De wereld aan snippers

Een bijdrage van Bert Pijnse van der Aa.

Warmtenetten reduceren de CO2-uitstoot met 50 procent of meer.

(Bron Eneco warmtenet.)

Onlangs schreef Hugo Matthijsen een artikel over aardgas als schone en ook onmisbare brandstof. Daarin feiten die ook naar mijn mening onbetwist zouden zijn, maar niet in kringen van wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders en eigenaren van (warmte-) centrales.

Deze bijdrage gaat over de bio-warmte-installatie die Eneco bouwde om te voldoen kennelijk aan de stijgende vraag naar warmte t.b.v. het Utrechtse warmtenetwerk. Op bijgaande afbeelding is te zien dat die werd gebouwd pal naast Warmtekracht (WKK)-centrale Merwedekanaal 12, die draait op gas; een elektrisch vermogen heeft van 225 megawatt en een maximaal thermisch vermogen van 180 megawatt. De centrale voorziet nu nog 500.000 huishoudens van elektriciteit en 150.000 huishoudens van warmte. Met de bouw van de biowarmte-installatie zou die capaciteit worden uitgebreid tot 210.000 huishoudens.

Er verschijnen steeds meer artikelen in kranten over het verbranden van houtsnippers in elektriciteits- en warmtecentrales, zoals onlangs in een artikel van de NRC dat duidelijk was gebaseerd op het visie-document van de KNAW uit januari 2015, waarin werd opgeroepen tot gebruik van de grondstof hout in cascade. Van constructiehout, plaatmaterialen, pulp t.b.v. papierindustrie en derivaten voor de chemische industrie (medicijnen) naar een tweede leven als sloophout en dan uiteindelijk als brandstof. Door ‘hoogleraar’ Andre Faaij werd het artikel gekwalificeerd als ‘’kleuterwerk’’. Een ander artikel ging over de reis van Jelle Brandt Corstius langs de boreale wouden en nog onlangs publiceerde Rypke Zeilmaker over het ombouwen van de Magnum centrale van gas naar houtsnippers.

In de voorgaande eeuwen was het bosareaal, a.g.v. de bouw van schepen en het gebruik als brandstof voor een snel groeiende wereldbevolking, ernstig gekrompen. Dat kon worden gestopt met de komst van kolen als brandstof en later doordat hout, als de belangrijkste leverancier van de basisgrondstof cellulose, grotendeels kon worden vervangen door synthetische stoffen. De zwaar aangetaste bossen herstelden zich, maar nu, zo’n 70 jaar later, zou de aanval op de bosarealen weer volop losbreken in de queeste van de mens om van fossiele brandstoffen af te komen door die te vervangen door brandstoffen van natuurlijke oorsprong: biobrandstoffen.

Als onderscheid met fossiele brandstoffen kregen die het label ‘bio’ mee, dat eerder al was toegekend aan bijvoorbeeld varkens die voorheen in stallen stonden, maar nu weer in de blubber buiten mochten liggen. Of erwtjes die in het ene geval niet groen zijn en het andere geval wél. De economie moet weer biobased worden en circulair zoals die was vóórdat de industriële revolutie begon, maar dan wel met de welvaart van deze tijd.

Volgens het verdrag van Parijs dienen fossiele bronnen te zijn ‘ uitgefaseerd’ in 2050, opdat de opwarming van de aarde, die zou zijn veroorzaakt door het verbranden van die fossiele brandstoffen, wordt gestopt en de aarde wordt behoed voor een catastrofe.

Laten nu juist deze lucide oplossingen, gedreven door hebzucht, daaraan debet worden: houtsnippers aanslepen uit de gehele wereld en dan verbranden.

Hout bestaat voor het grootste gedeelte uit cellulose C6H10O5, het meest voorkomende polymeer op aarde (bron: Wikipedia) en wordt gevormd door het proces van fotosynthese, waarbij 1 % van de energie uit de jaarlijkse zoninstraling wordt omgezet in hout (biomassa). Net als alle andere organische stoffen komt bij verbranding de CO2 weer vrij. De hoeveelheid jaarlijks zoninstraling is gelimiteerd en daarmee de aanmaak van biomassa in de vorm van planten en dus ook hout.

Fossiele energie is het gevolg van exact hetzelfde proces, waardoor echter, in een periode van miljoenen jaren (Carboon) de voorraden werden gevormd waaruit we putten. Fossiele energie is opgeslagen zonne–energie of indirecte zonne-energie en energie in houtsnippers daarentegen het gevolg van directe zonne–energie, waarvan de jaarlijkse hoeveelheid beperkt is door de hoeveelheid zoninstraling. Kortom, fossiele brandstoffen en biobrandstoffen zijn exact hetzelfde.

Niettemin doet inmiddels het woord ‘fossiel’ veel mensen sidderen van angst, mede door de griezelverhalen die Urgenda c.s. de wereld in slingeren met hun media-vrienden om macht en invloed te vergaren. In veel opzichten vergelijkbaar met vroeger tijden, waarin het volk eronder werd gehouden met het schrikbeeld van de inquisitie.

Houtsnippers zouden fossiele brandstoffen vervangen hadden de wetenschappers bedacht: schoon en CO2 neutraal verbrand. Er was wel een probleem geweest, want, zoals hierboven uitgelegd , zijn fossiele brandstoffen en houtsnippers hetzelfde als het gaat over verbranden. Hout bleek ook CO2 uit te stoten en bovendien was de gehele keten niet erg doelmatig t.o.v. van systemen en installaties die de ingenieurs hadden gebouwd in de afgelopen 150 jaar.

Daarvoor hadden lucide geesten van de Europese Unie, die de wetgeving maakten oplossingen gevonden en zo kon het gebeuren dat hout verbranden voortaan geen CO2 uitstoot meer veroorzaakte en was een nieuwe stap gezet in de biobased economy met de uitrol van de houtsnipperindustrie die een waardeketen zou vormen van bosbouwers van over de hele wereld die houtsnippers leveren, via de tussenhandel aan energiebedrijven, die het hier verbranden en uiteindelijk verkopen als CO2–neutraal. Een moderne versie van het oerhollandse ‘knollen voor citroenen’ verkopen.

CO2-techneuten hebben een speciale logica om dat verhaal te verkopen. Kosten zijn geen kosten, maar investeringen, hield minister Wiebes Thierry Baudet onlangs voor. Huh! Of een wolkenkrabber bouwen van de stammen van bomen is beter dan de boom in het bos laten, want als ie dood gaat dan komt de CO2 weer in de atmosfeer terecht en dat moet je niet hebben natuurlijk. Beter is het de boom te kappen en om te vormen tot een draagbalk. Dan zit de CO2 voorlopig gevangen, zoals in kringen van biobased architecten wordt geventileerd. Logica die een mens verbouwereerd achterlaat. Dat bossen meer zijn dan een verzameling bomen, waarin het rottingsproces met daarin planten, schimmels, organismen, bacteriën en dieren die in symbiose met elkaar leven, komt niet in hun CO2-tunneldenken voor.

Ironisch is het dat hun plannen voortdurend en wezenlijk contrair zijn aan de doelstellingen, want kapitaal gedreven.

In 2015 werd mijn aandacht getrokken door een brief van Eneco Utrecht, waarin de vergunning aanvraag voor een bio warmte–installatie werd aangekondigd pal naast de Merwedecentrale nr 12. Met de bestaande gastoevoer zou eenvoudig een hulp ketel aangesloten hebben kunnen worden, maar er werd gekozen voor de bouw van een kapitale biowarmte–installatie met opslag en aanvoer van houtsnippers door ca. 30, 20-tonners per dag over de drukke wegen bij Lage Weide en niet zo ver langs de pas ingestelde milieuzone, waaruit diesel auto’s en vrachtwagens worden geweerd. Kennelijk houdt de uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof pardoes op langs de weg. Dertig zware vrachtwagens dus die per dag 650 ton houtsnippers zouden aanvoeren als brandstof voor de ketel met een vermogen van 60 Megawatt. Stond daar echt 650 ton … per dag? Ja dat stond er echt. Ook stond er: dat het ging om resthout en snoeihout uit de directe omgeving.

Het leek me nogal onwaarschijnlijk en ik besloot een onderzoekje te doen. Ik stuurde het rapportje naar alle fracties van de gemeente Utrecht en die van de provincie. Er kwam een reactie van de CU . Opmerkelijk voor Utrecht als men weet dat als het over bomen gaat de emoties doorgaans hoog oplopen en niet zelden de aanhangers van de PvdD erop uit trekken om fysiek te verhinderen dat bomen worden gekapt. Zelfs als het gaat over particuliere eigenaren, zoals Golfclub De Haar.

Warmtenetten reduceren de CO2-uitstoot met 50 procent of meer staat er geschreven op de site van Eneco over warmtenetten en dat klopt als er sprake is van restwarmte, die ontstaat in ‘warmtemachine’s, zoals de turbine die de generator aandrijft (Carnot). Met de inzet van een aparte ketel, zoals hier is geen sprake meer van restwarmte.

Wanneer meer warmte nodig zou zijn, is een gasgestookte ketel de meest doelmatige oplossing. Doelmatig is de inzet van deze installatie allerminst en de CO2 uitstoot is gigantisch. Allereerst vanwege het verbranden van de houtsnippers zelf, maar vooral vanwege de activiteiten in de gehele keten: van de houtsnipperproductie in verre landen, het drogen en pelleteren, het opnieuw kweken en aanplanten van bomen op gigantische arealen.

Uit de berekening bleek dat alleen ten gevolge van de verbranding van de houtsnippers de CO2 uitstoot 10.314.281 kg hoger ligt, dan een vergelijkbare gasgestookte ketel. Als ook alle activiteiten in de gehele keten worden meegenomen komt het verschil uit op 20.000.000 kg t.o.v. de gasgestookte ketel.

Per stookseizoen zou maar liefst 81.859 m3 ‘rest en snoeihout’ moeten worden verzameld in de directe omgeving. Volgens gegeven van Probos is de jaarlijkse aangroei van bomen 8 m3 per jaar per ha: overeenkomstig 10.232 ha. De stad Utrecht beslaat 9900 ha. en telt 160.000 bomen. Die zouden in 1,47 stookseizoen zijn opgebrand. Kortom, een ongeloofwaardig verhaal, maar burgers geloven het.

Verder bleek uit de berekeningen dat de opgave van het aantal huishoudens significant afweek van wat op grond van de CBS-cijfers over gasverbruik van huishoudens, mogelijk zou zijn.

De vraag rijst waarom er toch steeds meer energieproducenten zijn die ertoe overgaan houtsnippers bij te stoken in elektriciteitscentrales en dan met name warmtecentrales die vanuit bedrijfseconomisch opzicht ongeveer het tegenovergestelde zijn van een efficiënt en doelmatige bedrijfsvoering.

Warmtenetten reduceren geen CO2-uitstoot, maar verhogen het wanneer warmte wordt opgewekt met houtsnippers. Het verbranden van houtsnippers en de activiteiten in de gehele keten veroorzaken vele malen meer CO2-uitstoot dan een vergelijkbare gasgestookte ketel .

Bert Pijnse van der Aa.

Naast de hier besproken warmtecentrale heeft Amsterdam een aanvraag lopen voor een twee keer zo grote centrale en is er een in Purmerend. Daarnaast is bijstook van houtsnippers in de Amer-centrales al jaren bestaande praktijk en hebben RWE Eemshaven, Engie Rotterdam aangekondigd houtsnippers te gaan bijstoken.

They’re like the socerers apprentice trapped in the consequences of their meddling.

Literatuur

Roadmap van de EU voor biomassa.

https://www.parool.nl/binnenland/27-000-amsterdamse-huizen-op-biomassa-maar-is-er-genoeg-hout~a4606730/

https://www.parool.nl/amsterdam/-gemeente-loopt-financiele-risico-s-met-stadsverwarming~a4608064/

http://reports.climatecentral.org/pulp-fiction/2/#section-1

Door |2018-12-04T11:02:58+00:004 december 2018|60 Reacties

60 Comments

 1. Nico 4 december 2018 om 10:17 - Antwoorden

  Moet 2.000.000 kg niet 20.000.000 kg zijn?

 2. Boels 4 december 2018 om 11:08 - Antwoorden

  “Warmtenetten reduceren de CO2-uitstoot met 50 procent of meer staat er geschreven op de site van Eneco ..”
  Nuon heeft die vermelding inmiddels wijzelijk verwijderd, nu er in Diemen ook een biomassavreugdevuur voor groen gebouwd gaat worden.
  Daarmee zouden 90.000 woningen via het warmtenet verwarmd kunnen worden.

 3. Frans Galjee 4 december 2018 om 11:14 - Antwoorden

  Bert,

  Prima artikel en het maakt de huidige problematiek zeer duidelijk voor de gewoon geïnteresseerde burgers. Nu moet kwartje nog gaan vallen bij juist al die nitwits die er geen verstand van hebben maar er wel beleid op menen te moeten voeren.
  In reclame van energiemaatschappijen staan gewoon leugens en jammer maar het volk schijnt het (nog) te pikken ook.
  Aan inzet mogelijkheden biomassa en de kreet CO2 neutraal werd in mijn laatste jaren als actief onderzoeker op terrein van energieconversietechnieken al sterk getwijfeld.
  Echter de ratio is al lang opgeofferd op het altaar van het nieuwe geloof of verdienmodel.
  Een citaat uit je verhaal wil ik hier nogmaals aanhalen omdat het terecht aangeeft dat voor het hogere doel het paard aan de verkeerde kant van de wagen staat en trekt.
  Mvg
  Frans

  Citaat:

  “Ironisch is het dat hun plannen voortdurend en wezenlijk contrair zijn aan de doelstellingen, want kapitaal gedreven.”

