Klimaatagitprop NPO

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Agitprop is de samentrekking van de woorden agitatie en propaganda. In het klimaatdebat werd deze term voor het eerst gebruikt door Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, in diens discussie met NPO’s Henk Hagoort.

Hij schreef daarover:

Begeleid door het motto ‘NPO 2 vertelt het hele verhaal’ krijgt de kijker te horen dat het helemaal misgaat met het klimaat. Het is met belastinggeld gefinancierde actiejournalistiek.

Het begrip ‘agitprop’ komt uit het Russisch en is een samentrekking van de begrippen ‘agitatie’ en ‘propaganda’. De Russische communisten gebruikten agitprop honderd jaar geleden om de Russische bevolking te injecteren met de communistische ideologie. Waarbij de agitatie was bedoeld om mensen emotioneel over de streep te trekken en de propaganda de geest moest hersenspoelen.

De publieke omroep (NPO) is met iets dergelijks bezig. Hij wil de kijker ervan doordringen dat het helemaal misgaat met het klimaat. Zo was maandag op NPO 2 een verslag te zien van een mars naar Parijs van ‘bekende Nederlanders’. Blijkbaar om de regeringsleiders die daar vanaf 30 november bijeenkomen voor een klimaattop tot drastische maatregelen (extra uitgaven) aan te zetten. De NPO doet dat als slaaf van actiegroep Urgenda. …

De Telegraaf wordt vaak actiejournalistiek verweten. Maar de krant komt daarvoor uit en betaalt die zelf. De vulgaire agitprop van de zogenaamd ‘neutrale’ NPO wordt betaald met belastinggeld.

Aldus Arendo Joustra.

Zie hier.

Afgelopen maandagavond was het weer raak met het programma ‘NOS. Wat een weer!’ Dit programma viel samen met het begin van de jaarlijkse klimaattop, dit keer in Katowice (Polen) – het centrum van een streek die sterk afhankelijk is van de mijnbouw van de door de redders van onze planeet zo verfoeide steenkool. Weerman Gerrit Hiemstra mocht weer eens breed uitpakken als profeet van het klimaatonheil dat ons te wachten staat als gevolg van het verstoken van fossiele brandstoffen.

Het programma was een aaneenschakeling van klaagzangen van protagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW= ‘Anthropogenic Global Warming’). Ondanks het feit dat de NOS daartoe wettelijk verplicht is, had men, zoals gebruikelijk, nagelaten klimaatsceptici uit te nodigen voor een tegengeluid.

Wat onthutsend was, waren de bijdragen van Wageningse studenten. Allen waren kritiekloos of ze waren zorgvuldig geselecteerd. Van mijn eigen Wageningse tijd herinner ik mij nog de nadruk op kritisch en analytisch denken. Ik had gehoopt dat de zwamrot van het kritiekloos aannemen van de AGW-hypothese deze academische wereld niet al te zeer had aangetast, maar ik begin het ergste te vrezen.

Het beeld dat van die uitzending achterblijft is dat van een obligaat rondje klimaatagitprop waar elke wetenschappelijke onderbouwing plaatsmaakte voor populistische en speculatieve doemscenario’s. Wat vooral in het oog sprong was het met onterechte stelligheid gebrachte hoge gehalte aan speculaties over de Nederlandse klimaatontwikkelingen voor de rest van deze eeuw. Hoe zeker men van die ontwikkelingen is, komt niet aan de orde. Men vertrouwt kennelijk blindelings op de onfeilbaarheid van de klimaatmodellen/-scenario’s.

Dit is eigenaardig want hier valt wel op af te dingen, zoals Marcel Crok laat zien. Zo schrijft hij bijvoorbeeld:

Marcel Crok.

We zien een opwarming van ongeveer een halve graad tussen 1915 tot 1945, dan lichte afkoeling tot 1975 en daarna weer opwarming. Aangezien er tussen 1950 en 1975 geen opwarming was, zegt het IPCC in feite dat tenminste de helft van de opwarming sinds 1975 door de mens komt. Die opwarming bedroeg ongeveer 0,6 graden. Sinds 1850 hebben we ongeveer 0,8 graden opwarming gehad. Vertaald naar de hele periode zegt het IPCC daarom dat zij het extreem waarschijnlijk vindt dat tenminste 0,3 van de 0,8 graden (dat is nog geen 40%) opwarming door de mens komt. Zij sluit dus niet uit dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere (natuurlijke) oorzaken kan komen. Stel je voor dat het IPCC het zo geformuleerd zou hebben: wij kunnen niet uitsluiten dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere factoren dan de mens veroorzaakt is. Zou dit dan ook geïnterpreteerd zijn als de wereldwijde consensus dat de mens de aarde opwarmt?

Bron: hier en hier en zeker ook hier.

Ik citeer uit deze laatste bron:

Klimaatvoorspellingen – Klimatologie is een afschrikwekkend voorbeeld geworden van de vermenging van politiek en natuurwetenschap. Die vermenging tast de onafhankelijke wetenschap in haar fundamenten aan en voedt slechts het wantrouwen in natuurwetenschap. Maatschappelijk is dat zo langzamerhand een groot probleem geworden. Natuurwetenschap wordt gedegradeerd tot een mening als elk andere.

Wat voorts opviel was de afwezigheid van klimaatschommelingen in het verdere verleden, zeg bijvoorbeeld van de afgelopen 3.000 jaar. Daar heeft men geen afdoende verklaring voor, want met de huidige modellen lukt dat niet. Hoe overtuigd zouden al die studenten dan wel zijn geweest. Wel heeft Michael – ‘hockeystick’ – Mann de schommelingen over een periode van 1.000 jaar tot ca. 1850 geprobeerd weg te moffelen, hetgeen uitkwam op een statistische knoeiboel.

Over dit laatste gesproken, Hiemstra kwam in minuut 33 aanzetten met een plaatje met de temperatuurstijging sinds 1860 dat een vrijwel exponentiële stijging laat zien. Wonderlijk, want sinds 1998 is die stijging fors afgevlakt. Hiemstra vermeldde dat de CO2-stijging hetzelfde beeld gaf als zijn plaatje. Dus: ijzersterke correlatie en ergo CO2 als oorzaak aangetoond. Zou het? Het eerste lesje statistiek moet hij nog leren kennelijk. Het viel mij van die studenten Wageningen ook tegen, tenzij het vak statistiek daar een uitzondering maakt voor wat zich klimaat’wetenschap’ noemt.

Peter Kuipers Munnike riep eerder in de uitzending het e.e.a. alarmerends over het poolijs terwijl de feiten zelf handig werden achtergehouden, omdat die precies het tegenovergestelde uitwijzen. Hij suggereerde dat het rap gedaan is met het Noordpoolijs. Nooit gehoord kennelijk van de AMO, de koude-warmte-cyclus: ‘Atlantic Multidecadal Oscillation’. De ijsmetingen per satelliet begonnen op het hoogste ijsniveau. Dan is het makkelijk scoren en paniek zaaien. Zie hier.

Bovendien groeit het drijfijs weer aan. Zie hier

Hij ging ook de mist in met zijn beweringen over de arme ijsberen. Die gedijen echter fantastisch en redden zich prima. Maar ja, een zielig ijsbeertje doet het altijd goed als ‘wetenschappelijk bewijs’ voor de schuld van de mens.

Over de zeespiegelstijging speculeert Hiemstra nogal rond minuut 25. De dame daarna gaat er weer lustig op los en ja, over de kosten zwijgen beiden. Deze dame zal wel even voorschrijven hoe wij burgers ons moeten gedragen, lees: rijp maken om welvaart op te offeren (dat doet Hiemstra ook in de laatste 5 minuten).

Rond minuut 30 voorspelt Hiemstra de neerslag, temperatuur en tropische dagen in 2050 met een stelligheid die geen rechtvaardiging vindt in de modellen.

Ik zwijg nog maar over de ‘homogenisatie’ door het KNMI van de temperatuurdata, waardoor het in de uitzending makkelijk scoren was met allerlei alarmistische records. Zie hier en hier.

Een andere manier om altijd te scoren is het verzamelen van alle denkbare rampen in een grabbelton. Hadden wij eerst berichten over natte zomers als record en mogelijk de norm. Zie hier. In die uitzending ging het ook over droge zomers. Men roept dus maar wat om altijd angst te kunnen zaaien.

Zie hele uitzending hier.

De uitzending was een vertoning die opzichtig verhulde dat er geen wetenschappelijke grond bestaat voor deze NPO-agitprop. Men stelt zonder meer dat de mens die, inmiddels afgevlakte opwarming en al honderden jaren afgevlakte zeespiegelstijging, kan tegenhouden. Wat een hoogmoed, maar het is wel goed voor het verdienmodel van de belanghebbenden.

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

En ondertussen wil Moeder Natuur zich maar steeds niet conformeren aan de uitkomst van de alarmistische klimaatmodellen, die extreme opwarming projecteren.

Door |2018-12-05T00:28:51+00:005 december 2018|155 Reacties

155 Comments

 1. J. van der Heijden 5 december 2018 om 08:40 - Antwoorden

  “Ondanks het feit dat de NOS daartoe wettelijk verplicht is, had men, zoals gebruikelijk, nagelaten klimaatsceptici uit te nodigen voor een tegengeluid.”

  Oh en war staat die wettelijke verplichting? En hebben “klimaatsceptici” een wetenschappelijk onderbouwd tegengeluid om te laten horen?

  “Van mijn eigen Wageningse tijd herinner ik mij nog de nadruk op kritisch en analytisch denken”

  Daar is dan weinig van over gebleven.

  ” Aangezien er tussen 1950 en 1975 geen opwarming was, zegt het IPCC in feite dat tenminste de helft van de opwarming sinds 1975 door de mens komt. Die opwarming bedroeg ongeveer 0,6 graden. Sinds 1850 hebben we ongeveer 0,8 graden opwarming gehad. Vertaald naar de hele periode zegt het IPCC daarom dat zij het extreem waarschijnlijk vindt dat tenminste 0,3 van de 0,8 graden (dat is nog geen 40%) opwarming door de mens komt. Zij sluit dus niet uit dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere (natuurlijke) oorzaken kan komen.”

  Kijk daar nu nog eens een keer kritisch naar en laat eens zien waar het IPCC dat beweert en of de interpretatie van Marcel Crok ook gedragen wordt door de onderliggende literatuur….. En of die uitspraak in 2018 ook nog steeds van toepassing is.

  We hebben het daar al eerder over gehad, helaas kon je daar weer eens niet op antwoorden

  “Wonderlijk, want sinds 1998 is die stijging fors afgevlakt. ”

  Oh is dat z? en op basis van welke kritische wetenschappelijke analyse heb jij die uitspraak gebaseerd of heb je nuiet geleerd in Wageningen dat je uitspraken moet onderbouwen?

  Het adagium is immers: wie beweert moet bewijzen. .climategate.nl/2018/08/het-echte-feest/

  Uiteraard doen de klimaatmodellen het uitstekend (als je appels met appels vergelijkt)

  realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations

  Derhalve geldt onverkort

  Jeroen Hetzler verkoopt verder niet onderbouwde kletspraat

  Oh en Hans Labohm gebruikte al in 2012 het woord agitprop in verband met de klimaatwetenschap

  “In het klimaatdebat werd deze term voor het eerst gebruikt door Arendo Joustra”

  dagelijksestandaard.nl/2012/08/tim-ball-over-agitprop-en-machinaties-in-de-klimatologie/

  Dus zelfs zo iets simpels krijgt Jeroen Hetzler niet voor elkaar om goed op papier te krijgen

  • Aad 5 december 2018 om 09:45 - Antwoorden

   Heyden, je begrijpt het niet. Nee, je wilt het niet begrijpen.
   Dag Heyden, zwelg maar lekker door in je eigen gelijk.

   • Hermie 5 december 2018 om 19:35 - Antwoorden

    @Aad Waarom noem je meneer J. van der Heijden eigenlijk steeds Heyden? Is dat een erenaam? een bijnaam? Meestal heb je aanmerkingen op de spelling van meneer J. van der Heijden. Je bent blijkbaar erg goed in taal. Nu heb je geen aanmerkingen. Geen taal correcties van jouw kant. Ik weet het niet, ik ben zelf ook niet zo goed in de spelling. Maar laten we een compliment geven aan meneer van der Heijden. Ga zo door Jan!

 2. Ronald 5 december 2018 om 09:09 - Antwoorden

  De vraag aan Jeroen Hetzler is natuurijk of hij met 100% zekerheid de geschetste scenario’s, op de genoemde tijdschalen, in het tv programma kan uitsluiten?

  • Boels 5 december 2018 om 09:17 - Antwoorden

   Niets is uit te sluiten, maar gezien het decor rond de propagandastunt sluit de NPO ze wel uit.
   Zo’n propagandastunt zou het al heel wat beter doen bij kaarslicht (moderne TV-camera’s hebben daar genoeg aan).

   Reincarnatie mag je ook niet uitsluiten gezien het onuitroeibare kwaad dat steeds de kop opsteekt.

  • Hetzler 5 december 2018 om 10:27 - Antwoorden

   @Ronald Dit is retoriek. Wie beweert moet bewijzen. Niemand kan uitsluiten dat de jongste bewering van Paul Ehrlich over massale hongersnoden wel uitkomt nadat al diens scenario’s gefaald hadden. De uitzending van maandag past in het rijtje van al dergelijke doemscenario’s. Nooit is er ook maar één van uitgekomen.

   • Henk Blanken 5 december 2018 om 13:56 - Antwoorden

    @Hetzler
    Tussen 1975 en 2015 steeg de temperatuur 0.6 graden. Die stijging wordt voor een deel toegeschreven aan de uitstoot van CO2 door de mens. Een domme vraag: wat is de oorzaak van die stijging van 0.5 graden in de periode 1915 – 1945? Is daar iets over bekend?

    • Hermie 5 december 2018 om 22:30 - Antwoorden

     @Henk Blanken De klimaatgeschiedenis is onlangs herschreven. De weergave die je geeft is uit 2013. Tegenwoordig zeggen de ‘wetenschappers’ dat ALLE opwarming sinds pre- industrieel te danken is aan de mens. Tja, zo gaat dat. Wie de klimaatgeschiedenis hebben herschreven? Dat zijn de volgende mensen. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/12/SR15_AnnexIII_Contributors_High_Res.pdf
     Het is wellicht een idee eens te onderzoeken wie nu deze mensen zijn, wat hun achtergrond is en wat ze gepubliceerd hebben……

  • Ronald 5 december 2018 om 11:07 - Antwoorden

   Duidelijk. De consensus zover is: het kan niet met 100% zekerheid worden uitgesloten.
   De logische vervolgvraag is dan met hoeveel procent zekerheid de in het tv programma gepresenteerde scenario’s wel kunnen worden uitgesloten?

   IPCC kwantificeert dergelijke vragen, inclusief onderbouwing. Kunnen sceptici dat ook? Dus inderdaad Hetzler: “Wie beweert moet bewijzen”.

  • Ronald 5 december 2018 om 18:59 - Antwoorden

   Hetzler kan geen kwantitatieve analyse voorleggen, slechts holle retoriek. Daarmee overtuig je niemand, Hetzler. Weer een verloren kans op een goed onderbouwd artikeltje.

   Dus, Henk Blanken, verwacht geen inhoudelijk antwoord van Hetzler. De man heeft geen idee wat je bedoelt.

 3. Boels 5 december 2018 om 09:11 - Antwoorden

  Het is zo simpel: volg het geld!
  De NPO-kijkcijfers dalen en daarmee de reclameinkomsten.
  In achterkamertjes weet de NPO 40 miljoen AGW-losgeld af te persenom als propagandamachine te willen opereren.

  Links is al jaren de weg kwijt door de grootverdieners bij de NPO te tolereren en groen is gek door niet in te zien dat het natuurgebied ’t Gooi verpest is.

 4. Michiel de Pooter 5 december 2018 om 09:15 - Antwoorden

  Jeroen,

  Ter geruststelling en relativering; Volgens de kijkcijfers hebben 365.000 mensen gekeken naar dit programma. Je mag er dan vanuit gaan, dat meer dan 16,5 miljoen landgenoten dit programma niet gezien hebben. Dat is best wel veel. Conclusie: De Nederlandse staat zal toch betere outlets moeten gaan zoeken voor propaganda. Zelf zit ik (Sovjet indachtig) te denken aan spandoeken op de Dam of boven de A2 of zo.

 5. Scheffer 5 december 2018 om 09:20 - Antwoorden

  @HL, kunnen we andere reaguurders dan trol Heyden als eerste een reactie gunnen op het hoofdartikel?

  Dit als stap 2 op zijn reeds ingestelde beperking tot 2 reacties per etmaal.

  Het wordt erg eentonig en vervelend iedere dag als eerste wederom van Heyden te moeten lezen, dat “Jeroen Hetzler niet onderbouwde kletspraak verkoopt”, en dat klopt niet, omdat alle aangedragen argumenten door harde feiten worden gesteund.

  Alvast bedankt !

  • J. van der Heijden 5 december 2018 om 09:50 - Antwoorden

   Scheffer,

   het wordt tijd dat jij dan duidelijk mij de hoeken van de digitale huiskamer laat zien! Dus kom met de onderbouwing! Bijvoorbeeld voor de verplichting dat de NOS wettelijk verplicht is om klimaatsceptici uit te nodigen.

   Of natuurlijk dat 2015 eerder was dan 2012!

   Ik wacht met smart af!

   Verder denk ik dat in lijn met de laatste policy van Hans Labohm

   “Dus graag een beschaafde, inhoudelijke discussie, zonder denigrerende opmerkingen over discussianten die een andere mening hebben. Geen ‘leuke’ woordspelingen met namen van respondenten en dat soort zaken.”

   Het gebruik van het woord “trol” en natuurlijk het blijven gebruiken van de naam Heyden in plaats van normaal en beleefd van der Heijden een enkeltje spam filter voor Scheffer zou moeten betekenen

   climategate.nl/2018/11/78178/comment-page-2/#comment-2222982

   En natuurlijk nog even de onderbouwing van mijn kritiek op het stuk van Crok

   climategate.nl/2018/10/hoe-betrouwbaar-zijn-klimaatmodellen/#comment-2219949

   • Boels 5 december 2018 om 09:58 - Antwoorden

    “By law and by its mission statement, the NOS must provide objective coverage of news, sports and (inter)national events on all available media for all inhabitants of the Netherlands in order to inform them and thus enable them to better form their own opinion. It operates independently from the government, even though the Dutch public broadcasting system is partially funded by tax payers’ money (and partially by the revenue of commercials).”

    https://over.nos.nl/voor-de-pers/about-us

    • Boels 5 december 2018 om 10:01 - Antwoorden

     Bewust de engelse versie gekozen omdat Janos kennelijk het nederlands niet machtig is.

    • J. van der Heijden 5 december 2018 om 10:15 - Antwoorden

     Nou Boels,

     En nu graag eens uitleggen welke objectieve feiten niet door de NOS worden verteld die wel (en natuurlijk objectief dus onderbouwt) worden verkondigd door de “sceptici”, ik stel me voor dat een “sceptici” mening onderbouwt door wetenschappelijk onderzoek prima op het journaal kan komen. Welke onderzoek onderbouwt het stukje van Jeroen Hetzler? Ik kan objectief gezien geen enkele verwijzing vinden naar wetenschappelijk onderzoek hier boven.

     Niet het rijtje van Jeroen Hetzler want dat zijn objectief gezien sprookjes en verdraaiingen

     Verder zal ik vandaag mijn mond houden want dat bevorderd de inhoudelijke discussie (geen idee hoe maar het schijnt zo te zijn dat het verkondigen van onderbuikgevoelens belangrijker is dan het onderbouwen van je mening)

     • Boels 5 december 2018 om 10:31

      IJsberen doen het prima, het Noordpoolijs eveneens, meteorologen doen alsof het klimaat bloedt
      De klimaatwetenschap beweert al ~30 jaar dat het kan vriezen of dooien met de marges in de klimaatgevoeligheid.
      Wolken/waterdamp zijn slecht vertegenwoordigd in modellen en UHI (urban heat island) wordt gemeten met een natte vinger bij windstilte.
      De historie wordt verkracht door brakke homogenisaties en het aantal meetsites specifiek voor klimaatonderzoek is ontstellend laag (één in NL, Cabauw).
      Oftewel de lamme leidt de blinde.

     • cathrien 5 december 2018 om 16:20

      Boels.

      De aarde heeft ook koorts! Volgens Pier Vellinga

      https://www.fluxenergie.nl/vellinga-aarde-koorts-daar-toch-iets-aan/

     • Boels 5 december 2018 om 17:09

      @cathrien 5 december 2018 om 16:20
      Allereerst, wat is in hemelsnaam een leerstoel klimaatverandering?
      Dat is net zoiets als energietransitie met “hernieuwbaar”, want dat is geen transitie maar een afgang,

      Men wil niet onderkennen dat je een geschetst probleem frontaal moet aanvallen met het beste resultaat voor ogen.
      Het is de gebruikelijke lafheid om toe te geven dat lapmiddelen niet helpen.

      Als de aarde al koorts heeft (geconstateerd met een nogal onzekere globale temperatuur) dan is er sprake van infectie en dan moet je er geen kusjes op doen.

     • Cathrien stroink 6 december 2018 om 15:31

      Boels. Sla die wijdverspreide onzin er wereldwijd maar eens uit. Net als de maffia heeft het overal zijn tentakels, een inktvis gelijk, gestoken. CO 2de wereld godsdienst.

      En Rothchild is zijn profeet?

      Die stootte een tijd geleden de olie af? Ging toen over op gas?

      Wie verbetert me of vult me aan?

   • Scheffer 5 december 2018 om 09:59 - Antwoorden

    “Bijvoorbeeld voor de verplichting dat de NOS wettelijk verplicht is om klimaatsceptici uit te nodigen.“.

    Wat een domheid van je, trol Heyden!

    Het gaat om objectieve (politiek onafhankelijke) nieuwgaring op de Nationale Publiek Omroep, dus evenwichtige nieuwsitems, dus ook critici van het IPCC, (C-)AGW , Kuipets Munnike en de schijnheilige VN-klimaattop in Katowice.

    I rest my case!

   • Scheffer 5 december 2018 om 10:01 - Antwoorden

    @HL; Kunnen we vandaag verder verschoond blijven van verdere reacties van trol Heyden?

    Bij voorbaat dank!

    • Hermie 5 december 2018 om 10:39 - Antwoorden

     @Scheffer. Denk je dat je stook reacties het er werkelijk beter op maken?

     • Scheffer 5 december 2018 om 11:15

      Ja, de leesbaarheid bij afwezigheid van trol Heyden wordt / blijkt merkbaar beter, als hij een dagje afwezig is! Laat je ideologie jouw myopie niet versterken, Hermie!

     • Leen 5 december 2018 om 11:17
     • Hermie 5 december 2018 om 12:47

      @Leen Dank voor je bronvermelding als antwoord op mijn vraag van gisteren. Opvallend wel en lijkt totaal niet conform de afspraken die gemaakt zijn. zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/besluit-maximumprijs-levering-warmte-2018 Zou het er mee te maken kunnen hebben dat je info uit 2015 is en dat er daarna afspraken zijn gekomen? Ik ga eens zoeken of ik daar iets over kan vinden.

     • Hermie 5 december 2018 om 13:03

      @Leen, De warmtewet uit 2014 zou bescherming moeten geven. Blijkbaar loopt dat in de praktijk nog steeds niet goed. Zie een aantal rechtszaken die lopen. De zaak Almere loopt al 9 jaar lees ik…. https://nautilus-amsterdam.nl/gerechtelijke-uitspraken-over-verplichte-stadsverwarming/

     • Boels 5 december 2018 om 17:15

      @Hermie:
      Eén van de missers van de ACM is de besparing van ~50% op de CO2-uitstoot die in aanmerking zou moeten komen voor een “groene subsidie”.
      Daarnaast kan/mag je geen andere warmteleverancier kiezen, volkomen in strijd met de anders geliefde marktwerking.
      De ACM is er niet voor de consument, vragen over het juridische eigendom van data van slimmemeters gaan ze uit de weg omdat afgesproken is dat die data alleen via marktpartijen beschikbaar zijn.

     • Hermie 5 december 2018 om 17:56

      Sorry @Boels ik heb geen flauw idee wat je mij probeert uit te leggen. Misschien ben ik er te dom voor. Zou je het nog eens willen proberen? Dit is de rol van ACM in de energietransitie. https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/17512/De-rol-van-de-ACM-in-de-energietransitie
      Heb je klachten over het ACM? volg de klachten-procedure over het ACM. Ze zijn overigens dagelijks bereikbaar om je vragen te beantwoorden.

  • Hermie 5 december 2018 om 10:26 - Antwoorden

   Trol Scheffer, Mee eens dat Trol van der Heijden, meneer Trol van der Heijden voor jou, niet als eerste hoeft te komen melden dat “Jeroen Hetzler niet onderbouwde kletspraat verkoopt”, dat hoeft hij ook niet te melden. Iedereen kan natuurlijk zelf wel lezen dat Jeroen Hetzler niet onderbouwde kletspraat verkoopt.

   Misschien kunnen wij Trollen onder elkaar daar afspraken over maken. Op oneven dagen mag jij als eerste, en op de even dagen mag meneer van der Heijden als eerste reageren. Dan hoeft ook niemand zich te haasten, kunnen we eerst rustig lezen, nadenken en onze eigen tekst controleren zodat we ook minder spelfouten maken waardoor Trol Aad ook meer rust krijgt. Wat vindt je van dat voorstel?

   • Boels 5 december 2018 om 10:41 - Antwoorden

    Daar ga ik mij niet mee bemoeien 😉

    Vraag je eens af waarom de warme periode van 2018 niet voorspeld is; niet door meteorologen en niet door klimatologen.
    Hoe het weer/klimaat in 2050 of 2100 is weet ik niet, maar voorspellen voor die tijdstippen is wel heel erg vrijblijvend.

    Ik denk wel, als ervaringsdeskundige ;-), dat de toekomst rampzalig is, net als 100 jaar geleden.

   • Aad 5 december 2018 om 10:49 - Antwoorden

    Hm… Is het nou kattekop of kattenkop?

    • Boels 5 december 2018 om 11:29 - Antwoorden

     Geen idee, de NS kende ooit wel de hondekop 😉

   • Werff 5 december 2018 om 13:12 - Antwoorden

    @hermie: wil je, graag onderbouwd, precies aangeven waar Hetzler niet onderbouwde kletspraat verkoopt. Misschien had jij ook nog eens wat langer kunnen nadenken , zodat je geen spelfouten maakt, want , “wat vindt je “ moet toch echt zijn “wat vind je”

    • Hermie 5 december 2018 om 16:14 - Antwoorden

     @Werff, Zie je wel dat ik gelijk heb? daarom schreef ik ook “zodat WE minder spelfouten maken” Ken je het spreekwoord “waar gehakt wordt vallen spaanders?” Je zou je ook eens kunnen afvragen waarom ene Werff en ene Aad hier nooit fouten maken…..

     En nee, die onderbouwing ga ik lekker niet geven. Die onderbouwing is al 1001 keer gegeven. Die onderbouwing maakt namelijk hier geen enkele indruk omdat jij alternatieve feiten wenst te horen. We moeten het daarom eens anders aanpakken. Laten we de bewering over drijfijs eens gezamenlijk onder de loep nemen. Ik denk dat Hetzler gelijk heeft. Het drijfijs groeit aan maar dat is wat wij het seizoen noemen. In de zomer is er weinig drijfijs en nu groeit het aan omdat het poolwinter wordt. Ik denk dat het dus niets zeggende kletspraat is. Maar nu mag jij verder. Waarom denk jij dat de verwijzing van Hetzler geen kletspraat is? Wat zou het ons moeten zeggen?

   • Geert 5 december 2018 om 15:39 - Antwoorden

    Deze site gaat als je de commentaren een paar dagen tot je neemt HELEMAAL nergens over.
    Ik snap echt niet dat Labohm hier blij van wordt. Ik zou voorstellen om te stoppen met de leuk / niet leuk en on topic reageren.
    En verder minder stukken. Misschien alleen als er iets te melden valt.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 5 december 2018 om 17:12 - Antwoorden

     Geert,

     Ik ben de laatste maanden erg blij met de spectaculaire toename van het aantal weergegeven pagina’s van Climategate.nl. Dat betekent dat we bij een steeds breder publiek in een behoefte aan evenwichtige en betrouwbare informatie alsmede een open discussie voorzien.

     • Ronald 5 december 2018 om 19:07

      Hans, sta mij toe de juiste nuance aan te brengen.

      “Betrouwbare informatie”

      Betrouwbaar in de zin van het consistent ventileren van wetenschappelijk ongefundeerde en rechts populistische propaganda.

     • Henk dJ 5 december 2018 om 19:09

      Hans Labohm,
      “de spectaculaire toename van het aantal weergegeven pagina’s van Climategate.nl.”
      En wat zouden die cijfers dan wel zijn? Durf je ze ook te tonen, of moeten we je maar geloven?

      En kun jij ook zien of er steeds meer nieuwe mensen de teksten hier komen lezen? Of is het gewoon dat dezelfde mensen meerdere malen per dag deze site bezoeken? Er verschijnen wel af en toe nieuwe namen in de reacties, maar er verdwijnen er ook veel.

      Wanner ik de reacties lees, dan snap ik toch niet dat je het kunt hebben over “evenwichtige en betrouwbare informatie”. Verder ben ik het eens met Geert.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 5 december 2018 om 19:38

      Henk dJ,

      Je schrijft:

      ‘Hans Labohm,
      “de spectaculaire toename van het aantal weergegeven pagina’s van Climategate.nl.”
      En wat zouden die cijfers dan wel zijn? Durf je ze ook te tonen, of moeten we je maar geloven?’

      Die cijfers zijn niet publiek. Je zult het dus met deze informatie moeten doen. En of je dat gelooft of niet is aan jou. Maar voor mij is het een duidelijk signaal.

     • Boels 5 december 2018 om 19:52

      @Ronald 5 december 2018 om 19:07
      “Betrouwbaar in de zin van het consistent ventileren van wetenschappelijk ongefundeerde en rechts populistische propaganda.”

      Ach, het vormt een goed tegenwicht voor het consistent ventileren van wetenschappelijk ongefundeerde en links populistische propaganda van de publieke omroep en de deplorabele staat van de journalistische integriteit.

      Zolang het KNMI, onopgemerkt door de journalistiek, blijft verbazen met weersvoorspellingen voor 2050 (bij de pluimpjes) en niet de warmeperiode van 2018 voorspelde is enige weerstand tegen de houding van het journaille geheel gerechtvaardigd.

      Heeft de NL-klimaatgemeenschap inmiddels al plannen ingediend om de academische uitstoot van CO2 te verminderen?

     • Ronald 5 december 2018 om 20:01

      Je haalt de hele boel weer eens door elkaar Boels. Niemand maakt een weersvoorspelling voor 2050 en kortdurende warme periodes hebben niets met klimaat te maken, anders dat ze gemiddeld vaker zullen voorkomen in een opwarmend klimaat. Is dat onlogisch? Niemand is in staat exact te voorspellen wanneer zo’n warme periode optreedt. En dus zou er niets te zeggen zijn over klimaat? Werkelijk Boels, sta je er zo in?

     • Boels 5 december 2018 om 20:54

      @Ronald 5 december 2018 om 20:01

      Wat is normaal rond 2050?
      https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen-en-verwachtingen/weer-en-klimaatpluim
      (even aanvinken).
      Dat is toch duidelijk een voorspelling.

      “Niemand is in staat exact te voorspellen wanneer zo’n warme periode optreedt”

      Hoe nu, de zichzelf kronende geniale klimaatwetenschappers die oncontroleerbaar over het graf heen voorspellingen doen zijn niet in staat om straalstromen te analiseren met supercomputers?

      Wat een domper, maar ik had het kunnen weten door het uitblijven van successen in de afgelopen 30 jaar.

      behalve het KNMI voor 2050.

     • Ronald 5 december 2018 om 22:13

      De normaal van 2050. Werkelijk Boels, dat vind jij een weersvoorspelling? Dan vind je de gestippelde rode en blauwe lijn voor januari 2019 ook een voorspelling? Ik niet hoor. Ik vind de zwarte lijn en grijze vlakken een voorspelling. En die zie ik niet voor 2050. Logisch ook. Wie het weer voor december 2050 kan voorspellen mag nu opstaan.

      Je maakt er weer een janboel van Boels. Numerieke weermodellen zijn prima in staat straalstromen te analyseren. Voorspellen op een termijn van maanden. Nee, dat lukt niet. Maar weer is geen klimaat, toch? Klimaat gaat over de trend in de straalstroom. En die verandert wel degelijk als het klimaat verandert. De polen warmen namelijk harder op dan de tropen. Het kleinere temperatuurverschil leidt ertoe dat de straalstroom minder sterk wordt en meer gaat meanderen. Dat leidt tot meer extreem weer. Precies wat we zien, wereldwijd. Onze zomer van 2018 was daar een prima voorbeeld van. De komende zomers zullen gemiddeld een stuk natter zijn. Gerrit Hiemstra heeft dat netjes uitgelegd in het tv programma. Niet gezien? Toch wat gemist.

  • Léon 5 december 2018 om 11:11 - Antwoorden

   Ik schenk er gewoon geen aandacht meer aan en scroll direct door naar ècht serieuze reacties. Zou jij ook moeten doen.
   🙂

   • Léon 5 december 2018 om 11:12 - Antwoorden

    Ik doel daarmee dus op onze huistrol.

 6. Cornelia 5 december 2018 om 11:26 - Antwoorden

  Ook de groene klimaatwaanzinnigen zullen zich wel achter de oren krabben als ze volgend jaar alleen voor hun dagelijkse energie maar liefst 360 euro per jaar meer kwijt zijn.
  Dan hebben we de verhogingen op accijnzen, gemeentelijke belastingverhogingen, BTW verhoging en duurdere zorgkosten nog niet eens meegerekend.
  Volgend jaar gaat een huishouden zomaar 1000 per jaar meer betalen voor klimaatwaanzin en andere EUSSR nivellering.
  Hoeveel; draagvlak voor het klimaat zal er nog overblijven als de burger gaat zien dat die 250.000 nieuwkomers elk jaar een gratis huis, gratis zorgkosten en gratis energie gaan krijgen?
  Meneer Heyijen dan nog zo goed zijn best doen om met “bewijzen” voor zijn klimaatverandering te komen, de sociale verandering ten gevolge van die 1000 euro die een gezin minstens kwijt is om de linkse hobby’s te betalen zullen evenredig zijn.
  Ik zag gisteren al een meneer van de tribune gehaald worden omdat hij een geel hesje droeg, nergens staat dat die hesjes verboden zijn, of dat er op de tribune kledingvoorschriften gelden, hoofddoeken en niqaabs zijn daar verbazingwekkend wél toegestaan.
  Kennelijk maakt de elite zich toch een beetje zorgen dat het uit de hand gaat lopen.
  Ik mag hopen dat de publieke opinie rap omslaat en met zich gaat verweren tegen de kosten die een handjevol elite uit de Europese Unie ons oplegt.
  Het klimaat is geen wereldprobleem, het klimaat is een links probleem!

  • Boels 5 december 2018 om 11:41 - Antwoorden

   Ik heb het Marakesh-debat uit zelfkastijding en als zelfbeheersingstest zo’n beetje gevolgd.
   Het is kennelijk een vrijblijvende geloofsbetuiging en hebben liegen en bedriegen vrij spel.

   Het is waar dat diplomatie te verkiezen is, maar dan moet je er wel diplomaten voor hebben die snoeiharde voorwaarden willen stellen omdat je met pappen en nathouden niet bereikt.
   Als landen weigeren illegalen terug te nemen dan moet er met deuren gesmeten worden: bevries tegoeden, verbiedt financiële transacties met die landen, verbreek politieke betrekkingen, stop ontwikkelingshulp.
   En maak individuele hulp aan illegalen strafbaar.

   • Boels 5 december 2018 om 11:44 - Antwoorden

    Verder vind ik het begrijpelijk dat minderheden de meerderheid willen.
    Maar de meerderheid is daar, eveneens begrijpelijk, niet voor te vinden.

  • David 5 december 2018 om 11:53 - Antwoorden

   Laten we genieten van dit klimaatoptimum.
   Het alarmisme is een verdienmodel. Handel in angst.
   In mijn dorpje zijn op tientallen daken op het oosten en westen gericht zonnepanelen geïnstalleerd.
   De nieuwe aflaten, zal ik maar zeggen. “Goed bezig zijn”, daar gaat het om.

 7. Frans Galjee 5 december 2018 om 11:43 - Antwoorden

  Weer is geen klimaat.
  Klimaat is geen klimaatverandering.

  Hiemstra is zoals Pelleboer was gewoon een weerman en niets meer dan dat.

  Uitzending na 5 minuten uitgezet wegens te hoog lulligheidsgehalte.

 8. David 5 december 2018 om 11:47 - Antwoorden

  Dank Jeroen Hetzler. Ik had de uitzending opgenomen maar kan die nu wissen.
  Het klimaatalarmisme zal stuklopen op de economische onuitvoerbaarheid (zie Frankrijk)
  en een roemloze dood sterven waarna ons nageslacht de rommel mag opruimen (Gemini scrapyard etc)
  Te bezien is welke schade dan zal zijn toegebracht aan regeringen, wetenschap en milieu-organisaties.
  Elke echte dreiging zal ook het klimaatalarmisme onmiddellijk naar de achtergrond drukken.

  • Peter van Beurden 5 december 2018 om 19:56 - Antwoorden

   David
   Daarnet heb ik de moeite genomen om de uitzending alsnog uit te zitten. Maar ik moet bekennen dat het verspilde tijd was. Met één winstpunt en dat was om wéér eens bevestigd te krijgen dat het geen informatie maar een stroom propaganda betrof. Het blijft kennelijk nodig het CO2 verhaal en het alarmisme dat er in schuilt, te nuanceren en in een ruimer perspectief te plaatsen dan de laatste 150 jaar. Daarmee ben ik benieuwd naar de gedegen antwoorden op de vragen van Arthur Rörsch.
   Tevens op een deugdelijke weerlegging van waarom de theorie dat de zon de belangrijkste factor is (Shaviv en Svensmark), in het op en neer gaan van de wereldtemperatuur.

   • Ronald 5 december 2018 om 20:47 - Antwoorden

    Peter, Arthur Rörsch als laatste strohalm? En als die breekt? Een nieuwe strohalm? Cosmic rays? En als die breekt? Wat dan? Weer een nieuwe strohalm? Welke heb je nog meer in de achterzak? Dat moet nog een zak vol zijn, een hele grote zak, die je leven lang mee gaat, om in jouw leven CO2 maar niet serieus te hoeven nemen. Heerlijk toch, zo’n grote zak?

    • Peter van Beurden 5 december 2018 om 21:12 - Antwoorden

     Ronald
     Heb je ook nog een inhoudelijke reactie? Je maakt je er wel erg goedkoop van af. Net als die Duitse klimaatwetenschapper die niets anders wist uit te kramen dan Quatsh. Voorlopig heb ik geen reden om aan te nemen dat je een hoger wetenschappelijk niveau hebt dan resp. Shaviv en Svensmark. Die zijn op zijn minst in staat om een samenhangend betoog te voeren. Van jou nog niet gezien.

     Vandaag erg hoog te paard gezeten, morgen een artikel van jouw hand dat niemand kan weerleggen? Doe je best, ik ben erg benieuwd. Ik hoop overigens wel dat het meer niveau heeft dan de uitzending.

     • Ronald 5 december 2018 om 22:28

      Tjonge Peter, ik heb je heel veel vragen gesteld. Veel kansen dus, maar je kunt er geen een beantwoorden? Je hebt nog een lange weg te gaan.

      Om te beginnen zou je eens kunnen laten zien dat de theorie van Shaviv en Svensmark heeft geleid tot betere wolkenverwachtingen. Kijk, als dat zo is, dan komen we verder en voegt hun samenhangende verhaal daadwerkelijk iets toe. Laat maar eens zien, Peter.

 9. Cor van Dijk 5 december 2018 om 11:54 - Antwoorden

  Beste allen,

  Graag wil ik een opleiding volgen die mij een volledig en gedegen Trol kan maken, heeft iemand van jullie een suggestie waar ik een dergelijke opleiding kan volgen?
  Ik lees graag fake nieuws om een volledige beeldvorming te krijgen, en daarop een mening te vormen. Dat kan natuurlijk niet als je opgeleid wordt tot Trol. Ik ben opgegroeid met de drijfveren respect, vertrouwen en integriteit. Respect moet je wel verdienen, en ik vind dat een Trol dit niet verdiend.

  Inhoudelijk ben ik het volledig eens met de auteur. Ik heb het vergelijk al eens gemaakt met de propaganda in de 2de wereldoorlog met de huidige informatievoorziening. Maar deze uitzending van NPO bevestigd dit zeker. De manipulatie en indoctrinatie viert hoogtij in deze uitzending. En ja eens met een reactie dat NOP zieltjes probeert te werven daar het ledental van alle publieke zenders in elkaar storten.
  Hoeveel gele hesjes zijn er te koop in Nederland? ik denk dat er te weinig zijn.

 10. j.e.reinders 5 december 2018 om 12:24 - Antwoorden

  In genoemde uitzending van maandag avond werd gesproken over een zeespiegel stijging van meters.
  De metingen gedurende al 146 jaar van Den Helder werden niet genoemd. 3 mm per jaar, al 146 jaar.
  Dus 30 cm per honderd jaar.

  • Hans 5 december 2018 om 19:57 - Antwoorden

   Iedereen loopt weer als schapen achter de zoogenaamde milleu beschermers aan het is al meerdere malen gebleken dat het over het algemeen een stelletje agressieve maloten bij zijn die niet open staan voor de mening van een ander zie theo van Gogh, pim fortuin,een aantal opvarende van een frans schip, de natuur beheerders van de oostvaarder plassen.
   Ze schrkken er ook niet voor terug om de wetenschappers die middels wetenschappelijke onderzoeken met honderden mede onderzoekers die zich echt verdiepen in de ingewiķkelde materie maar om een of andere duistere reden weersproken wordt ook door onze politiek vertegenwoordigers die ik hoger achte.

 11. Hermie 5 december 2018 om 13:38 - Antwoorden

  Goed. En dan over de inhoud van het blog. Laat ik dit verdelen in NPO, NOS en overig. Over het laatste, de categorie overig doorspekt met de gebruikelijke kletspraat, die laat ik even voor wat het is. Wat betreft de NPO: Die mag doen wat het wil, zo mag WNL als omroep onder de paraplu van de NPO rechts gekleurde programma’s maken. Die kan je regelmatig zien.

  Maar…. Zodra we het labeltje NOS zien wordt het anders. Anders dan de publieke omroep is de NOS een taakomroep en die taken vinden we terug in de mediawet. Gezien de zeer eenzijdige belichting van de NOS wat betreft klimaat kan Jeroen mogelijk een punt hebben. Ik kan dat niet zomaar beoordelen. Maar als Jeroen overtuigd is van zijn gelijk is ook duidelijk wat hij moet doen. Indien hij meent dat de NOS de wet overtreedt dan kan hij naar de rechter stappen. Nee, sterker nog. Jeroen Hetzler kan eigenlijk niet meer terug: Hij MOET nu naar de rechter stappen.

  • Hans Labohm 5 december 2018 om 13:51 - Antwoorden

   Hermie,

   Zie:

   https://www.climategate.nl/2017/05/klacht-nos-journaal/

   Met een kluitje in het riet.

   • Cornelia 5 december 2018 om 14:27 - Antwoorden

    “De NOS beperkt zich doorgaans tot verslaglegging vanuit de genuanceerde, wetenschappelijke consensus, niet op basis van alarmisme.”

    Ja onze ongelofelijke genuanceerde verslaglegging geheel naar voorbeeld van de voormalige DDR.
    Je kunt er een boek over schrijven, dat is dan ook gedaan door Arnold Karskens.
    https://www.thekarskenstimes.com/weblog/item/688-persvrijheid-is-geen-persgelijkheid
    Lees vooral de leugens die de NOS verspreidt in de “vangsten” Onder aan deze https://www.thekarskenstimes.com/weblog/item/687-zwartboek-nosjournaal-10e-vangst de links naar eerdere leugens.

    • Frans Galjee 5 december 2018 om 17:47 - Antwoorden

     Cornelia,

     Volgens mijn favoriete journalist A. Karskens

     “- Kijken naar het NOS Journaal werd voor mij een steeds zwaardere opgave. De kwaliteit is soms ver beneden peil, het nieuws is vaak onbetrouwbaar en de aanpak discriminerend en niet neutraal.”

     Ja en laat ik dat nu ook zo ervaren en dat geldt helaas ook vaak voor de schrijvende media.

   • Hermie 5 december 2018 om 14:46 - Antwoorden

    @Hans Labohm Voor een klacht over de inhoud van een NOS programma kan je terecht bij de NOS redactie/NOS- ombudsman. Maar indien je van mening bent dat de NOS de wet overtreedt zoals Jeroen Hetzler zegt dan neem je een advocaat en stap je naar de rechter. Begrijp je het verschil Hans?

    Mocht je een klacht neerleggen bij het de NOS, let er de volgende keer dan wel op dat je dan niet gaat klagen over de NPO. Dat moet je namelijk doen aan een ander loket. NOS en NPO is geheel wat anders.

    Er is geen kluitje in het riet. Elke zaak is anders. Maar je moet je zaak wel goed onderbouwen.

    • Bert Pijnse van der Aa 5 december 2018 om 19:41 - Antwoorden

     meneer of mevrouw Hermie, Normaal reageer ik niet op uw comentaren , maar dit artikel gaat nu juist over de versmelting van overheid , rechterlijke macht en alles wat invloed heeft in NL en dat is natuurlijk heel erg kwalijk . Een rechtszaak aanspannen derhalve zou geen enkele zin hebben, want de rechterlijke macht is niet meer onafhankelijk, zo is wel gebleken met de Urgenda zaak en wordt ook duidelijk als men wat verder graaft . Helaas moeten we constateren dat de Trias Politica niet meer werkt , zoals die bedoeld was in NL en dat zelfs zonder dat er een dictator als Erdogan aan te pas hoefde te komen . Ikzelf kijk nooit meer naar uitzendingen na tien uur ’s avonds en heb deze uitzending niet kunnen uitkijken, uitgaande van de kennis die ik oa alhier opdeed. Ik kan maar niet begrijpen hoe een heel volk van goed opgeleide mensen zo dom kan zijn om maar alles voor waar aan te nemen als het op TV is .

     • Ronald 5 december 2018 om 19:52

      Bert, is het ooit wel eens bij je opgekomen dat jij, Hetzler, Labohm e.v.a. niet alwetend zijn op klimaatgebied en er dus een gerede kans is dat jullie er wel eens naast zouden kunnen zitten met jullie meningen aangaande klimaat en aanverwante zaken?

     • Bert Pijnse van der Aa 5 december 2018 om 20:13

      @ Ronald , van het ‘ klimaat’ heb ik hier het een en ander geleerd . Voornamelijk dat de AGW hypothese niet bewezen is geworden . ( homeopatische middelen worden ook heel veel gebruikt , maar dat kan verder geen kwaad . Alleen goed voor degenen ze verkopen voor heel veel geld. Sommige mensen zijn eenmaal dom en geloven dat geen bewijs ook goed is . Zoals jij kennelijk . )

      Zie het NOS journaal op dit moment ( wederom met dezelfde framing ) waarom CO2 uitstoot juist blijft stijgen . Dat komt door jullie energie-transitie adepten ‘ . Logica van een spruitje . je kunt praten tot je een ons weegt , maar juist de energietransitie doet de CO2 uitstoot stijgen . logica van het spruitje .

     • Boels 5 december 2018 om 20:20

      @Bert Pijnse van der Aa 5 december 2018 om 19:41
      ” Ik kan maar niet begrijpen hoe een heel volk van goed opgeleide mensen zo dom kan zijn om maar alles voor waar aan te nemen als het op TV is.”

      Ik denk eerder dat het opgaat voor de te lang en te hoog opgeleiden.
      Domheid is niet af te leren, dat zit in de genen van geestelijke luiheid; het gaat om het papiertje en de daarmee verkregen status.

      Het nog vrije volk, de onbekende nederlanders, kijkt murwgekletst vooral naar de commerciëlen en naar het on-line aanbod.

     • Frans Galjee 5 december 2018 om 20:59

      Ronald,

      “…., is het ooit wel eens bij je opgekomen dat jij, Hetzler, Labohm e.v.a. niet alwetend zijn op klimaatgebied en er dus een gerede kans is dat jullie er wel eens naast zouden kunnen zitten met jullie meningen aangaande klimaat en aanverwante zaken?”

      Ronald je volgt de bekende en doorzichtige techniek van het omdraaien.
      Het zijn juist de AGW aanhangers die zelden of eigenlijk nooit twijfelen aan hun grote kennis van hoe klimaatverandering functioneert. Echte wetenschappers zullen nooit die stelligheid van wat deze menen te weten op deze wijze uitdragen.
      Idd, ik, als een van die e.v.a., erken dat er nog veel onbekend is over de werking van de vele processen die klimaatverandering bepalen. De discussies op verschillende sites zijn daar het bewijs van.

      Wat ik echter wel weet en uit kennis en ervaring over kan oordelen is dat die stelligheid van AGW aanhangers niet gedragen wordt door voldoende kennis van zaken.

      Dus nee wij zijn niet alwetend maar jullie ook niet. Echter jullie beweren en erger op grond van die beweringen wordt er een energietransitiebeleid in blinde paniek doorgedrukt dat funest is voor onze economie en daarbij de grote boosdoener CO2 nauwelijks aanpakt. Nee sterker dat de emissie van CO2 alleen nog meer zal laten stijgen.

      Dus wie in eerste instantie beweert (AGW hysterie sorry hypothese) moet bewijzen. En grote claims vragen om sterk bewijs. En bewijs is niet geleverd zelfs geen zwak bewijs. Dus?

     • Ronald 5 december 2018 om 21:28

      Bert, klimaat heb je hier geleerd. Dit platform acht je een goede leerschool voor klimaat? En dat terwijl er geen klimaatwetenschapper of meteo deskundige is te bekennen? Op Guido (van der Werf) na. Of überhaupt iemand die dagelijks met de bekende poten in de meteo modder staat? Dat is toch wel interessant, dat je juist daar je kennis opdoet. Een beetje zoals een bakker die het vak leert van de timmerman.

      Of leer je vooral van Guido? Of heb je ook andere leerscholen. Welke dan, als ik zo vrij mag zijn?

      En ja hoor geen bewijs is voor mij voldoende als het totaal van de aanwijzingen zóveel meer overtuigend is dan de alternatieve hypothese. Ik maak keuzes in het leven, ook op basis van geen 100% zekerheid op de uitkomst. Jij niet? Dat lijkt me niet zo slim, want dan sta je toch vooral stil.

      Ennuh, ik lust geen spruitjes ;-).

     • Ronald 5 december 2018 om 22:18

      Frans, “Dus nee wij zijn niet alwetend maar jullie ook niet”. Klopt! Maar “wij” geven de onzekerheidsmarges aan van onze beweringen. En jullie? Van jullie beweringen? nul-komma-nul. Dus wie is hier nu alwetend, Frans?

      En dan snap je ook wie er wel en wie niet serieus wordt genomen.

     • Bert Pijnse van der Aa 5 december 2018 om 22:34

      Euhh ja Ronald , Naast deze site zijn er ook ander informatiebronnen , zoals oa de site van bart verheggen, maar ook boeken . Het laatste boek dat ik las heet de ‘Tovenaar en de Profeet’ , waarin de schrijver een diepgaand onderzoek doet naar de herkomst van het CO2 verhaal en – helaas – ( ook ) tot de concusie moet komen dat CO2 niet de drijver is ; kan zijn, maar dat dat waterdamp is, zoals hier en op andere sites meermalen uitgelegd. Nogmaals, afgezien daarvan heb ik al vaker betoogd dat die wetenschap, in de zin daarvan kennis te hebben genomen, weinig relevant is gebleken. Want wij mensen vertalen alles in weer geinige en leuke nieuwe economie, zoals windmolens en warmtepompen. Economie is brandstof verbranden en dat betekent CO2 uitstoot . Midas Dekker zei het al in het programma, voorafgaand aan het NOS programma maandag : ” de enige weg is minder , minder minder en nog’s minder ” . En midas Dekker kan het weten als bioloog, die verstand heeft van het ‘petri – schaaltje’, dat de schrijver in het eerste hoofdstuk van het boek ‘ de ‘Profeet en de Tovenaar’ bespreekt . Mijn artikel van gisteren over ‘ de wereld in snippers’ ging ook over jullie club , die werkelijk alles uit de kast haalt om de CO2 uitstoot juist te verhogen in plaats van te verlagen. Zelfs als daarvoor de wetten van de natuurkunde en scheikunde overboord moeten worden gegooid . Als het zo blijft voortduren, dan zal de discussie over klimaatverandering vanzelf worden vervangen door de discussie over de gevolgen van de oplossingen. Die zullen desastreus blijken te zijn. Voordat de gevolgen van de klimaatverandering zich zouden manifesteren, zal door dat beleid de planeet al lang tot een rokende puinhoop zijn verworden, want het perpetuum mobile bestaat niet . En dat die niet bestaat is wel bewezen . ( derde wet van de themodynamica )

     • Ronald 5 december 2018 om 22:51

      Ah ja, waterdamp. Hartstikke belangrijk broeikasgas natuurlijk. De belangrijkste vermoedelijk. En wat zeggen de Tovenaar en de Profeet daarover? Is het toegenomen? En hoe dan? Waar komt die extra waterdamp in de atmosfeer vandaan? Volgens de Tovenaar en de Profeet?

     • Anne 5 december 2018 om 22:59

      Profeet Anne zegt van vliegtuigen (en scheepvaart).
      (Plus uiteraard de nodige CO2 en vraag me af hoe interactie van H2O en CO2 op die hoogtes in de atmosfeer werken.)

     • Ronald 5 december 2018 om 23:16

      Ben benieuwd of de Tovenaar en de Profeet van Bert dat ook vinden?

     • Bert Pijnse van der Aa 6 december 2018 om 09:02

      Sorry Ronald, ik dacht dat je wel op de hoogte zou zijn van het boek van wetenschaps- journalist Charles Mann.

     • Ronald 6 december 2018 om 09:10

      Nee, maar jij wel, dus zou je mijn vraag makkelijk moeten kunnen beantwoorden?

     • Hermie 6 december 2018 om 10:41

      @Bert Pijnse van der Aa Ik zat er eigenlijk op te wachten. Wel roepen dat de NOS de wet overtreedt, maar naar de rechter gaan? Welnee, dan komt het slappe zakken verhaaltje dat het toch geen zin heeft.

     • J. van der Heijden 6 december 2018 om 10:59

      Bert,

      wat een onzin, als ik een zonnepaneel produceer is de meeste energie van electrische herkomst (en wanneer niet dan kan dat nog steeds wel, glas kun je ook maken in een eclectische oven), zonnepanelen hebben een EROI van 10, dat betekend dat ze 10 keer meer energie opleveren dan ze gekost hebben om te maken, de energie voor het maken van zonnepanelen kan natuurlijk voor een deel weer opgewekt worden met dezelfde zonnepanelen ie. niet 100% van de benodigde energie is fossiel.

      Gebruik ik die elektriciteit dan is dat energie van de zon, aan het einde is ook wind energie een vorm van zonne energie die wordt toegevoegd aan het systeem aarde en dat weer iedere dag.

      Je kunt dus wel degelijk de CO2 uitstoot verminderen en blijven consumeren. Ik heb LED lampjes gekocht, die gebruiken minder energie om dezelfde hoeveelheid licht te geven, maak kosten zijn inderdaad hoger dan die van een simpele gloeilamp, echter niet hoger dan die van de 25 simpele gloeilampen.

      Maar inderdaad minder consumeren (betere spullen kopen die lang mee gaan) is de beste manier van bezuinigen

 12. Ir MGJ Bouman 5 december 2018 om 15:50 - Antwoorden

  De NRC doet ook mee met de linkse agitprop. Enkele dagen geleden een ‘fact check’ over de zielige ijsberen. Een wetenschapper had beweerd dat die populatie groeide. Na een lang kul verhaal waarin gemeten feiten vergeleken werden met voorspellingen door computermodellen was de conclusie ‘niet waar’.

  Domme mensen, alfas en sommige gammas kun je voor de gek houden met ‘de computer zegt ….’ dus moet het wel waar zijn.

  En hier is ook het engelse spreekwoord van toepassing: ‘there’s none so deaf as those who will not hear’.

  Misschien valt heyden in deze categorie?

  • Geert 5 december 2018 om 16:56 - Antwoorden

   Waarom in hemelsnaam zet iemand zijn titel voor zijn of haar naam? Denkt iemand meer indruk te maken?

   • Hans Erren 5 december 2018 om 19:56 - Antwoorden

    Ir MGJ Bouman reageert tenminste niet anoniem “Geert”.

    • Hermie 5 december 2018 om 20:40 - Antwoorden

     @Hans Erren Anoniem of met volle naam, met of zonder titel. We kijken toch naar de inhoud. Wat schrijven mensen? Zo zien we regelmatig mensen met de titel em hoogleraar bullshitbingo verkondigen. En neem nou eens de bijdrage van Ir MGJ Bouman. Werkelijk totaal inhoudsloos. De NRC afkraken zonder de link toe te voegen, Afgeven op mede mensen die in zijn ogen een opleiding van mindere kwaliteit hebben. Arrogantie ten top. Inhoud? Geen inhoud. En dan mensen treiteren met een bijnaam die ze niet wensen.

     Goed. Met spanning wachten wij op de bijdrage met inhoud van Hans Erren. Of zal het vandaag bij deze onliner blijven? Weet je wat mij opvalt Hans Erren? Je bent nooit kritisch tegenover de blogs van Jeroen Hetzler. Nooit. Je weet dat het grotendeels kletspraat is. Is loyaliteit soms erg belangrijk voor je? Bang dat je niet meer een uitnodiging krijgt voor de etentjes der sceptici?

     • Hans Erren 5 december 2018 om 21:20

      Ga naar weer fietsen Hermie, met een persoonlijke aanval reageren op een constatering van een persoonlijke aanval van een anonymus gaat je echt niet goed af. Een van de redenen waarom ik niet anoniem reageer is dat ik dan kan worden afgerekend op wat ik schrijf, dat is je kwetsbaar opstellen en met open vizier schrijven, zou je ook eens moeten proberen.

     • Peter van Beurden 5 december 2018 om 21:27

      Hermie
      is het je nog steeds niet opgevallen dat jij je telkens weer bezondigd aan wat je anderen verwijt met je telkens terugkerende kreet “Bullshitbingo”.

     • Ronald 5 december 2018 om 21:34

      Nou Hans, schrijf dan maar eens met open vizier wat je van het blogje van Hetzler vindt? Sterk stuk, niet? Of …?

      Maar nee, jij laat je niet leiden toch? Laat staan verleiden. Met volle naam je mening niet geven is dat overtuigender dan anoniem je mening wel geven?

     • MGJ Bouman 5 december 2018 om 21:39

      Beste Hermie
      Hier een copy/paste van het artikel. Krant van 3 december.. een link kon niet, afgeschermd door NRC.

      Inderdaad goed gezien, ik heb mijn buik vol van volk dat meningen geeft zonder enig idee te hebben waar ze het over hebben. Dat volk krijgt veel ruimte in de praatprogrammas. Alles is beeldvorming en one- liners.
      Het is al eens gezegd, in geouwehoer kun je niet wonen. Ik voeg daar aan toe: met geouwehoer gaat de wereld een energie tekort tegemoet van ongekende omvang. Het grootste probleem van deze aarde, de hoognodige energietransformatie, is door die beeldvormers gereduceerd tot ‘minder CO2 en dan komt alles goed’.
      Lachwekkend als het niet zo triest was.

      En om tere zieltjes te sparen laat ik maar achterwege om aan te geven dat ik een techneut ben.

      NRC checkt: ‘Het gaat goed met de ijsbeer’

      Dat schreef De Telegraaf boven een interview met de Canadese zoöloog en auteur Susan Crockford.

      De aanleiding

      Hoe gaat het nu écht met de ijsbeer? Is al die negatieve berichtgeving overtrokken? Volgens de Canadese zoöloog Susan Crockford wel. „Alle kinderen geloven dat de ijsbeer uitsterft”, zegt Crockford 19 november in een interview met De Telegraaf . „Hoeveel ijsberen denk je dat er nog zijn, vraag ik dan. Een paar honderd, gokken ze. Fout. Het zijn er mogelijk meer dan dertigduizend, vele malen meer dan vijftig jaar geleden.” Volgens Crockford zijn de aantallen ijsberen op veel plekken stabiel. „En op andere plekken is zelfs sprake van groei. Nergens is echt afname te zien.”

      Waar is het op gebaseerd?

      In het artikel in De Telegraaf staat: „Natuurbeschermingsnetwerk IUCN plaatste het pooldier in 2006 op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten, met de vrees dat de populatie in 2050 met zeker eenderde zal zijn afgenomen. Sindsdien gebeurde er iets geks. Er zijn zomers dat het zee-ijs al zo’n beperkte oppervlakte heeft als wetenschappers pas voor 2050 verwachtten. Crockford: ‘Als de veronderstelling van IUCN zou kloppen, moet het dus nu al heel slecht gaan met de ijsbeer.’”

      Volgens Crockford is dat dus niet het geval. „Het lijkt erop dat dankzij de zachtere winters zeehonden meer jongen grootbrengen”, zegt ze in het interview. „Zij vormen het voedsel waar de ijsbeer vanaf de herfst en vooral in de lente op jaagt.”

      En, klopt het?

      In 2006 werd de status van de ijsbeer op de Rode Lijst van natuurbeschermingsnetwerk IUCN voor het eerst sinds 1994 weer in ‘kwetsbaar’ veranderd (in de tussentijd was de status ‘van bescherming afhankelijk’). Die status heeft de soort nog steeds. Sinds enkele decennia geldt een breed jachtverbod, wat lokaal een gunstig effect heeft gehad op ijsbeeraantallen. Maar door klimaatverandering neemt de hoeveelheid zomerijs in het noordpoolgebied af, en daarmee ook het jachtgebied van de ijsbeer.

      In het meest recente rapport Polar Bears , uit 2016, staat dat van de negentien subpopulaties er vijf stabiel lijken, één mogelijk in omvang toeneemt en twee in omvang afnemen. Van elf subpopulaties waren er te weinig gegevens om een trend te beschrijven. Maar, zo benadrukken de auteurs, verdere afname van de hoeveelheid zee-ijs in de 21ste eeuw zal naar verwachting alle ijsbeersubpopulaties negatief beïnvloeden.

      Sterker nog: uit een publicatie in 2016 in Royal Society’s Biology Letters blijkt dat er door die ijsafname volgens computermodellen een kans van zo’n 70 procent is dat het aantal ijsberen in 2050 met eenderde is afgenomen. De wereldwijde populatie wordt momenteel op 26.000 ijsberen geschat. Begin 2018 schreven Amerikaanse biologen nog in Science dat de afname van zee-ijs het leven van de ijsbeer op twee manieren bemoeilijkt: enerzijds zorgt het ervoor dat de dieren grotere afstanden moeten afleggen, wat leidt tot meer energieverbruik, anderzijds wordt het lastiger om vanaf het ijs zeehonden te vangen.

      Ook andere bedreigingen kunnen bijdragen aan de achteruitgang van de ijsbeer. In het IUCN-rapport worden vervuiling, toerisme en het boren naar olie en gas genoemd.

      Wat het aantal zeehonden betreft: ook dat is niet zo rooskleurig als Crockford doet voorkomen. Zo stelt de Canadese emeritus ijsbeeronderzoeker Ian Stirling in een blog op de website Polarbears International dat klimaatverandering een negatieve invloed heeft op de ringelrob, een belangrijke prooi van de ijsbeer.

      Jouke Prop, bioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt „niet vrolijk” te worden van Crockfords uitspraken: „Niets wijst op een rooskleurige toekomst voor de ijsbeer. Lokaal herstel van de aantallen na het stopzetten of reguleren van jacht kan misschien wat valse hoop geven. Maar wetenschappelijk onderzoek wijst in één richting, namelijk dat ijsberen het tegenwoordig zwaar hebben: geschikt habitat (zee-ijs) verdwijnt, hun voedsel (zeehond) wordt slechter bereikbaar, gehaltes aan gifstoffen in het weefsel zijn alarmerend hoog, conflicten met mensen nemen toe, plekken om jongen te werpen worden slechter bereikbaar, en voortplantingssucces, overleving en lichaamsconditie nemen af.

      Klimaatsceptische blogs over ijsberen baseren zich vrijwel allemaal op één website: die van Susan Crockford. Lees: Overleeft de ijsbeer de klimaatdiscussie?
      „Gaat het goed met de ijsbeer? Om in de termen te blijven van Crockfords boek: een sprookje, en dan van het zwartste soort.”

      Conclusie

      De ijsbeer staat niet acuut op het punt om uit te sterven, maar goed gaat het met de soort zeker niet. Wij beoordelen de uitspraak daarom als onwaar.

      Gemma Venhuizen

     • Peter van Beurden 5 december 2018 om 21:49

      Hermie
      Tja, dat is nu net even de vraag? Van mijn vader wist ik al op jonge leeftijd: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Tegenwoordig zou je zeggen: “Follow the money.

      Ik weet op een site als deze, met veel anonymi niet of zij hun eigen handel of hun politieke dogma aan de man proberen te brengen, Maar dat probleem lost een echte naam met foto niet op. Daar zijn inmiddels op social media meer dan genoeg voorbeelden van. Maar als je te kennen geeft waar je staat wordt het misschien iets duidelijker en kun je ook aangesproken worden op die achtergrond.

      Maar misschien zijn er hier wel mensen bij, die in het totaal verziekte klimaat omtrent de “opwarming van de aarde” er alle belang bij hebben in verband met hun baan of de vijandigheid die ze anders ontmoeten, toch in de anonimiteit te blijven.

     • Hermie 5 december 2018 om 22:08

      @Peter Je vraagt “is het je nog steeds niet opgevallen dat jij je telkens weer bezondigd aan wat je anderen verwijt met je telkens terugkerende kreet “Bullshitbingo”.

      Als jij denkt dat ik ergens met bullshitbingo aankom dan mag je dat gewoon zeggen. Niet zo verlegen Peter, Durf je niet? Of heb je eigenlijk geen onderbouwing en laat je het bij slappe insinuaties?

      Ik zal voor je de definitie van ‘Bullshitbingo’ voor je geven. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bullshitbingo
      Zeg het maar Peter, welke tekst van mij wil je graag ter sprake brengen?

     • Hermie 5 december 2018 om 22:51

      @MGJ Bouman Je zegt dat je je buik vol hebt van volk dat meningen geeft zonder enig idee te hebben waar ze het over hebben. Maar vervolgens geef je een mening zonder enige onderbouwing. Is dat dan wel zo sterk?

      Over de ijsberen dan evenveel kort: Het is niet te zeggen of het nu beter of slechter gaat met de Ijsberen dan 50 jaar geleden. Het zijn er in ieder geval wel meer. En 50 jaar verder? Moeilijk te zeggen.
      Een waardeloze fact check als je het mij vraagt. Crockford heeft over het heden waarschijnlijk gelijk en wie heeft een glazen bol voor de toekomst?

      https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/02/nrc-checkt-het-gaat-goed-met-de-ijsbeer-a2973504

     • MGJ Bouman 5 december 2018 om 23:27

      Beste Hermie
      Fijn dat we het geheel eens zijn dat het NRC verhaal een waardeloze fact check is. Alleen noemde ik het een kul verhaal. Voor jouw info, dat is precies hetzelfde als waardeloos.
      Er is dus nog hoop.
      Helaas voor jou bestaat de ‘tegen’ partij van Koot en Bie niet meer.
      Google maar eens voor je als een razende roelant weer begint te zeuren.
      Ik wens je nog een mooie avond.

     • Hermie 5 december 2018 om 23:39

      @MGJ Bouman Ook nog een goede avond en ook een goede nacht gewenst. Jammer dat je me neerzet als een zeurpiet. Ik kijk liever terug op de positieve kanten van ons gesprek. Die waren er. Tot het volgende onderwerp. Oh, ja, Hans Labohm zoekt nog goede schrijvers…..

     • Hermie 5 december 2018 om 23:49

      @Ronald ” Met volle naam je mening niet geven is dat overtuigender dan anoniem je mening wel geven? ” Dat is wel een hele mooie……

     • Lo 6 december 2018 om 00:12

      Citaat van Hermie 22:51
      “Over de ijsberen dan evenveel kort: Het is niet te zeggen of het nu beter of slechter gaat met de Ijsberen dan 50 jaar geleden.”

      Wanhoop niet Hermie, en kijk naar de NPO met Kuiper Munneke op 16:07, of heb je het helemaal niet gezien?

      https://www.npostart.nl/nos-wat-een-weer/03-12-2018/POW_04095179
      Citaat op 16:07
      “De afgelopen vijftig jaar is het heel goed gegaan met de ijsbeer, doordat er een verbod kwam op de jacht. Alleen blijft dat zo?”

      Ik hoop wel dat Paul Luttikhuis dit niet gehoord heeft, want dat is de reputatie van Kuipers Munneke nu gelijk aan Susan Crockford.

     • Lo 6 december 2018 om 00:26

      Het is wel jammer dat in de ondertiteling door de NPO, de tekst
      “De afgelopen vijftig jaar is het heel goed gegaan met de ijsbeer” is verdwenen en slechts het pessimistische “Alleen blijft dat zo?” zichtbaar was.

      Maar het is wel hoorbaar behalve voor,
      “there’s none so deaf as those who will not hear”

      Zoals MGJ Bouman al schreef oma 15:50 bij de start van deze “draad”.

     • Hermie 6 december 2018 om 11:15

      @Lo Tja, je kan je ook afvragen wie de kletspraat trofee van dit jaar gaat winnen. Jeroen Hetzler of Kuiper Munneke. De laatste beweert dat het zee drijfijs de laatste 35 jaar 65% is afgenomen. De metingen laten echter zien dat die afname lang niet zo groot is dan Kuiper Munneke beweert. Zie http://diekaltesonne.de/ruckgang-des-arktischen-meereises-wohl-zur-halfte-durch-naturliche-faktoren-bedingt/ P.S. het gaat mij hier om de figuur, niet om de tekst, die is voor rekening van deze ‘bron’ Maar de figuur is zeer duidelijk en de data klopt. Hetzler beweert dat het noordpoolijs weer groeit. Ook dat is kletspraat.

     • Ronald 6 december 2018 om 12:35

      Hermie, het plaatje in jouw bovenstaande link klopt wel en toch gaat de ‘kletspraat’ bokaal naar Hetzler, omdat Kuipers Munneke weliswaar een beetje cherry-picked, maar dát dan in ieder geval goed doet.

      Kuipers Munneke gebruikt september als referentie. Het moment van het ijsminimum op het noordelijk halfrond. Dat is een keuze. Je kunt ook iets anders kiezen. Inderdaad.

      De minimale ijsbedekking in het Noordpoolgebied was vóór de jaren 60 zo’n 8.5 km^2. Het dieptepunt was in 2012 met 3.4 km^2, een afname van ….. 60%. In 2018 zat het minimum op 4.5 km^2, een afname van 47%.

      Overigens is het totale ijsvolume (in september) in het noordpoolgebied 72% lager dan 30 jaar geleden.

     • Hermie 6 december 2018 om 15:44

      Ach so @Ronald. Kuipers Munneke is een beetje aan het kersen plukken? Volgens mij is hij een beetje heel veel aan het kersen plukken. Hij plukt de hele kersenboom kaal. Hij neemt dus september. Ik had al zo’n vermoeden. Dat moet hij er dan wel bijzeggen. Of heb ik dat gemist? Is de afname in September van heel groot belang voor IJsberen? Ik denk het niet. Veel Ijsberen populaties doen het maandenlang zonder ijs. Als je dan toch selectief wilt winkelen kies dan voor het belangrijke voorjaar. Dat is de voedertijd voor ijsberen.

      Misschien is de kletspraat van Jeroen Hetzler nog net iets groter, maar hij doet dit op climategate.nl Kuipers Munneke doet het bij de NOS. Ik neem aan dat je snapt dat het laatste veel zwaarder weegt.

 13. Jan Peters 5 december 2018 om 20:30 - Antwoorden

  Niet alleen deze uitzending maar ook vanavond opent het NOS Journaal weer groot met klimaat en het niet halen van de doelstellingen. Men interviewt daar 1 onderzoeker met de fiets op de pond in Amsterdam die het partij programma van Groen Links oplepelt .Vervolgens geen weerwoord (Neen, over klimaatmaatregelen is niet 97% consensus), alleen een beschouwing hoe de politiek hier op reageert.

  Wat verder op valt dat dit nieuws nergens anders te vinden is in de grote nieuwsmedia. RTL Nieuws niet, NU.nl niet Nergens. Dit geeft aan dat men geobsedeerd is door dit onderwerp en alles aangrijpt om het gelijk bevestigd te krijgen

  • Boels 5 december 2018 om 23:00 - Antwoorden

   De NPO is verslaafd aan geld, journalistiek stellen ze niets voor.
   Himmler hoch jauchzend, of zo.

  • Scheffer 5 december 2018 om 23:34 - Antwoorden

   Dat roepen de critici van het VN-IPCC / VN-Kyoto-protocol / VN-Parijs-verdrag al enige jaren, dat de alarmistische klimaatdoelstellingen überhaupt niet / nooit te halen zijn, het is slechts een ideologische illusie.

   Het dringt slechts heel langzaam door in de botte hersens van de ideologische voorstanders van klimaatbeheersing. überhaupt zinloos, niet mogelijk, zinloze geldverspilling, geen op normale huisthermometer te onderscheiden klimaatwinst in 2050 etc.

   ‘Werd tijd dat het nieuws van de Staatsomroep dat nieuws eindelijk bracht, maar nu nog de hele waarheid vertellen, überhaupt zinloos.

   Klimaatbeheersing (nationaal en op wereldschaal) is een volstrekte illusie, onnozel en desastreus voor de economie en werkgelegenheid!

   De cassatie van de Staat tegen de veroordeling door het Hof in de zaak van Urgenda wordt een lachertje, welke uitspraak door de Hoge Raad er ook komt. Ook de 2020 wordt niet gehaald, allemaal vergeefse illusies vanuit de milieuzeloten.

   https://www.climategate.nl/2018/08/gasloos-een-illusie/

  • Anne 5 december 2018 om 23:38 - Antwoorden

   Jan, het lijkt me duidelijk dat de belangen van commercieele omroepen op en ander plan liggen dan de NOS verbonden met NPO via de mediawet…

  • Anne 5 december 2018 om 23:44 - Antwoorden

   Als je ziet wat de mediawet regelt qua brood & spelen in aanzienlijk belang voor de samenleving…
   In artikel 5.1 van de Mediawet 2008 is geregeld dat evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving op een open televisieprogrammakanaal moeten worden verspreid. In de bijlage van de wet is een evenementenlijst opgenomen waarin is opgenomen welke evenementen op het open net moeten worden uitgezonden.[5]
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediawet_2008

   • Anne 5 december 2018 om 23:45 - Antwoorden

    En daar staat klimaat(verandering) niet bij…

    • Hermie 5 december 2018 om 23:58 - Antwoorden

     @Anne: Je zegt: “klimaat(verandering) staat niet bij de evenementenlijst van aanzienlijk belang voor de samenleving.” Vast niet. Zou ook raar zijn. Maar ik neem aan dat je snapt dat het niet omkeerbaar is? De vraag is dan : Ja dus?

    • Anne 6 december 2018 om 00:01 - Antwoorden

     Hoezo is klimaatverandering geen belangrijk evenement Hermie?
     De NOS en NPO doen er alles aan om ons dat te doen laten geloven.
     De uitzending als zodanig getuigd ervan.
     Hoezo niet omkeerbaar? Is er wel iets wat omgekeerd moet worden?
     Voorlopig zijn daar ook wetenschappelijk geen antwoorden op.

     • Hermie 6 december 2018 om 00:09

      @Anne Is alles wat niet in die lijst staat niet belangrijk? Jij bent degene die het probeert om te draaien. Klimaatverandering staat niet in de lijst. Ja dus? Staat schoon water in de lijst? staat schone lucht in de lijst? staat natuurbeheer in de lijst? Een uitzending in het kader van klimaatverandering hoeft niet maar mag wel.

     • Anne 6 december 2018 om 00:22

      Hermie, het gaat mij om het brood en spelen principe wat kennelijk als het allerbelangrijkste wordt verondersteld.
      Uitzendingen van voetbalwedstrijden pfffff.
      Klimaatverandering is van alle tijden, wat men ervan maakt niet…
      Wat men ervan maakt is dat het de grootste ramp is waar we voorstaan.
      Dit zou dan toch op zijn minst het belangrijkste evenement moeten zijn?
      De uitzending als zodanig doet het voorkomen.
      De mediawet is aan evenementenherziening toe als het op deze manier misbruikt wordt.

     • Anne 6 december 2018 om 00:27

      Maw NOS en NPO moeten stoppen met deze misselijkmakende propaganda.

    • Anne 6 december 2018 om 00:04 - Antwoorden

     Pardon, genoeg wetenschappelijke antwoorden, zowel alarmistisch als sceptisch, maar geen zekerheid.
     Wetenschap is voortschrijdend inzicht naast eeuwige twijfel.

   • Anne 5 december 2018 om 23:49 - Antwoorden

    De uitzending waar het over gaat in dit artikel, tenenkrommend heb ik het maandagavond beluisterd.
    Het leek wel een evenement alla mediawet iab voor de samenleving.
    De noodtoestand werd nog net niet afgekondigd.

    • Hermie 6 december 2018 om 00:03 - Antwoorden

     @Anne Toch knap dat je de uitzending hebt beluisterd. Dat kan ik alleen nog maar met een teiltje naast mij.

    • Anne 6 december 2018 om 00:07 - Antwoorden

     Haha Hermie, ik ben een addlaptopmultitasker 😉

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK