De kostbare klimaatobsessie van de EU

VN secretaris-generaal Guterres bij de opening van de klimaattop COP24 in Polen. Foto: VN.

Een bijdrage van Dolf van Wijk.

Aan de overdosis klimaat in de media de afgelopen weken merkte u het al: er is weer een Klimaattop, onlangs begonnen in Katowicze in Polen. Om haar imago als wereldspeler te redden lijkt de EU haar hoop op het klimaatbeleid gevestigd te hebben. Tevergeefs. Europa is haar machtspositie in de wereld aan het verliezen ten opzichte van grootmachten VS en China.

Het energiebeleid van modelland Duitsland bijvoorbeeld is zo langzamerhand onbetaalbaar aan het worden en slaagt er bovendien niet in de CO2-uitstoot te verminderen. De Energiewende faalt. Ondertussen bouwen de VS en China gestaag voort aan hun positie als wereldmacht met een energiebeleid dat alle vormen van energievoorziening stimuleert.

Klimaat is voor de EU religie geworden en in Nederland luiden we er inmiddels zelfs de klokken voor.

Klimaatreligie

Net als bij fundamentalistische religies is de bestrijding van andersdenkenden essentieel voor het voortbestaan van de klimaatreligie. Meningen die afwijken van het gangbare evangelie kunnen rekenen op nul-tolerantie. Zo werd de Franse televisie-anchor en weerman Philippe Verdier vlak voor de Parijse klimaattop ontslagen vanwege, hou je vast, het schrijven van een klimaatkritisch boek.

De EU-elite slaagt er in het kritische debat over het klimaatbeleid grotendeels uit de massamedia en staatsomroepen te weren. Argumentatie vanuit morele superioriteit (‘geef je niet om de aarde dan?’), een bekende en succesvolle religieuze marketingtechniek, heeft ook geholpen het publieke debat om zeep te helpen.

Altijd 2 voor 12

De afgelopen weken warmden de klimaatbelijdende media ons weer op met alarmerende Het is 2 voor 12-claims. Dit persoffensief is een vast ritueel voorafgaand aan de jaarlijkse klimaathoogmis, de Conference of the Parties (COP). Ook op deze COP24 in Polen komt de globale elite weer met enkele tienduizenden vanuit de hele wereld bijeen in een vergader-resort, al dan niet in privé-jet. Men probeert afspraken te maken die de niet-aanwezige burgers moeten gaan ophoesten via hun belastingaanslag.

Niet gehinderd door klimaatbeleid of ‘Parijs’ bouwen de VS en China via hun energiebeleid stevig verder aan hun wereldmachtspositie. Vanuit een duidelijk nationaal belang voeren zij een effectief alomvattend beleid dat de positie van hun energievoorziening versterkt. En daarmee hun nationale welvaart, geopolitieke onafhankelijkheid en machtspositie in de wereld.

VS en China snappen het

De VS maakt beperkende maatregelen op het energiebeleid ongedaan en stimuleert de ontwikkeling van elk type energieproduktie. De schaliegaswinning komt op een steeds hoger technologisch niveau en levert steeds grotere opbrengsten. Inmiddels is de VS zelfs al gasexportland en mede door schalieolie is de VS nu, na Saoedi Arabië, het tweede olieproducerende land ter wereld. Om alle deuren naar energiedominantie open te zetten wordt bovendien zowel de kolenwinning gesteund als moderne ontwikkelingen, zoals veilige nucleaire energieproduktie. Zo wil de Bill Gates Foundation met het bedrijf TerraPower tegen 2030 al op de markt komen met een prototype gesmolten zoutreactor.

China bouwt ‘honderden’ nieuwe kolencentrales volgens een melding van de BBC, ging in minder dan 20 jaar van 3 naar 38 kerncentrales en heeft er nog 18 in aanbouw. Ook zet zij vanwege haar rijkdom aan thorium met 600 onderzoekers stevig in op de nieuwe generatie kernreactoren.

En Europa?

In Frankrijk, dat dankzij kernenergie de laagste CO2-uitstoot van heel Europa heeft, wil Macron kerncentrales sluiten en meer hernieuwbare energie gaan inzetten. Duitsland spendeerde inmiddels al meer dan 500 miljard aan subsidies in hernieuwbare energie, terwijl dat nog steeds maar een zeer beperkt deel van de totale energiebehoefte levert. Momenteel gaat er jaarlijks zo’n € 30 miljard subsidie naar wind en zonne-energie. Aangezien er geen oplossing is voor de onbetrouwbare variabele productie van wind en zon moet de basislast permanent paraat zijn en is daardoor gedwongen inefficiënt.

De Duitse paradox

Om dit betaalbaar te houden zet Duitsland meer kolen en zelfs het sterk vervuilende bruinkool in omdat ze dat nu eenmaal zelf hebben. Samen met het sluiten van kerncentrales zorgt dat ervoor dat de CO2-uitstoot niet vermindert. ‘Klimaatleider’ Duitsland verwijt Trump het terugtrekken uit het Parijsakkoord, maar door kolen met schaliegas te vervangen lukt het de VS wél om de CO2-uitstoot te verminderen. Duitsland vult zijn kolenvoorraad aan met import van goedkope kolen uit, u raadt het al, de VS.

Kunt u het nog volgen?

Averechts

De laatste hoop van de EU op een belangrijke wereldrol blijkt dus averechts te werken, het klimaatbeleid verzwakt hun positie. Door met enorme bedragen hernieuwbare energie te subsidiëren blijven nieuwe innovatieve technologieën ondergefinancierd en zo ondermijnen we onszelf van binnenuit. Ook Nederland wil € 600 tot 1000 miljard  in hernieuwbare energie en klimaatbeleid gaan investeren.

Wankele basis

De EU doet zichzelf dit alles aan en de VS en China lachen in hun vuistje. Deze zelfmoord van onze welvaart is in de klimaatreligieuze EU onbespreekbaar. Is het klimaatprobleem echt gevaarlijk en zijn de voorgestelde kostbare maatregelen wel effectief? Organiseer het publieke debat hierover zodat kiezers zelf een oordeel kunnen vormen!

Thierry Baudet.

Gelukkig komt er verzet. Gele hesjes komen de straat op tegen de klimaatbelasting en Baudet houdt (mét grafieken onderbouwd) de Tweede Kamer voor dat de basis onder het klimaatbeleid wankel is en in ieder geval ineffectief en welvaartsondermijnend.

Klimaatkeizers

Burgers begrijpen steeds beter dat er veel van hun (belasting)geld in elitaire hobbies verdwijnt. De omstandigheden rijpen voor een invloedrijke opinieleider die met kennis van zaken inspeelt op het boerenverstand van de burgers. Iemand die de kiezer eerlijk voorlicht over klimaatzaken en de consequenties van het energiebeleid ter discussie stelt.

Iemand die de elitaire klimaatkeizers durft duidelijk te maken dat ze geen kleren dragen.

Bron hier.

Lees ook andere OpinieZ-artikelen over het falende klimaat- en energiebeleid: Kees de Lange, Gert-Jaap van Ulzen en Johannes Vervloed

Door |2018-12-07T00:06:24+00:007 december 2018|98 Reacties

98 Comments

 1. Jan van Friesland 7 december 2018 om 09:58 - Antwoorden

  Baudet versus Bruins

  Mooi klusje voor de NOS om uit te zoeken wie er gelijk heeft en met welke argumenten:

  https://www.telegraaf.nl/video/2887693/baudet-krijgt-scheldende-christen-op-zijn-dak-bullshit

  • Hermie 7 december 2018 om 10:23 - Antwoorden

   Hilarisch. De punten gaan naar Baudet. Wil je de NOS dit uit laten zoeken? Volgens mij is het ook niet zo moeilijk. Baudet heeft grotendeels gelijk als het om de feiten gaat en is het goed dat hij een tegengeluid laat horen tegenover mensen als Klaver die stemming zetten over een verschrikkelijke zomer die in werkelijkheid geweldig was.

   Maar…… Er is nog een andere kant van de medaille, dat is de toekomst. Klimaatongemakken en wellicht nog erger worden verwacht na 2050.

   • Werff 7 december 2018 om 10:34 - Antwoorden

    Lees Björn Lomborg, dan ontdek je dat adaptatie slechts een fractie kost van wat we nu gaan en willen uitgeven aan klimaatbeleid. Het klimaat kunnen we niet beïnvloeden, de gevolgen grotendeels wel.

    • Hermie 7 december 2018 om 11:03 - Antwoorden

     @Werff, Zou je kunnen uitleggen waarom ik zeer selectief Lomorg zou moeten lezen en 1001 studies die anders aangeven zou moeten negeren? Dat we het klimaat niet kunnen beïnvloeden is dan jouw mening. Net zoals de opmerking dat adaptatie een fractie kost jouw mening is. De meningen zijn blijkbaar verdeelt. https://nos.nl/artikel/2260569-nieuw-klimaatrapport-vs-doden-en-10-procent-economische-krimp.html
     Welke studie wil je aandragen dat adaptatie slechts een fractie kost? Heb je de studies van Richard Tol over adaptatie-kosten al gelezen?

     Maar zonder even op de details te letten is het natuurlijk goed dat we het er over hebben wat wij aan gevolgen kunnen accepteren en er op aanpassen en wat niet. Hoe sterker je onderbouwing des te krachtiger je “opinie” is.

     • Hermie 7 december 2018 om 11:11

      Toevoeging. Mijn kritiek op de informatie in de link die ik zelf aandraag :

      Bij de tekst: ” Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen, is het bruto binnenlands product van de VS aan het eind van deze eeuw met 10 procent gekrompen. ” wordt niet vermeld dat dit volgens een worse case scenario is. Dit had wel gemoeten.

     • Peter van Beurden 7 december 2018 om 11:33

      Hermie
      Waarom draag je 1001 studies aan, allemaal gelezen zeker? ook alle verwijzingen tot je genomen? Ook een vorm van bluf, net als je bullshitbingo en de soortgelijke reactie van Bruins. Dat heet goedkoop scoren, Kom met argumenten. En houdt het anders bij vragen stellen.

     • Peter van Beurden 7 december 2018 om 11:38

      Hermie
      Ook zo blijft een verwijzing bij een bewering. Zou Trump er voor gezorgd hebben dat de link in het NOS bericht niet werkt?

     • Werff 7 december 2018 om 13:39

      @Hermie: omdat Lomborg m.i. als milieu-econoom een autoriteit is op dit gebied. Ik heb beslist niet de behoefte nogeens 1001 andere studies te lezen (heb daar ook geen tijd en animo voor) als jij dat wilt, prima. In zijn boek geeft Lomborg, onderbouwd, duidelijk aan wat klimaatbeleid kost, wat het effect is op de globale temperatuur in 2100 (vrijwel nihil) en wat de kosten zijn van adaptatie, circa 10. Verder moet mij van het hart dat jij steeds dingen beweert die ik niet geschreven heb, zoals dat jij selectief Lomborg zou moeten lezen en dat het klimaat niet kan worden beinvloed door klimaatbeleid en dat adaptatie slechts een fractie kost in vergelijking met klimaatbeleid, dit zou allemaal mijn mening zijn, nee Hermie, dit juist wat Lomborg in zijn boek, wetenschappelijk onderbouwd, beschrijft. Een conclusie waarmee hij mij heeft overtuigd.

     • Hermie 7 december 2018 om 13:44

      @Peter je vraagt ” Waarom draag je 1001 studies aan, allemaal gelezen zeker?”

      Het gebruik van 1001 is een uitdrukking om aan te geven dat tegenover Lomborg een grote heersende opvatting staat. Lomborg is een solitaire dwarsdenker. Best als je Lomborg als uitgangspunt wenst te nemen als je vervolgens maar kan overtuigen van de voordelen. Alleen de naam Lomborg noemen is dan niet genoeg.

      Je begint over Bullshitbingo. Mogelijk verwijs je naar een analyse van mij een aantal weken terug waarin ik een artikel bespreek wat vol staat met wat ‘bullshitbingo’ wordt genoemd. Tot nu toe heb ik geen inhoudelijke reacties daar op ontvangen. Wel reacties van mensen die dat zeer irritant vonden. Dat begrijp ik, de waarheid is soms keihard. Ik nodig je uit om inhoudelijk te reageren aldaar waar ik bullshitbingo heb gebruikt.

      Het grote verschil tussen mij en Bruins is dat ik mijn bewering onderbouw. Omdat Bruins dat niet doet gaan de punten automatisch naar Baudet zoals je in mijn eerste reactie kunt lezen.

     • Hermie 7 december 2018 om 13:58

      @Werff Dank voor je toelichting. Laat ik het dan anders zeggen. Neem Lomborg als uitgangspunt als hij je overtuigd heeft. De vraag is nu hoe je anderen wilt overtuigen dat dit ‘de waarheid’ is. Wat zijn nu de voordelen om dit als vertrekpunt te nemen? Wat ik met die 1001 bedoelde is dat een enorme heersende opvatting tegenover Lomborg staat. Persoonlijk voel ik best veel voor het uitgangspunt van Lomborg als het gaat om adaptatie maar met zijn effectiviteitsberekening voor 2100 breekt hij weinig potjes. En ook de “het helpt toch niet” boodschap is voor velen niet erg aansprekend. Spreekt mij ook niet zo aan eigenlijk. Je hebt het over een boek. Sorry Werff ik lees zeer zelden boeken. Maar heb je een referentie naar een peer reviewed studie van Lomborg die je mij wenst aan te raden? Die lees ik namelijk wel.

     • David 7 december 2018 om 14:52

      De kern is dat wij gewoon moeten (leren) leven met onzekerheid.
      Niemand kent de toekomst, onze voorouders kenden die ook nooit.
      Wat gebeurt er als je de Noordzee vol windmolens zet?
      Wat als je dat niet doet?
      We moeten toegeven dat het klimaat onbegrepen is.
      Wel duidelijk is dat leven mogelijk is door aanpassing.
      Het leven is één en al aanpassing.
      Wij doen dat met machines en daar is energie voor nodig.
      De kunst is dus om die betrouwbaar en betaalbaar op te wekken.

     • Peter van Beurden 7 december 2018 om 19:04

      Hermie
      Als je bullshitbingo gebruikt en je er zo goedkoop of denigrerend van af maakt ben je net als Bruins en van der Heijden geen reactie waard. Op meteen gegeven argumenten kun je een reactie verwachten.

    • Ronald 7 december 2018 om 11:58 - Antwoorden

     Lomborg is een uitbijter tussen vele andere studies. Waarom alle gewicht toekennen aan een uitbijter?

     • Chemical 7 december 2018 om 14:36

      In hun Energy and Climategate Outlook (2015) komt het MIT vrijwel op dezelfde temperatuur matiging als Lomborg,

      Uit: Key Findings (p.2)
      “Assuming the proposed cuts are extended through 2100 but not deepende further, they result in about 0.2°C less warming by the end of the century compared with our estimates, under similar assumptions, for Copenhagen– Cancun. Other adjustments in our economic projections resulted in another 0.2°C reduction in warming (see Box 2).l

   • Peter van Beurden 7 december 2018 om 11:25 - Antwoorden

    Hermie
    Maar wat nu als je, met de tot nu toe gebezigde technieken, niets aan die opwarming kunt doen. En dan bedoel ik niet andere energietechnieken, maar iets doen aan de gevreesde opwarming. Terwijl we van de oorzaak slechts een vaag, onbewezen vermoeden hebben? CO2 als boosdoener?

    Wat de oorzaak van die eventueel (versnellende/vertragende opwarming ook is, je kunt adapteren. Dat kan wereldwijd en daar heeft o.a. Nederland de kennis voor in huis.
    Tegen de gevolgen van opwarming kunnen we op bescheiden schaal iets ondernemen. Tegen een echte ijstijd niet, dat wordt verhuizen. Maar die laat ook nog wel even op zich wachten.

    Laat Bruins dat als natuurwetenschapper ten overstaan van een andere, niet politiek geëngageerde religieuze wetenschapper, eens duidelijk maken. Dit gedrag schiet nier erg op.

    • Hermie 7 december 2018 om 11:43 - Antwoorden

     @Peter Tja wat dan. Wat als het allemaal niet lukt. Zet de mogelijkheden op een rijtje en neem die mogelijkheid er nadrukkelijk in mee. Beschouw alle mogelijkheden.

     Een stemmingmaker, sorry ik moet opiniemaker zeggen, is Leon de Winter. Hij dweept altijd met Richard Lindzen. Prima. Begin daar dan eens mee en werk zijn schatting van klimaatgevoeligheid van tussen de 0,5 en 1 graad eens uit. Zelfs het uitgangspunt van Richard Lindzen is meer dan genoeg om een eventuele kleine ijstijd te voorkomen. Je mag van mij best de mogelijkheid van een ijstijd in het rijtje toevoegen maar vraag je wel af hoe geloofwaardig je wilt zijn.

     Hoe sterker je onderbouwing des te krachtiger je “opinie” is. En hoe meer je rekening kan houden met de opinie, c.q. zorgen van anderen hoe groter de kans op draagvlak. Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen.

     • Peter van Beurden 7 december 2018 om 12:12

      Hermie
      Begin met goed lezen zou ik zeggen en begeef je niet in dwaalsporen en probeer ook de ander er niet naar toe te leiden.

      De mogelijkheden zijn op een rijtje gezet. Al meerdere malen door allerlei mensen met meer natuurkundige kennis van zaken dan waar ik ooit over zal kunnen beschikken.

      Wat ik wel zie is de krampachtigheid waarmee de alarmisten hier en elders de open discussie uit de weg gaan.

      Voorbeeld: Iemand hierboven haalt Lomborg aan, daarop wordt niet ingegaan, er wordt door jou een tegenbod gedaan. “Heb je Tol gelezen”.
      Je zou ook kunnen zeggen: Ik ben het op die en die punten eens en op die en die punten oneens met Lomborg. Of: “Ik heb het boek van Lomborg niet gelezen. Wie wil er een kleine ijstijd voorkomen? Ik heb nauwelijks de illusie ook maar iets aan het klimaat te kunnen doen. Maar jij kunt me dat vast wel uitleggen.

      Beschouw alle mogelijkheden is weer een reactie waarbij je jezelf zonder enige reden hoger stelt dan je opponent. Wat doet je overigens twijfelen aan mijn neiging om alle mogelijkheden te beschouwen?

      Waarom kom je met Leon de Winter aandragen, en met Lindzen?

      Vervolgens lijk je nog vastgevroren te zitten in de discussie met een andere opponent over wordt het nu kouder of warmer. Houdt het simpel en geef je eigen gedachten weer of de voorgenomen maatregelen in de vorm van zonne- wind- bio-energie beter of slechter uitwerken dan adaptatie in de vorm van reageren op écht en féitelijk bewezen bedreigingen.

      En blijf vooral onderzoek doen buiten de invloed van een politiek totaal verziekt klimaat dat werkt in het belang van een baaierd aan belanghebbenden.
      Draagvlak is iets voor politici en daar heb ik in het algemeen niet zo’n hoge muts van op. waarvan Bruins nu weer een goed voorbeeld is.

     • Ronald 7 december 2018 om 12:27

      Peter, Lomborg is een uitbijter tussen vele andere studies. Waarom alle gewicht toekennen aan een uitbijter?

     • Boels 7 december 2018 om 12:32

      Je onderschat de invloed van propaganda, gewoon de waarheid of de leugen blijven herhalen.
      Of iets waar of onwaar is blijkt pas als propagandisten te overmoedig worden en zichzelf tegen gaan spreken.
      De beste test van het waarheidsgehalte zit in het gedrag van voor- en tegenstanders.
      Ik heb de NPO/NOS niet kunnen betrappen op ook maar één maatregel die betrekking heeft op een mindere CO2-uitstoot, hetzelfde geldt voor het alarmistisch ingestelde deel van de academische wereld en voor alle ZBO’s (KNMI, PBL, ..).
      Ze ontrekken zich gewoon aan de klimaattafeltjedekjes.

     • Peter van Beurden 7 december 2018 om 12:50

      Ronald,
      Opnieuw géén antwoord, maar een dwaalweg.

      Lomborg maakt uitstekend duidelijk dat het overgrote deel van de wereldbevolking niet warm of koud wordt van die opwarming. Die hebben totaal andere zorgen dan het rijkste deel van de wereld. Kijk zijn lijstje er op na en heb niet de illusie dat het voor vele minder bedeelden in het rijke noorden anders is.
      De gele hesjes, de opkomst van vele populistische partijen, zouden daarvan kunnen getuigen, tenzij je daar de ogen voor sluit.
      Ik heb weinig met volks-opstootjes. Die moet je voorkomen door niet hooghartig weg te kijken en je er niet om te bekommeren.

      Ver vóór de muziek uitlopen is het slechtste dat je kunt doen.

     • Hermie 7 december 2018 om 12:54

      Sorry @Peter Ik herken niets in wat je zegt. Ik zeg “Beschouw alle mogelijkheden” Het is mij een raadsel hoe ik mij hiermee hoger stel dan mijn opponent. Kan je dat eens uitleggen? Als ik dat zeg dan telt dat toch voor iedereen? Ook dus voor mijzelf?

      Je vraagt waarom ik met Leon de Winter en met Lindzen kom aanzetten. Sorry Peter, als mijn tekst dat niet duidelijk heeft gemaakt. Ik zou niet weten hoe ik dit moet uitleggen. Volgens mij is mijn tekst kei en kei helder. Misschien dat anderen er wel iets mee kunnen.

      Je opmerking dat ik vastgevroren zou zitten herken ik ook niet. Mijn eigen standpunt wil ik best nog eens herhalen. Mijn standpunt is: Ik sta open voor elk uitgangspunt mits er rekening mee wordt houden dat er andere opvattingen zijn. Daarnaast afspraken over evaluatie en criteria. Sceptici hebben wel hierin het nadeel dat de mitigatie trein al op gang is en dus moeten overtuigen om deze stop te zetten. Verder zijn sceptici getalsmatig in het nadeel. Sceptici moeten hierdoor veel meer hun best doen dan de heersende zittende opvatting. Dat is nu eenmaal de realiteit.

      Je vraagt om het simpel te houden. Hee simpel gezegd? Het boeit mij niet. Het boeit mij werkelijk niet dat de mitigatie trein rijdt. Net alsof dat het einde van de wereld is. “Zelfmoord van onze welvaart” roept alarmist Dolf van Wijk. Is het werkelijk?

      Als het niet werkt en de burgers harder gaan piepen kont die trein vanzelf tot stilstand. En eerder stopzetten mag van mij ook. Het boeit mij persoonlijk niet. Het komt vanzelf goed.

      Wat boeit mij nu wel? De vraag wie nu eigenlijk de elite en wie het volk is. En daarnaast natuurlijk thema’s als hoe wij omgaan met feiten, de keus voor alternatieve feiten, en hoe beiden gebruikt worden in het uitdragen van de eigen mening.

     • J. van der Heijden 7 december 2018 om 13:17

      Peter,

      “Wat ik wel zie is de krampachtigheid waarmee de alarmisten hier en elders de open discussie uit de weg gaan.”

      Ik probeer dagelijks de discussie aan te gaan, echter jij wil niet meer met me praten en anderen weigeren hun standpunt te onderbouwen. Anderen beginnen direct TROL te roepen en te roepen om een ban.

      De “sceptici” zijn degenen die zo ver mogelijk van een serieuze discussie vandaan blijven en weigeren hun standpunt fatsoenlijk wetenschappelijk te onderbouwen.

      “Ik ben het op die en die punten eens en op die en die punten oneens met Lomborg”

      Als ik zeg ik ben het niet eens met Lomborg want er is een andere studie dan ben jij van mening dat ik dat op een of andere manier moet samenvatten in woorden die jij duidelijk vond zonder dat jij er moeite voor wil doen om vervolgens uiteindelijk het verhaal te negeren. Lekker stimulerend in de discussie

      “maar iets doen aan de gevreesde opwarming. Terwijl we van de oorzaak slechts een vaag, onbewezen vermoeden hebben? CO2 als boosdoener?”

      Nee we hebben geen vaag onbewezen vermoeden dat CO2 de boosdoener is, al het wetenschappelijk onderzoek wat ik ken wijst maar 1 kant op, er is geen wetenschappelijke discussie over de oorzaak van de huidige opwarming of over de gevolgen als we niets doen.

      Maar leg het me eens uit hoe jij bij je standpunt bent gekomen zonder dat je hebt verdiept in de achterliggende wetenschappelijke literatuur en niet kunt oordelen of wat iemand zegt inhoudelijk correct is?

     • Ronald 7 december 2018 om 13:19

      Peter, nogmaals. Lomborg is een uitbijter tussen vele andere studies. Waarom alle gewicht toekennen aan een uitbijter? Heb je de andere studies gelezen? Maken die de zaken dan niet duidelijk voor jou? Of passen hun conclusies niet in jouw beeld? En heb je ze daarom niet gelezen?

     • Peter van Beurden 7 december 2018 om 16:19

      J. van der Heijden
      Eens en voor altijd. Aangezien jouw handelsmerk schofferen is, zie ik er van af om hierna ook nog maar één keer in te gaan op wat je te melden hebt. In het gunstigste geval neem ik je mogelijk kritische vragen tot me. Je antwoorden zijn doorgaans van door jou geselecteerde wetenschappers geleend, terwijl je niet in staat bent gebleken te duiden waar je de vinger in je klimaatbijbel bij hebt gelegd. Mijn irritatie op jouw aanwezigheid hier heeft me onder andere aangezet hier te reageren. Maar inderdaad, het moet gezegd, tegen zoveel botheid ben ik niet opgewassen. Ik zal dus ook geen poging meer doen.

     • Peter van Beurden 7 december 2018 om 19:15

      Ronald
      Je bent een kei in het ontlopen van geven van argumenten en het opdissen van nieuwe vragen.

      Het kunstje van de vraag en de wedervraag. Dus nog eens, wat is je kritiek op Lomborg. En dan graag specifiek zonder je te hullen in algemeenheden.

      Dan kun je in je reactie meteen, liefst met een linkje, aangeven welke argumenten uit welke onderzoeken of analyse je beter bevallen. Ben je daartoe niet in staat heeft het lezen van de door jou niet aangeduide studies vooralsnog weinig zin en is je vraag niet veel meer dan de zoveelste poging je opponent het bos in te sturen.

   • Altea-Hills 7 december 2018 om 21:42 - Antwoorden

    Klimaat ongemakken bestaan niet,wel grotere stort buien,maar daar is de concentratie van veel mensen de oorzaak van.
    Neem Eindhoven en Rotterdam als voorbeelden,toen die steden nog niet zo vol waren gebouwd,had je er net zoveel stort buien als op het platte land,maar nu met hun warmte van 3 tot 5 graden meer dan op het platten land stort zo’n bui zich leeg boven deze warmte.
    In Spanje zie je dit verschijnsel ook,alleen weten ze dat daar al van ouds her dat er in de herfst een gota fria komt,en dat ieder jaar weer,en dat komt door de warmte van de Middellandse zee die bots met de koudere bui die in de lucht hangt.
    Maar er is nergens meer orkanen of welke andere weer verschijnselen dan ook,en dat er meer branden zijn is ook niet waar,wel meer branden die veel bewoning naar het as tijdperk brengen omdat ze gebouwd worden in het bos,en dat zijn vaak kapitale huizen.
    Nee,het klimaat veranderd al sinds het ontstaan van onze aardkloot,en de mens zal en kan daar niks aan veranderen,zelfs niet met een atoom bom,kijk maar naar Japan.

  • Peter van Beurden 7 december 2018 om 11:06 - Antwoorden

   Jan van Friesland
   Dat moet voor een doctor in de experimentele fysica niet zo moeilijk zijn lijkt me. Of was een baan in de politiek financieel een stuk aanlokkelijker dan een baan in de echte wetenschap. Hier doet zich opnieuw het probleem voor dat niet bewezen autoriteit voldoende is de ander van de bak te bijten. Wie heeft er nu waar geen verstand van?
   De een niet van klimaatpolitiek? de ander niet van klimaatwetenschap? Het is zo wel erg gemakkelijk scoren.

 2. Hermie 7 december 2018 om 10:00 - Antwoorden

  Dolf van Wijk zoekt dus een opinieleider. Ik heb eerst opgezocht wat nu een opinieleider is. Dat schijnt dan weer het zelfde te zijn als een opiniemaker. Daar schoot ik ook al niet zo veel mee op. Hoe dan ook, de personeelsadvertentie luidt :

  ” Gezocht: een invloedrijke opinieleider die met kennis van zaken inspeelt op het boerenverstand van de burgers. Iemand die de kiezer eerlijk voorlicht over klimaatzaken en de consequenties van het energiebeleid ter discussie stelt. Iemand die de elitaire klimaatkeizers durft duidelijk te maken dat ze geen kleren dragen. ”

  Ik ben erg benieuwd wie er kandidaten naar voren zal brengen. Ik kon niet zo snel iemand verzinnen. Lubach misschien? Volgens mij heeft hij nu al enorme invloed. Ons landje is hopeloos verdeeld zie: https://frontbencher.nl/peilingen/ Voor de mensen die peilingen niet vertrouwen, de eerste kolom in de link geeft de feiten aan. De huidige zegelverdeling. De eerste kolom is grijs.

  Een steeds vaker gehoord onderwerp is de (vermeende) tegenstelling tussen het ‘gewone’ volk en de elite. Daar ben ik nog steeds niet uit. Wie is nu de elite? Wie is nu het gewone volk?

  • Michiel de Pooter 7 december 2018 om 11:42 - Antwoorden

   @ Hermie,

   Je zou eens een boek kunnen lezen ? Piketty of zo. De tegenstelling tussen elite en gewone volk, die jij vermeend noemt, is o.a door Piketty voldoende op een wetenschappelijke manier aangetoond en beschreven. Gaat over ongelijkheid, globalisering en de vernietiging van de middenklasse in traditionele welvaartslanden. In hedendaagse articulatie; Einde van de wereld versus einde van de maand.

   • Hermie 7 december 2018 om 11:55 - Antwoorden

    @Michiel Ik lees zeer zelden boeken. Dagelijks komt hier het thema “elite versus het gewone volk aan bod.” Dagelijks vraag ik het mij opnieuw af. Hoor ik nu bij de elite? hoor ik bij het gewone volk? Wat zijn nu de criteria daarvoor? Zaterdag gaan de gele hesjes demonstreren in Amsterdam. Het lied “15 miljoen mensen” dat geschreven is toen we nog met 15 miljoen mensen waren, wordt dan gezongen. “Die laat je in hun waarde” Maar die elite? laten wij die dan ook in hun waarde?

    Jij leest blijkbaar boeken van Piketty. Klinkt nogal elitair om dat soort boeken te lezen. Dat doet het gewone volk niet. Maar prima als je dat soort boeken leest. Kan je mij dan de definitie van de elite geven en vooral, hoe groot is het aandeel elite in Nederland? En ondertussen zit ik in een identiteitscrisis. Wie ben ik eigenlijk?

    • Peter van Beurden 7 december 2018 om 12:20 - Antwoorden

     Hermie
     Voor mij is de elite die bevolkingsgroep die denkt voor de ander te denken en te kunnen beslissen.

     En overigens, van lezen krijg je géén besmettelijke ziekte. Het blijft overigens wel nodig zelf te blijven denken. Maar het kan je blik op de wereld verruimen. Moderne media kunnen dat ook. Hoe doe jij dat? Je leest op internet?
     Of digitale boeken? Twitter misschien of facebook? Diepgang is een lastig ding, net als de waan van de dag.

     • J van der Heijden 7 december 2018 om 12:52

      Peter

      Als jij naar een arts gaat gaat hij ook voor je denken datzelfde geld voor al die andere specialisten die je treft in het dagelijks leven

      Zelfs de bakker denkt voor je hoe hij jouw brood gaat bakken

      Waarom wil je toch absoluut zelf blijven denken als het gaat om de klimaatwetenschap. Waarom denk je nu echt dag de niet specialisten het beter begrijpen dan de specialisten ?

      Je geeft zelf toe dat je de opleiding niet hebt om de wetenschap achter de klimaatwetenschap te controleren

     • Hermie 7 december 2018 om 15:47

      @Peter, Dat is een hele mooie definitie.

      ” De elite is die bevolkingsgroep die denkt voor de ander te denken en te kunnen beslissen. ”

      Daar ga ik eerst even over nadenken. Ik kom er op terug. Ja, van lezen krijg je géén besmettelijke ziekte. Daarom lees ik vaak en veel. Maar ik lees zelden een boek. Nou ja, ik kijk wel eens in een kookboek.

     • Erik 7 december 2018 om 22:01

      Jan,
      er zijn hier vele deelnemers die in staat zijn de argumenten van ‘klimaat wetenschappers’ te wegen. Veel exact geschoolden volgen deze blog.
      Overigens worden artsen ook niet zonder meer geloofd. Internet is ook dan onze grote vriend.
      Overigens vind ik de strijd tegen klimaat verandering, of tegen weers verandering een belachelijk gegeven.
      Het ging oorspronkelijk om opwarming, en of de mens daaraan in hoge mate schuldig is. Toen het niet gevaarlijk opwarmde heeft men de belachelijke term klimaat verandering van stal gehaald. Ook koude golven en slecht weer vallen nu hier onder. Lijkt me trouwens wel leuk om aan te tonen dat fysieke temperatuur daling door toename van CO2 komt.

    • Michiel de Pooter 7 december 2018 om 14:11 - Antwoorden

     Hermie,

     Als je het verschil al niet weet tussen elite en gewoon volk, heb je een probleem. Kennelijk beschik je niet over een reflex om dat uit te zoeken. Jouw identiteitscrisis is dan misschien meer een gevolg van een gebrek aan kennis, door gemakzucht. Deelname aan een discussie over een complex probleem vereist nu eenmaal basiskennis en een bovengemiddelde nieuwgierigheid, om die kennis voortdurend aan te vullen en bij te stellen. Gelet op jouw probleemstelling, is dat bij jou niet aan de orde.

     • Hermie 7 december 2018 om 14:31

      @Michiel Ik weet inderdaad niet wat het verschil is tussen elite en het gewone volk. En dat is inderdaad een probleem. Wat is er nu op tegen Michiel om mij dat uit te leggen? Jij weet het blijkbaar wel. Wie hoort nu bij de elite en wie hoort bij het gewone volk? Welke criteria zijn daar voor? Kan je eens voorbeelden noemen? Hoor jij bij het gewone volk of bij de elite? Hoort Hans Labohm bij het gewone volk of bij de elite? Hoor ik bij het gewone volk of bij de elite? Hoort Baudet bij het gewone volk of bij de elite?

    • Hermie 8 december 2018 om 12:37 - Antwoorden

     @Peter ” De elite is die bevolkingsgroep die denkt voor de ander te denken en te kunnen beslissen. ”
     Ja, maar er moet toch echt iets bij. De elite moet namelijk per definitie een kleine groep zijn. Zo niet dan krijgt het woord elite een totaal andere betekenis. Ik ben overigens niet de enige die worstelt met de vraag wie nu met elite wordt bedoelt. Zie https://www.rtlnieuws.nl/nederland/column/299036/de-elite-wie-zijn-dat

     Elite. Volgens mij is het een soort strijdkreet die ontevreden mensen in de mond nemen om hun ongenoegen te uiten. Dat er een groep mensen boos is, is duidelijk. Ongenoegen om veel verschillende redenen. Migratie, energie, pensioen, eigen risico en vul maar aan. De gele hesjes beweging laat zien dat het een soepzootje is van meningen. Veel van die meningen worden niet ruim gedragen door de rest van Nederland. Elite is meer een uiting van emotie en onmacht. Veel mensen uit deze groep denken echt dat hun mening ook de mening van het volk is. Dat geloven ze echt. Ze denken te mogen spreken namens de Nederlander. Prima Peter dat je boos bent om klimaat en energiebeleid, ben ik ook wel eens. Maar is er dan reden om te doen alsof dat door een elite door onze strot wordt gedouwd? Elke verhoging van ODE is een beslissing van de tweede kamer. Waar blijven we als we de volksvertegenwoordiging gaan afdoen als de elite. De waarheid is dat we deze mensen zelf kiezen.

 3. David 7 december 2018 om 10:56 - Antwoorden

  Inderdaad: COP24 is een concilie.
  Onze klimaatwet een encycliek.
  Onze voorouders plaatsten kapelletjes langs de weg met heiligenbeeldjes en een vaasje verse bloemen om hun waardering voor de schepping te tonen. Maar voor de nieuwe prelaten is dat niet voldoende, die eisen miljarden kostende offers en zelfkastijding.
  Ook tonen zij geen liefde maar beschouwen de mensheid als “kanker van de aarde”.
  Hemel en aarde dienen gescheiden te blijven.
  Maar nu bemoeit de nieuwe geestelijkheid (milieu bewegingen) zich met aardse energie opwekking.
  Dat gaat volkomen fout.

 4. Frans Galjee 7 december 2018 om 11:29 - Antwoorden

  @ Dolf,

  “’Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen”

  Domgeer (leuk) Matthijs van Boxsel over onderzoek dat stelt dat mensen dommer worden.

  Het huidig beleid vooral op terrein van klimaat en energie (maar ook op andere onderwerpen) bevestigt deze mening. Domheid is overigens niet een gebrek aan denkkracht maar juist het verkeerde gebruik er van.

  Waarvan akte.

  Frans

 5. F.W.Popma 7 december 2018 om 12:11 - Antwoorden

  Stel nu dat de temperatuur tijdens de tweede wereldoorlog was opgelopen en in Rusland dezelfde winters waren als heden. Dan hadden wij nu Duits gesproken. Wat is er mis met een opwarming, de grootste beschavingen bestonden tijdens warme periodes. En het wordt op de polen warmer, nu dat is natuurlijk een ramp wanneer de temperatuur van -10 naar -8 gaat (gemiddeld). De boomgrens schuift op en er kan meer landbouw gepleegd worden. En alle doemscenario’s, meer regen.. dat hebben wij van de zomer gezien. Even voor alle duidelijkheid, de zomer was op Groenland, China en Argentinië kouder als normaal.
  Steek energie hoe wij betaalbare energie kunnen winnen en niet West Brabant vol zetten met windmolens of zonnepanelen. En vervolgens ook het ene naar het andere distributiecentrum uit de grond te stampen. Ga verspilling te lijf maar kom niet steeds aan met verwijzingen naar studies van profeten die ook brood eten.

 6. Scheffer 7 december 2018 om 13:35 - Antwoorden

  Ronald, stop je herhalingen / spam over Lomborg! Het is de domheid van je dogmatische “duurzame” ideologie die jouw rationeel denken benevelt.

  Lomborg (IPCC volger) is vooral géén uitbijter, maar een sociaal-econoom met het hart, verstand en de sociale ratio op de goede plaats. Klimaatbeheersing komt bij zijn Copenhagen Consensus op de 19de plaats van zijn 20 stuks wereld-sociale-prioriteiten en noden. Lees zijn uitstekende kritische boek “Cool It”

  Lomborg’s Copenhagen Consensus inruilen voor GreenPeace en andere a-sociale milieu-clubs hun 97% geveinsde klimaatconsensus lijkt mij een uitstekende casus, Ronald.

  Cool It : https://www.bol.com/nl/p/cool-it/1001004001520206/

  Samenvatting

  Bjørn Lomborg plaatst in Cool It kritische kanttekeningen bij de eenzijdigheid en de juistheid van de informatie die we voorgeschoteld krijgen over klimaatverandering, door de milieuclubs en niet in de laatste plaats door Al Gore en zijn religieuze volgelingen.

  Lomborg trekt de klimaatverandering niet in twijfel, maar plaatst wel vraagtekens bij de eenzijdige en vaak zeer kostbare oplossingen die worden gezocht. Volgens Lomborg moeten we afstappen van kostbare en inefficiënte strategieën, zoals ‘Kyoto’ en nadenken over hoe we de klimaatverandering goedkoper kunnen aanpakken op de lange termijn. Kunnen we met een fractie van het geld niet veel meer doen voor de wereld? Niet alleen aan de gevolgen van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook aan onderzoek naar de bestrijding van aids en malaria?

  Bjørn Lomborg, onder andere de auteur van de bestseller “The skeptical environmentalist”, werd in 2004 door time Magazine uitgeroepen tot één van de honderd invloedrijkste mensen ter wereld. In mei 2004 startte hij het project Kopenhagen Consensus, waarin topeconomen de wereldproblemen op basis van prioriteiten rangschikken.

  Daarom hebben milieuclubs een hekel aan Lomborg, Ronald, omdat hij de mens voorop stelt, en dus niet de religieuze klimaatdogma’s van de milieuclubs.

  • Ronald 7 december 2018 om 13:56 - Antwoorden

   Scheffer, de studie van Lomborg is een van de vele studies. Het blijkt t.o.v. de andere studues een uitbijter. Waarom geef je alle gewicht aan een uitbijter? Misschien kun je daar eens iets over zeggen?

   • Scheffer 7 december 2018 om 14:02 - Antwoorden

    Je bent al volledig afgeserveerd, dogmatische Ronald, als religieuze milieuclub aanhanger.

    Ga je eerste eens verdiepen in “Cool It” en “The skeptical environmentalist”, en kom dan pas terug met rationeel commentaar!

    • Hermie 7 december 2018 om 14:23 - Antwoorden

     @Scheffer Gisteren kreeg ik (wellicht terecht) een standje van Hans Labohm vanwege mijn manier van reageren. Ik geloof in het principe van de “Gelijke monniken, gelijke kappen. ” zoals het spreekwoord zegt. Ik wil je tekst daarom voorleggen aan de redactie.

     Op een nette vraag van @Ronald reageer jij: ” dogmatische Ronald, religieuze milieuclub aanhanger.”

     @Hans Labohm?

    • J. van der Heijden 7 december 2018 om 14:53 - Antwoorden

     Scheffer,

     lees eens de lomborg deception !

     En kom dan nog eens terug met rationeel en onderbouwd commentaar

     https://www.bol.com/nl/p/the-lomborg-deception/1001004010919071/

    • Scheffer 7 december 2018 om 15:28 - Antwoorden

     Milieuclub-trollen moeten niet huili-huili doen als ze op hun religieuze en dogmatische inconsequentheid worden gewezen!

 7. j.e.reinders 7 december 2018 om 14:00 - Antwoorden

  Wind molens.
  Toen in 1850 het droogmaken van het Haarlemmer meer ten uitvoer werd gebracht werd er gekozen voor drie stoomgemalen in plaats van 200 windmolens. Toen al.
  Er is wel windenergie commercieel gebruikt (zonder subsidie) tot 1940 door de grote zeilvaart voor het vervoer van bulk lading. Toen al was het commercieel gebruik van windenergie niet lonend meer. En nu weer molens met subsidie in Drenthe bouwen. Want zonder lukt het niet.

 8. Ivo 7 december 2018 om 14:46 - Antwoorden

  Elite. Een kleine aantal bevoorrechte mensen met kennis, geld en macht wat leidt tot privileges. Adel verplicht en dus had de elite een zorgplicht voor de maatschappij. De term elite werd ook gebruikt voor een kleine groep die iets wel begrijpt zoals hoogleraren, klimaatspecialisten of psychologen. Van een algemene aanduiding wordt het steeds meer gebruikt voor een specifieke groep. Het wordt zowel met een positieve als een negatieve klank gebruikt.

  Tegenwoordig zie je dat een kleine club mensen geprivilegieerd zijn en mee mogen praten en bepalen. In de klimaat- / energiewereld zijn dat niet-gekozenen die mee beslissen over hoe wij, het gewone volk onze energie moeten gebruiken, hoe we moeten eten en bewegen en hoe we ons moeten gedragen tegenover mensen die anders zijn.

  Op sommige terreinen maak ik onderdeel uit van de elite (ik ben bevoorrecht) maar op vele terreinen niet. Dan ben ik gelijk aan om het even welke andere inwoner van het land.

  Wel leuk dat een off-topic vraag leidt tot enige reflexie.

  • Hermie 7 december 2018 om 15:12 - Antwoorden

   Volledig on-topic @Ivo Lees de tekst van Dolf van Wijk nog maar eens. Dolf die spreekt van elitaire hobby’s en van elitaire klimaatkeizers. Bovendien valt de term ‘elite’ dagelijks op climategate.nl. Ik begin er niet zomaar over. Maar mooi dat ik al veel verder kom met jou reactie.

   Je spreekt van een kleine club mensen die geprivilegieerd zijn en mee mogen praten en bepalen als het gaat om de klimaat/energie beleid. Maar hoe is die kleine club tot stand gekomen? Voor het zogenaamde klimaatakkoord is daarvoor een mandaat afgegeven. Bevoegdheden dus, geen verantwoordelijkheden. Dat laatste ligt echt bij onze volksvertegenwoordiging. Er is een regeerakkoord, de 49% reductie is afgesproken. Vervolgens besteedt de regering het uit aan partijen uit de samenleving om daar invullen gaan te geven. Het had ook rechtstreeks naar het ministerie kunnen gaan. Was dat dan beter geweest? Dan hadden ambtenaren de wens van 49% ingevuld.

   Had je aan tafel willen zitten? Dan had je ten eerste natuurlijk aan het criteria moeten voldoen dat je achter die 49% reductie staat of in ieder geval niet dat nog weer ter sprake brengt of het ook een beetje minder mag. Dat is immers al besloten door de regering. Dat clubje dat je noemt voert slechts uit. Je benoemt een stelletje uitvoerenden als elite. Uitvoerenden die in opdracht handelen. En eigenlijk als je er over doordenkt kan het wel eens een opdracht zijn van een meerderheid van de kiezers.

   @Ivo, naast dit kleine clubje bevoorrechte uitvoerders van het regeringsbeleid, zie je nog meer elite in Nederland?

   • Peter van Beurden 7 december 2018 om 19:28 - Antwoorden

    Hermie
    Toch nog een kleine aanvulling op “elite”. Je heb de zichzelf als zodanig benoemde en voor anderen denkende elite, je hebt ook de door de anderen als zodanig voorgedragen en bewonderde elite die deze kwalificatie in bescheidenheid dragen. Met die laatsten heb ik wat op. Daarvan kan ik leren. Adeldom van de geest of onnavolgbare vaardigheid. De scheppers van kennis en kunde en kunst. Van een totaal ander kaliber dan de dogmatici.

 9. Ivo 7 december 2018 om 14:52 - Antwoorden

  Vier keer de vraag waarom aandacht gegeven wordt aan een uitbijter. Leuk woord met een zekere framing. Zal in de toekomst hier vast vaker gebruikt worden om iemand weg te zetten. Net als kersenplukken een maand of wat hier populair was.

  Lomborg waardeer ik zeer omdat hij op heldere wijze mij wijst op consistenties of inconsistenties, maar misschien nog meer omdat hij in staat is perspectief te schetsen. Op het moment dat je op je vinger slaat, bestaat de wereld uit een pijnlijke vinger. Hij laat zien dat er meer is. Naast klimaat is er volksgezondheid, welzijn enzovoort. Het feit dat iemand klimaat het allerbelangrijkste vind, wil niet zeggen dat dat ook zo is. Voor mij is onderwijs en betaalbare energie vele malen belangrijker. Daar hoef je het niet mee eens te zijn maar zo is het nu eenmaal.

  • J van der Heijden 7 december 2018 om 14:58 - Antwoorden

   als iets voor jou nu belangrijk is wil dat nog niet zeggen dat je daar over 10 jaar geen spijtbetuiging van hebt

   Regeren is vooruit zien !

 10. David 7 december 2018 om 15:36 - Antwoorden

  Tja, daar was het wachten op:
  https://wattsupwiththat.com/2018/12/07/washington-post-the-un-needs-enforcement-authority-to-solve-the-climate-crisis/

  Een vergelijking dringt zich op met de Oostvaardersplassen waar energiegebrek ’s winters toeslaat.

  • Scheffer 7 december 2018 om 15:59 - Antwoorden

   Het bizarre idee erachter is basic klimaatfascime, wetgevend / uitvoerend / sanctioneel bij de VN te gaan leggen.

   Dergelijk is nu al binnen EU sprake, waarbij door klimaat-activisten wordt geëist dergelijk ook in de EU-grondwet vast te leggen als zogenaamde mensenrechten schending.

   Nu is de truc / ideologie van Niet Gekozen Organisaties (=dogmatische milieuclubs) alle nationale politieke kritische vrijheden ten opzichte van ……. en kritiek op het VN-IPCC en EU-klimaatwetgeving / -beleid als mensenrechten schending te kunnen gaan brandmerken / berechten.

 11. Arthur Rörsch 7 december 2018 om 17:15 - Antwoorden

  Hermie 7 dec 2018 13.50 uur en Peter v B. 11.33 uur en Ronald 12.32 uur

  Nu Lomborg weer zo nadrukkelijk op de voorgrond wordt gesteld het volgende.
  Lomborg werd in 2002 beschuldigd van wetenschappelijk wangedrag en door een Deense commissie veroordeeld. Het boek zelf was overigens door ten minste vier referees gescreend in opdracht van de uit uitgever Cambridge University Press. Na de veroordeling stak een storm van verontwaardiging op onder veel ‘milieu’ sceptici. De commentaren buitelden over elkaar. Met vier man hebben we vervolgens deze commentaren gebundeld en het boek gezift op onjuist heden. We kwamen tot de conclusie dat Lomborg met zijn analyses met vier onderwerpen er naast zat. Op grond daarvan achtten we dat de beschuldiging van wetenschappelijk wangedrag erg overtrokken. We legden onze analyse voor aan de Deense Minister O&W die daarna het vonnis van de Deense commissie ‘integriteit’ vernietigde. De vz van de commissie (een jurist, geen natuurwetenschapper) trad af.
  Het document waarop deze vernietiging was gebaseerd wil ik met plezier toezenden aan ieder op dit blog als hij zijn/haar anonimiteit aan mij opheft. [email protected] Gewenste anonimiteit zal ik darabij respecteren, zoals ik ook met privé discussies met ‘Ronald’ doe. Al vind ik wel wat laf dat zoveel discussianten zich met naam, toenaam en wetenschappelijke achtergrond zich achter een ‘fire wall’ blijven verschuilen.
  Het document waar het om gaat:
  A REVIEW OF ‘THE SKEPTICAL ENVIRONMENTALIST’ The Shortened and Annotated Lomborg. September 14, 2003 Produced by an international discussion group,
  Editors: Arthur Rörsch (The Netherlands),
  Graeme Olsen and Ray Soper (Australia),
  Thomas Frello (Denmark).
  A REVIEW OF ‘THE SKEPTICAL ENVIRONMENTALIST’ 1
  Preface 2
  Contents 4
  How to design a world for 10 billion people with equal welfare 6
  Part 1 – The Litany 15
  1 Things are getting better 15
  2.1 The Skeptical Environmentalist 15
  2.2 Annotations 15
  Part II – Human welfare 18
  3.1 The Skeptical Environmentalist 18
  3.2 Annotations 18
  4 LIFE EXPECTANCY AND HEALTH 20
  4.1 The Skeptical Environmentalist 20
  4.2 Annotations 20
  5 FOOD AND HUNGER 21
  5.1 The Skeptical Environmentalist 21
  5.2 Annotations 22
  6 PROSPERITY 22
  6.1 The Skeptical Environmentalist 22
  6.2 Annotations 24
  7 CONCLUSIONS TO PART II: UNPRECEDENTED HUMAN PROSPERITY 26
  7.1 The Skeptical Environmentalist 26
  7.2 Annotations 26
  Part III – Can human prosperity continue? 27
  8 ARE WE LIVING ON BORROWED TIME? 27
  8.1 The Skeptical Environmentalist 27
  8.2 Annotations 27
  9 WILL WE HAVE ENOUGH FOOD? 27
  9.1 The Skeptical Environmentalist 27
  9.2 Annotations 29
  10 FORESTS – ARE WE LOSING THEM? 31
  10.1 The Skeptical Environmentalist 31
  10.2 Annotations 33

  11 ENERGY 34
  11.1 The Skeptical Environmentalist 34
  11.2 Annotations 37
  12 NON-ENERGY RESOURCES 38
  12.1 The Skeptical Environmentalist 38
  12.2 Annotations 38
  13 WATER 39
  13.1 The Skeptical Environmentalist 39
  13.2 Annotations 41
  14 CONCLUSION TO PART III: CONTINUED PROSPERITY 41
  14.1 The Skeptical Environmentalist 41
  14.2 Annotations 42
  Part IV – Pollution 43
  15 AIR POLLUTION 43
  15.1 The Skeptical Environmentalist 43
  15.2 Annotations 44
  16 ACID RAIN AND FOREST DEATH 45
  16.1 The Skeptical Environmentalist 45
  16.2 Annotations 45
  17 INDOOR AIR POLLUTION 46
  17.1 The Skeptical Environmentalist 46
  17.2 Annotations 47
  18 ALLERGIES AND ASTHMA 47
  18.1 The Skeptical Environmentalist 47
  18.2 Annotations 48
  19 WATER POLLUTION 48
  19.1 The Skeptical Environmentalist 48
  19.2 Annotations 51
  20 WASTE: RUNNING OUT OF SPACE? 52
  20.1 The Skeptical Environmentalist 52
  20.2 Annotations 53
  21 CONCLUSION TO PART IV: THE POLLUTION BURDEN HAS DIMINISHED 53
  21.1 The Skeptical Environmentalist 53
  21.2 Annotations 54
  Part V – Tomorrow’s problems 55
  22 OUR CHEMICAL FEARS 55
  22.1 The Skeptical Environmentalist 55
  22.2 Annotations 57
  23 BIODIVERSITY 58
  23.1 The Skeptical Environmentalist 58
  23.2 Annotations 59
  24 GLOBAL WARMING 61
  24.1 The Skeptical Environmentalist 61
  24.2 Annotations 73
  Part VI – The real state of the world 79
  25 PREDICAMENT OR PROGRESS 79
  25.1 The Skeptical Environmentalist 79
  25.2 Annotations 80

  Preface
  This note is based on ‘The Skeptical Environmentalist’, Bjorn Lomborg’s lengthy treatise published by Cambridge University Press in 2001. Although written in a readable style, the book’s size may tempt readers to skip chapters outside their own direct interest. That is regrettable because in our opinion the book is the first coordinated, science-based attempt to consider the broad spectrum of research fields that are relevant to sustainable development on our planet.
  For each of the major issues raised by Lomborg, we have summarized his observations from the literature and the conclusions he reached. Some of these observations and conclusions have been heavily criticized by those who hold opposing views. This criticism is also voluminous, but regrettably, seldom to the point. Nevertheless we think that some of this criticism is valuable and deserves attention. Therefore we have decided to annotate Lomborg’s work with comments by ourselves and others.
  We have chosen not to discuss particular statements by ‘catastrophists’. We challenge their general view that strict conservation of our environment is the best way to protect future generations from exhaustion of resources.
  Our starting point is a definition produced by the Brundtland Committee: “Sustainable development is not a fixed state of harmony, but rather a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are made consistent with future as well as present needs”.
  Section 25.2 Annotations
  In this partial summary of the Lomborg book we have extracted objective scientific information from the text, leaving aside the author’s emotional reaction to the ‘litany’. The result is a reasonable overview of the major issues in the environmental sciences. One might disagree on particular views of the author, and also hold the view that certain subjects are covered poorly. When abstracting we were sometimes dissatisfied with Lomborg’s logical presentation of figures and conclusions. But we appreciate the efforts of Lomborg, as a political scientist, to integrate this great variety of issues.
  A final criticism is that the author urges for priorities to be set, but is not himself very explicit on the setting of these priorities in his last chapter, which reads as a personal discussion of the issues raised previously.

  • Ronald 7 december 2018 om 18:18 - Antwoorden

   Arthur, blijft staan dat de resultaten van Lomborg een uitbijter zijn t.o.v. andere studies.

   • Scheffer 7 december 2018 om 19:37 - Antwoorden

    Grommofoonplaat met barst, Ronald. Ben je jouw ideolische drol nu kwijt?

 12. Hetzler 7 december 2018 om 18:44 - Antwoorden

  Een hulde aan de kale feiten vormt dit artikel van Dolf van Wijk.

  Het moge duidelijk zijn dat de Europese, en extra de Nederlandse, bevolking de komende jaren blootstaat aan de collectieve waanzin van de klimaatreligie. De burger moet zich voorbereiden op volledige plundering van diens financiële middelen teneinde tot een de-ontwikkeling naar de Middeleeuwen te kunnen worden gedwongen. Hoe gedwee zal men nog blijven?

  • David 7 december 2018 om 19:17 - Antwoorden

   Temidden van het Nederlandse gele-hesjes-protest zag ik ook enkele klimaat activisten langskomen.
   Morgen brengt ieder hesje zijn eigen programma mee.
   De enormiteit van de energietransitie naar achterlijke bronnen is nog niet doorgedrongen.
   Er is volstrekt onvoldoende besef van de welvaart die fossiele brandstoffen ons brengen.

 13. Arthur Rörsch 7 december 2018 om 20:11 - Antwoorden

  Ronald 7 dec 2018 18.18 uur
  Hoe kom je er toch bij dat Lomborg een uitbijter is t.o.v andere studies?
  Degenen die wat hij de litany verkondigers noemde zijn dat eerder: een handje vol milieu alarmisten.
  Verontschuldiging als ik weer met een lange lijst kom van doomsday predikers anno 2001 en ga eens na wat er ruim 15 jaar later van hun pessimistische voorspellingen terecht is gekomen.
  Appendix II (bij hoofdstuk 6 Science Friction)
  Statements by environmental pessimists, verzameld uit het boek van Bjørn Lomborg
  (De p. verwijst naar het paginanummer, de r. naar het nummer van de noot in The skeptical environmentalist.)

  8.8.1 General statements
  1. Our resources are running out. The population is ever growing, leaving less and less to eat. Air and water are becoming even more polluted. The planet’s species are becoming extinct in vast numbers – we kill off more then 40,000 each year. The forests are disappearing, fish stocks are collapsing and the coral reefs are dying. We are defiling our Earth, the fertile topsoil is disappearing, we are paving over nature, destroying the wilderness, decimating the biosphere, and will end up killing ourselves in the process. The world’s ecosystem is breaking down. We are fast approaching the absolute limit of viability, and the limits of growth are becoming apparent (Asimov and Pohl 1991. p10, r12).
  2. Throughout the past century humanity did everything in its power to dominate nature. We dammed earth’s rivers, chopped down the forests and depleted the soils. Burning up fossil fuels that had been created over eons, we pumped billions of tons of greenhouse gases into the air, altering atmospheric chemistry and appreciably warming the planet in just a few decades. And as our population entered the year 2000 above the 6 billion mark, still spreading across the continents, dozens of animal and plant species were going extinct every day, including the first primate to disappear in more than 100 years.
  At the start of the 21st century there were signs that exploitation of the planet was reaching its limit – that nature was beginning to take its revenge. Melting ice in the Polar Regions suggested that the climate was changing rapidly. Weather was even more erratic than usual, giving some places too little rain and others too much. Fires race across the parched American West in summer, and recent storms spread devastation from Britain to Taiwan. No specific event could be directly blamed on global warming, but scientists say that in the greenhouse world, deluges and droughts will be more frequent and severe. Already the hotter climate has increased the range of tropical diseases such as malaria and yellow fever. Other ominous signals from an overburdened planet include failing grain and fish harvests and fiercer competition for scarce water supplies (Anon. in Time Magazine special edition 2001. p4, r11).
  3. The balance of nature is delicate but essential for life. Humans have upset that balance, stripping the land of its green cover, choking the air, and poisoning the seas (Scott 1994. p3, r7).
  4. For more than 40 years, earth has been sending out distress signals. The decline of Earth’s ecosystems has continued unabated (Linden, 2000. p3, r8).
  5. Our oils are vanishing, fisheries being killed off, wells are drying up and the burning of fossil fuels is endangering the lives of millions. We are heading for cataclysm (New Scientist 2001. p4, r9).
  6. The key environmental indicators are increasingly negative. Forests are shrinking, water tables are falling, soils are eroding, wetlands are disappearing, fisheries are collapsing, range-lands are deteriorating, rivers are running dry, temperatures are rising, coral reefs are dying, and plant and animal species are disappearing (WWI, 1998. p13, r71)
  7. The problems arising since 1984 are population growth, soaring oil prices, debilitating levels of international debt, and extensive damage to forests from the new phenomenon of acid rain.
  As we complete this 17th State of the World report, we are about to enter a new century having solved few of these problems. The bright promise of a new millennium is now clouded by unprecedented threats to humanity’s future (WWI 2000. p13, r79, r80).
  8. As the global economy expands, local ecosystems are collapsing at an accelerating pace (WWI 2000, part II. p14, r87).

  8. 8. 2 Population growth
  9. Psychologically, the population explosion first sunk in on a stinking hot night in Delhi. The streets were alive with people. People eating, people washing themselves, people sleeping, people working, arguing and screaming. People reaching their hands in through taxi windows to beg. People shitting, people pissing, people hanging off buses. People driving animals through the streets. People, people, people (Ehrlich 1968. The population bomb, 1968. p48, r336).
  10. The risk in a world adding nearly 80 million people annually is that so many sustainable yield thresholds will be crossed in such a short period of time, that the consequences will become unmanageable (WWI 2000. p15, r94).

  8.8.3 Food and starvation
  11. The food problem emerging in the less-developing regions may be one of the most nearly insoluble problems facing man over the next few decades (Brown 1965. p60, r415).
  12 The battle to feed humanity is over. In the course of the 1970’s the world will experience starvation of tragic proportions – hundreds of millions of people will starve to death (Ehrlich 1968. p60, r412).
  13. Grain yields are no longer improving as fast or have perhaps even stopped completely, because increasingly we are reaching the physiological limits of the plants (Brown and Kane 1994. p8, r39, r40).
  14. Three billion people are malnourished, the largest number and the highest rate in history (Pimentel et al 1998. p24, r185).
  15. Throughout the last 30 years of population increase the agricultural production could no longer keep up and prices would now start increasing (Brown 1997. p93, r609).
  16. Rising world grain prices may be the first global economic indicator to tell us that the world is on an economic and demographic path that is environmentally unsustainable. An early hint of the shift to an economy of scarcity came in late April 1996, when wheat price on the Chicago board of Trade scored above $7 a bushel, the highest level in history and more than double the price a year earlier (WWI 1998. p93, r611).
  17. The average amount of grain per inhabitant in the world grew until 1984 – indicating that the Green Revolution did work – but then it dropped by 11 percent thereafter (WWI 1994, 1997, 1999. p94, r614, r615).
  18. In 1983 America produced 2.65 tons per hectare, however, since then, there has been no further rise. Japan’s rice yield in 1984 was 4.7 tons per hectare. Since then, it has levelled out. Farmers in the two countries appear to have hit the wall at about the same time.
  We must start facing biological reality. It does seem likely that more countries will hit the wall in the years immediately ahead and eventually the rise in grain yields will level off everywhere. The world moves into an age of scarcity with price increases on grain (WWI 1998. p96 r637, r638, r639, r640).
  19. Today human activity appropriates 40 percent of all land-based photosynthesis. A doubling of the population implies an appropriation of 80 percent. A 100 percent appropriation is both ecologically as well as socially impossible (Agger et al 1997. p99, r652).
  20. China may soon emerge as an importer of massive quantities of grain – quantities so large, that they could trigger unprecedented rises in food prices. China is teaching us that the western industrial model is not viable, simply because there are not enough resources (WWI 1998. p102, r689, r690).
  21. In 1984 we lost worldwide 25.4 billion tons of topsoil annually (Brown and Wolf 1984. p104, r712).
  22. Pimentel estimated the global erosion at 75 billion tons of lost topsoil annually (Pimentel et al 1995. p104, r713, r716, r717).
  23. The world’s farmers are struggling to feed more than 80 million more people each year, good weather or bad. And now for the first time in history, they can no longer count on fishing fleets to help them expand the food supply.
  Humanity depends heavily on the oceans for food (WWI 1997, 2000. p106, r736, r737, r738).
  24. In 1950 500 million people (20 percent of the world population) were considered malnourished. Today (1998) more than three billion people are malnourished, (one half of the world population), the largest number and the highest rate in history (Pimentel 1998. p24, r185, r188, r189).

  8.8.4 Health
  25. Forty percent of all deaths are caused by various environmental factors, especially organic and chemical pollutants. The consequence of more malnutrition and more pollution is more disease and more infectious disease (Pimentel 1998, p24, r186, r187).
  26. Disease prevalence is projected to increase 77 percent during the period from 1990 to 2020. Infectious diseases, which cause 37 percent of all deaths throughout the world, are also expected to rise. Deaths in the US from infectious diseases increased 58 percent between 1980 and 1992 and this trend is projected to continue (Pimentel 1998, p26, r216, r207, r208, r210).
  27. The public needs to be rescued from “the current cancer epidemic” (Kidd 2000, p216, r1626).
  28. The cancer epidemic continues to rage around the world. The rising rates of cancer, infections and immune system dysfunctions, are a function of our increasingly polluted environment (Anon. 1997, Midlife Woman. p216, r1629, r1631).
  29. The most dramatic and troubling sign that hormone disrupters may already have taken a major toll comes from reports that human male sperm counts have plummeted over the past half century (Colborn at al 1996. p238, r1853).
  30. Chemical pollutants are a major cause of rapidly rising breast cancer rates worldwide (Greenpeace 1993. p242, r1919).
  31. By far the most alarming health trend for women is the rising rate of breast cancer. The link to pesticides is made very clear (Colborn et al. 1996. p243, r1923, r1924).
  32. Many forms of cancer are on the rise, not least in children, and mounting evidence suggests a strong correlation between pesticide exposure and the development of cancers in humans (Meyerhoff 1993. p245, r1957).

  8.8.5 Water
  33. Thirty countries containing 40 percent of the world’s population (2.3 billion) now experience chronic water shortage that threaten their agriculture and industry and the health of their people (Miller 1998. p20, r149, r150).
  34. Time magazine summarizes the global water outlook with the title “wells running dry.” (Couzin 1998. p149, r1059).

  8. 3.5 Forestry
  35. The rate of forest loss in the Amazon rainforest had increased since 1992 by 34 percent a year. (WWF 1997. p9, r 45, r46)
  36. Each year another 16 million hectares of forest disappear (WWI, 1998. p13, r75, r76).
  37. The soaring demand for paper is contributing to deforestation, particularly in the Northern hemisphere. Canada is losing some 200,000 hectares of forest a year (WWI, 1998. p13, r77, r78).
  38. A Time magazine environmental survey carries the headline “Forests: the global chainsaw massacre (Time 1997. p110, r760).
  39. The World Research Institute simply calls it: “Deforestation: the global assault continues” (WRI 1998. p110, r761).
  40. The WWF has disseminated a similar message on its website. The forest front page that greeted the visitor until April 1998 “We must ACT NOW to preserve the last remaining forests on Earth” (WWF 2000, p110).
  41. WWF claims that “The world’s forests are disappearing at an alarming rate (WWF 1998. p110, r762).
  42. WWF’s international president Claude Martin, in 1997 called a press conference named Eleventh Hour for World’s Forests. Here he said: I implore the leaders of the world to pledge to save their country’s remaining forests now – at the eleventh hour for the world’s forests. Equally he claimed that the area and quality of the world’s forests have continued to decline at a rapid rate (WWF 1997. p110, r763, 764).
  43. Worldwatch Institute even claims that “deforestation has been accelerating in the last 30 years” (WWI 1998, p110, r765).
  44. President Carter’s environmental report, Global 2000 estimated an annual tropical forest loss of between 2.3 and 4.8 percent (p113, r796).
  45. Norman Myers estimated as recently as the early nineties that 2 percent of all forest was being destroyed every year and believed that by the year 2000 – in just nine years at the time of his prediction – we must have lost about a third of the tropical forest area. In just another few decades, we could witness the virtual elimination of tropical forests (Myers 1991. p113, r797, r798).
  46. Estimates in the same range of 1.5-2 percent were common among biologists (Ravens and Prance 1991. p113, r799).
  47. Even in July 2000, WWF argued for saving the Brazilian Amazon since, “The Amazon region has been called the lungs of the world” (p115, r819, r820).
  48. The WWF proclaimed 1997 as the year the world caught fire, and their president, Claude Martin, stated unequivocally that this is not just an emergency, it is a planetary disaster. WWF maintained that in 1997 fire burned more forests than in any other time in history (WWF 1997. p116, r830).

  8.8. 6 Energy
  49. Here is the scenario: Sticker shock at the gas pumps, with prices nearly doubling overnight. Long lines at the few stations that are open. Crude cardboard signs reading ‘out of gas’, blocking incoming traffic, at the ones that are closed. Huge sales on “full sized” vehicles. Long waiting lists for econoboxes. 1973? 1979? How about 2007? (Motavalli 2000. p118, r847).
  50 ‘Limits to growth’ showed us that we would run out of oil before 1992 (Meadows et al. 1972, p121, r861).
  51. Ehrlich told us in 1987 that the oil crises would return in the 1990s (Ehrlich and Ehrlich, 1987. p121, r862).
  52. ‘Beyond the limits’ predicts once again that we will run out of oil in 2031 and gas 2050 (Meadows at al 1992. p121, r863, r864).

  8.8.7 Other resources
  53. “Limits of growth 1972”, Gold would run out in 1981, silver and mercury in 1985, zinc in 1990 (Meadows et al 1972. p137, r1000).
  54. The bet of Ehrlich, Harte, Holdren versus Simon. The latter challenged the established beliefs that the price of chromium, copper, nickel, tin and tungsten would increase in 10 years. (Simon 1996. p137, r1002).

  8.8.8 Pollution
  55. Acid rain is the invisible plague, which is creating an ecological Hiroshima (Claudi 1988. p178, r1286, r1287).
  56. The UN Brundtland report stated that in Europe, acid precipitation kills forests. Several present-day ecology books repeat the charge (Christensen 2000 p178, r1288, r1289).
  57. An acid plague is sweeping the Earth. One third of the German forests have been attacked, so the trees are either dead or dying. 4000 Swedish lakes are dead and 14,000 are in the process of dying. In cities all over the Earth, people are being suffocating, or dying, because the smoke cannot escape (Albert 1989. p178, r1290).
  58. A group of German scientists predicted that Europe’s forests were threatened by acid rain and as many as 10 percent of all trees were at risk (Abrahamsen et al 1994. p179, r1293).
  59. American Journal of Public Health in 1999: acid rain destroys forest (Rosner and Markowitz 1999. p181, r1319).
  60. Sulfur in the atmosphere produces acid rain. And acid rain kills forest (Politiken 1993. p181, r1220).
  61. As landfills overflow, incinerators foul the air, and neighbouring communities and states attempt to dump their overflow problems on us, we are now finally realizing that we are running out of ways to dispose of our waste in a manner that keeps it out of either sight or mind (Gore 1992. p206, r1577, r1578).
  62. Almost all the existing landfills are reaching their maximum capacity, and we are running out op space to put new ones (Asimov and Pohl 1991. p206, r1580).
  63. The devastating blow wreaked on the environment by the oil spill after the Gulf war will increase the impact on human life for a long time to come, and yet the events are only indicators of the coming long-term problems (Greenpeace 1992. p191, r1424).

  8.8.9 Biodiversity
  64. Norman Myers told 22 years ago we lost 40,000 species a year, 109 a day (Myers 1979. p249, r2005).
  65. Al Gore repeats the figure (in 1992) in his Earth in the Balance (Gore 1992. p249, r2007).
  66. E.O. Wilson points out that we are losing between 27,000 and 100,000 species a year (Wilson 1992. p249, r2009).
  67. Paul Ehrlich estimated in 1981 that we lose some 250,000 species a year, with half the Earth’s species gone by the year 2000 and all gone by 2010-25 (cited in Stork 1997. p249, r2010).
  68. Pimentel has evaluated the total worth of biodiversity an estimated it between $3-$33 trillion, 11-127 percent of the world economy (Pimentel et al. 1997, p 251, r2020).
  69. Biologists do not need to know how many species there are, or how many disappear annually to recognize that Earth’s biota is entering a gigantic spasm of extinction (Ehrlich and Ehrlich 1996. p256, r2084).

  8.8.10 Global warming
  70. The 23 years from 1947 to 1969 averaged about 8.5 days of very violent Atlantic hurricanes, from 1970 to 1987 that dropped to 2.1 days, and in 1989-1989 rose again to 9.4 days a year (Asimov and Pohl 1991. p8, r41).
  71. The polar ice caps will melt more rapidly, sea levels will rise. In Africa malaria is being found at higher and higher altitudes where it used to be too cool for the mosquitoes. There will be a lot of very bad, more dramatic weather events. There will be flooding that will be quite bad and there will be more public health crises (Clinton 1999. p259, r2108).
  72. Global warming will cut agricultural productivity drastically. This would imply large-scale famines (Asimov and Pohl 1991. p287, r2363, r2364).
  73. The HOT ZONE, blizzards, flood and dead butterflies, blame it all on global warming (Newsweek 1996. p289, r2381).
  74. Global warming could cause droughts, disease, and political upheaval, and other nasty effects, from pestilence and famine to wars and refugee movement. Malaria could be a public health threat in Vermont. Nebraska farmers could abandon their field for lack of water (Shute et al. 2001. p289, r2382, r2383).
  75. UNESCO courier shows us a picture of a large iceberg, asking us: will global warming melt the polar ice caps? (Agarwal and Narian, 1998. p289, r2385).
  76. Al Gore has claimed that we know that as a result of global warming, there is more heat in the climate system, and it is heat that drives El Nino… Unless we act we can expect more extreme weather in the years ahead (Cook 1998. p292, r2429).
  77. The National Wildlife Federation issued a report, predicting that increasing numbers of extreme weather will threaten and endanger species (Anon. 1999. p292, r2430).
  78. Congressional Quarterly told how since the signing of the Kyoto protocol, the weather has intensified. It was a time of killer storms, waging wildfires in Florida and stifling drought in Texas. Floods in China displaced 56 million people (Pope 1998. p293, r2445).
  79. Earth Island Journal linked to global warming fiercer winds, deadlier floods, longer droughts, dust storms, tornadoes (Smith 2000. p293, r2446).
  80. The global environmental outlook 2000 claims that global warming models indicate to affect precipitation, wind velocity, raise the incidence of extreme weather conditions, including storms, heavy rainfall, cyclones and drought (UNEP 2000, p293, r2447).
  81. Global warming causes higher temperature, where the result is that storm systems are more intense, more frequent and more destructive (WWI 1997. p294 r2471).
  82. Some of the expected effects of climate change are now becoming evident. Weather related damage in 1999 was $67 billion worldwide. The damage in 1990 was five times the figure in the 1980s, a testimony to a world at the peril of ever more extreme weather (WWI 2000. p295, r2472, r2473).

  • Ronald 7 december 2018 om 20:39 - Antwoorden

   Uitbijter. Jazeker. Welke studies bevestigen Lomborg dan?

   • Ronald 7 december 2018 om 20:50 - Antwoorden

    Nou, vooruit dan maar, omdat niemand anders dit gaat onderzoeken:

    https://www.carbonbrief.org/analysis-meeting-paris-pledges-would-prevent-at-least-one-celsius-global-warming

    Het eerste plaatje.

    Nogmaals, waarom zou men alle kaarten zetten op een uitbijter?

    • Boels 7 december 2018 om 21:26 - Antwoorden
    • Arthur Rörsch 7 december 2018 om 21:34 - Antwoorden

     Ronald, noteer allereerst dat Lomborg geen AGW antagonist is. Maar een sceptical environrnmentalist.

    • Peter van Beurden 7 december 2018 om 21:49 - Antwoorden

     Ronald
     Tjonge, de link is gevonden, nu je eigen verhaal nog. Moet ik hieruit begrijpen dat het weer eens steunt op modellen. Zonder dat ik kan controleren welke aannames daarin zitten? Het ging mij vooral om de benadering van Lomborg dat de wereldbevolking heel andere prioriteiten heeft dan het IPCC. Carbonbrief heeft CO2 reductie prominent op de eerste plaats gezet. De carbonbrief deelnemers volgen het IPCC daarin. Maar de vraag is dan wel tot welke prijs. Dat is altijd de moeilijkheid. Twee totaal verschillende werelden laten zich slecht vergelijken. Daarbij gaat het artikel vooral over de vergelijking wat zijn de gevolgen via verschillende scenario’s nu Trump zich heeft teruggetrokken.

     • Ronald 7 december 2018 om 22:26

      Prima Arthur, maar dat de studie een uitbijter is, daar kunnen we het inmiddels wel over eens zijn, toch?

      @Peter, jij hebt Lomberg blijkbaar hoog zitten. Dat mag. Het enige dat ik gezegd heb is dat de studie Lomberg een uitbijter is, zonder waarde oordeel verder. En dat ik het vreemd vind dat mensen achter één uitbijter aanlopen zonder de alternatieven bekeken te hebben. Dan ben je imo niet kritisch en volg je een geloof; slechts datgene lezen dat je mening bevestigt.

      Begrijp jij het Peter, waarom Lomberg zo veel lager zit dan de anderen? Doen de anderen het allemaal verkeerd? Dat zou kunnen natuurlijk, maar dan moet je er wel een verhaal bij hebben. Maar dat heb je niet. Je wilt het niet eens weten. Je gaat die andere studies dan ook helemaal niet lezen. Veel te veel gedoe.

      Er zal wel weer eens slappe reactie terugkomen met maar één doel: het niet hoeven lezen van de Lomberg alternatieven. Sterk hoor!

      Dat is mijn verhaal Peter.

     • Hans Erren 7 december 2018 om 23:29

      Hij heet Lomborg, Roland.

     • Scheffer 7 december 2018 om 23:40

      Wat een blijk van onwetenheid / ondeskundigheid (“Lomberg”) , Ronald

     • Ronald 8 december 2018 om 00:08

      Mijn nederige excuses voor dit typootje, dames

     • Hans Erren 8 december 2018 om 00:22

      1 keer fout schrijven is een typo, voortdurend foutschrijven is een blijk van onbekendheid met de boeken van Lomborg.

     • Ronald 8 december 2018 om 00:37

      punt voor jou Hans

     • Scheffer 8 december 2018 om 09:16

      Punt is, kenmerkend voor een Milieuclub-trol, het veroordelen (de dedain van Lomborg als uitbijter te betitelen, herhalen en herhalen) van wetenschappelijke literatuur, die ze niet willen / hebben kunnen doorgronden / niet gelezen / bij voorbaat hebben veroordeeld.

     • Ronald 8 december 2018 om 09:58

      Scheffer, het enige dat ik heb gezegd is dat Lomborg een uitbijter is, zonder verder waarde oordeel. Niets meer en niets minder. Ik heb het zelfs netjes uitgerekend onder de reactie van Arthur. Lomborg wijkt meer dan 3 standaarddeviaties af van de andere studies. Dat zou jij geen uitbijter noemen?

     • Scheffer 8 december 2018 om 10:07

      Het enige dat ik heb bewezen is dat jij een milieuclub-trol bent, Ronald.

     • Ronald 8 december 2018 om 11:48

      Jij hebt helemaal niets bewezen Scheffer, ik daarentegen wel, namelijk dat Lomborg een uitbijter is. Sterker nog, jouw conclusie is totaal fout en ik kan dat weten.

   • Boels 7 december 2018 om 21:28 - Antwoorden

    Geen uitbater.

  • Chemical 7 december 2018 om 23:12 - Antwoorden

   Ronald,
   Lomborg gebruikt een eerder gepubliceerde, door het klimaatepiscopaat goedgekeurde, methode. Zijn conclusie wordt bevestigd door het MIT, niet het eerste de beste onderzoeksinstituut en , belangrijk, van sceptische smetten vrij.
   Uit de Key Findings van de Energy and Climategate Outlook (2015) van het MIT:
   “Assuming the proposed cuts are extended through 2100 but not deepende further, they result in about 0.2°C less warming by the end of the century compared with our estimates, under similar assumptions, for Copenhagen– Cancun. Other adjustments in our economic projections resulted in another 0.2°C reduction in warming (see Box 2).

  • Leo Bokkum 8 december 2018 om 02:26 - Antwoorden

   Arthur, na het doorworstelen van je uitputtende lijst bleef er bij mij maar 1 gedachte over: Sinds die doemberichten is de wereld op miraculeuze wijze aardig opgeknapt.

   Tot een andere conclusie kan ik niet komen, want net als de huidige CO2-hel en verdoemenis waren die berichten natuurlijk waterdicht wetenschappelijk onderbouwd en dus de enige echte waarheid.

   Of zal ik over twintig jaar weer zo’n lijstje wonderbaarlijk genezen “bedreigingen” lezen en denken “verrek, daar staat dat goeie ouwe CO2 probleem ook vermeld”?

 14. Arthur Rörsch 7 december 2018 om 21:36 - Antwoorden

  Goed bedoelende milieu- en AGW pessimisten.
  Ik vraag me dagelijks in de eerste plaats af, wat doen jullie voor de ‘kost’? ’s Morgens vroeg beginnen de opmerkingen bij een hoofdposting te verschijnen en dan de hele dag door lijkt het erop dat jullie de tijd aan je zelf hebt om uit de ‘literatuur’ verwijzingen te plukken die alleen je eigen opvattingen ondersteunen en om andersdenkenden daarmee om de oren te slaan. Met roepen om ‘onderbouwing’. Ik begin ’s morgens om 10.00 uur met mijn eigen werk (de herschrijving van de herbezinning op het huidig broeikasmodel, omdat de huidige versie onduidelijkheden bevat) en leg tegen middernacht daar de laatste hand aan. Ondertussen één e-mail uitwisselend met een AGW protagonist die me op de voet volgt. Tegen 17.00 uur s’avonds scroll ik even door de discussie op climategate.nl. Dan valt mij op dat de AGW antagonisten zich in het algemeen bescheiden in hun oordeel opstellen en de protagonisten er maar wat uitflappen. Zelden zie ik een onderbouwing van een betoog met annotaties zoals wij bij het Lomborg boek hebben gedaan. Zo’n annotatie kost een dag werk maar velen weten te responderen binnen een uur.
  Momenteel heb ik geen tijd om bij iedere aanhaling van Hermie, Herman, JvdH, HdJ een uitgebreide annotatie te plaatsen. Maar kijk de aanhaling wel even na. Maar zelden heb ik er iets aan om mijn gedachtegang bij te stellen omdat de auteur(s) van één overwegende AGW doctrine uitgaat die hij verder ook niet onderbouwt. En omdat zijn waarnemingen dan kloppen met die doctrine leest de argeloze lezer daaruit dat de doctrine wel is onderbouwd. Zo’n auteur toetst echter zijn waarnemingen niet aan een andere broeikasgastheorie waarmee die waarnemingen ook kloppen. Hij is waarschijnlijk onbekend met een alternatieve visie op de broeikaswerking en zo blijft het heersende dogma overleven waarin een overheersende rol aan CO2 in het functioneren van de broeikas wordt toegekend.

  • Boels 7 december 2018 om 22:51 - Antwoorden

   “Zo’n auteur toetst echter zijn waarnemingen niet aan ..”

   Niet onbelangrijk lijkt mij: het zijn (vrijwel) nooit de waarnemingen van de auteur; er wordt een selectie gemaakt uit een handjevol tijdreeksen.
   Dan is het niet verbazingwekkend dat uitkomsten van onderzoek op basis van “mainstream”-kennis min of meer gelijk luiden.

 15. Arthur Rörsch 8 december 2018 om 01:15 - Antwoorden

  Boels 7 dec 2018 22.52 uur
  Ik begrijp absoluut niet waarom Ronald zo stug blijft vol houden dat Lomborg een uitbijter zou zijn.
  Je hebt een paar jaar geleden mijn eerdere boek gedigitaliseerd en ter kennis gebracht van climategate.nl, getiteld Keerpunt 2000. Scenario’s voor duurzame ontwikkeling in Nederland en Europa (Elmar 1993). Dat was een samenvatting van de stand van het milieuonderzoek nadat ik 15 jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid had gedragen voor het TNO milieu onderzoek in een afdeling van 400 onderzoekers en vijf internationale conferenties had georganiseerd op even zoveel gebieden van na te streven duurzaamheid in de geest van het Brundlandt VN rapport. (Toen was is ik overigens ook nog niet een overtuigd AGW antagonist, geloofde nog dat CO2 op grond van zijn fysische eigenschappen een wezenlijk effect op het klimaat zou hebben)
  Ik ben je e-mail adres kwijt geraakt. Wil je me dat nog een keer zenden dat stuur ik je de annotated Lomborg.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK