbije 100 jaar. Die mensen worden door de theologen van het klimaat dan ontkenners genoemd. Klimaatontkenners mag je vervolgen, uitschelden, censureren, beledigen en broodroven en figuurlijk aan de schandpaal nagelen. Groene theologen weigeren ook elk gesprek met die ketters. Volgens hen zijn ze niet meer te redden.

Die gesprekken weigeren de theologen omdat ze er slechte ervaringen mee hebben. Immers, na die gesprekken zijn er meer afvalligen, die nog weigeren om de theologen op hun woord te geloven. Dat is hoogst nadelig voor de inkomsten van de klimaatkerk. Want zo bleek in 2007, na een twee uur durende Radio-show in New York Radio City Hall, waarin de theologen het opnamen tegen de ketters, was de 57,3% tegen 29,9% omgeslagen naar 46,2% tegen 42,2% in het voordeel van de ketters. Op twee uur tijd hadden de ketters 11,1% meer afvalligen uit de klimaatkerk gedreven en steeg het aantal ketters met 12,3%. In een links en democratisch bastion New York nog wel!

Vanaf dat moment gaan theologen heel hard weglopen wanneer ze met ketters worden geconfronteerd. Zo ging de huidige grote baas van NASA-GISS Gavin Schmidt op de loop voor de klimatoloog Roy Spencer, een ketter die vroeger voor NASA werkte. Roy kreeg plots steun van 49 afvalligen bij dezelfde organisatie. Ook Dan Weiss “director of climate strategy at the liberal Center for American Progress”, liep weg toen hij met ketter Marc Morano in debat moest. Ook klimaatactivist en Regiseur James Cameron, die met ketters Marc Morano en Ann McElhinney in discussie zou gaan in 2010, haakte af.

Er is echter hoop: er zijn hervormers in de klimaatkerk. Afvallige theologen die de zonden en de schuld en boete cultuur willen doorbreken. Die noemen we ‘ecomodernisten’. Maar de bewakers van de orthodoxe leer hebben hen ook al als de ‘new form of deniers’ gebrandmerkt. De echte reden is natuurlijk dat de oplossingen van de ecomodernisten werken en dat zou de theologen werkloos maken.

Klimaatreligie wil in niets onderdoen voor die andere vervlogen religie uit Vaticaanstad. Twijfelen aan het woord van de theologen is al doodzonde. Maar zoals het een echte religie past, excommuniceren de huidige theologen ook afvallige ketters. Zo mocht Klimaatwetenschapster Judith Curry ondervinden, toen zij de heilige klimaatgeschriften in twijfel trok. Of Professor Pielke, ook hij mocht zich gebroodroofd zien, na een religieuze hetze van de theologen. Of de Zweedse geleerde Lennart Bengtsson. De bejaarde man ging aan de heilige hetze bijna ten onder. Hij dacht spontaan aan de Joseph McCarthy jaren.

In 2003 had Chris de Freitas, redacteur van het tijdschrift Climate Research, de euvele moed om een peer-reviewed artikel te publiceren dat de politiek incorrecte, maar feitelijk correcte conclusie trok dat de recente opwarming niet ongebruikelijk is in de context van klimaatveranderingen van de afgelopen duizend jaar. Het internationale opwarmingsestablishment begon onmiddellijk een campagne om De Freitas zijn redacteurschap te ontnemen en hem als universiteitsmedewerker te laten ontslaan. Gelukkig behield De Freitas zijn baan aan de universiteit.

De lijst met bedreigingen, aanvallen, broodroof en intimidatie door de klimaat-theologen is werkelijk eindeloos.

Ook via uw onderwijs zullen de klimaatappostelen de argeloze jongere indoctrineren. Een beproefd concept van vrijwel alle religies is de jonge geesten kneden tot willoze gelovigen. Tot Jordan Peterson ze even uitlegt in Camebridge dat het nonsens is. De theologen hebben echter veel gelovige fans onder academici en die voeren de kwetsbare en erg beïnvloedbare kindjes wel naar safe spaces, waar ze gespaard blijven van andere ideeën dan die van de theologen.

Religieuze loyaliteit is ook heel erg sterk aanwezig bij de zelfverklaarde objectieve media. Het is niet mogelijk om de andere mening, dan die van de theologen van het klimaat te verkondigen. Zo beweerden ze bij de BBC dat een team van 28 onafhankelijke experten deze aanbeveling had gedaan. Jarenlang bevocht de BBC met religieuze hardnekkigheid een vraag om FOI (freedom of information) tot in de rechtbank. Toen de waarheid aan het licht kwam, bleek dat 25 van de 28 experten gewoon groene activisten en journalisten waren, de 3 wetenschappers kwamen uit de club der klimaat-theologen. Bij onze Vlaamse pers is die houding niet anders.

De moderne Tomàs Torquemada van vandaag is wellicht Myles Allen. Als er een conclaaf is, is Myles erbij. Zo ook het laatste special report. Vorig jaar maakte de man al deel uit van een studie die de CO2 impact op het klimaat gevoelig verhoogde van 70 miljard ton naar 240 miljard ton. Mijn artikel daarover “De aarde weigert halsstarrig gevaarlijk op te warmen” lanceerde mij bij onze Vlaamse pers definitief als klimaatnegationist.

Myles weerde zich als een duivel in en wijwatervat om de juiste interpretaties van de kritische ketters als fout te bestempelen. Nee, zei hij, het wou alleen maar zeggen dat we meer tijd hadden om de planeet te redden van de ondergang. Als we maar de magische toverformules volgen, die op 32 pagina’s door Myles en zijn theologen in 2015 te Parijs werden opgeschreven.

De kruistocht van Myles Allen tegen Big Oil is legendarisch. Daar schuilt de duivel volgens hem. Hun producten, die ongekende welvaart en rijkdom schonken aan de mensheid, veroorzaken gevaarlijke klimaatveranderingen. Aldus Myles Allen.

Onlangs mocht Predikant Allen en enkele theologen het eens gaan uitleggen voor een rechter in San Francisco. Enkele steden hadden een rechtszaak aangespannen tegen ‘Big Oil’. Volgens hen was er een samenzwering om de gevolgen van hun producten op het klimaat te verdoezelen. Daar moesten dringend meer aflaten worden afgedragen.

Dat ging niet zoals gepland. Rechter Alsup, een door Bill Clinton benoemde rechter is een voormalig ingenieur en die wou Myles Allen wel eens ondervragen. Hij veegde Myles en zijn theologen hun argumenten van tafel en oordeelde dat er geen samenzwering te vinden was. Myles Allen gebruikte opzettelijk misleidende grafieken en modellen, zo stelde de rechter vast. Einde rechtszaak.

Jan Jacobs.

Door hun agressieve onverzettelijke gedrag van het grote gelijk, zijn de nieuwe theologen en hun apostelen van deze nieuwe religie, er echter wel in geslaagd om heel veel politieke leiders en hun eigen groene politieke opportunisten te overtuigen om hun een aanzienlijk stuk van uw belastinggeld te overhandigen. Politici verkopen het dan aan hun kiezers als echt noodzakelijk om de planeet te redden. Ook al weten ze dat die 2400 miljard dollar per jaar niets aan het klimaat zal veranderen. Maar de weg van de minste weerstand kiezen en er zelfs nog wat aanzien mee kopen bij je nietsvermoedende bedrogen electoraat, je moet al een moderne politicus zijn om met die kennis toch nog goed te kunnen slapen.

Bron hier.