De wereld aan snippers

Een bijdrage van Bert Pijnse van der Aa.

Warmtenetten reduceren de CO2-uitstoot met 50 procent of meer.

(Bron Eneco warmtenet.)

Onlangs schreef Hugo Matthijsen een artikel over aardgas als schone en ook onmisbare brandstof. Daarin feiten die ook naar mijn mening onbetwist zouden zijn, maar niet in kringen van wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders en eigenaren van (warmte-) centrales.

Deze bijdrage gaat over de bio-warmte-installatie die Eneco bouwde om te voldoen kennelijk aan de stijgende vraag naar warmte t.b.v. het Utrechtse warmtenetwerk. Op bijgaande afbeelding is te zien dat die werd gebouwd pal naast Warmtekracht (WKK)-centrale Merwedekanaal 12, die draait op gas; een elektrisch vermogen heeft van 225 megawatt en een maximaal thermisch vermogen van 180 megawatt. De centrale voorziet nu nog 500.000 huishoudens van elektriciteit en 150.000 huishoudens van warmte. Met de bouw van de biowarmte-installatie zou die capaciteit worden uitgebreid tot 210.000 huishoudens.

Er verschijnen steeds meer artikelen in kranten over het verbranden van houtsnippers in elektriciteits- en warmtecentrales, zoals onlangs in een artikel van de NRC dat duidelijk was gebaseerd op het visie-document van de KNAW uit januari 2015, waarin werd opgeroepen tot gebruik van de grondstof hout in cascade. Van constructiehout, plaatmaterialen, pulp t.b.v. papierindustrie en derivaten voor de chemische industrie (medicijnen) naar een tweede leven als sloophout en dan uiteindelijk als brandstof. Door ‘hoogleraar’ Andre Faaij werd het artikel gekwalificeerd als ‘’kleuterwerk’’. Een ander artikel ging over de reis van Jelle Brandt Corstius langs de boreale wouden en nog onlangs publiceerde Rypke Zeilmaker over het ombouwen van de Magnum centrale van gas naar houtsnippers.

In de voorgaande eeuwen was het bosareaal, a.g.v. de bouw van schepen en het gebruik als brandstof voor een snel groeiende wereldbevolking, ernstig gekrompen. Dat kon worden gestopt met de komst van kolen als brandstof en later doordat hout, als de belangrijkste leverancier van de basisgrondstof cellulose, grotendeels kon worden vervangen door synthetische stoffen. De zwaar aangetaste bossen herstelden zich, maar nu, zo’n 70 jaar later, zou de aanval op de bosarealen weer volop losbreken in de queeste van de mens om van fossiele brandstoffen af te komen door die te vervangen door brandstoffen van natuurlijke oorsprong: biobrandstoffen.

Als onderscheid met fossiele brandstoffen kregen die het label ‘bio’ mee, dat eerder al was toegekend aan bijvoorbeeld varkens die voorheen in stallen stonden, maar nu weer in de blubber buiten mochten liggen. Of erwtjes die in het ene geval niet groen zijn en het andere geval wél. De economie moet weer biobased worden en circulair zoals die was vóórdat de industriële revolutie begon, maar dan wel met de welvaart van deze tijd.

Volgens het verdrag van Parijs dienen fossiele bronnen te zijn ‘ uitgefaseerd’ in 2050, opdat de opwarming van de aarde, die zou zijn veroorzaakt door het verbranden van die fossiele brandstoffen, wordt gestopt en de aarde wordt behoed voor een catastrofe.

Laten nu juist deze lucide oplossingen, gedreven door hebzucht, daaraan debet worden: houtsnippers aanslepen uit de gehele wereld en dan verbranden.

Hout bestaat voor het grootste gedeelte uit cellulose C6H10O5, het meest voorkomende polymeer op aarde (bron: Wikipedia) en wordt gevormd door het proces van fotosynthese, waarbij 1 % van de energie uit de jaarlijkse zoninstraling wordt omgezet in hout (biomassa). Net als alle andere organische stoffen komt bij verbranding de CO2 weer vrij. De hoeveelheid jaarlijks zoninstraling is gelimiteerd en daarmee de aanmaak van biomassa in de vorm van planten en dus ook hout.

Fossiele energie is het gevolg van exact hetzelfde proces, waardoor echter, in een periode van miljoenen jaren (Carboon) de voorraden werden gevormd waaruit we putten. Fossiele energie is opgeslagen zonne–energie of indirecte zonne-energie en energie in houtsnippers daarentegen het gevolg van directe zonne–energie, waarvan de jaarlijkse hoeveelheid beperkt is door de hoeveelheid zoninstraling. Kortom, fossiele brandstoffen en biobrandstoffen zijn exact hetzelfde.

Niettemin doet inmiddels het woord ‘fossiel’ veel mensen sidderen van angst, mede door de griezelverhalen die Urgenda c.s. de wereld in slingeren met hun media-vrienden om macht en invloed te vergaren. In veel opzichten vergelijkbaar met vroeger tijden, waarin het volk eronder werd gehouden met het schrikbeeld van de inquisitie.

Houtsnippers zouden fossiele brandstoffen vervangen hadden de wetenschappers bedacht: schoon en CO2 neutraal verbrand. Er was wel een probleem geweest, want, zoals hierboven uitgelegd , zijn fossiele brandstoffen en houtsnippers hetzelfde als het gaat over verbranden. Hout bleek ook CO2 uit te stoten en bovendien was de gehele keten niet erg doelmatig t.o.v. van systemen en installaties die de ingenieurs hadden gebouwd in de afgelopen 150 jaar.

Daarvoor hadden lucide geesten van de Europese Unie, die de wetgeving maakten oplossingen gevonden en zo kon het gebeuren dat hout verbranden voortaan geen CO2 uitstoot meer veroorzaakte en was een nieuwe stap gezet in de biobased economy met de uitrol van de houtsnipperindustrie die een waardeketen zou vormen van bosbouwers van over de hele wereld die houtsnippers leveren, via de tussenhandel aan energiebedrijven, die het hier verbranden en uiteindelijk verkopen als CO2–neutraal. Een moderne versie van het oerhollandse ‘knollen voor citroenen’ verkopen.

CO2-techneuten hebben een speciale logica om dat verhaal te verkopen. Kosten zijn geen kosten, maar investeringen, hield minister Wiebes Thierry Baudet onlangs voor. Huh! Of een wolkenkrabber bouwen van de stammen van bomen is beter dan de boom in het bos laten, want als ie dood gaat dan komt de CO2 weer in de atmosfeer terecht en dat moet je niet hebben natuurlijk. Beter is het de boom te kappen en om te vormen tot een draagbalk. Dan zit de CO2 voorlopig gevangen, zoals in kringen van biobased architecten wordt geventileerd. Logica die een mens verbouwereerd achterlaat. Dat bossen meer zijn dan een verzameling bomen, waarin het rottingsproces met daarin planten, schimmels, organismen, bacteriën en dieren die in symbiose met elkaar leven, komt niet in hun CO2-tunneldenken voor.

Ironisch is het dat hun plannen voortdurend en wezenlijk contrair zijn aan de doelstellingen, want kapitaal gedreven.

In 2015 werd mijn aandacht getrokken door een brief van Eneco Utrecht, waarin de vergunning aanvraag voor een bio warmte–installatie werd aangekondigd pal naast de Merwedecentrale nr 12. Met de bestaande gastoevoer zou eenvoudig een hulp ketel aangesloten hebben kunnen worden, maar er werd gekozen voor de bouw van een kapitale biowarmte–installatie met opslag en aanvoer van houtsnippers door ca. 30, 20-tonners per dag over de drukke wegen bij Lage Weide en niet zo ver langs de pas ingestelde milieuzone, waaruit diesel auto’s en vrachtwagens worden geweerd. Kennelijk houdt de uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof pardoes op langs de weg. Dertig zware vrachtwagens dus die per dag 650 ton houtsnippers zouden aanvoeren als brandstof voor de ketel met een vermogen van 60 Megawatt. Stond daar echt 650 ton … per dag? Ja dat stond er echt. Ook stond er: dat het ging om resthout en snoeihout uit de directe omgeving.

Het leek me nogal onwaarschijnlijk en ik besloot een onderzoekje te doen. Ik stuurde het rapportje naar alle fracties van de gemeente Utrecht en die van de provincie. Er kwam een reactie van de CU . Opmerkelijk voor Utrecht als men weet dat als het over bomen gaat de emoties doorgaans hoog oplopen en niet zelden de aanhangers van de PvdD erop uit trekken om fysiek te verhinderen dat bomen worden gekapt. Zelfs als het gaat over particuliere eigenaren, zoals Golfclub De Haar.

Warmtenetten reduceren de CO2-uitstoot met 50 procent of meer staat er geschreven op de site van Eneco over warmtenetten en dat klopt als er sprake is van restwarmte, die ontstaat in ‘warmtemachine’s, zoals de turbine die de generator aandrijft (Carnot). Met de inzet van een aparte ketel, zoals hier is geen sprake meer van restwarmte.

Wanneer meer warmte nodig zou zijn, is een gasgestookte ketel de meest doelmatige oplossing. Doelmatig is de inzet van deze installatie allerminst en de CO2 uitstoot is gigantisch. Allereerst vanwege het verbranden van de houtsnippers zelf, maar vooral vanwege de activiteiten in de gehele keten: van de houtsnipperproductie in verre landen, het drogen en pelleteren, het opnieuw kweken en aanplanten van bomen op gigantische arealen.

Uit de berekening bleek dat alleen ten gevolge van de verbranding van de houtsnippers de CO2 uitstoot 10.314.281 kg hoger ligt, dan een vergelijkbare gasgestookte ketel. Als ook alle activiteiten in de gehele keten worden meegenomen komt het verschil uit op 20.000.000 kg t.o.v. de gasgestookte ketel.

Per stookseizoen zou maar liefst 81.859 m3 ‘rest en snoeihout’ moeten worden verzameld in de directe omgeving. Volgens gegeven van Probos is de jaarlijkse aangroei van bomen 8 m3 per jaar per ha: overeenkomstig 10.232 ha. De stad Utrecht beslaat 9900 ha. en telt 160.000 bomen. Die zouden in 1,47 stookseizoen zijn opgebrand. Kortom, een ongeloofwaardig verhaal, maar burgers geloven het.

Verder bleek uit de berekeningen dat de opgave van het aantal huishoudens significant afweek van wat op grond van de CBS-cijfers over gasverbruik van huishoudens, mogelijk zou zijn.

De vraag rijst waarom er toch steeds meer energieproducenten zijn die ertoe overgaan houtsnippers bij te stoken in elektriciteitscentrales en dan met name warmtecentrales die vanuit bedrijfseconomisch opzicht ongeveer het tegenovergestelde zijn van een efficiënt en doelmatige bedrijfsvoering.

Warmtenetten reduceren geen CO2-uitstoot, maar verhogen het wanneer warmte wordt opgewekt met houtsnippers. Het verbranden van houtsnippers en de activiteiten in de gehele keten veroorzaken vele malen meer CO2-uitstoot dan een vergelijkbare gasgestookte ketel .

Bert Pijnse van der Aa.

Naast de hier besproken warmtecentrale heeft Amsterdam een aanvraag lopen voor een twee keer zo grote centrale en is er een in Purmerend. Daarnaast is bijstook van houtsnippers in de Amer-centrales al jaren bestaande praktijk en hebben RWE Eemshaven, Engie Rotterdam aangekondigd houtsnippers te gaan bijstoken.

They’re like the socerers apprentice trapped in the consequences of their meddling.

Literatuur

Roadmap van de EU voor biomassa.

https://www.parool.nl/binnenland/27-000-amsterdamse-huizen-op-biomassa-maar-is-er-genoeg-hout~a4606730/

https://www.parool.nl/amsterdam/-gemeente-loopt-financiele-risico-s-met-stadsverwarming~a4608064/

http://reports.climatecentral.org/pulp-fiction/2/#section-1

Door |2018-12-04T11:02:58+00:004 december 2018|60 Reacties

60 Comments

 1. Scheffer 4 december 2018 om 15:08 - Antwoorden

  Hermie heeft nog nooit van klimaat-econoom Richard Tol gehoord. Vandaag in de papieren Telegraaf 2 pagina’s over de effectloze klimaat-onzin van de klimaattop in Katowice, zo vindt Tol. (achter betaalmuur).

  De Nederlander Richard Tol, hoogleraar klimaateconomie van de VU en de Universiteit van Sussex, is allergisch voor de onheilstijdingen over de opwarming van de aarde. „Het stuit me tegen de borst.”

  Tol heeft een treffende vergelijking over de opvolgende ideologische politieke klimaatdoelen sinds 1995 die effectloos en onhaalbaar zijn volgens hem en bovendien elk land heeft zijn eigen smoes om onder de economische consequenties uit te komen. Totaal onhaalbaar!

  Tol: “Als je besluit om 15 kilo te vermageren en dat lukt geheel niet al 20 jaar lang maar vervolgens als doelstelling er op te stapelen en te stellen dat je dan maar 50 kilo gaat vermageren, dan weet je van te voren dat het op mislukken uitdraait”

  Tol onderstreept dat de politiek totaal de weg kwijt is in de klimaathype en de klimaattop van Katowice een schijnvertoning is. Alle klimaatmaatregelen van de belanghebbende aan klimaattafels hebben weinig tot géén effect op door de ideologen zo zeer gedroomde klimaatbeheersing. Het toont slechts aan de gretigheid voor de klimaatsubsidies .

  De klimaattop van Katowice toont het duidelijk aan, de nieuwe gouden graal : “There is no business like klimaatbusiness“. De Klimaattop is het onderonsje voor onze politieke en industriële elite, waar ze samenkomen om aan elkaar te snuffelen voor een volgend baantje. Niemand kan het klimaatregelenmet een zak geld en Wiebes al helemaal niet met zijn: “We moeten van het gas los“.

  Zo’n 20.000 aan de klimaattop deelnemende mensen verplaatsten zich per vliegtuig “Klimaat Neutraal” naar Katowice. Wat een volledige afgang! En Rutte die “heilig” andere landen oproept nog meer te doen aan het “klimaat”, terwijl zijn stagnerende klimaattafels het lachertje van deze klimaattop is.

  “Laten we gesubsidieerd boompjes kappen om het klimaat te redden”, Hermie!

  • J. van der Heijden 4 december 2018 om 15:41 - Antwoorden

   Maar ik heb wel van Richard tol gehoord

   “The consensus is of course in the high nineties. No one ever said it was not. We don’t need Cook’s survey to tell us that.”

   Nou Scheffer.

   andthentheresphysics.wordpress.com/2013/06/10/richard-tols-fourth-draft/#comment-822

   En natuurlijk is richard Toll een voorstander van een CO2 tax als klimaatbeleid

   “First-best climate policy is a uniform carbon tax which gradually rises over time. Civil servants have complicated climate policy to expand bureaucracies, politicians to create rents. ”

   arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1608/1608.05597.pdf

   Zaken waar ik wel achter kan staan!

   Jij ook?

   • Henk dJ 5 december 2018 om 18:49 - Antwoorden

    Scheffer komt graag aandraven met mensen die hij als scepticus voorstelt, maar dan wil hij niet inzien dat de persoon die hij zelf heeft aangehaald het eigenlijk niet met hem eens is.
    Nu is het RIchard Tol, Maar zo kwam hij enkele weken geleden ook met Lomborg af. Driemaal vroeg ik hem: “[wat Lomborg zegt is]: AGW is reëel en het is een echt probleem. We moeten daar wel degelijk iets aan doen. Ben je het daarmee eens?” Tot driemaal toe weigerde hij dan om daar op in te gaan. Scheffer pikt gewoon die zaken eruit die hem aanstaan en negeert de rest….
    https://www.climategate.nl/2018/11/film-paradogma-hoe-idealisme-ontaardt-in-intolerantie/#comment-2220926

  • Hermie 4 december 2018 om 16:41 - Antwoorden

   Uh Ja, ik heb wel van Richard Tol gehoord. Ik citeer hem zelfs regelmatig. Zo kennen wij de beroemde uitspraak:

   ” Als het meevalt, valt het een beetje mee. Als het tegenvalt, valt het zwaar tegen. Grotere onzekerheid legt meer gewicht op de risico’s. Beleid moet versterkt worden. ”

   Nou, die uitspraak citeer ik dus niet want daar ben ik niet mee eens.
   Maar wat dit met dit blog te maken heeft? Ik heb geen flauw idee. Heb je gedronken Scheffer?

