Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Op 21 december a.s. zullen de klimaattafels hun voorlopig klimaatakkoord presenteren. Het doel is om in 2030 de CO2-uitstoot van Nederland met 49% t.o.v. 1990 te verminderen.

Premier Rutte heeft de grote broek aangetrokken door te verklaren dat de Nederlandse burger zelfs tot 55% vermindering wenst te gaan. Waar haalt hij dit vandaan?

In 2050 moeten we volledig CO2-neutraal zijn!

Dit betekent een energietransitie die zijn weerga niet kent en dat geldt ook voor de kosten. Per huishouden zal dit jaarlijks gedurende de eerstkomende 30 jaar €1.650 gaan kosten. De eerste kostenverhogingen (energie) zijn al werkelijkheid geworden!

De Nederlandse burger reageert tot nu toe nog erg laconiek en dat roept bij mij de vergelijking op met de kikker die in een pan water langzaam opgewarmd wordt en blijft zitten totdat het te laat is.

Het 30 jaar durende klimaatbeleid is sluipend en fnuikend: je verlegt continue je grenzen. Je hebt te maken met het gekookte kikker syndroom.

Jesse Klaver denkt de oplossing te hebben gevonden met de maatregel dat bedrijven dan maar meer moeten gaan betalen. Hij gaat zelfs zover dat grote bedrijven van de klimaattafel geveegd moeten worden.

Een belachelijk voorstel! Bedrijven zullen hun extra lasten gaan doorberekenen. Bovendien wordt het hen moeilijk gemaakt om te concurreren en zullen ze het hazenpad kiezen, hetgeen ten koste gaat van de werkgelegenheid. De burger is hier wederom het haasje!

Volgens het CBS leeft +/- 8% van de Nederlandse huishoudens onder de armoedegrens en je kunt er dus donder op zeggen dat dit alleen maar zal toenemen. Is dit wat we onze medemens willen aandoen?

Een klimaatverandering is pas goed vast te stellen als deze over een langere periode wordt beoordeeld. De norm is 30 jaar. Waar haalt de mens de kapsones vandaan om te denken dat hij het ingewikkelde, onvoorspelbare en onbegrepen klimaatproces kan beheersen. Weerinstituten hebben al de grootste moeite om het weer enkele dagen van tevoren te voorspellen.

Het zijn Al Gore en het VN-klimaatpanel (IPCC) geweest die in begin van de 21ste eeuw de opwarming van de Aarde met al haar vermeende verschrikkelijke gevolgen aan het rollen hebben gebracht.

In de door het IPCC uitgebrachte rapporten worden steeds meer gaten geschoten:

1. De rapporten door het IPCC zijn opgesteld door 235 auteurs en 900 beoordelaars en voorzien van een waarschijnlijkheidsindicatie. Wetenschappelijk gezien is dit dubieus, want subjectief. Ook is het niet altijd duidelijk hoe deze waarderingen tot stand zijn gekomen. Over het poldermodel gesproken, ook hier geldt: zoveel mensen, zoveel meningen.

2. Volgens het gemiddelde van 120 climate model runs zou de opwarming van de atmosfeer vanaf 1979 0,214 graad Celsius per decennium bedragen. De (gemeten) werkelijkheid tussen 1979 en 2015 is 0,091 graad Celsius per decennium. De laatste jaren is er zelfs sprake van een daling. Zie de rode lijn in figuur 1.

Figuur 1

De nullijn is de gemiddelde aardse atmosferische temperatuur tussen 1981 en 2010.

Er is nooit sprake geweest van een constant klimaat. Klimaatverandering is de norm!

3. Uit onderzoek is gebleken, dat er in het verleden eerst sprake is geweest van een temperatuurstijging
gevolgd (na +/- 800 jaar) door een stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer. CO2-ontgassing door opwarming van het oceaanwater bleek de juiste verklaring te zijn. Oceanen bevatten 98% van het op Aarde aanwezige CO2.

4. Er is geen sprake van een oorzakelijk verband tussen het CO2-gehalte van de atmosfeer en de temperatuur van de Aarde. De conclusie van het IPCC, dat CO2 de veroorzaker is van de opwarming van de Aarde is gebaseerd op hun metingen in de periode van 1975 -2004.

Het toeval wil dat in deze periode er een lineair verband is geweest tussen de stijging van het CO2 gehalte en de toename in temperatuur van de aardse atmosfeer. Over de tijdsbestekken voor en na deze periode is dit verband totaal niet aantoonbaar. Zie grafiek in figuur 2.

Figuur 2

Ook in het verre verleden is er geen aantoonbaar verband tussen CO2 en de temperatuur van de aardse atmosfeer, zoals blijkt uit figuur 3.

Figuur 3

Bovenstaande grafiek gaat 600 miljoen jaar terug. De 0 staat voor het jaar 2001. De zwarte lijn geeft het CO2 gehalte aan en we zien dat er CO2 gehaltes zijn geweest van 300 ppm tot 7000 ppm. Het huidige gehalte in 2018 is 410 ppm (410 ppm = 0,041%). De blauwe lijn geeft de temperatuur van de aardse atmosfeer aan. De gemiddelde aardse temperaturen varieerden van 12°C tot zo’n 22°C.

Nogmaals: Klimaatverandering is de norm.

Wellicht moge dit betoog stof tot nadenken zijn met de conclusie dat de gehele overhaaste energietransitie funest en niet hard te maken is.

En verder moet u het volgende weten: Dat de enorme financiële investering voor rekening van de maatschappij voor de overhaaste energie transitie in het jaar 2100 zal leiden tot een verlaging van de gemiddelde wereldtemperatuur van 0,17 °C.

Energietransitie is op langere termijn nodig vanwege het eens opraken van fossiele brandstoffen. We hebben dus de tijd om onderzoek te doen naar effectieve duurzame energiebronnen en nu dus handen af van het gas en de portemonnee van de burger.

Aardgas is de schoonste fossiele brandstof en je ziet dat er wereldwijd een toename is in het gebruik van aardgas. De Nederlandse vraag naar aardgas voor centrales zal de komende jaren verder toenemen als huishoudens volledig op elektriciteit overschakelen en er ook meer elektrische auto’s komen, aldus een rapport van mei 2018 van de Rijksuniversiteit Groningen.

Met de handel in gas verdient de overheid dik geld via haar dochter Gasunie en half dochter Gasterra. De overheid is bovendien grootaandeelhouder in Poetins gaspijplijn naar Duitsland en trouwens ook eigenaar van het Noord-Duitse gasnet. En Poetins gas, dat transporteren we dan weer door naar Engeland. Maar de Nederlandse burgers, die moeten zich in de schulden steken omdat diezelfde staat hen van het gas afdwingt. De overheid eet van twee walletjes.

De oplossing bij vermindering van Gronings gas is: importeren van buitenlands gas en aanlengen met stikstofgas.

Wat te denken van een Climate Exit?