De onmacht van epicykels en klimaatdictatuur

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Ik vermoed dat het woord epicykels niet bij iedereen een belletje doet rinkelen. Daarom deze uitleg:

Epicykels zijn hulpcirkels, bedoeld om de schijnbare bewegingen van de planeten aan het uitspansel te kunnen verklaren. Deze hulpcirkels zijn bedacht door Apollonios van Pergē (ca. 200 v.Chr.),[1] en werden overgenomen door latere astronomen zoals Claudius Ptolemaeus.

In zijn tijd ging men ervan uit dat de aarde in het middelpunt van het zonnestelsel stond, en dat de zon, maan en planeten eromheen draaiden. Naar het model van de Aristotelische wetenschappen, waaraan de Kerk zijn uitgangspunten over wetenschap heeft ontleend, moesten alle banen in het bovenmaanse perfect zijn: cirkelvormig. Men kon met zuiver cirkelvormige banen de beweging van de planeten aan het firmament niet verklaren. Een eerste probleem was de soms retrograde (schijnbaar terugwaartse) beweging van de planeten (lussen). Dit probleem kon worden opgelost met een enkele epicykel die dezelfde middellijn heeft als de baan van de zon om de aarde. De planeten zouden in een perfecte cirkel om het middelpunt van een epicykel draaien. Het middelpunt van die epicykel beweegt zich op een grotere cirkelbaan met constante snelheid (eenparig). Deze denkbeeldige baan werd de deferent genoemd.

Na deze verbetering doet zich een tweede probleem voor: men observeert dat de lussen van de epicykels niet even groot zijn (zoals in het eerste diagram; té eenvoudig dus) en dat de gemeten snelheid van de planeten onregelmatig is.

Bron: hier

En zo bleef men maar doormodderen met een firmamentbeeld dat fundamenteel niet juist was, want de zon was het middelpunt en de banen waren ellipsvormig. Wij weten hoe de bevindingen van Galileo een einde maakt aan dit geocentrische hemelmodel en de overbodigheid van die epicykels. Dit ging allerminst zonder slag of stoot, want de Kerk verzette zich hevig tegen deze onttroning van het religieus volmaakte. Galileo belandde nog net niet op de brandstapel.

Dit alles doet mij denken aan de klimaatmodellen waar klimaatwetenschappers zich mee bezig houden, overigens met alle goede bedoelingen, om het huidige volmaakt en heilig verklaarde IPCC-klimaatmodel in stand te houden.

Ptolemaeus.

De mens is in het wereldbeeld/mandaat van het IPCC opnieuw als middelpunt van het heelal geplaatst, ja zelfs als de machthebber over klimaatverandering, en heeft zo het geocentrisme van Ptolemaeus en de Kerk na 350 jaar nieuw leven ingeblazen door het stichten van een nieuwe antropocentrische religie. Natuurlijkerwijs is het dogma van het onaantastbare morele gelijk, lees: analoge pauselijke onfeilbaarheid, in deze nieuwe religie verankerd als resultaat van de ideologie van Maurice Strong. Met name dit laatste kan tot dictatoriale trekjes leiden en zelfs schending van de journalistieke verantwoordelijkheid als uiting van onmacht, gebrek aan kennis of gebrek aan gezond verstand. Dit laatste is al langer bekend van de NPO.

 

 

 

De voormalige baas van de NPO schreef herhaaldelijk: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Bron: hier

Nu heeft zich aan deze zijde NU geschaard:

Het ontkennen van klimaatverandering of de invloed van de mens daarop, is op NUjij niet langer toegestaan. Reacties waarin dat toch wordt gedaan, worden verwijderd.

Het ontkennen van klimaatverandering valt ook onder het verspreiden van onwaarheden. Er is onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat het klimaat opwarmt en dat de mens daar invloed op heeft. Recentelijk zijn diverse onderzoeken verschenen waarin is vastgesteld dat het een feit is dat het klimaat verandert.

Het Boek Openbaringen: de apocalyps nabij? Wee u zondaars, doet boete, want de Dag des Oordeels is nakend! Wat een bangmakerij allemaal. Er is niemand die de klimaatverandering van de afgelopen 4,5 miljard jaar ontkent. Er is ook niemand die menselijke invloed ontkent. Dus is het een open deur om met de Gouden 5 sigmastandaard van bijvoorbeeld het vinden van het Higgsdeeltje te zwaaien. Wat een opzienbarende ‘conclusie’ dus van NU: is vastgesteld dat het een feit is dat het klimaat verandert

Het klimaat? Wat is het klimaat? Er zijn er vele en niet overal warmt het evenveel op, als het al opwarmt in sommige gebieden. Tja, het is ook een feit iedereen geboren is uit een vrouw. NU blameert zich door mee te doen met de, mogelijk georkestreerde, bangmakerij. Alleen beseft NU het eigen gebrek aan inhoudelijke kennis niet. NU als de zoveelste kan propaganda niet van wetenschap onderscheiden. Ik zou hier deze woorden van Kees le Pair aan willen toevoegen:

Intussen is een hele generatie jongeren zo opgevoed, dat die zich verdringt om te leren, hoe te managen, kletsen, winstmaken en bonusjagen. Dat is wat de elite onder een kenniseconomie verstaat. Het comparatieve voordeel over niet-gamma’s is evident. De catastrofe, waartoe het leidt, niet minder!

Bron: hier en hier

Inderdaad, en hier kan dus inmiddels ook het najagen van gegarandeerde banen in de klimaatwetenschappelijke wereld aan worden toegevoegd, mits je je tot de antropocentrische religie hebt bekeerd.

Het IPCC presenteerde in 2013 de 2 sigma zekerheid (95% dat de mens na 1950 voor meer dan 50% verantwoordelijk was voor 40% van de opwarming na 1950). Een zekerheid die elke 5 jaar wordt opgehoogd door handopsteken, niet door berekening. Het valt dus te verwachten dat de 5-sigma volmaaktheid/zekerheid er een keer moet komen. Dit is nu gebeurd, maar het geeft geen antwoord op de kernvragen: hoe werkt het en hoe groot is de invloed van de talloze factoren? Elk klimaatmodel op zich is onderworpen aan toetsing. Tot op heden kunnen ze de toets van de observaties en hindcasting niet doorstaan. Ergo:

De fysicus, Richard Feynman, formuleerde het ongeveer zo: ‘Als modelresultaten niet overeenkomen met metingen, dan heeft de wetenschap een groot probleem!’.

En hier doen dan de epicykels hun intrede. De hockeystickgrafiek van Mann was een driest uitgevoerde epicykel die niet bestand bleek tegen de toetsing aan goede statistische wetenschapsbeoefening. De modelmakers trappen in de valkuil van de epicykel omdat ze verliefd zijn op hun model en geloven in het dogma van de antropocentrische religie; het is immers ook hun baangarantie. Niets anders dan de burger zand in de ogen strooien is dit dus. Zie ook hier.

Een andere bekende epicykel is de consensus van 97%. Het is slechts een autoriteitsargument wetenschappelijk gezien van nul en generlei waarde.

Het is vanwege dit alles zeker een welkom initiatief van Guus Berkhout om het antropocentrische IPCC-klimaatmodel/ideologie los te laten en te starten met onafhankelijk wetenschappelijk, zoals betaamt, fundamenteel onderzoek naar de werking der factoren die van invloed zijn op klimaatschommelingen. Hierbij zullen zonder enige twijfel ook de bevindingen van huidige onderzoekers van groot belang zijn.

De gouden regel is dat je alleen maar nieuw beleid mag gaan uitvoeren als de gevolgen daarvan gemeten kunnen worden. Als dat niet het geval is, kom je er nooit achter of je beleid wel iets zinnigs doet. En dat is nu precies wat er in gidsland Nederland staat te gebeuren. De klimaatbeweging dwingt burgers om honderden miljarden uit te geven aan maatregelen, waarvan we de invloed op het klimaat niet kunnen meten.

Bron: hier

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)

 

Ontgroeningsdag

Op 7 maart is De Groene Rekenkamer terug met de langverwachte  Ontgroeningsdag’: een middag in de mooie ambiance van het Planetarium aan de Gaasperplas, vol lezingen waar geesten geslepen worden en onderlinge contacten versterkt. We garanderen lezingen met hoog primeur-gehalte en veelzijdige belichting van de klimaatkwestie. Eerst de feiten – dan de emotie!

Lees verder hier.

Door |5 maart 2019|127 Reacties

Deel deze pagina!

127 reacties

 1. Arthur Rörsch 5 mrt 2019 om 01:37- Antwoorden

  Je bijdrage is, zoals gebruikelijk, maatschappelijk en emotioneel bewogen. Die benadering volg ik niet in het zogenaamde klimaatdebat. Beperk me tot beschouwing van heersende wetenschappelijke controverses. Maar niettemin hierbij mijn waardering voor je uiteenzetting waarin je wijst op historische conflicten die zich hebben voorgedaan tussen ‘geloof”en wetenschapsbeoefening na de renaissance.

  0
  0
  • J van der Heijden 5 mrt 2019 om 07:43- Antwoorden

   Arthur
   Er is geen wetenschappelijke controverse, er zijn een paar oude grijze heren die niet geloven in de stand van de wetenschap en hun geloof niet wetencshappelijk kunnen onderbouwen en weigeren hun bevindingen te publiceren

   Dat is natuurlijk heel wat anders

   Jouw geloof hoort achter ee voordeur thuis tot het moment dat je je opinie met onderzoek en metingen kunt onderbouwen

   Maar goed meten is natuurlijk meer voor moderne meetslaven en niet voor wetenschappers zoals Arthur Rorsch

   0
   0
   • Aad 5 mrt 2019 om 08:56

    Wetenschappelijke publicaties, oude grijze heren, meetslaven. Gaap…

    0
    0
   • J van der Heijden 5 mrt 2019 om 11:38

    Aad,

    “Inderdaad, de huidige generatie onderzoekers is bezeten van meten. Daarom noemt mijn generatie hen meetslaven. ”

    Arthur Rorsch
    http://sargasso.nl/kleine-ijstijd-op-komst/#comment-818660

    0
    0
   • CO2 (maakt de aarde groener en geeft meer voedsel) 5 mrt 2019 om 13:37

    J van der Heijden….

    Het is dat ik John Stuart Mill 1x teveel heb gelezen en dat hij het belangrijk vind om de gekken in de samenleving te koesteren.

    Verder kunnen je gedachten en reacties worden gemist als kiespijn.

    Maar toch knap hoe je hier elke keer weer vrijwillig op de pijnbank wil liggen met je totaal achterlijke en UN (on)geinformeerde en geindoctrineerde gedachtenspinsels.

    Je bent een geweldige (domme) steen waaraan de deniers en de skeptics kun messen kunnen slijpen.

    Daarvoor dan weer grote dank want wie wil die domme rol nou bij zoveel herhaling vervullen?

    0
    0
   • Jimmy 5 mrt 2019 om 18:51

    J van der Heijden,
    Deel 2 van de Climategate bestanden zijn beschikbaar, hoera.
    Bron: https://wattsupwiththat.com/2019/03/04/climategate-continues-the-mann-hockeystick-university-of-arizona-emails-are-now-public/

    Zoals een paar stukjes uit deze mail van 2008:

    Ik zou willen zeggen dat de huidige klimaatmodellen enorme grote
    fouten hebben bij het simuleren van de statistieken van regionaal (klimaat) dat we
    niet klaar zijn om beleidsmakers een degelijke wetenschappelijke basis te bieden voor “actie”
    op regionale schaal. Ik verwijs niet naar mitigatie, ik
    verwijs strikt naar de op wetenschap gebaseerde aanpassing.

    Het is ondenkbaar dat beleidsmakers bereid zijn om miljarden- en biljoen-dollarbeslissingen te nemen voor aanpassing aan de geplande regionale klimaatverandering op basis van modellen die niet eens de processen beschrijven en simuleren die de bouwstenen zijn voor klimaatvariabiliteit.

    Hier kan u de IPCC rapport voor beleidsmakers 2007 ! nalezen.
    https://www.foxnews.com/projects/pdf/SPM2feb07.pdf

    En ja, we krijgen een eerste Europese klimaattax of de Anuna-tax.Europa is blijkbaar niet de vragende partij maar de Nederlandse en Belgische overheden smeken om een eerlijke klimaattax.
    https://www.hln.be/nieuws/binnenland/belgische-ministers-leggen-europese-belasting-op-tafel-vliegtaks-van-1-miljard-euro~a20ad962/

    Nochtans droomt Europa al veel langer van een tax op C02 (2010):

    Ook de Europese Commissie ziet de bui hangen. Daarom pleiten ze nu voor nieuwe eigen inkomsten voor de Europese Unie. Een CO2-taks, of een bankentaks, of een aparte Europese btw-heffing, die rechtstreeks in de Europese schatkist zou komen.
    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2010/10/20/europa_wil_meer_eigenbelastingenheffen-1-887552/

    0
    0
 2. Gerard 5 mrt 2019 om 04:15- Antwoorden

  “Het ontkennen van klimaatverandering of de invloed van de mens daarop, is op NUjij niet langer toegestaan. Reacties waarin dat toch wordt gedaan, worden verwijderd.”
  Vroeger, in de tijd dat mensen nog zelfstandig konden denken, noemden we dat een zwaktebod.

  0
  0
  • CO2 (maakt de aarde groener en geeft meer voedsel) 5 mrt 2019 om 13:28- Antwoorden

   Ja en vergeet niet dat “met kansberekenigen is aangetoond” dat men hoogst waarschijnlijk ook nog gelijk heeft.

   Weet je wie ook zo enthousiast wordt van kansberekeningen? Ja Lucia de B maar niet heus…. die is ook daarmee met gebrek aan bewijs weggestopt en haar leven vernaggeld..

   Kansberekeningen en gebrek aan bewijs – zie ik daar een correlatie?

   0
   0
 3. Gerard 5 mrt 2019 om 04:23- Antwoorden

  Er wordt aan wetenschappers toegeschreven dat ze het weten (en dan naar beste eer en geweten de waarheid vertellen). Geen serieuze wetenschapper ter wereld zal beweren de waarheid in pacht te hebben, het is immers bij hen bekend dat hoe meer men weet, hoe meer men nog niet weet. Wetenschap opent de ogen voor voor de complexiteit van de natuur.

  “Scientific research is based on the assumption that all events, including the actions of mankind, are determined by the laws of nature. Therefore, a research scientist will hardly be inclined to believe that events could be influenced by a prayer, that is, by a wish addressed to a supernatural Being. However, we have to admit that our actual knowledge of these laws is only an incomplete piece of work, so that ultimately the belief in the existence of fundamental all-embracing laws also rests on a sort of faith. All the same, this faith has been largely justified by the success of science. On the other hand, however, every one who is seriously engaged in the pursuit of science becomes convinced that the laws of nature manifest the existence of a spirit vastly superior to that of men, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble. The pursuit of science leads therefore to a religious feeling of a special kind, which differs essentially from the religiosity of more naïve people. With friendly greetings, your Albert Einstein.”

  Einstein to P. Wright, 24 January 1936; Einstein Archive, reel 52-337. >> Max Jammer, Einstein and Religion: Physics and Theology. Princeteon: Princeton University Press, 1999, p93.

  De door angst gedreven mensen zoeken echter naar zekerheid en zijn daarom geneigd de onbescheiden grote schreeuwers te volgen, niet ziende dat die schreeuwers slechts op botte wijze hun eigenbelangen nastreven, veelal onder het mom van (brengen van) democratie en andere inhoudsloze cadeau’s. Werkelijk, de VOC-mentalteit bestaat nog, tot u ziet zelf een stuk handelswaar te zijn.

  0
  0
  • J van der Heijden 5 mrt 2019 om 06:42- Antwoorden

   ” De door angst gedreven mensen zoeken echter naar zekerheid en zijn daarom geneigd de onbescheiden grote schreeuwers te volgen, niet ziende dat die schreeuwers slechts op botte wijze hun eigenbelangen nastreven, ”

   De perfecte beschrijving van de houding van de ” sceptici”

   Maar probeer eens zelf na te denken en kom eens met een goede onderbouwing van je “scepcis”, laat zien dat je zelfstandig kunt nadenken

   0
   0
  • Theo 5 mrt 2019 om 09:51- Antwoorden

   Gerard, doe geen moeite, deze zogenaamde wetenschappers zijn gewoon mensen die in de puberteit zijn blijven hangen, ze leven in hun eigen wereldje, en de kennis wat ze hebben is gewoon de kennis van anderen die ze zich eigen hebben gemaakt in hun bekrompen wereldje.
   Wat voor normaal mens die totaal tegen sceptische mensen zijn zouden hier iedere dag weer opnieuw hun opgedane kennis komen preken.
   Dan heb je geen plank voor de kop maar een komplete deur.
   Ieder normaal mens zou zijn eigenwaarde behouden, ergens is met hun iets fout gegaan in hun leven.
   Eigenlijk best wel zielig voor hun dat ze zich niet normaal hebben kunnen ontwikkelen.

   0
   0
 4. J van der Heijden 5 mrt 2019 om 06:50- Antwoorden

  ” De hockeystickgrafiek van Mann was een driest uitgevoerde epicykel die niet bestand bleek tegen de toetsing aan goede statistische wetenschapsbeoefening. ”

  behalve natuurlijk dat het werk van M&M naar de wetenschappelijke prullenbak is verwezen en de conclusies van het werk het werk van Mann steeds weer bevestigd worden door nieuw onderzoek

  ” Een andere bekende epicykel is de consensus van 97%. Het is slechts een autoriteitsargument wetenschappelijk gezien van nul en generlei waarde.”

  Ja inderdaad alleen 97% roepen is niet waardevol als je een inhoudelijke discussie wil beginnen over de deel facetten van de klimaatwetenschap, maar aangezien Jeroen alleen maar wat roeptoetert heeft dat al helemaal geen waarde. Dus kom met de wetenschappelijke onderbouwing van je ” scepcis” dan gaan we samen lezen, afgesproken?

  Blijft het natuurlijk een feit dat er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek is dat een andere oorzaak kan geven voor de huidige opwarming. Maar als je een alternatieve wetenschappelijke verklaring hebt dan lees ik hem echt graag. Alternatief kun je natuurlijk ook even aangeven welke studies niet of niet voldoende zijn meegenomen in het laatste IPCC rapport.

  ” e starten met onafhankelijk wetenschappelijk, zoals betaamt, fundamenteel onderzoek naar de werking der factoren die van invloed zijn op klimaatschommelingen. ”

  Wat zou moeten betekenen dat dat op het ogenblik niet gebeurt, heb je daar een onderbouwing voor ? Of roept Jeroen maar weer gewoon wat?

  Maar Jeroen zal wel weer weglopen van de plicht om zijn mening te onderbouwen, zoals gewoonlijk met de auteurs op climategate.nl, het is dan ook terecht dat ze bijvoorbeeld worden geband op NuJij

  0
  0
  • Cornelia 5 mrt 2019 om 07:23- Antwoorden

   lap tekst weer, helaas het magere dagelijkse riedeltje.

   0
   0
   • J van der Heijden 5 mrt 2019 om 07:40

    Cornelia
    Het probleem is dat Jeroen ook wekelijks hetzelfde verteld, wegblijft uit de discussie en geen enkele onderbouwing heeft voor zijn sprookjes

    0
    0
   • Henk dJ 5 mrt 2019 om 08:20

    lap tekst weer, helaas het magere dagelijkse riedeltje.
    Mooie beschrijving van het artikel van Hetzler, Cornelia!

    0
    0
  • CO2 (maakt de aarde groener en geeft meer voedsel) 5 mrt 2019 om 13:58- Antwoorden

   “If you look in GeoRef, the bibliography for publications in geology, you will find 485 papers on the Medieval Warm Period and 1,413 on the little Ice Age. So the total number of papers in the geologic literature is 1.900. And we are expected to believe that one [Michael Mann’s} curve [based on] treerings is going to overturn all those 1.900 papers?”

   Don Easterbrook

   0
   0
   • J van der Heijden 5 mrt 2019 om 18:11

    Nou CO2 blah blah

    Waar zijn die publicaties dan ? Easterbrook is trouwens compleet onbetrouwbaar, als hij iets zegt over het klimaat neem ik aan dat het tegenovergestelde waar is

    En dan is er natuurlijk altijd sprake van voortschrijdend inzicht

    0
    0
 5. Henk dJ 5 mrt 2019 om 08:06- Antwoorden

  Het artikel van Hetzler toont weer eens aan dat hij geen enkel voortschrijdend inzicht heeft. Hij blijft doordrammen op dezelfde onwaarheden en blijft alles verdraaien dat niet in zijn blinde overtuiging past.
  Epicykels, wat toont dat aan? Dat als je je baseert op een overtuiging (in casu de Bijbelse visie van de aarde die centraal staat), je op een dwaalspoor geraakt en dat je altijd maar complexere zaken begint te verzinnen om je overtuiging te verdedigen. Dat is eigenlijk net wat Hetzler doet… Daarom dat hij keihard moet blijven negeren wat de wetenschap heeft aangetoond. Hetzler zit vast in zijn eigen epicykles, maar heeft het blijkbaar echt niet door!

  Daarom dat hij zich ook ergert aan wat nujij doet: daar mag men de leugen dat er geen klimaatopwarming is, niet meer posten. Eigenlijk logisch, want er is geen enkel bewijs dat “AGW een weerlegd sprookje” is, zoals Hetzler vaak beweert. Hetzler heeft daar nog nooit een degelijk argument, laat staan een bewijs, voor geleverd. Maar dat is zijn blinde overtuiging, dus iedereen en alles die het daar niet mee eens is, wordt door hem aangevallen. Hetzler durft zelfs beweren “NU als de zoveelste kan propaganda niet van wetenschap onderscheiden.” Een flagrante leugen van Hetzler, aangezien de visie van NU door zo goed als alle klimaatwetenschappers worden gedragen, terwijl hij zelf alle wetenschappelijke kennis negeert en ontkent.

  Nog enkele andere flagrante leugens van Hetzler in dit artikel:
  “een zekerheid die elke 5 jaar wordt opgehoogd door handopsteken, niet door berekening.”
  “Elk klimaatmodel […] Tot op heden kunnen ze de toets van de observaties en hindcasting niet doorstaan.”
  “Guus Berkhout […] onafhankelijk wetenschappelijk, zoals betaamt, fundamenteel onderzoek”

  Hij weet dat dit allemaal niet juist is, maar hij blijft het herhalen…

  Derhalve blijft van kracht

  “Hetzler, toon eens aan dat AGW een weerlegd sprookje zou zijn?”

  0
  0
 6. Jan 5 mrt 2019 om 08:14- Antwoorden

  Door klimaatsceptici te betitelen als klimaatontkenners, wordt de onsympathieke link gelegd met de holocaustontkenner, maar ik heb nog nooit een persoon gehoord, die ontkent, dat er iets aan het klimaat veranderd. Dat weet en kan ook iedereen weten. Maar om daar de hele mensheid mee te ontwrichten lijkt mij een aantal bruggen te ver.

  0
  0
  • Henk dJ 5 mrt 2019 om 08:26- Antwoorden

   De definitie van “klimaatontkenners” is niet dat zijn ontkennen dat het klimaat verandert, maar dat ze de wetenschappelijke kennis rond de antropogene invloed op klimaatverandering ontkennen.

   Denk hier ook eens over na: voor mensen die de verzamelde kennis over de klimaatwetenschap aanvaarden te bestempelen als “klimaatalarmisten”, doe je natuurlijk ook aan stemmingmakerij. Maar daar storen die zelfverklaarde ‘sceptici’ zich dan weer niet aan…

   0
   0
   • Willem 5 mrt 2019 om 19:30

    @ Henk dJ, De kwalificaties “klimaatontkenners” en “klimaatalarmisten” worden vaak te pas en te onpas gebruikt. U geeft hier een eigen definitie.
    Voor mij zijn “klimaatalarmisten” degenen die zonder enig eigen klimaatwetenschappelijk benul ongefundeerde alarmistische boodschappen verkondigen en toekomstige apocalyptische doemscenario’s schetsen in de MSM en politiek. Bent u het eens met deze “definitie”?

    0
    0
   • Henk dJ 5 mrt 2019 om 20:45

    Merk op dat ik de woorden “klimaatontkenners” en “klimaatalarmisten” zelf nooit gebruik, juist omdat er geen duidelijke definitie voor is en het eerder stemmingmakerij is.

    Volgens jouw omschrijving zijn “klimaatontkenners” en “klimaatalarmisten”  dus hetzelfde? Anderen zien het als tegengestelden.

    0
    0
   • willy 5 mrt 2019 om 20:51

    U gebruikt het liefst de term ‘klimaatnegationist’ natuurlijk.

    0
    0
  • J. van der Heijden 5 mrt 2019 om 08:29- Antwoorden

   Alleen klimaat “sceptici” leggen het verband tussen het normale Nederlandse woord “ontkennen” en de holocaust.

   Dit gebruiken ze dan weer om weg te lopen uit de discussie, een beetje in een hoekje lopen huilen dat het allemaal niet eerlijk is terwijl ze gewoon weigeren hun mening wetenschappelijk te onderbouwen. Ze ontkennen de uitkomsten van het klimaat onderzoek.

   Sceptisch zijn “ontkenners” niet, want ze geloven alles als het hun mening maar bevestigd en zijn niet vatbaar voor argumenten of feiten

   0
   0
 7. AnthonyF 5 mrt 2019 om 08:30- Antwoorden

  De klimaathysterie in Nederland wordt vooral aangevoerd door Groen Links.
  De lijsttrekker van deze partij voor de EK is de heer Paul Rosenmoller. Lees het verbijsterende stuk , op controleerbare feiten gebaseerd, over deze griezel van Syp Wynia en je weet genoeg.

  0
  0
  • Nico 5 mrt 2019 om 14:52- Antwoorden

   Misschien een epicykeltjes pyjama voor Klaver…?

   0
   0
 8. Theo 5 mrt 2019 om 08:41- Antwoorden

  De zon is net boven de horizon en de aasgieren vliegen weer rond, op zoek naar prooi, die echter hier niet meer te vinden is.

  0
  0
 9. Joost 5 mrt 2019 om 09:25- Antwoorden

  Helder stuk. Dank daarvoor. De analogie is treffend. Gezien de complexiteit van het klimaatsysteem is de reductie van (0,04%) CO2 tot een klimaat-thermostaat veel te simpel, net zoals de theorie van de platte aarde en vervolgens de theorie van de aarde als centrum van het zonnestelsel (veel) te simpel bleek.

  0
  0
  • David 5 mrt 2019 om 11:07- Antwoorden

   100ppm meer dat zijn 10 extra bezoekers in een stadion met 100.000 man.

   0
   0
 10. Joost 5 mrt 2019 om 09:35- Antwoorden

  Kijk, het wordt nog erger: FD vandaag, ‘Waterschappen hopen op een revival als klimaatschap’; nog meer partijen die de vette, met belastinggeld gevulde ruif hebben ontdekt. Een onvoorstelbare misallocatie van kapitaal dreigt.

  In Ontario heeft men inmiddels ontdekt dat elke groene baan 2 – 4 banen kost, omdat de stijgende energieprijzen concurreren onmogelijk maken:

  https://nationalpost.com/opinion/gerald-butts-still-denies-responsibility-for-a-bigger-scandal-ontarios-green-energy-catastrophe/wcm/cca8f745-fbb1-4909-8638-b9ba1cba6784?fbclid=IwAR1pVIicZ2G0GdRidzxdw8U28V6dWwhvOQj3p8cKeg2LvhWAiTUI3g01K-o

  In Den Haag moet men natuurlijk die lessen eerst ‘zelf’ leren.

  0
  0
  • Karin 5 mrt 2019 om 10:40- Antwoorden

   @Joop,

   Waterschappen eisen nu ‘klimaatschap’ op, maar hebben jarenlang het waterpeil laaggehouden tbv landbouw.

   In de media wordt bodemdaling gekoppeld aan langere droogteperioden door de verandering van het klimaat, met als gevolg verzakking van huizen en meer CO2 uitstoot in de veengebieden.

   In een tv reportage in een veengebied riep een boswachter met paniek in haar ogen:
   ‘ik loop op een klimaattijdbom’. Ik zat op het puntje van mijn stoel, wachtend op een ontploffing.

   Het NRC had vorige week een kritisch artikel over bodemdaling en klimaat.

   https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/01/huizen-verzakken-niet-door-het-klimaat-maar-door-de-landbouw-a3868182

   0
   0
   • Joost 5 mrt 2019 om 11:53

    Een klimaattijdbom! Ik stel voor dat we met uiterste spoed het hele Fochteloërveen afdekken met plastic en een drukstuk van zand, om al die CO2 er in te houden ;-P

    0
    0
   • Karin 5 mrt 2019 om 15:32

    Sorrie Joost dat ik je Joop noemde.
    Komt vast door mijn nieuwe variolux bril

    0
    0
 11. j.e.reinders 5 mrt 2019 om 09:52- Antwoorden

  Galileo was dus de eerste planeetstelsel ontkenner. De toenmalige wetenschap heeft sindsdien vorderingen gemaakt.
  Ik hoop dat die vorderingen in het huidige klimaat verder gaan.

  0
  0
 12. Anton Bakker 5 mrt 2019 om 10:12- Antwoorden

  Eindelijk is het zo ver met de grootste fraude op klimaatgebied: https://wattsupwiththat.com/2019/03/04/climategate-continues-the-mann-hockeystick-university-of-arizona-emails-are-now-public/ . Mann moet met zijn billen bloot! Zou eens goed zijn voor de activisten op deze site om wat meer hierover te lezen.

  0
  0
  • Hermie 5 mrt 2019 om 10:27- Antwoorden

   @Anton, En welk schokkend nieuws heb je in die emails gevonden?

   0
   0
   • Henk dJ 5 mrt 2019 om 10:42

    Ik lees alvast dat Mann in een email schreef: “we’re trying to use an objective measure rather than just deciding what we think is good or not.”
    En zo gaat de hele complottertjes-theorie de vuilbak in!

    0
    0
   • MP. 5 mrt 2019 om 14:42

    @ Henk DJ.

    #MannEmail

    Overpeck 2006: “I think we should keep isotopic data, rather than temperature – to avoid the confusion with the MOST RECENT DATA NOT BEING THE WARMEST, OR EVEN CLOSE. It’s regional temp, I know

    https://twitter.com/tan123/status/1102380412897251328

    0
    0
   • Hermie 5 mrt 2019 om 14:58

    @MP, Ja dus?

    0
    0
   • MP. 5 mrt 2019 om 15:02

    @ Hermie

    #MannEmail

    Ed Cook 2001: “I do find the dismissal of the Medieval Warm Period as a meaningful global event to be grossly premature and probably wrong

    https://twitter.com/tan123/status/1101513892721819649

    0
    0
   • Hermie 5 mrt 2019 om 15:04

    MP, Ja dus? Wat is daar zo schokkend aan?

    0
    0
   • MP. 5 mrt 2019 om 15:14

    @ Hermie

    #MannEmail 35, Ray Bradley, July 2000: “I fear that the revised analysis does not serve the original purpose in showing a close [enough] coherence with the instrumental data…..it will only provide ammunition to sceptics”

    https://twitter.com/tan123/status/1068497385654050816

    0
    0
   • Hermie 5 mrt 2019 om 15:20

    @MP. Misschien is dat iets. Om daar iets van te zeggen zal je de hele email wisseling moeten lezen.

    0
    0
   • MP. 5 mrt 2019 om 15:32

    Quote “MP, Ja dus? Wat is daar zo schokkend aan?”

    We weten dat ze de medieval warm data aangepast hebben om het nu warmer te laten lijken, nu bevestigd door interne kritiek daarop.,

    Indirect bevestigd door deze relatief nieuwe (2012) tree ring data studie,, waar Mann et al niet met hun vingers aangezeten hebben.

    Afgelopen 2000 jaar is er per saldo afkoeling….

    https://www.nature.com/articles/nclimate1589

    0
    0
   • Hermie 5 mrt 2019 om 16:48

    “Afgelopen 2000 jaar is er per saldo afkoeling….” Ja dus? Wat zegt dat over de opwarming van de laatste 120 jaar? Ontkracht dat AGW?

    0
    0
   • MP. 5 mrt 2019 om 17:03

    @ Hermie

    Het ontkracht de notie dat we in onbekend terrein begeven qua temperatuur. We zitten behoorlijk ver van de klimaat optimum in de middeleeuwen, hetgeen overigens voor de welvaart een positieve periode was

    0
    0
   • Hermie 5 mrt 2019 om 17:16

    MP, De meeste aanwijzingen geven aan dat het MWP iets was van het Noordelijk halfrond maar globaal zeker niet warmer. “Afgelopen 2000 jaar is er per saldo afkoeling….” is wel hard te maken vanwege het HCO 6.000 – 7.000 jaar geleden toen het vergelijkbaar, mogelijk iets warmer dan nu was en het langzaam wegglijden van de temperatuur daarna. Geen onbekend terrein in het Holoceen dus maar dat ontkracht nog steeds niet AGW, de snelle opwarming sinds 1900, en het feit dat het nog steeds opwarmt terwijl afkoeling zou moeten volgens meerdere factoren.

    0
    0
   • Bart Vreeken 5 mrt 2019 om 17:29

    “… indicating that this cooling trend was stronger (−0.31 °C per 1,000 years, ±0.03 °C)”

    Dat is nou ook weer niet zo heel schokkend. Die 0,31 graden hebben we al meer dan gecompenseerd.

    0
    0
 13. Scheffer 5 mrt 2019 om 11:12- Antwoorden

  Gaaap…. ! Geef eens een nieuw argument, Hdj waarom de (C-)AGW niet al decennia lang schromelijk ideologisch en gepolitiseerd overdreven is door het VN-IPCC.

  0
  0
  • Henk dJ 5 mrt 2019 om 11:25- Antwoorden

   zo goed als alle klimaatwetenschappers staan er achter.
   En wat is jouw argument?

   0
   0
   • Joost 5 mrt 2019 om 11:59
   • Henk dJ 5 mrt 2019 om 12:56

    Joost. het Heartland Institute zijn geen wetenschappers, maar lobbyisten.

    0
    0
   • Joost 5 mrt 2019 om 14:21
   • J. van der Heijden 5 mrt 2019 om 16:12

    Joost,

    en hoeveel wetenschappelijke publicaties hebben die 31000 wetenschappers op hun naam staan….

    O ja nul

    0
    0
   • Scheffer 5 mrt 2019 om 16:37

    Hoe ga je dat bewijzen Heyden?

    0
    0
   • Henk dJ 5 mrt 2019 om 18:57

    Hier gaan we weer, met een verwijzing naar het “petition project” en de 31.000 “wetenschappers”…. Maar Joost is zelfs te lui om naar de website zelf ervan te zoeken – een youtube clipje is al genoeg om zijn vooringenomen overtuiging te bevestigen…

    Lees eens wat daarover staat op wikipedia, in het bijzonder die “wetenschappers”: en.wikipedia.org/wiki/Oregon_Petition#Credentials_and_authenticity
    Spurious names on the list included fictional characters from the television show M*A*S*H, the movie Star Wars, Spice Girls group member Geri Halliwell, English naturalist Charles Darwin (d. 1882) and prank names such as “I. C. Ewe”
    Scientific American heeft een aantal van de “wetenschappers” (met een PhD) gecontacteerd: “11 said they still agreed with the petition … 6 said they would not sign the petition today, three did not remember any such petition”.
    New Scientist stelde vast: “In between Aaagard and Zylkowski, the first and last names on the petition, are an assortment of metallurgists, botanists, agronomists, organic chemists and so on. … The vast majority of scientists who signed the petition have never studied climatology and don’t do any research into it.”

    Maar wat denken de mensen die het meeste afweten van het klimaat ervan? Dit is een resultaat van een recente peiling onder klimaatwetenschappers: Op de vraag “How convinced are you that most of recent or near future climate change is, or will be, the result of anthropogenic causes?” beantwoorde maar liefst 95% van de klimaatwetenschappers met een score van 4 of meer op een schaal van 1 tot 7 (en 48% met een score 7!) https://www.researchgate.net/publication/316170360_The_Bray_and_von_Storch_5th_International_Survey_of_Climate_Scientists_20152016/download

    0
    0
   • Scheffer 5 mrt 2019 om 20:18

    De consensus fraud van ideoloooooog / CAGW-alarmist Oreskes wordt weer eens opgevoerd door Hdj..

    https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2016/12/14/fact-checking-the-97-consensus-on-anthropogenic-climate-change/#724813b51157

    0
    0
   • Henk dJ 5 mrt 2019 om 20:52

    Scheffer, jouw link bevestigt dat het een overgrote meerderheid is. Dus wat is het punt dat je wil maken?

    0
    0
   • Scheffer 6 mrt 2019 om 11:43

    Also Cook cooked the warming up!

    The Hidden Truth about Global Warming and the Paris Climate Accord | The Climate Change Biz Boom

    https://www.youtube.com/watch?v=zgakkNTHwew

    0
    0
 14. Theo 5 mrt 2019 om 11:15- Antwoorden

  Hier zouden die schreeuwende alarmisten zich maar mee bezig houden.
  Een land opbouwen in plaats van afbreken, voor een zee die maar niet wil stijgen.

  https://www.foodlog.nl/artikel/afrika-bouwt-groene-muur-van-oost-naar-west-vanwege-meerdere-redenen/

  0
  0
 15. MP. 5 mrt 2019 om 16:16- Antwoorden

  Wereldwijde regionale water tekort probleem is opgelost. Nieuwe uitvinding haalt dagelijks grote hoeveelheden schoon drink water uit de lucht met als kosten ongeveer 2 tot 4 cent per liter. 1 van de grootste angsten vanuit global warming hoeven we dus niet meer bang voor te zijn.

  https://www.thegwpf.com/an-israeli-company-may-have-solved-the-worlds-water-problems-for-good/

  0
  0
  • Gerard 5 mrt 2019 om 18:43- Antwoorden

   Dat is mooi, maar om het nou een nieuwe uitvinding te noemen? Het is niets anders dan het condenseren van waterdamp. De stroom kan goedkoop zijn met zoveel zon en de arabieren om de hoek.

   0
   0
 16. Theo 5 mrt 2019 om 16:46- Antwoorden

  Kijk hier zagen de alarmisten ook eens groot gevaar, wat blijkt zo goed als niets aan de hand.
  Alleen de mensen onodig veel laten betalen.
  En zo is het met die co2 onzin ook.

  https://nos.nl/artikel/2274562-bescherming-tegen-asbest-is-in-veel-gevallen-overbodig.html

  0
  0
 17. MP. 5 mrt 2019 om 17:58- Antwoorden

  Toenemend aantal IPCC wetenschappers geven toe dat het aandeel van de mens veel te hoog ingeschat is. Jaarlijks spoelen we wereldwijd ongeveer 1000 miljard door de afvoergoot dankzij dat “foutje”

  https://www.thesun.co.uk/news/4503006/global-warming-sums-experts-bullies-james-delingpole-opinion/

  0
  0
  • Theo 5 mrt 2019 om 18:13- Antwoorden

   Er zal best nog wel een heleboel meer naar boven komen.
   Ze zijn nu nog bang voor hun gesubsidieerd loon van burgers geld te verliezen.
   Zie je wel in Duitsland, de angst van de klimaatwetenschappers, hoe ze hun boeltje verbergen, want ouwe als er iets naar buiten komt.

   0
   0
  • J van der Heijden 5 mrt 2019 om 18:20- Antwoorden

   Mp

   En welke publicatie hebben we het over ?

   Want de kans dat James Delingpole hem gelezen heeft is ongeveer 0

   0
   0
 18. Hetzler 5 mrt 2019 om 18:57- Antwoorden

  De gebruikelijke heren Hdj, JvdH c.s. gingen weer vol op het retorische orgel. Ze hebben er schik in kennelijk. Mogelijke invloed door de mens ontkent echter niemand. Beter lezen dus heren. Verder berust de C in de CAGW-hypothese op een verzonnen drempel van 2 graden en op verzonnen rampen waarmee men bijvoorbeeld ook geheel gratuit strooit in het dagelijkse rondje klimaatpropaganda naar Noord Koreaans model. Ik snap dat baanbehoud een niet onbelangrijke rol speelt en mogelijk het bewerkstelligen van een planeconomische maatschappij in de geest van Strong, Alleen met wetenschap heeft dit alles niets uitstaande. Mijn advies: verzin iets overtuigenders dan die dagelijkse sprookjes.

  0
  0
  • Henk dJ 5 mrt 2019 om 19:21- Antwoorden

   “Mogelijke invloed door de mens ontkent echter niemand”
   Hetzler, begrijp ik het goed? Jij ontkent dus niet langer dat de mens een invloed heeft op het klimaat?

   “Verzonnen drempel van 2 graden… verzonnen rampen”
   Dat is weer wat kort door de bocht. De rampen zijn niet verzonnen, ze worden verwacht gebaseerd op de kennis van de invloed van klimaatopwarming. Die drempel van 2 graden is ook niet “verzonnen”, maar je moet ergens een grens proberen te leggen op wat eigenlijk een glijdende schaal is: hoe hoger hoe erger. Het is zoals met een alcoholtest voor autobestuurders. Daar heeft men ook een grens van 0.5 promille vastgelegd, alhoewel 0.49 niet veilig is en 0.51 gevaarlijk.

   “het dagelijkse rondje klimaatpropaganda naar Noord Koreaans model”
   Hier ben ik je eventjes kwijt. Bedoel je hier het dagelijks artikel dat op climategate.nl verschijnt?

   “”baanbehoud … planeconomische maatschappij …”
   Met wetenschap heeft dit alles niets uitstaande. Het is gewoon een rechts-populistische en complotterige overtuiging. Bij gebrek aan enige onderbouwing beschouw ik dat als een sprookje.

   0
   0
   • Joop 5 mrt 2019 om 19:37

    @Henk dJ,

    Kennelijk ben jij alleen geïnteresseerd in jouw eigen dagelijkse sprookjescolumn hier en lees jij niet dat de NASA in de jaren 90 van de vorige eeuw onderzoek deed naar het gat in de ozon laag en dat gat groter deed voorkomen dan het in werkelijkheid was om zo subsidie gelden en banen te behouden,

    Dus als Hetzler schrijft dat hij enig vermoeden heeft dat Henk dJ en J van der Heijden hun sprookjes hier verdedigen uit lijfsbehoud dan kan ik hem daar geen ongelijk in geven..

    0
    0
   • Willem 5 mrt 2019 om 19:49

    @ Henk dJ, N.a.v. uw reactie van 5 mrt 2019 om 18:57: De resultaten van het onderzoek van “Bray and Von Storch” kan men op verschillende manieren interpreteren, enerzijds zoals u doet. Maar ook kan men uit de antwoorden op de vraag “How convinced are you that most of recent or near future climate change is, or will be, the result of anthropogenic causes?” afleiden dat (minimaal) 52% van de respondenten in méér of mindere mate twijfels heeft. De 48% reageert met “very much”. Hieruit is niet af te leiden dat deze 48% absoluut overtuigd is. Dus laat de consensus-hype nu maar eens rusten.

    0
    0
   • Joop 5 mrt 2019 om 20:26

    @Henk dJ,

    “”baanbehoud … planeconomische maatschappij …”
    Met wetenschap heeft dit alles niets uitstaande. Het is gewoon een rechts-populistische en complotterige overtuiging. Bij gebrek aan enige onderbouwing beschouw ik dat als een sprookje.”

    Jij bent nogal snel met het hanteren van de term “complot of complottheorie” zoals je een aantal topics terug deed over chemtrails.

    Zoals ik dus schreef bestaat er dus een House Resolution 2977 waarin chemtrails met naam en toenaam genoemd worden en waar zij voor ingezet worden (o.a. het beschadigen dan wel vernietigen van ecosystemen en bepaalde populaties). Buiten de vraag wat chemtrails voor invloed hebben op het klimaat, is het in ieder geval zeker dat het iets te maken heeft met het uitroeien van de mens,

    Overigens werd H.R.2977 ontraden door het Amerikaanse D.O.D. (Pentagon) en later opnieuw ingediend onder H.R.3616 waarin de chemtrails zijn weggelaten.

    0
    0
   • Henk dJ 5 mrt 2019 om 21:18

    Joop. lees eens https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory, in het bijzonder het stukje over 2977 en “the bill in question also mentions “extraterrestrial weapons” and “environmental, climate, or tectonic weapons.” “. Allemaal niet-bestaande voorbeelden.

    0
    0
   • Joop 5 mrt 2019 om 21:39

    @Henk dJ,

    “Allemaal niet-bestaande voorbeelden.”

    Omdat Wikipedia dat zegt?

    Wikipedia had op haar site ook een gigantische lijst aan bodemschatten in Mali staan maar toen de Tweede Kamer instemde met de trainingsmissie in Mali was die lijst ineens vedwenen.

    0
    0
   • Ronald 5 mrt 2019 om 21:58

    Mooi zo, Joop, ga zo door met climategate wegzetten als complottertjes site. Daar zal men blij mee zijn.

    0
    0
   • Joop 5 mrt 2019 om 22:26

    @Ronald,

    Dat maak jij er van knul, niet ik.

    Officiële tekst uit een officieel US,gov document;

    (B) Such terms include exotic weapons systems such as–

    (ii) chemtrails;

    (C) The term “exotic weapons systems” includes weapons
    designed to damage space or natural ecosystems (such as
    the ionosphere and upper atmosphere) or climate, weather,
    and
    tectonic systems with the purpose of inducing damage or
    destruction upon a target population or region on earth or
    in space.

    https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/2977/text

    0
    0
  • Hermie 5 mrt 2019 om 19:42- Antwoorden

   “Mogelijke invloed van de mens ontkent niemand” roept Hetzler. Wat een grap, een paar dagen geleden werd alhier zelfs de broeikas ontkent.
   https://www.climategate.nl/2019/03/atmosfeer-is-geen-broeikas-ii/ Alleen Rörsch en le Pair pruttelen wat tegen maar voor de rest vond iedereen het wel best. Het accent ligt zeker op het woord ‘mogelijk’ en bij doorvragen zal wel naar ‘landgebruik’ worden verwezen. Jawel Hetzler, de invloed van de mens wordt door velen alhier ontkent, en zolang jij niet volmondig zegt dat de uitstoot van broeikasgassen een factor is, hoor jij daar bij.

   0
   0
   • MP. 5 mrt 2019 om 19:51

    @ Hermie

    Ook in de Niklov et al theorie heeft co2 invloed. Via het gewicht van de deeltjes, verdubbeling van co2 zorgt vanuit die theorie voor ongeveer 0.02 graden opwarming.

    0
    0
   • Scheffer 5 mrt 2019 om 20:30

    Net als klimaatverandering wordt de “broeikas” niet ontkend, Hermie. Het gaat om de mate van impact, ofwel hoe gevoelig is opwarming voor CO2 over de miljoenen jaren heen en met name de laatste 150 jaar. Het klimaat is in de laatste 150 jaar nauwelijks (0,8 ~1,2 grC) opgewarmd, en de CO2 is wel verdubbeld van 180 naar 410 ppm. Dat staat in géén verhouding, waaruit je kan concluderen dat dat de CAGW-hypothese “broeikas” steeds minder waarheid / wetenschappelijk fundament heeft om op te staan. De 2 graden en 1,5 graden opwarming / ideologische doelstelling voor klimaatbeheersing zijn politieke verzinsels. Een negatieve correlatie is er tussen CO2-stijging en luttele opwarming. Wat staat als een koe is echter klimaatverandering, die is van alle tijden, al miljoenen jaren.

    0
    0
   • Hermie 5 mrt 2019 om 20:39

    @Scheffer, Je heb niet goed opgelet, Instemming alom tijdens de ontkenning van de broeikas een paar dagen geleden. Ook jij hield je mond dicht. https://www.climategate.nl/2019/03/atmosfeer-is-geen-broeikas-ii/ En je bent ook een beetje in de war. Er is nooit sprake geweest van 180 ppm. Van 270 – 410, en dat is nog lang geen verdubbeling. Onderzoeken op basis van de feiten komen met een klimaatgevoeligheid van een graad of twee.

    0
    0
   • Hermie 5 mrt 2019 om 20:41

    @MP. Gelijk ontkenning dus.

    0
    0
  • Theo 5 mrt 2019 om 20:20- Antwoorden

   Die mensen hebben een dwangstoornis, ze kunnen niet anders, ze moeten door hun eigen dwangmatig stoornis steeds naar dit forum terug keren om dan steeds weer hun gelijk te prediken, we moeten ze maar met een korreltje zout nemen.

   0
   0
 19. Theo 5 mrt 2019 om 20:02- Antwoorden
  • Joost 5 mrt 2019 om 20:41- Antwoorden

   Ja precies, wat jammer nou dat de meetwaarden geen toename van extremen laten zien. Tijd om te ‘homogeniseren’.

   0
   0
 20. MP. 5 mrt 2019 om 21:48- Antwoorden

  Volgens wereldwijde data van een Japans meteorologisch instituut is de snelheid van opwarming van 1904 tot 1944 identiek aan de snelheid van 1976 t/m 2016.

  Geen versnelling, en als de cyclische trend continueert dan daalt de temperatuur vanaf 2016 tot 2048

  https://twitter.com/kjell_yvik/status/1103030067381321729

  0
  0
 21. Joost 5 mrt 2019 om 23:20- Antwoorden

  Willie Soon PhD heeft de moeite genomen om uit te leggen hoe wordt ‘gewerkt’ in de ‘klimaatwetenschap’:

  https://www.youtube.com/watch?v=aYAy871w9t8

  [Disclaimer: Ik heb thuis net als Willie Soon in het geheim een gouden toiletpot die is betaald door de olieindustrie, samen met het Petrochemisch-Industrieel Complex]

  0
  0
 22. MP. 6 mrt 2019 om 00:06- Antwoorden

  Wereldwijde ontwaking. MSM heeft gefaald. Indien MSM meer verzwijgt/verdraait, dan delen wij meer, wij zijn het nieuws

  Waarom op een satire manier? …Sun Tsu Art of war. “act weak when strong”

  https://www.youtube.com/watch?v=DQwcEBJNVgk

  0
  0
 23. Joost 6 mrt 2019 om 00:11- Antwoorden

  Ah, de 97% statistische rommel van Cook et Al. Een nieuwe paper van Cook is geweigerd omdat men zijn lesje met Cook al had geleerd; blijkbaar een Australische cartoonist met een dikke duim. Onder die 97% zijn heel wat wetenschappers die denken dat de mens ‘enige’ (some) invloed heeft op het kllmaat; dezelfde wetenschappers die door leken, die hier het hoogste woord voeren, worden weggezet als ‘deniers’.

  0
  0
 24. MP. 6 mrt 2019 om 00:55- Antwoorden

  Interessante statement over hedendaagse klimaat modellen vanuit via een rechter vrijgegeven e-mail van Kevin Trenberth. Hij is 1 van de top klimaat wetenschappers in de VS, vanuit publicaties in Nature

  https://twitter.com/NikolovScience/status/1099502969475686401

  0
  0
  • Henk dJ 6 mrt 2019 om 07:38- Antwoorden

   Ik lees daar de opinie van één persoon, gepubliceerd 12 jaar geleden, met bedenkingen over regionale voorspellingen (niet globale voorspelling). Nergens een email. Nergens iets over een rechter. Nergens iets over de modellen van 2019…

   0
   0
 25. Joost 6 mrt 2019 om 10:26- Antwoorden

  Ah, de PAL-reviewed papers ..

  0
  0

Geef een reactie