   • Scheffer 4 december 2018 om 17:01 - Antwoorden

    Alles……., Hermie ! Nee voor 5 uur géén borrel. Het laat zien, dat de verdwaasde klimaathype, met of zonder gesubsidieerde houtsnippers, slechts de nieuwe gouden graal steunt: “There is no business like klimaatbusiness“ en ook niets voor het klimaat betekent.

    Tol heeft al jarenlang kritiek op de zinloze en effectloze klimaatmaatregelen,op het ideologische klimaatalarmisme en op het ambtelijke VN-IPCC, dat niks dient anders dan aan politieke en industriële carrières en aan belastinggeld verkwisting, terwijl het klimaat zich niks aantrekt van dat alles.

    Richard Tol, hoogleraar klimaateconomie van de VU en de Universiteit van Sussex vond het nodig eens lekker wetenschappelijke gefundeerd kritisch uit te halen in de Telegraaf naar de schijnheiligheid van de VN-klimaattop in Katowice, en ik val hem daarin van harte bij, Hermie.

    Ik wilde de IPCC-sceptische en klimaatbeleid-kritische lezer op Climategate.nl verblijden met deze “duurzame” nieuwstijding.

    Heerlijk de aarde en haar klimaat te kunnen “redden” met “duurzame” houtsnippers, wat een klimaatwinst……………. 🙂

    • Hermie 4 december 2018 om 22:33 - Antwoorden

     @Scheffer

     Dit blog gaat over Biomassa. Als Richard Tol daar iets mee van doen heeft dan moet je dat duidelijk maken. Je richt je tot mij zonder dat er enige aansluiting is met het onderwerp dan wel mijn reacties. Kom je aandacht te kort? Heb je behoefte aan een groepshug? Verder zuig je uit je duim dat ik nooit van Richard Tol gehoord heb. Als je niet gedronken hebt waarom ben je dan zo te raaskallen?

 2. Gerard d'Olivat 4 december 2018 om 16:11 - Antwoorden

  @Andre, Dat werkt bij mij niet. Ik moet bij iedere handeling de pagina ‘refreshen’ maar de ‘antwoord funktie’ blijft voor mij ontoegankelijk.

  @Arthur, de gedachtegang van Lomborg spreekt me wel aan. Feitelijk heeft hij het over een ‘energy based economy” Tim Morgan heeft daar een interessante blogs over.
  Alle economische activiteit is een funktie van ‘energie’ is zijn stelling. Ze zit weliswaar soms verborgen verweven in al onze activiteiten….
  Vandaar ook dat Lomboch de slavenmaatschappij opneemt in zijn beschouwingen. Het voordeel van een dergelijke benadering is feitelijk in het totale menselijk bedrijf nog maar naar een ding hoeft te kijken.
  Namelijk de ‘energy costs of energy’ . Naarmate die kosten zullen stijgen zal de economische groei afnemen.
  Geld/aandelen/obligaties/arbeid/kapitaal /wetenschap enz als zodanig spelen daarbij een ondergeschikte rol.

  Daar kan je wel lang en veel over praten, maar veel verder kom je daar niet mee.

  Ze zijn feitelijk afhankelijk van die energiebalans. Er zijn interessant studies die parallellen laten zien tussen de ‘grote depressie’ en de ‘kolenprijs’ de crisis van 2008 en de olieprijs enz.
  De ‘Gele Hesje’ hebben dat ‘aan de pomp’ kennelijk goed begrepen net zoals Jeroen Hetzler die telkens maar weer naar de terugval naar de ‘middeleeuwen’ verwijst.
  De CO2 diskussie (klimaat-probleem) zo je wilt kun je ook direct ondergeschikt maken aan deze ‘energy costs of energy’als basis voor de economie.
  In die zin interesseert de klimaatdiscussie me ook maar betrekkelijk. Het is immers helemaal niet van belang of de aarde op warmt of niet ten gevolge van wat dan ook. (Voor mijn part door het verbranden van fossiele brandstoffen.)
  Het zal niets veranderen aan het energie paradigma en de energiestructuur van onze economie en samenleving. Hoeveel geld je er ook bijdrukt of bij leent en welke (al dan niet sceptische) wetenschapstheorie je er ook bijhaalt !

  Als je die ‘klimaatballast’ eenmaal over boord hebt gegooid is er nog maar een vraag die je hoeft te stellen. In hoeverre verslechterd de verhouding in de energy costs of energy bij een grootschalige invoering en ontwikkeling van de zgn renewables. De uitkomst daarvan is na veertig jaar experimenteren en subsidieren duidelijk..Die verandert dramatisch.

  Als ik je eerste reactie lees over de ‘CO2 kringloop’ vertel je eigenlijk precies hetzelfde verhaal, verkapte pepertuum molbiles zonder rekening te houden met fysische haalbaarheid en heimelijk toegevoegde energiekosten, zoals je die bijvoorbeeld in de ‘waterstof’ diskussie veel hoort. Dat zijn de redenering die stellen ‘er is toch een overschot aan elektriciteit, dus kan je er net zo goed een waterstof economie van op poten zetten.

  Persoonlijk moet ik je zeggen dat ik het zelf een hele ‘bevrijding’ vindt dat ik me niet meer over al die klimaatdiscussies hoef te buigen.

  Ik beschouw ze als ondergeschikt. Of denk jij als klimaatwetenschapstheoreticus, dat als die teerling nou een keer definitief geworpen zou zijn en het laatste woord met laten we zeggen als ‘pars pro toto’ ,van der Heijden, achter de rug zou zijn, dat de laatste OPEC vergadering ook afgehamerd kan worden en de Club van Rome tevreden de deur achter zich dicht trekt?

  Links om of rechts om zullen we met zijn allen alle winbare voorraden steenkool aardolie en gas gewoon opmaken, ten zij we natuurlijk vrijwillig met zijn allen! iets anders besluiten. Maar ja je zult zien er zullen dan altijd weer overal en nergens ‘gele hesjes’ opduiken.

 3. Gerard d'Olivat 4 december 2018 om 18:05 - Antwoorden

  @J van der Heijden, Ik heb nog steeds niet gelezen of je met mij na lezing van de aangegeven link het met me eens bent dat ‘beschikbare grondstoffen voor een effectieve ‘renewable wereld’ ten ene male niet aanwezig zijn! Tol heeft natuurlijk gelijk als hij stelt dat iedereen nu maar met een factor drie of vijf gestraft moet worden! Zo werkt de menselijke geest nou een keer niet, behalve misschien bij masochisten.

  Ik haak ook direct gapend af als ik dat hoor, jij niet?

  Ik lees of hoor in head-lines ook vrij weinig over ‘Katowice’? Jij wel. Er wordt ook niks besloten heb ik wel begrepen…. Nou ja op naar de volgende conferentie dan maar weer en over tot de orde van de dag.

  Hoe houden we onze energie(rekening) betaalbaar?, moeilijk genoeg hoor in de Eu zonder aanwijsbaar rendabel te exploiteren grondstoffen en energievoorraden.
  Hoe jammer jij en Hermie!! dat misschien ook vinden, het ‘klimaatmomentum’ is echt definitief voorbij in de EU, net zoals trouwens in de VS, Australië en Canada.

  In Polen graven ze ‘gewoon al hun winbare kolen op’ of ze nou bang zijn aardverzakkingen of niet. Waarschijnlijk heb jij het nog nooit koud gehad, anders had je niet zo makkelijk over een CO2 tax.

  Dan sta ook jij met je blote handen kolen te graven in je achtertuintje. Neem dat maar van mij aan. Of wordt jouw blik vernauwd door je ‘welvaartsniveau’.

  • J van der Heijden 4 december 2018 om 19:19 - Antwoorden

   Gerard

   Inderdaad over 50 jaar is er een kans dat er te weinig lithium is en moeten we dus op zoek naar andere grondstoffen voor batterijen

   Inderdaad dat kan

   Weet je zeker dat er over 50 jaar voldoende uranium is voor al de door jou zou vurig gewenste kerncentrales ?

   En inderdaad ik heb het nooit koud gehad, begrijp je dat verdeling van middelen ook een politieke keuze is ? Net zoals het bouwen van kerncentrales ? Of het verhogen van de bijstand ?

   Het in de kou zitten van mensen in een beleids uitkomst inderdaad daar ben ik niet voor

   Zullen we dan maar goed geïsoleerde appartementen bouwen in plaats van mensen in tochtige oude krotten te laten wonen ?

   • Boels 4 december 2018 om 22:52 - Antwoorden

    Thorium zit in zeewater, een peak-thorium zit er voor millenia niet in.
    Bijzonder is wel dat één thoriumcentrale voldoende energie zou kunnen leveren voor z’n broertjes en zusters.

    • J. van der Heijden 5 december 2018 om 07:41 - Antwoorden

     Een verder niet onderbouwde opinie van een Boels over een nog niet bestaande technologie. Mooi!

    • Henk dJ 5 december 2018 om 18:58 - Antwoorden

     Boels, je zou toch beter eerst eventjes 30 seconden moeten factchecken voordat je iets post….
     Er zit maar 0.1 nanogram throium in een liter zeewater. Dus niet echt bruikbaar https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0012821X66900847

     Kijk gewoon eventjes op wikipedia, en je had al direct veel betere informatie gevonden om iets te schrijven over de reserves van thorium https://en.wikipedia.org/wiki/Occurrence_of_thorium

     Nu alleen nog maar aantonen dat een thorium-centrale echt technische haalbaar is….

   • hans van dalen 5 december 2018 om 08:57 - Antwoorden

    @ vd. Heijden. Je hebt werkelijk geen idee hoe arme mensen nu al dagelijks worstelen met hun energievoorziening in andere landen dan Nederland. Je kijkt alleen maar tussen je oogkleppen naar de Nederlandse situatie, omdat je verder niets kent.
    ”Zullen we dan maar goed geïsoleerde appartementen bouwen in plaats van mensen in tochtige oude krotten te laten wonen ? “
    In Nederland zou dit nog kunnen misschien, maar in de meeste landen gaat dit echt niet gebeuren.
    Laat ik je een voorbeeldje geven van de situatie in Spanje, het land waar ik woon (ja in Spanje is het ook vaak koud en er valt veel sneeuw). In de afgelopen 10 jaar is, onder druk van diverse renewable-experimenten (waarvan een belangrijk deel compleet geflopt), de energienota voor de huishoudens exponentieel gestegen. Gemiddeld betalen Spaanse huishoudens voor hun energienota nu 20 % meer dan in Nederland. Als je daarbij weet dat het minimumloon in Spanje € 732,– per maand bedraagt en de gemiddelde lonen ongeveer de helft zijn van die in Nederland, dan zou je misschien kunnen begrijpen dat voor veel gezinnen in Spanje in het laatste deel van elke wintermaand de vraag komt: kopen we vandaag eten of verwarmen we ons huis? (veel Spanjaarden zijn voor verwarming bovendien aangewezen op elektriciteit). Ook deze winter zullen miljoenen Spanjaarden kou lijden en zullen weer tienduizenden zwakkere mensen door de kou overlijden. Ik denk dat de situatie vergelijkbaar is in Frankrijk zoals Gerard treffend weet te beschrijven.
    Om dan als Hollandse wijsneus te gaan pleiten voor een CO2-taks (wat Macron dus nu al dacht in te voeren) geeft aan dat je totaal geen weet hebt hoe de wereld in elkaar zit. Ik hou het dus maar op je onnozelheid; mocht je wel besef hebben van de effecten van een verdere belasting op energie, dan is je gedrag ronduit pervers.

    • Hermie 5 december 2018 om 09:41 - Antwoorden

     @Hans van Dalen Opzienbarend als de Spaanse huishoudens voor hun energienota nu 20% meer betalen dan in Nederland. Miljoenen Spanjaarden die kou lijden en tienduizenden zwakkere Spanjaarden die door de kou overlijden. Misschien kan je eens een blog schrijven over de Spaanse barre omstandigheden. Ik ken de Spaanse situatie niet. Ik hoor dit voor het eerst.

     Ik kan alleen oordelen over de situatie in Nederland. Energie hoeft van mij absoluut niet goedkoop te zijn. Energie is belangrijk, wat belangrijk is, heeft een prijs. We kennen in Nederland een belastingvrije voet voor de eerste energie behoefte. Die kan gemakkelijk aangepast worden als dat noodzakelijk is. Zo kunnen de mensen die met een minimum inkomen moeten rondkomen worden ontzien.

     • Boels 5 december 2018 om 10:19

      De vermindering van de energiebelasting bedraagt nu ongeveer €1 per dag per woonhuisaansluiting en geld voor òf elektriciteit òf voor gas, niet voor beide.

      In 2019 wordt die verlaagd met (uit mijn hoofd) €50 per jaar tot ongeveer €310 per jaar.
      In 2014/2015 was dat vergelijkbaar met ~720 kWh “gratis” elektriciteit.
      Helaas zijn inmiddels de bezorgkosten gestegen; voor de minima niet best.
      Midden december wordt het duidelijker: de ACM komt met de tarieven en de Eerstekamer heeft het Belastingplan dan goedgekeurd.

    • Hermie 5 december 2018 om 09:52 - Antwoorden

     @Hans van Dalen En dit is wat “Spanjevandaag” daar over te melden heeft. Misschien kan jij daar je visie eens over geven? Wat is de reden van de hoge elektriciteitsprijs in Spanje? Hoeveel energiebelasting wordt er gevraagd? Kennen ze ook een energie belastingvrije voet in Spanje?

     “de hoge prijs voor elektriciteit eind augustus en begin september is te danken aan de “energías renovables” ofwel de hernieuwbare energiebronnen die gedurende de zomermaanden een lage bijdrage hebben geleverd omdat de productie van wind- en hydraulische energie lager was dan in andere jaren.”

     “Minder elektriciteit door hernieuwbare energiebronnen houdt in dat er in Spanje een grotere afhankelijkheid is van gas en steenkool waardoor de prijzen stijgen. Spanje heeft ongeveer 200 gas- en kolencentrales (centrales térmicas) met een totale potentie van 27.000 MW. Deze centrales zijn goed voor eenderde van alle elektriciteitsproductie ”

     https://www.spanjevandaag.com/06/09/2018/waarom-is-de-elektriciteit-op-dit-moment-zo-duur-in-spanje/

     • hans van dalen 5 december 2018 om 10:45

      @Hermie
      De stijging van de energieprijs is ook in Spanje vooral het gevolg van het verminderen van conventionele stroomopwekking “ten gunste van” renewables. Hierdoor ontstaan nu regelmatig tekorten (met name als het te weinig waait) waardoor op die momenten dure stroom moet worden ingekocht. Bovendien stijgen de netwerkkosten aanzienlijk. De gemiddelde energieprijs stijgt hierdoor steeds verder.
      Ook in Spanje is daarnaast de socialistische regering bezig met het zwaarder belasten van de dieselprijs (+ 20%) en hebben ze aangekondigd dat in 2040 alle auto´s electrisch moeten zijn. Een volstrekt waanzinnig plan. Ik verwacht deze winter dan ook dezelfde taferelen als in Frankrijk..

 4. Bert Pijnse van der Aa 4 december 2018 om 18:08 - Antwoorden

  Wat je hier boven zegt, denk ik Gerard, slaat op de regel die Dhr Galjee nog een keer benadrukte:

  “Ironisch is het dat hun plannen voortdurend en wezenlijk contrair zijn aan de doelstellingen, want kapitaal gedreven.”

  De wereldeconomie is kapitaal gedreven. Kapitaal gedreven = energiegedreven. Als de doelstelling die energiebedrijven zeggen te hanteren NIET energie (CO2) gedreven moet zijn, dan is dat contrair aan wat ze doen (eufemisme voor …… de boel …..). Dat gaat op voor alle activiteiten die betrekking hebben op de energietransitie en die in feite gestapeld zijn op de lopende economie (dus overbodig).

  De energietransitie zou aldus de vermeende opwarming van de atmosfeer juist versnellen. Stoppen met de energietransitie zou de kans op verdere opwarming juist vertragen. Dat men toch volop inzet daarop bewijst dat het alleen maar gaat om het snelle geld van de technocratie.

 5. Boels 4 december 2018 om 19:20 - Antwoorden

  Er is hoop:
  “De milieuorganisaties die aan tafel
  zitten bij de onderhandelingen over een
  klimaatakkoord,dreigen dat akkoord niet
  te tekenen.De onderhandelingen hebben
  tot nu toe te weinig opgeleverd voor de
  verduurzaming van Nederland,zeggen ze.”
  Teltekst 112

 6. Aad 4 december 2018 om 19:26 - Antwoorden

  @Heyden, je schrijft “Maar ik heb wel van Richard tol gehoord”
  Goed joh!

 7. Scheffer 4 december 2018 om 19:34 - Antwoorden

  Nieuwsitem op NPO1/NOS-nieuws vanavond.

  De trappisten monniken van het biermerk “La Trappe” bouwen bio-bier met het oog op “het redden van de wereld en het klimaat”. Wat een belachelijk postulaat….., wel humor hoor!

 8. Arthur Rörsch 4 december 2018 om 19:52 - Antwoorden

  Gerard d’Olivat 4 december 2018 16.11 uur
  Dank voor je meedenken over Joules als middel om iets af te rekenen. Voor mij was het maar alleen even een oprisping. Ik blijf het wetenschappelijk onderdeel van de klimaatdiscussie wel heel interessant vinden omdat de atmosferische processen heel complex zijn en ik een weg zie om met een reductionistische benadering toch daarin inzicht te krijgen. Een mogelijk of niet bestaand invloed van stijging van CO2 op de processen is daarbij een hulpmiddel en geen doel op zich zelf. Bij de verdere uitwerking van de working paper rethinking zal ik dit nog eens benadrukken en de mogelijke bijwerking van CO2 op AGW geen overwegende aandacht geven. Dus weer handen aan de ploeg om het nog braak liggende deel van de akker om te spitten.

 9. Gerard d'Olivat 4 december 2018 om 20:18 - Antwoorden

  Jan van der Heijden. Bedankt voor je reactie. Trouwens Kobalt en nikkel zijn eerder aan de beurt maar ala een kniesoor die daar op let,

  Nog even afgezien van het probleem hoe ‘duurzaam’ die grondstoffen op dit moment gewonnen worden. Huiver en geniet zou ik zeggen en zoek zelfs even de links erbij.
  Kobalt wordt vooral gewonnen daar ergens in Congo en Nikkel ergens in een totaal vervuild gebied in de SU! Zoek uit je winst als ‘klimaat bestrijder’. Ik denk dat het belangrijk is om je goed te informeren en niet zomaar achter van alles en nog wat aan te hollen onder het motto. ‘als het maar CO2 neutraal is’ en het ‘klimaat’ helpt.

  Ik wens helemaal niet ‘vurig’ kerncentrales. Waar het mij omgaat is vrij simpel

  Binnen de Eu of haar afzonderlijke staten moet! een goed energiedebat gevoerd worden niet gebaseerd op de dromen van al dan niet winbaar ‘schaliegas, uranium, steenkool, of renewables’.

  Om je gerust te stellen ik woon in de Auvergne, een gebied waar 40 jaar lang ‘uranium’ gemined is! Een van de redenen waarom De Gaulle zijn kern-industrie heeft opgestart. De aanwezigheid van betaalbare en winbare grondstoffen.De mijnen zijn inmiddels uitgeput en verlaten.Google maar even!

  Wat de ‘groene beweging’ en daar reken ik je maar even onder is dat ze geen enkel benul heeft van grondstoffen en depletie en maar wat onnozel achter die CO2 hype aanholt zonder al te veel verstand en vooral research. Alles is op te zoeken beste Jan… en daarna kan je vrij makkelijk je eigen conclusies trekken.
  Het valt je aan te rekenen dat je dat niet doet.

  CO2, moraal en ethiek gaan over helemaal twee keer niks, nog even door researchen en je zult het met me eens zijn!

  • J van der Heijden 4 december 2018 om 20:54 - Antwoorden

   Gerard,

   Als je iets beweert dien je het normaal te onderbouwen

   Dat opdoen fatsoenlijke mensen in een fatsoenlijke discussie

   Helaas schijnt dat hier een uitzondering te zijn die alleen door alarmisten wordt uitgevoerd

 10. Arthur Rörsch 4 december 2018 om 21:35 - Antwoorden

  JvdH 4 december 2018 20.54 uur
  Over de aard van de discussie op deze www-site.
  Hou nu toch aub eens op met leuteren over ‘echte’ wetenschap en factchecken. En verwijzen naar zogenaamde gezaghebbende artikelen van echte wetenschappers of www-sites om iets mee te onderbouwen. Denk zelf na en geef blijk van logisch willen redeneren. Of reken zelf iets na.
  Over echte wetenschappers. Heb je kennis genomen van de literatuurlijst van Jan Jacobs? http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html
  Je speelde speelde de bal wel aardig terug met de opmerking: zitten daar doorbraakmakende wetenschappers onder. Een beetje een jij-bak. Maar ik ben het met je eens ook die zijn schaars onder de sceptische wetenschappers. Lintzen, Nahiv, komen er dicht bij, maar door de niet verder kijkende dan hun neus lang is AGW aanhangers worden ze onheus behandeld.
  Belerende opmerking hierbij mijnerzijds, leer iets van Arons om wetenschappelijke geletterdheid te bereiken. En bij discussies, gebruik vooral de benadering in dit punt:
  6. Discriminate, on the one hand, between acceptance of asserted and unverified end results, models, or conclusions, and, on the other, understand their basis and origin; that is, to recognize when questions such as “How do we know . . . ? Why do we believe . . . ? What is the evidence for . . . ?” have been addressed, answered, and understood, and when something is being taken on faith.
  Als je zelf de drie vragen niet kunt beantwoorden vraag je dan in de eerste plaats af of de auteur die je aanhaalt, zelf die drie vragen adequaat heeft behandeld. Die check moet toch kunnen.
  Dat verwacht ik bv ook van een niet natuurwetenschappelijk onderlegd minister of parlementslid als ie een advies van een PBL, KNMI of KNAW krijgt voorgelegd. Voor ie dat advies zonde meer slikt.
  Ik zou misschien eens een concept pagina kunnen laten zien van een stuk als rethinking met de opmerkingen van mijn vriend die een latinist is. In een taalwetenschap goed heeft geleerd zorgvuldig te redeneren. Aan zijn opmerkingen over hoe en waarom heb ik meestal meer dan die van velen die zich natuurwetenschappelijk ‘specialist’ voelen of zich beroepen op een cursorische opleiding aan een universiteit in de natuurwetenschappen. .

  • J. van der Heijden 5 december 2018 om 07:57 - Antwoorden

   “. Denk zelf na ”

   Dat doe ik en ik heb zelf nagedacht en geconcludeerd dat jij geen verstand hebt van klimaatwetenschap en alles wat je zegt met een kruiwagentje zout moet worden genomen

   “geef blijk van logisch willen redeneren.”

   Ook dat doe ik, ik geloof bijvoorbeeld niemand die niet het gezonde verstand heeft om bijvoorbeeld de aantoonbare onzin van Harde of Scafetta te doorgronden

   ” Heb je kennis genomen van de literatuurlijst van Jan Jacobs? ”

   Ja inderdaad daar heb ik kennis van genomen, die lijst is echte onzin

   De lijst heet “1350+ Peer-Reviewed Papers Supporting Skeptic Arguments Against ACC/AGW Alarmism”

   En dan ik heb eens een artikel op gezocht

   https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01092411

   Waarom is dit artikel uit 1994 (bijna 25 jaar oud) beter dan bijvoorbeeld het Pgaes2K project?

   Waarom is een artikel wat gaat over “Evidence for the existence of the medieval warm period in China” doorslag gevend bewijs voor ook maar iets wat met globalwarming te maken heeft’?

   “zitten daar doorbraakmakende wetenschappers onder”

   Is voor zover ik weet niet mijn uitspraak

   Lindzen wordt niet onheus behandeld , maar men toont iedere keer weer aan dat zijn onderzoek geen hout snijdt, dat is natuurlijk wel jammer als hij als een van de weinige positief reageert op jouw tekst, dat zegt veel over Lindzen en veel over jouw tekst, niet over mijn kritisch denkvermogen

   “How do we know . . . ? Why do we believe . . . ? What is the evidence for . . . ?”

   Inderdaad antwoord op die vragen verwacht ik bijvoorbeeld ook voor mensen die onzin beweren zoals

   er is geen verband tussen T en CO2 in het geologische verleden, wie beweerde dat ook al weer Arthur en is nog steeds niet in staat geweest om dat te onderbouwen…..

 11. Bert Pijnse van der Aa 5 december 2018 om 08:32 - Antwoorden

  Ik heb de krant van vandaag al weer gekeken. Gelukkig dat er steeds meer Climate gate nieuws komt , want er stond al weer niet veel in .

  De natuurorganisaties gaan het accoord niet tekenen . Maar beter ook . Kunnen ze zich misschien eens met de natuur zelf gaan bezighouden in plaats van zich in het pak te laten naaien

  Bijvoorbeeld opletten dat er niet aan de ene kant van de stad een heel bos in de oven verdwijnt, terwijl ze net en boompje aan het redden waren.

  Wel was er voor de CO2 techneuten interessant nieuws : ” CO2 uit het verleden meten met rottende algen ” . Kunnen ze dat mooi meenemen in het ‘model ‘ straks.

  Ik hoop dat veel mensen dit bericht hebben gelezen en vooral de praktische bijdrage van Leen over de uitwerking van het business model.

 12. Dave B 7 december 2018 om 11:09 - Antwoorden

  Over de “sneller stijgende” zeespiegel :
  https://www.iceagenow.info/the-clever-ruse-of-rising-sea-levels/

  En “smeltende” gletsjers :
  https://www.iceagenow.info/largest-glaciers-in-iceland-growing-for-first-time-in-decades/

  Hoe meer er wordt geroepen van rampen hoe meer het tegenovergestelde blijkt te gebeuren,
  persoonlijk heb ik veel meer schrik dat de temperatuur eens snel zou kunnen dalen met
  veel grotere gevolgen !

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK