Reeds vaak is hier gewezen op de aanwakkering van de klimaat- hysterie door wetenschappers en nieuwsorganen. Zij beïnvloeden daarmee het opinieklimaat en de bereidheid van de samenleving en politiek om daarvoor diep in de buidel te tasten. Maar veel van dat soort berichten bevatten niet meer dan de gesel van onze tijd: desinformatie!

Resultaat? Astronomische bedragen die in een groot zwart gat verdwijnen ten koste van de leniging van maatschappelijke noden die hogere prioriteit verdienen.

In het kader van de activiteiten in de zogenoemde ‘Veerman-comissie’ was de Wageningse professor Pier Vellinga in het verleden een van de meest geprofileerde vertegenwoordigers van het klimaatalarmisme wat betreft de zeespiegelstijging

Zie hier.

Ik schreef daar toen over:

Eerder schonk ik aandacht aan Pier Vellinga’s schatting van de zeespiegelstijging, die hij noemde in zijn recente interview met Karin van den Boogaert (NPO), waarvan het transcript hier is te vinden.

Vellinga verklaarde in dat vraaggesprek dat de zeespiegel vroeger met 2 mm. per jaar steeg en nu met 3 mm. En dat zou volgens hem iedere tien jaar verdubbelen. Over 30 tot 40 jaar zou de zeespiegel wereldwijd met 20, 30, 40 cm. zijn gestegen en misschien nog meer, aldus Vellinga.

Maar deze schatting is uiterst speculatief en ligt ver buiten de bandbreedte die mainstream klimatologen voor waarschijnlijk dan wel mogelijk houden.

Ik heb daar al eens eerder over geschreven – voor zover ik mij herinner voor de Leeuwarder Courant – naar aanleiding van de presentatie van het rapport van de Commissie Veerman in september 2008. Door Trouw werd daar destijds zeer kritisch over geschreven door Lex Oomkes onder de titel: ‘De pr-show van Veerman’. In het licht van het oprukkende obscurantisme is het vandaag de dag ondenkbaar dat Trouw nog een dergelijk sceptisch artikel zou plaatsen.

Van Vellinga horen we de laatste tijd niet meer zo veel. Maar Vellinga heeft een waardig opvolger gevonden in de NOS, die de angst voor zeespiegelstijging levend weet te houden. Afgelopen woensdagavond was het weer raak. In het kader van de onophoudelijke klimaatagitprop, waarin de NOS excelleert, kregen we een verontruste Zeeuwse wethouder te horen, die met nóg hogere cijfers voor de zeespiegelstijging kwam dan Vellinga.

Zie hier (vanaf 09.00).

Cees van de Bos (SGP), wethouder van Schouwen-Duiveland, vertelde over de zeespiegelstijging:

‘Je hoort steeds meer de vraag: gaat dat één meter worden, gaat dat twee meter worden, gaat dat meer dan tien meter worden? En kunnen wij hier dan nog blijven wonen en zitten wij dan nog veilig achter de dijken?’

Kortom de schrik werd er weer flink ingehamerd.

Het was een mooie inleiding voor de NOS om een bruggetje te maken naar de klimaattop in Katowice, waar vele prominenten aanwezig zijn, waaronder vijf Nederlandse bewindslieden.

NOS–verslaggever Henrik-Willem Hofs legde uit dat hoeveel de zeespiegel bij ons stijgt afhangt van wat men op de klimaattop in Polen voor elkaar krijgt om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.

Het is inmiddels waarschijnlijk dat deze klimaattop in een fiasco zal eindigen, terwijl de CO2-uitstoot in 2018 2,7 % procent hoger zal zijn dan in het jaar daarvoor.

Maar los daarvan, hoe krijgt hij de onzin bij elkaar? De zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt met ongeveer 20 cm. per eeuw en er is de laatste halve eeuw geen versnelling vastgesteld, ondanks de groei van de antropogene uitstoot van CO2. Dat zijn de metingen, de rest is fantasie.

Kan het nog gekker? Zeker!

Onder de titel, Voor D66 is klimaat geen splijtzwam: ‘Het hoeft het land niet te verdelen’, schreven Wilma Kieskamp en Niels Markus in Trouw over de D66-EU-parlementariër, Gerben-Jan Gerbrandy:

Gerben-Jan Gerbrandy.

“Wat ik sommige landen, of sommige politieke partijen kwalijk neem, is dat ze doen alsof er nog andere keuzes zijn. Alsof je ook niets kunt doen, of weinig, nu de aarde opwarmt. Zelfs als we de beloftes van Parijs netjes uitvoeren, stijgt de zeespiegel deze eeuw zeven tot twaalf meter. Dat is de eeuw die mijn zoon zal meemaken. Hij is tegen het eind van deze eeuw een bejaarde man. Dat is de urgentie.”

Bron hier

Een tranentrekker! Het moet niet gekker worden. Maar ja, je weet het maar nooit.