Ap Cloosterman.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Ondanks de vele artikelen van gerenommeerde wetenschappers, waarin een overheersende invloed van CO2 op het huidige klimaat in twijfel wordt getrokken, zijn de meeste politici niet bereid om hierover in discussie te gaan, laat staan van mening te veranderen.

De gewijzigde opvatting van Klaas Dijkhoff (VVD) betreft slechts bezwaren tegen een aantal van de 600 voorstellen van de 5 klimaattafels.

Het Forum voor Democratie en de PVV gaan hierin verder en weten de vinger wel op de zere plek te leggen, namelijk dat de menselijke emissie van CO2 niet de belangrijkste oorzaak is van een klimaatverandering.

Sinds 1850 is de gemiddelde aardse temperatuur met 1,2 °C gestegen. De menselijke emissie van CO2 heeft hieraan 0,23 °C bijgedragen.

Reeds in vele artikelen zijn de natuurlijke verschijnselen, die bepalend zijn voor een verandering van het klimaat, beschreven. Dit geldt ook voor de menselijke invloeden op het klimaat. Ik noem ze hier met tevens een verwijzing naar artikelen, die aan het einde zijn vermeld:

 1. Excentriciteit van de aardbaan
 2. Hoek van de aardas met de ecliptica van de Zon
 3. Precessie van de Aarde
 4. Hoeveelheid ingestraalde zonne-energie
 5. Inslagen van meteorieten
 6. Kosmische straling
 7. Explosies van supernova’s
 8. Vulkanische activiteiten
 9. Verschuivingen van continenten (De bewegende aardplaten verplaatsen zich met een snelheid van 1 tot 10 cm per jaar, met uitschieters tot 30 cm per jaar en kunnen op deze manier tot een onbalans van de Aarde veroorzaken, waardoor de hoek van de aardas met de ecliptica van de Zon verandert en daarmee ook de instraling van de Zon op de Aarde.)
 10. Noord-Atlantische Oscillatie
 11. El Niño en La Niña 
 12. Wijzigingen in de snelheid van de Warme Golfstroom

Ook een aantal menselijke activiteiten speelt een rol

13. Ontbossing

14. Verstedelijking

15. Roetuitstoot

16. Invloed van windturbines

17. Broeikasgas CO2

Laat u zich niet ontmoedigen door de veelheid aan literatuurverwijzingen (aan het eind). De bedoeling is, dat als u meer wilt weten, u het e.e.a. kunt opzoeken. Wel is het de bedoeling om u in kennis te stellen van het grote aantal factoren, dat van invloed kan zijn op het klimaat.

Het verbaast mij dan ook, dat de politiek niet verder kijkt dan haar neus lang is. En dat geldt zeker voor dit trio.

Cartoon: Mirjam Vissers Artwork.

Ed Nijpels over het desastreuze klimaatbeleid:

“De VVD is uit de kast gekomen als milieupartij, maar moet haar kiezers wel meenemen”
“Optimist Ed Nijpels: energiebesparing is ‘een feest’ en elke liberaal moet een milieubeschermer zijn”

Maar niemand weet wie de energietransitie van minister Wiebes moet betalen

Uit: analyse Den Haag, auteur  Louis Hoeks Financieele Dagblad, 23 december 2017

Een klimaatverandering kenmerkt zich door de volgende verschijnselen:

Veranderingen op lange termijn van temperatuur, neerslag, droogte en wind.

Het klimaat wijzigt voortdurend. Klimaatverandering is de aardse norm!

De geschiedenis van de Aarde kenmerkt zich door glacialen (ijstijden) en interglacialen (warme tijden).

In zijn boek “Spiegelzee” schrijft prof. dr.Salomon Kroonenberg hierover het volgende:

Al in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw stelt de Servische meteoroloog Milutin Milankoviç dat de ijstijden het gevolg zijn van kleine veranderingen in de baan van de Aarde om de Zon, waardoor de hoeveelheid zonne-energie die de Aarde ontvangt cyclisch zou variëren. Die afwijkingen op Aarde worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht van andere planeten in ons Zonnestelsel.

 

 

Zie hier.

 

De massa t.o.v. de Aarde           Omlooptijd om de Zon
Zon 333.000 x                               Aarde 1 jaar
Jupiter 318 x                                 Jupiter 12 jaar
Saturnus 95 x                                Saturnus 30 jaar
Maan 0,012 x

Saturnus en Jupiter zijn in vergelijking met de Aarde zware planeten. Als de Zon met de planeten Jupiter en Saturnus aan dezelfde kant op één lijn staan, met de Aarde aan de andere kant, dan is de aantrekkingskracht groot en zal de Aarde dichter naar de Zon getrokken worden = a. Als Jupiter en Saturnus op een lijn staan aan dezelfde kant van de Aarde, t.o.v. de Zon aan de andere kant, dan zal de Aarde verder weg van de Zon getrokken worden = b.

Het heeft lang geduurd voordat de theorie van Milankoviç werd geaccepteerd. Pas in 1976 kwam het onomstotelijk bewijs dat Milankoviç gelijk had en dat de afwisseling van warme tijden en ijstijden gestuurd wordt door astronomische processen.

In onderstaande grafiek zijn de warme tijden met oneven cijfers aangegeven en de ijstijden met even cijfers. De grafiek gaat tot 800.000 jaar terug. De 0 op de horizontale as is de huidige tijd.

Zie hier.

De opwarming, die begonnen is in het Holoceen is nog steeds gaande en is medeverantwoordelijk voor de nog steeds gaande trage opwarming van de oceanen. De stijging van de zeespiegel is hiervan het voornaamste gevolg en wijkt nog steeds niet af van +/- 20 cm per eeuw!

Opvallend is dat de hoogte van de temperatuur van de warme periodes vanuit de verre historie naar de tegenwoordige tijd toeneemt.

Van een menselijke CO2-emissie en een oorzakelijk verband met de opwarming is totaal geen sprake, want de mens kwam 200.000 jaar geleden kijken en in 1850 n.C. begon pas de industriële revolutie, met dus de hoge menselijke CO2 uitstoot.

Al Gore en het IPCC wijten de periodes van opwarming toch aan CO2, dat dan kennelijk op een onverklaarbare wijze in de atmosfeer tevoorschijn kwam. In de laatste tientallen jaren is het keiharde bewijs geleverd, dat er eerst een opwarming plaats vond en dat een verhoging van het CO2-gehalte volgde door het vrijkomen hiervan uit de oceanen. De oplosbaarheid van CO2 in water neemt af naarmate het water warmer wordt. De oceanen bevatten maar liefst 98% van de aanwezige aardse hoeveelheid CO2.

De oplosbaarheid van CO2 in water neemt met de stijging van de temperatuur af. Er ontwijkt dus CO2 uit het water.

De voorspellingen over het klimaat, die het IPCC heeft gedaan tot 2025 zijn voortgekomen uit modellen. Klimaat laat zich de wet niet voorschrijven door modellen. En dat blijkt ook wel als je ziet dat het IPCC nu gas moet terugnemen. Zie onderstaande grafiek.

Zie hier.

Sinds 1979 zijn er satellieten operationeel, die in staat zijn om de temperatuur van de atmosfeer rondom de Aarde te meten. Tussen 1979 en 2015 zijn zowel temperatuurmetingen gedaan met satellieten (groene lijn) als met behulp van ballonnen (blauwe lijn). De rode lijn geeft de inschatting van het IPCC aan wat betreft de te verwachten stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur. Deze is berekend op 0,214 °C per 10 jaar, terwijl de werkelijkheid gemiddeld op 0,085 °C per 10 jaar uitkomt.

Waar haalt de mens de kapsones vandaan om een klimaatvoorspelling over vele jaren te doen. Men is niet eens in staat om het weer een week van tevoren goed te voorspellen.

Het klimaat wijkt niet af van het veranderlijke aardse klimaatproces, dus laten we stoppen met die kostbare onzin
(van het gas af en plaatsen van windturbines), die is ingegeven door de klimaatwet. Er is nog tijd genoeg om betere alternatieve duurzame energiebronnen (tweede generatie kerncentrales) af te wachten voordat we met fossiele brandstoffen stoppen.

Verwijzing naar artikelen

Ad 1.

https://www.climategate.nl/2016/12/62506/
https://www.climategate.nl/2017/10/klimaatverandering-oorzaken/
(stand van de planeten Jupiter en Uranus)

Ad 2.

https://www.climategate.nl/2016/12/62506/

Ad 3.

https://www.climategate.nl/2016/12/62506/

Ad 4.

https://www.climategate.nl/2017/10/klimaatverandering-oorzaken/

https://www.climategate.nl/2016/12/62506/

Ad 5.

https://www.climategate.nl/2016/03/onze-kwetsbare-aarde/

Ad 6.

https://www.climategate.nl/2017/10/klimaatverandering-oorzaken/

https://www.climategate.nl/2016/12/62506/

https://www.climategate.nl/2018/08/klimaatverandering-door-co2-of-zijn-er-ook-andere-oorzaken/

Ad 7.

https://www.climategate.nl/2018/08/klimaatverandering-door-co2-of-zijn-er-ook-andere-oorzaken/

Ad 8.

https://www.climategate.nl/2016/11/62398/

Ad 9.

https://www.climategate.nl/2018/04/opvatting-over-klimaatverandering-door-de-koninklijke-nederlandse-vereniging-voor-weer-en-sterrenkunde-knvws/

Ad 10.

https://www.climategate.nl/2017/10/klimaatverandering-oorzaken/

https://www.climategate.nl/2016/11/62398/

Ad 11.

https://www.climategate.nl/2016/11/62398/

Ad 12.

https://www.climategate.nl/2016/11/62398/

https://www.climategate.nl/2018/02/ijs-op-groenland-smelt-oorzaak-deel-i/

https://www.climategate.nl/2018/04/opvatting-over-klimaatverandering-door-de-koninklijke-nederlandse-vereniging-voor-weer-en-sterrenkunde-knvws/

Ad 13.

https://www.climategate.nl/2018/12/78738/

Ad 14.

https://www.climategate.nl/2016/11/62398/

Ad 15.

https://www.climategate.nl/2016/11/62398/

https://www.climategate.nl/2018/02/ijs-op-groenland-smelt-oorzaak-deel-i/

https://www.climategate.nl/2018/12/fijnstof-roet/

Ad 16.

https://www.climategate.nl/2016/11/62398/

Ad 17.

https://www.climategate.nl/2015/11/kritiek-op-enkele-gangbare-ideeen-over-het-broeikaseffect-van-co2/

https://www.climategate.nl/2016/10/61247/

https://www.climategate.nl/2017/07/klimaatverandering-klimaatalarmisme-en-klimaatbeleid/

https://www.climategate.nl/2018/12/de-onmisbare-rol-van-co2-bij-het-leven-op-aarde/

https://www.climategate.nl/2018/08/76572/

https://www.climategate.nl/2017/10/klimaatverandering-invloed-co2/

https://www.climategate.nl/2016/02/hoe-werkt-co2-nu-precies/

https://www.climategate.nl/2016/11/62359/

https://www.climategate.nl/2017/10/onjuiste-en-onvolledige-voorlichting-overheid/

https://www.climategate.nl/2017/11/72115/

https://www.climategate.nl/2018/01/klimaat-op-venus-gevolg-broeikasgas-co2/

https://www.climategate.nl/2018/07/75815/

https://www.climategate.nl/2018/08/klimaatverandering-door-co2-of-zijn-er-ook-andere-oorzaken/

https://www.climategate.nl/2018/12/denkend-aan-holland-zie-ik-breede-rivieren-traag-door-oneindig-laagland-gaan/