In aansluiting op de protesten van de gele hesjes hebben de Franse klimaatrealisten een petitie gelanceerd om een einde te maken aan het Franse energietransitiebeleid. Hier volgt de tekst van deze petitie.

Petitie voor beëindiging van de energietransitie

De ‘Associatie van Klimaatrealisten’ heeft een petitie gelanceerd op ‘change.org’, waarin wordt opgeroepen tot een beëindiging van de dure, schadelijke en oneerlijke energietransitie.

De volledige tekst is hieronder weergegeven. Om te ondertekenen en te delen!

De energietransitie is duur, schadelijk en onrechtvaardig. Deze heeft niet het gewenste effect op het milieu. We vragen daarom om onmiddellijke stopzetting om de koopkracht van de Fransen zo snel mogelijk te herstellen.

De energietransitie is duur. De Fransen worden het slachtoffer van de voorgenomen (hoewel uitgestelde) stijging van de prijs van autobrandstof, olie en gas. Ze zullen ook in de toekomst worden geconfronteerd met onvermijdelijke stijgingen van de elektriciteitsprijs. Duitsland heeft eerder een begin gemaakt met dit rampzalige beleid: de prijs van elektriciteit voor huishoudens is daar twee keer zo hoog als in Frankrijk.

De energietransitie is schadelijk. Windturbines ontsieren het landschap, doden vogels, vergen enorme blokken beton als fundering, en zijn niet zonder risico’s voor de gezondheid van de omwonenden. Zonnepanelen verslinden ruimte. Hernieuwbare energiesystemen bevatten metalen en zeldzame aarde, die voornamelijk worden geïmporteerd uit landen zonder milieueisen. Het wisselende karakter van deze soorten energie brengt het aanbod in gevaar op momenten dat er veel vraag is, terwijl onze huidige mix onze behoeften al overtreft en ons een van ’s werelds toonaangevende exporteurs maakt.

De energietransitie is onrechtvaardig. Deze is in 2014 geïntroduceerd zonder echt debat. De CO2-belasting was toen € 7 per ton CO2. De wet van 2019 verhoogt deze naar 55 €, en volgens een uitspraak van de Senaat zou deze in 2024 100 € moeten bedragen. Dit vormt vooral een zware belasting voor de huishoudens met een bescheiden inkomen.

Benoît Rittaud, voorzitter van de Franse klimaatrealisten.

De energietransitie heeft geen effect op het klimaat. Alle beschikbare analyses bevestigen dit. En hetzelfde geldt als onze partners soortgelijke inspanningen zouden leveren. Dit laatste punt is echter een zeer onwaarschijnlijke veronderstelling. Frankrijk is een van de landen in de wereld dat het minste broeikasgas uitstoot in verhouding tot het bbp, zonder dat dit voorbeeld overigens navolging heeft gevonden.

Aanpassingen van onze productiemethoden en ons energieverbruik zijn noodzakelijk. Daartoe dient het onderzoek naar de sectoren van de toekomst te worden voortgezet. Maar zulks dient wèl te worden gebaseerd op rationele besluitvorming. Dit geldt niet voor het huidige beleid, dat meer is geïnspireerd door ideologie dan door rationaliteit. Dit beleid zal het land als geheel, en vooral de lagere inkomensgroepen, verarmen. Het huidige beleid dient daarom onmiddellijk te worden stopgezet.

Voor de ondertekening van de petitie, klik hier!