De Climate Intelligence Foundation (CLINTEL), zoals de onderliggende stichting heet, krijgt steun van een aantal vermogende particuliere financiers, die net als haar oprichter prof. dr. Guus Berkhout vinden dat de gevestigde orde veel te sterk vertrouwt op theoretische klimaatmodellen. Het wijdverbreide geloof dat de mens de hoofdrol speelt in de aardse opwarming, komt van die theoretische modellen. Maar de geschiedenis van de aarde laat een heel ander verhaal zien dan die modellen ons vertellen. Daarin staat hij zeker niet alleen. Vele gerenommeerde fysici, waaronder Nobelprijswinnaars in de natuurkunde, bevestigen die observatie. Het publiek wordt al decennia onjuist voorgelicht. De beroemde fysicus, Richard Feynman, formuleerde het ongeveer zo: ‘Als modelresultaten niet overeenkomen met metingen, dan heeft de wetenschap een groot probleem!’.

Guus Berkhout komt met een geheel nieuw plan. “Stop met het verder sleutelen aan rekenmodellen. Dat doen we nu al zo’n 30 jaar en daar komt al jaren niet veel nieuws meer uit. We hebben grote behoefte aan toplaboratoria om de theoretische aannames te verifiëren, aan betere meetinstrumentaria om vast te leggen hoe het klimaatsysteem zich nu echt gedraagt en aan big data technieken om met intelligente algoritmen oude en nieuwe data te analyseren. We geven miljarden uit aan faciliteiten voor het meten van fundamentele deeltjes, gravitatiegolven en buitenaards leven, maar in het klimaatonderzoek spelen experimentele faciliteiten maar een heel bescheiden rol.” Bovendien wijst Berkhout er op dat een overhaaste overgang naar een heel ander energievoorzieningssysteem zal leiden tot grote ongelukken. “Waarom willen we niet leren van de mislukking in buurland Duitsland?”

Berkhout zit vol met energie. “Die jarenlange modelruzies over de kleinste theoretische details, is een vruchteloze bezigheid. We hebben ons veel te vaak laten meeslepen in discussies met allerlei ingewikkelde theoretische details. Daardoor zien zelfs wetenschappers door de bomen het bos niet meer. Het grote publiek snapt er in ieder geval niets meer van.” CLINTEL pleit er voor om in het publieke debat discussies alleen te voeren op hoofdlijnen. Want veel beweringen die ons bereiken kloppen al niet op die hoofdlijnen.

We moeten het onderzoek in de toekomst helemaal omdraaien en vanuit de data beginnen, met als motto: ‘Op zoek naar de waarheid’. Wetenschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat je alleen zó gaat begrijpen hoe super ingewikkelde systemen werken. En de samenleving moet nieuwe energie-technologieën pas op grote schaal gaan inzetten als we zeker weten dat we het totale energiesysteem niet gaat verzieken.” Het op grote schaal groen elektrificeren van de samenleving is een lofwaardig streven, maar als je nog niet weet hoe al die groene elektriciteit op een betrouwbare en betaalbare manier kan worden opgewekt, getransporteerd en opgeslagen, is invoering onverantwoord!

De gouden regel is dat je alleen maar nieuw beleid mag gaan uitvoeren als de gevolgen daarvan gemeten kunnen worden. Als dat niet het geval is, kom je er nooit achter of je beleid wel iets zinnigs doet. En dat is nu precies wat er in gidsland Nederland staat te gebeuren. De klimaatbeweging dwingt burgers om honderden miljarden uit te geven aan maatregelen, waarvan we de invloed op het klimaat niet kunnen meten.”

Guus Berkhout.

Professor Berkhout, vooraanstaand geofysicus en tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), laat zich in CLINTEL inspireren door DELPHI, een door hem opgericht geofysisch onderzoekscentrum, waarin theoretici en praktijkmensen al decennia lang wereldwijd met elkaar samenwerken. “Dat mis ik in de mainstream klimaatwetenschap waar theoretische modellen de dienst uitmaken. Dan is het niet verwonderlijk dat over al die jaren de vooruitgang maar uiterst bescheiden is.”

Berkhout concludeert: “We hebben het startgeld en de nieuwe concepten. We gaan samen met jonge mensen de hele klimaatwereld op zijn kop zetten!”