 4. Hermie 4 december 2018 om 11:23 - Antwoorden

  De zin en onzin van het inzetten van biomassa is belangrijk genoeg om daar opnieuw aandacht voor te vragen. Beetje jammer dat daar dan weer zo’n typisch climategate.nl ‘grapje’ in moet staan. Bert heeft het er over dat 81.859 m3 ‘rest en snoeihout’ moet worden verzameld in de directe omgeving. Maar waarom wordt direct omgeving eigenlijk vertaald als de stad Utrecht? Volgens mij is de directe omgeving van Utrecht zowat half Nederland….

  In de afgelopen week is gesuggereerd dat er sprake is van kaalslag in Nederland. Is dat waar? Nou, er valt wel iets over te zeggen. Sinds 1750 is de hoeveelheid bos in Nederland spectaculair toegenomen. Maar….. 2013 lijkt het jaar van de kentering te zijn. Nu zijn we weer bijna terug op het niveau van 1990. Hoe dat nu komt is allemaal te lezen in dit rapport.
  http://edepot.wur.nl/423687

  • Bert Pijnse van der Aa 4 december 2018 om 11:47 - Antwoorden
   • Hermie 4 december 2018 om 12:00 - Antwoorden

    Dat is een ‘mooie’ brief Bert maar daarin staat:

    ” Het voornemen van Eneco is om zoveel mogelijk biomassa uit de directe omgeving te gebruiken waaronder hout dat vrijkomt uit de groenvoorziening, bosbouw en houtverwerkende industrie.”

    Dat is toch heel wat anders dan dat er wordt beweert dat de biomassa uit de stad Utrecht zelf moet komen van bomen aldaar. Die suggestie voeg jij er zelf aan toe. De direct omgeving van de centrale is volgens mij half Nederland. En zelfs dat garandeert Eneco nog niet eens want er staat “zoveel als mogelijk”

    • Peter van Beurden 4 december 2018 om 14:42 - Antwoorden

     Hermie,
     Directe omgeving? Inderdaad, daar zit zeker rek in, zullen we er Europa van maken?

     Vroeger kon je nog wel eens wat resthout lospeuteren om bijvoorbeeld bijenhotels voor solitaire bijen van te maken. Dat wordt nu steeds moeilijker, je moet concurreren met de stookhout industrie. Er zit dus nogal wat rek in het beleid bij Eneco met hun “zoveel als mogelijk”. En zelfs die uitleg is voor weer een andere interpretatie vatbaar.

     Ze zouden toch niet bedoelen dat ze alle lastige blad producerende gedrochten die de stad in de herfst zo vervuilen of bij het spoor voor vierkante wielen zorgen, om gaan zagen?

     • Hermie 4 december 2018 om 22:17

      @Peter. ‘Directe omgeving’ zit rek in maar dat is niet Europa. De Heuvelrug ligt op 8 km en de Veluwe op 40 km afstand en daar staan wel iets meer bomen dan de stad Utrecht. De afname van bosareaal sinds 2013 in Nederland kan te maken hebben de toenemende vraag naar biomassa. Nummer 1 reden zou zijn dat ‘andere natuur met minder bomen’ nu meer de hype is. Maar dat kan ook toevallig goed uitkomen.

 5. Gerard d'Olivat 4 december 2018 om 11:34 - Antwoorden

  Ha Bert, Ik ken je niet aflatende inzet om die waanzin daar in Utrecht aan de kaak te stellen. Goed stuk!
  Zolang CO2 met al die volstrekt wezenloze berekeningen als ‘toverachtig enigma’ te pas en vooral te onpas uit de hoge hoed wordt getoverd gaat dit soort waanzin alleen maar door.

  En iedereen blijft ‘verbluft achter, want tegen al dat paradoxale rekengeweld is echt niemand opgewassen, zelfs je gezonde verstand niet.

  In Katowice zijn ze er achter…”we! moeten onze inspanningen ver drie nee zelfs ver vijfvoudigen”. Wat dat nou weer allemaal aan schijncalculaties zal gaan opleveren, daar kun je alleen maar naar gissen.

  Trouwens even de andere kant van de ‘versnippering’

  Wij hebben hier in dit uiterst bosrijke berggebied wel vrij goed lopende ‘biomassa centraletjes’ voor centrale verwarmingsinstallaties voor bv. een houtverwerkende sociale werkplaats hier in het dal.
  In onze streek is relatief veel houtafval, snippers, zaagsel en snoeihout.

  Drie weken geleden is hier na een enorme vroege sneeuwval met vvrijwel al het blad nog aan de bomen, een enorme ravage aangericht in bossen, tuinen langs wegen enz. Dat moet allemaal ‘geruimd’ en ‘gesnipperd’ worden en dan ach dan werken onze pelletkachels wel.

  In ons soort gebieden draagt het op die manier wel degelijk bij ook aan bv ‘bosbeheer’ dat erg duur is en hier zijn de aan en afvoer lijnen kort!

  • Hermie 4 december 2018 om 12:49 - Antwoorden

   @Gerard Ik heb de link ingevoegd omdat er een mooi overzicht in staat van het bosoppervlak per provincie. Dus ook van de provincie Utrecht en de daaromheen liggende provincies zoals Gelderland. Dit in verband met het blog onderwerp. Een tweede reden was om stil te staan bij het gevoel van sommigen die beweren dat er sprake is van ‘kaalslag’ in Nederland. Nou, dat gevoel klopt dus wel. De achteruitgang is zichtbaar in alle provincies. Redenen daarvan worden in het rapport aangegeven.

   Ik heb geen seconde stil gestaan bij het CO2 verhaal. Daar heb ik deze keer niet opgelet. Maar in het algemeen vind ik wel dat als je afspraken maakt dat je dan ook moet aantonen dat je je aan die afspraken hebt gehouden. Dus moet je definities hanteren, meten en rapporteren. We moeten wel oppassen dat we met z’n allen landmeters worden. Een bos is een bos. Voor dieren, een kunstschilder of een verliefd stelletje van geheel andere betekenis dan voor een CO2 technocraat.

   Als je een persoonlijke vraag wilt stellen mag dat altijd. Of ik er een antwoord op ga geven weet ik niet.

   • Hermie 4 december 2018 om 13:26 - Antwoorden

    Deze reactie had dus onder Gerard d’Olivat 4 december 2018 om 12:15 moeten staan. Ik was even verdwaald in het bos zeker.

   • Peter van Beurden 4 december 2018 om 14:31 - Antwoorden

    Hermie
    Misschien moet je voor je afspraken maakt, eens te rade gaan bij andere partijen dan belanghebbenden. Dan hoef je naderhand niet handenwringend te zeggen: we hebben het nu een keer afgesproken, we kunnen er echt niet op terug komen, want dan staan we in ons hemd.

    Een bos is een bos ja, helemaal gelijk. Maar in de klimaatdiscussie is het een oppervlakte met brandhout geworden die je moet oogsten voor die vanzelf in de fik gaat of wegrot. Dwaasheid dus en buitengewoon kortzichtig. Er hangt subsidie aan omdat het boekhoudkundig mooi verantwoord en prachtig en gedroomd circulair heet.

    • Hermie 4 december 2018 om 14:49 - Antwoorden

     @Peter, De afspraken die gemaakt zijn zou ik nooit gemaakt hebben maar als ze eenmaal gemaakt zijn blijf ik daar niet over door emmeren. Bovendien is het absoluut niet het einde van de wereld. Mijn visie op biomassa heb ik onlangs al gegeven. Bomen zo lang mogelijk laten staan, niet verbranden. Verlies overigens niet uit het oog dat de hele wereld al duizenden jaren op biomassa stookt. Nog steeds.

     • Peter van Beurden 4 december 2018 om 15:52

      Hermie,
      Dat wist ik, sommigen stoken zelfs nog mest. Realiseer je dus dat het stoken van hot op een overmatige manier 25% van het veronderstelde CO2 probleem veroorzaakt

 6. Leen 4 december 2018 om 11:39 - Antwoorden

  Een warmtenet, gasgestookt of niet, kent een aantal (ook intrinsieke) problemen.
  Het netwerk kampt met circa 10-15% warmteverliezen.
  Het kampt met seizoensgebonden rendementsverlies; in de zomer is er een veel lagere vraag bij gelijke beschikbaarheid en daarmee een lager rendement.
  De efficiency van het verbrandingsproces is niet significant beter dan een moderne gasketel in een woning.
  De kosten van de infrastructuur, waaronder het onderhoud van het netwerk en het continue elektriciteitsverbruik van de pompen zijn significant.
  Bewoners betalen een zeer hoog bedrag voor een aansluiting (> 6000 euro) dat uit de stichtingskosten betaald wordt door een woning veel minder goed te isoleren.
  De variabele kosten van een GJ-stadsverwarming wijkt flink af van een M3-gas door een relatief hoog bedrag voor het vastrecht. Daarom loont het energiebesparen op de GJ’s van stadsverwarming niet.
  Bewoners die wel willen besparen op de stadsverwarmingsrekening schaffen een houtkachel aan en stoken die bij wind of geen wind, dus extra luchtvervuiling in de straat als resultaat.
  Het Niet-meer-dan-principe is slechts ten dele ‘waar’, zodat voor het overige gedeelte extra kosten berekend kunnen worden (zoals aansluitkosten).
  Als ‘woningen van het gas af moeten’ gaan consumenten van gasgestookte warmtenetten ook meer betalen (niet-meer-dan-principe).
  De warmtewet beschermt de consument niet. Als een leverancier falliet gaat, neemt een andere partij, lees overheid, het over.
  Een mooie escape: als het netwerk het einde van de levensduur nadert en hoge vervangingskosten gaan ontstaan: wie gaat dat betalen?

  Voorbeeld:
  In Almere komt warmte uit de gasgestookte centrale in Diemen via een leiding in het Gooimeer naar een pompstation in Almere-Poort.
  Dat pompstation levert warmte aan Almere-Poort en het pompt warmte door naar Almere-Stad (totale afstand vanaf Diemen circa 15km).
  In Almere-Stad is de warmte-krachtcentrale (de gasturbines en de oliegestookte hulpketels) afgebroken en vervangen door gasgestookte ‘back-up’ ketels, die bij wat kouder weer al worden ingeschakeld.
  Een Nuon rapport beweert dat in Almere-Poort 90% CO2 wordt vermeden en in Almere-Stad bijna 50%.
  Dit is door TNO geverifieerd, maar als je het dossier kent, kan de werkelijke vermeden CO2 niet kloppen.
  Bewoners van Almere-Poort en -Stad hebben een eigenlijk een ‘laag-rendement-gasgestookte-ketel-op-afstand’.
  Nuon koopt gas in tegen lage grootverbruikersprijzen en verkoopt het tegen consumenten-eindgebruikersprijzen, zonder enige vorm van concurrentie en via een infrastructuur dat substantieel door de bewoners van die stadsdelen is betaald (60.000 woningen x 5k = 300 miljoen).
  Met medewerking van de overheid wordt je dus keurig gelegaliseerd opgelicht.
  Het kan in Almere en blijkbaar ook in andere delen van Nederland.

 7. Gerard 4 december 2018 om 11:59 - Antwoorden

  Hout stoken is niet helemaal hetzelfde als fossiel. Fossiel bevat weinig vocht, terwijl hout veel vocht bevat. Dat vocht moet er eerst uit voordat het goed gaat branden dat kost ook energie.

  Het is werkelijk de complete gekte die houtstokerij. Dit kan alleen maar mogelijk zijn omdat mensen grootschalig dom gehouden worden en vals worden voorgelicht. Dom houden doe je met slecht onderwijs, vals voorlichten doe je via de media en door hypes in het leven te roepen.

  Het is maar te hopen dat de wal het houdschip eens gaat keren.

 8. Gerard d'Olivat 4 december 2018 om 12:15 - Antwoorden

  @Hernie mag ik jou eens een persoonlijke vraag stellen…maar eerst even een citaatje uit die wezenloze ‘bos’ berekeningen die er in je link gemaakt worden.

  “……Zelfs bij de lichte netto toename van
  het bosareaal tot 2013 moest Nederland daarom
  het bos al als een netto CO2
  -debet afrekenen………..”

  Zo staat dat hele stuk van je vol met totaal wezenloze nietszeggende enigmatische CO2 verwijzingen en berekeningen.

  Wat vind je nou zelf eigenlijk van al dat Kyotogejojo met CO2. Daar kan je toch helemaal niks mee in je hoofd of jij wel?

 9. Arthur Rörsch 4 december 2018 om 12:46 - Antwoorden

  Kringlopen sluiten is uit het oogpunt van grondstofbeheer een goede gedachte. De ‘recycling’ kost altijd energie. Bij het gebruik van biobrandstoffen hebben we het in de eerste plaats over het benutten van restwarmte van de energiebron zonlicht zelf. Maar om die te benutten wijst Bert er op dat het transport van grote hoeveelheden van in cellulose opgeslagen energie de opbrengst van de restwarmte beperkt. Bekijken we het vraagstuk vanuit de kringloop CO2→ celllulose→CO2 dan gaat het om het CO2 ‘neutraal’ maken omdat men in de CO2 een milieuvervuiler ziet. Dat blijft een kringloop die energie kost. Wat blijft er over van de benutbare restwarmte? De recycling lijkt op de constructie van een verkapt perpetuum mobile van de tweede soort volgens de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Alle nieuw bedachte processen om CO2 uitstoot te beperken zou men aan de hand van deze hoofdwet eigenlijk in de eerste plaats moeten doorrekenen, op de grondslag wat fysisch haalbaar is. Dat zou men van een de regering adviserend planbureau of wetenschappelijke instelling mogen verwachten. Nu rekent men slechts in ondoorzichtige geldkringlopen in de samenleving. En dat dan nog onafhankelijk van de vraag of CO2 accumulatie in de atmosfeer nu werkelijk een milieuprobleem oplevert.

 10. Ivo 4 december 2018 om 13:25 - Antwoorden

  Probleem met restwarmte is dat de restwarmteveroorzaker geen eeuwigheidscontract heeft met de afnemer. Wat als een datacentrum besluit om verder te gaan in Duitsland of India? Wie gaat dan “restwarmte’ produceren voorde aangesloten afnemers?

 11. Michiel de Pooter 4 december 2018 om 13:30 - Antwoorden

  Leen,
  Jouw verhaal moet je wel inkaderen in een groter verhaal; Het leveren van efficiente oplossingen, kloppende cijfers en absolute hoeveelheden zijn natuurlijk ondergeschikt, als je volop de wereld aan het redden bent. Het verheven (onbereikbare) doel moet wel voorop blijven staan. Onbereikbare doelen vereisen nu eenmaal magie en mirakels en dat in een oplopende mate. Dat vereist geen nauwgezette deconstructie. Ook wordt het onderscheiden van efficiente actie met symbolen, rituelen, intenties en gebaren in het klimaattheater steeds lastiger. Ook de manier van uitdrukken wordt steeds complexer. Gisteren stond er in Trouw zelfs dat het klimaat “om actie schreeuwde”. Snap je ?

 12. Gerard d'Olivat 4 december 2018 om 13:37 - Antwoorden

  @Hernie, inderdaad het woord ‘CO2 technocraat’!! is juist en geeft ook aan waar het allemaal aan schort. Ik ben hoogopgeleid met een Beta achtergrond
  Maar eerlijk gezegd als de ‘groene beweging’ of hoe je die ook maar wilt noemen zich ondersteund moet voelen door dit soort totaal uit de hand gelopen berekeningen dan ziet het er erg somber uit.
  Rypke heeft laatst ook al eens zo’n soort stuk geschreven over ‘biomassa’ waarbij het de ene keer aan de debet kant van de CO2 afrekening staat en dan weer aan de credit kant.

  CO2 is een rekeneenheid die werkelijk nergens op slaat en alleen en vooral gebruikt wordt om uw en mijn ‘huishouden’ lastig te vallen met allerlei schijnoplossingen en daardoor wordt het vanzelf een ‘schijnprobleem’.

  Maar ja inderdaad de ‘technocraten’ zijn aan de macht en dan begrijp je er niks meer van. Het stuk van Pijnse is er het zoveelste voorbeeld van.
  Begrijp jij nou persoonlijk, hoewel je ook al niks over je zelf wilt vertellen, waarom dit allemaal maar zo doorgaat in dit ‘meest groene beleid ooit’?

  Zoals ik al eerder aangaf werkt de ‘antwoord’ rubriek van de site bij mij niet. Daarom aldoor een nieuw item (niet omdat ik me belangrijk voel ofzo:))

  • André Bijkerk 4 december 2018 om 14:09 - Antwoorden

   Gerard, over

   Zoals ik al eerder aangaf werkt de ‘antwoord’ rubriek van de site bij mij niet.

   Er is iets mis met de ‘refresh’ functie in CG. Je kunt een pagina verversen met de F5 functie. Als je dan in de recente ‘reacties’ klikt op waar je wilt zijn, moet je daarna opnieuw F5 indrukken. Dat werkt voor mij.

  • Herman 4 december 2018 om 14:17 - Antwoorden

   @Gerard Je vraag was of je een persoonlijke vraag mocht stellen. Ik heb gezegd dat dit altijd mag. Maar het hangt natuurlijk wel van de vraag af of je een antwoord krijgt. Ik heb ook een persoonlijke vraag. Het valt mij op dat je mij Hernie noemt. Doe je dat bewust? Heb je daar een reden voor? Mijn naam is Hermie.

   Technocraten, die moeten er ook zijn. Maar dat ze aan de macht zijn zie ik niet zo. Kennis van zaken is noodzakelijk. Eens kijken wat wiki zegt van de technocraten :

   ” Technocratie is een organisatorisch systeem, waarbij de beleidsmakers beslissen aan de hand van adviezen van deskundigen op deelterreinen, veelal wetenschappers of ingenieurs. Het beleid wordt aldus uitgetekend na uitgebreide technische, economische en sociale analyses, en de knopen worden doorgehakt op basis van de resultaten van deze analyses, niet op basis van ideologie. ”

   Ik denk dat een stuk technocratie niet weg te denken valt. Wat is hier op tegen? Er worden fouten gemaakt, correcties volgen met de tijd.

   Jij hebt verder niets met het ‘klimaat probleem’. Waar moeten we het dan nog verder over hebben als je met argumenten komt als: ‘het slaat nergens op’ en ‘het gaat allemaal maar zo door’

   • Hermie 4 december 2018 om 14:19 - Antwoorden

    En Herman moet Hermie zijn. Zie je wel dat ik in de war raak van Hernie?

 13. Arthur Rörsch 4 december 2018 om 14:13 - Antwoorden

  Gerard d’Olivat, 4 december 2018 13.37 uur
  Hallo, hoogopgeleide Gerard. Ik heb als ‘collega’ een vraag ter overdenking. Zou je bij het bekijken van de wereld-economie eigenlijk in plaats van naar euro’s en dollars, of CO2 equivalenten, moeten kijken naar geproduceerde en geconsumeerde Joules per tijdseenheid of per vierkante meter of per hoofd van de bevolking? Een ‘balans’ kun je dan beschrijven met een evenwicht tussen productie en consumptie. Geld inflatie kan je omrekenen in entropie stijging (tweede hoofdwet)’. Welvaartstijging in entropie daling wat ook equivalent is aan ‘orde’ in een systeem. De hesjes acties worden zo een signaal van ‘wanorde’ scheppen.
  De Joule verheffen dus tot rekeneenheid op de staatsbegroting en -balans.
  Heeft Lomborg overigens al een beetje gedaan in zijn boek. Hij rekende voor dat de huidige energie consumptie van de hedendaagse westerling overeen komt met het houden van vijftig slaven in de Romeinse tijd. Lomborg is dus een econoom die in zijn ‘real state of the world’ al iets van energiebalansen heeft begrepen.

  • Dirk Visser 4 december 2018 om 18:00 - Antwoorden

   Arthur Rörsch 4 december 2018 om 14:13

   Arthur,
   Als je de CO2 uitstoot beschouwt i.p.v. het energieverbruik om het aantal ‘slaaf-equivalenten’ te berekenen, kom je op een waarde uit die vergelijkbaar is met die van Lomborg.
   De mensheid ademt per jaar ~2GtCO2 uit en produceert ~40GtCO2 door het verbranden van fossiele brandstoffen.
   De factor van 20 is een wereld-gemiddelde, voor Nederland is die 37.

 14. Peter van Beurden 4 december 2018 om 14:17 - Antwoorden

  Gerard
  Een prima artikel.
  Bos is primair een levensgemeenschap waarmee je zorgvuldig om moet gaan, Zeker wanneer je denkt dat CO2 een groot probleem is en je meer tijd wilt hebben naar deugdelijke oplossingen te zoeken. Heb je dat hout toch nodig, kap dan selectief. Dat er bos bijkomt, ook in M3 hout, zou mooi zijn en een compensatie voor de sloop die sinds jaar en dag gaande is. Die bijgroei moet dus bekeken worden vanuit een reëel uitgangspunt en niet vanaf een selectief moment. Nederland moest bijvoorbeeld zijn heipalen invoeren vanuit Duitsland middels grote houtvlotten over de rivieren om aan de vraag naar heipalen te voorzien.

  Onder de term natuurontwikkeling en het handhaven of uitbreiden van de biodiversiteit wordt veel boskap goedgepraat. Noem het maar grootschalig tuinieren. Is er iets tegen beheer? Wat mij betreft niet, Mits verstandig en met oog voor de natuurwaarden van het bos die onnoemelijk veel groter zijn dan de (stook) waarde van het bos.
  Hoe was het ook weer: alles van waarde is weerloos. http://4umi.com/lucebert/zingt
  Maar het bos heeft dat niet nodig, wij mensen misschien wel.

 15. Theo 4 december 2018 om 14:37 - Antwoorden

  Ze krijgen nu het hout voor de pallet kachels al niet meer aangesleept.
  Op die dingen krijg je ook nog subsidie, en er komt ook nog fijnstof uit de pijp. In Duitsland, België allen gaan ze groot over op gas!
  Wat zijn ze toch achterlijk aan het doen hier in dit land.
  En de burgers zijn al gehypnotiseerd hier, ze geloven ook nog wat ze steeds via de media voorgeschoteld krijgen.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK