Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Het klimaatcongres 2018 (COP 24) vond plaats in de Poolse stad Katowice van maandag 3 tot en met zaterdag 15 december.

Er zijn afspraken gemaakt betreffende de uitvoering van het Parijse klimaatakkoord 2015. De afspraak is gemaakt, dat de gemiddelde wereldtemperatuur ruim onder de 2°C moet blijven: Alsof de mens het klimaat kan regelen!

Er komt een handboek (rulebook) met regelgeving hoe het klimaatakkoord moet worden uitgevoerd en dat houdt in: meten, rapporteren en controleren.

Het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk, dat (voor zover ik kan nagaan) geen van de 190 deelnemende landen zich eens heeft afgevraagd hoe nu precies de vork in de steel zit voor wat betreft de rol van CO2 betreffende de opwarming van de Aarde, temeer omdat het IPCC rapport (AR-5 van 2009) scheuren begint te vertonen.

Veel wetenschappers komen met steeds meer harde aanwijzingen dat niet de mens maar de natuur het aardse klimaat regelt, al miljoenen jaren, aldus Prof. dr. ir. Dick Thoenes en Prof. dr. ir. Guus Berkhout.

Prof. dr. Salomon Kroonenberg deed de uitspraak:

“Je hebt die hele klimaathype toch niet nodig om zuinig met brandstoffen om te gaan. Ik geloof meer in inventiviteit dan in bezorgdheid.”

En verder:

“Ik zie niets in drastische maatregelen om de opwarming van de Aarde tegen te gaan. Er zijn problemen met veel meer urgentie. Oorlogen, ziektes, hongersnoden en ondervoeding. Het klimaat staat wat mij betreft helemaal onderaan die lijst.”

Het is naar onze toekomstige generatie niet te verantwoorden dat de wereldwijde politiek geen nota neemt van deze inzichten.

Weinig mensen zullen ontkennen dat er sprake is van klimatologische veranderingen, maar de menselijke schuld ligt op een ander vlak dan de antropogene CO2-emissie.

De geschiedenis vertelt ons namelijk het volgende. In het jaar 950 verdween de eens zo machtige beschaving van de Maya’s in een rap tempo. Onderzoeken wijzen erop dat extreme droogte de Maya’s de kop kostte. In het leefgebied van dit volk werden veel bomen gekapt. Grote stukken bos in het zuiden en midden van Mexico verdwenen. In theorie kan dat leiden tot droogte. De resultaten zijn overduidelijk. In gebieden waar de meeste bomen werden omgehakt, nam de neerslag enorm af. Gemiddeld ging het om een afname van zo’n tien tot twintig procent. Die percentages komen keurig overeen met eerder onderzoek waarin wetenschappers probeerden vast te stellen hoe erg de droogte in die periode was.

Onderzoeker Benjamin Cook ontdekte, dat de gebieden waar de Maya’s hun machtige steden bouwden het sterkst te lijden hadden onder de droogte. Dat is logisch: hier werden ook de meeste bossen omgehakt.

Ontbossing is de oorzaak van erosie en draagt bij aan de opwarming van de Aarde. Maar dat niet alleen: bomen houden de grond vast. Als de bomen verdwijnen is het gevolg bij heftige regenval: modderstromen.

Wereldwijd blijft het verlies van bosoppervlakte in 2015 groot. In dat jaar verloor de wereld bijna 20 miljoen ha bosoppervlakte, een gebied zo groot als Oeganda. In onderstaande figuur is op de verticale as het bosverlies in miljoenen hectaren weergegeven. In 2014 was het bosverlies zo’n 23 miljoen hectare. En dan te weten dat het oppervlak van Nederland 4,15 miljoen hectare is.

 

Bron hier.

De effecten van droogte en overstromingen zijn volgens de Wereldbank nog groter dan al bekend was. Vooral terugkerende droogteperioden hebben wereldwijd een enorm nadelige invloed op het leven van mensen.
Door herhaalde droogtes wordt wereldwijd zoveel landbouwopbrengst vernietigd dat daarvan 81 miljoen mensen jaarlijks hadden kunnen eten.

De bestaande methoden voor watermanagement voldoen in veel landen niet. Het is nodig om in het beleid te erkennen dat water een economische waarde heeft en niet onuitputtelijk is. Met de bevolkingsgroei zal waterschaarste zich uitbreiden naar nieuwe gebieden over de hele wereld. Als water niet behoedzamer wordt beheerd zal de crisis van vandaag de catastrofe van morgen worden. Zie hier.

Over de hele wereld raakt het water sneller op dan het wordt aangevuld. Nu al verdringen 7,5 miljard dorstige wereldburgers zich rond de tap en daar komen er tot 2050 naar verwachting nog een miljard mensen bij.

VN-baas Antonio Guterres heeft gezegd, dat in 2050 wereldwijd de vraag naar zoet water met nog eens 40 procent zal stijgen en dat dan zeker een kwart van alle mensen in landen wonen met een chronisch gebrek aan water.

In een goed jaar is dit waterbekken in de zomermaand januari gevuld met sprankelend water van de Sonderend Rivier. Dit is het waterreservoir waar de 3,7 miljoen inwoners van de Kaapse grootgemeente hun kraanwater aan danken.

Naar mijn mening zijn de prioriteiten als volgt:
1. Illegale boskap en/of bosverbranding moet tot een van de zwaarste misdrijven benoemd te worden.
2. Preventie tegen de gevolgen van klimaatverandering zijn en blijven belangrijk.
3. Watermanagement dient een topprioriteit te worden.

In deze zaken dienen de honderden miljarden Euro’s ingestoken te worden, die nu verspild worden aan de heilloze en nutteloze CO2-fabels.