De onmacht van epicykels en klimaatdictatuur

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Ik vermoed dat het woord epicykels niet bij iedereen een belletje doet rinkelen. Daarom deze uitleg:

Epicykels zijn hulpcirkels, bedoeld om de schijnbare bewegingen van de planeten aan het uitspansel te kunnen verklaren. Deze hulpcirkels zijn bedacht door Apollonios van Pergē (ca. 200 v.Chr.),[1] en werden overgenomen door latere astronomen zoals Claudius Ptolemaeus.

In zijn tijd ging men ervan uit dat de aarde in het middelpunt van het zonnestelsel stond, en dat de zon, maan en planeten eromheen draaiden. Naar het model van de Aristotelische wetenschappen, waaraan de Kerk zijn uitgangspunten over wetenschap heeft ontleend, moesten alle banen in het bovenmaanse perfect zijn: cirkelvormig. Men kon met zuiver cirkelvormige banen de beweging van de planeten aan het firmament niet verklaren. Een eerste probleem was de soms retrograde (schijnbaar terugwaartse) beweging van de planeten (lussen). Dit probleem kon worden opgelost met een enkele epicykel die dezelfde middellijn heeft als de baan van de zon om de aarde. De planeten zouden in een perfecte cirkel om het middelpunt van een epicykel draaien. Het middelpunt van die epicykel beweegt zich op een grotere cirkelbaan met constante snelheid (eenparig). Deze denkbeeldige baan werd de deferent genoemd.

Na deze verbetering doet zich een tweede probleem voor: men observeert dat de lussen van de epicykels niet even groot zijn (zoals in het eerste diagram; té eenvoudig dus) en dat de gemeten snelheid van de planeten onregelmatig is.

Bron: hier

En zo bleef men maar doormodderen met een firmamentbeeld dat fundamenteel niet juist was, want de zon was het middelpunt en de banen waren ellipsvormig. Wij weten hoe de bevindingen van Galileo een einde maakt aan dit geocentrische hemelmodel en de overbodigheid van die epicykels. Dit ging allerminst zonder slag of stoot, want de Kerk verzette zich hevig tegen deze onttroning van het religieus volmaakte. Galileo belandde nog net niet op de brandstapel.

Dit alles doet mij denken aan de klimaatmodellen waar klimaatwetenschappers zich mee bezig houden, overigens met alle goede bedoelingen, om het huidige volmaakt en heilig verklaarde IPCC-klimaatmodel in stand te houden.

Ptolemaeus.

De mens is in het wereldbeeld/mandaat van het IPCC opnieuw als middelpunt van het heelal geplaatst, ja zelfs als de machthebber over klimaatverandering, en heeft zo het geocentrisme van Ptolemaeus en de Kerk na 350 jaar nieuw leven ingeblazen door het stichten van een nieuwe antropocentrische religie. Natuurlijkerwijs is het dogma van het onaantastbare morele gelijk, lees: analoge pauselijke onfeilbaarheid, in deze nieuwe religie verankerd als resultaat van de ideologie van Maurice Strong. Met name dit laatste kan tot dictatoriale trekjes leiden en zelfs schending van de journalistieke verantwoordelijkheid als uiting van onmacht, gebrek aan kennis of gebrek aan gezond verstand. Dit laatste is al langer bekend van de NPO.

 

 

 

De voormalige baas van de NPO schreef herhaaldelijk: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Bron: hier

Nu heeft zich aan deze zijde NU geschaard:

Het ontkennen van klimaatverandering of de invloed van de mens daarop, is op NUjij niet langer toegestaan. Reacties waarin dat toch wordt gedaan, worden verwijderd.

Het ontkennen van klimaatverandering valt ook onder het verspreiden van onwaarheden. Er is onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat het klimaat opwarmt en dat de mens daar invloed op heeft. Recentelijk zijn diverse onderzoeken verschenen waarin is vastgesteld dat het een feit is dat het klimaat verandert.

Het Boek Openbaringen: de apocalyps nabij? Wee u zondaars, doet boete, want de Dag des Oordeels is nakend! Wat een bangmakerij allemaal. Er is niemand die de klimaatverandering van de afgelopen 4,5 miljard jaar ontkent. Er is ook niemand die menselijke invloed ontkent. Dus is het een open deur om met de Gouden 5 sigmastandaard van bijvoorbeeld het vinden van het Higgsdeeltje te zwaaien. Wat een opzienbarende ‘conclusie’ dus van NU: is vastgesteld dat het een feit is dat het klimaat verandert

Het klimaat? Wat is het klimaat? Er zijn er vele en niet overal warmt het evenveel op, als het al opwarmt in sommige gebieden. Tja, het is ook een feit iedereen geboren is uit een vrouw. NU blameert zich door mee te doen met de, mogelijk georkestreerde, bangmakerij. Alleen beseft NU het eigen gebrek aan inhoudelijke kennis niet. NU als de zoveelste kan propaganda niet van wetenschap onderscheiden. Ik zou hier deze woorden van Kees le Pair aan willen toevoegen:

Intussen is een hele generatie jongeren zo opgevoed, dat die zich verdringt om te leren, hoe te managen, kletsen, winstmaken en bonusjagen. Dat is wat de elite onder een kenniseconomie verstaat. Het comparatieve voordeel over niet-gamma’s is evident. De catastrofe, waartoe het leidt, niet minder!

Bron: hier en hier

Inderdaad, en hier kan dus inmiddels ook het najagen van gegarandeerde banen in de klimaatwetenschappelijke wereld aan worden toegevoegd, mits je je tot de antropocentrische religie hebt bekeerd.

Het IPCC presenteerde in 2013 de 2 sigma zekerheid (95% dat de mens na 1950 voor meer dan 50% verantwoordelijk was voor 40% van de opwarming na 1950). Een zekerheid die elke 5 jaar wordt opgehoogd door handopsteken, niet door berekening. Het valt dus te verwachten dat de 5-sigma volmaaktheid/zekerheid er een keer moet komen. Dit is nu gebeurd, maar het geeft geen antwoord op de kernvragen: hoe werkt het en hoe groot is de invloed van de talloze factoren? Elk klimaatmodel op zich is onderworpen aan toetsing. Tot op heden kunnen ze de toets van de observaties en hindcasting niet doorstaan. Ergo:

De fysicus, Richard Feynman, formuleerde het ongeveer zo: ‘Als modelresultaten niet overeenkomen met metingen, dan heeft de wetenschap een groot probleem!’.

En hier doen dan de epicykels hun intrede. De hockeystickgrafiek van Mann was een driest uitgevoerde epicykel die niet bestand bleek tegen de toetsing aan goede statistische wetenschapsbeoefening. De modelmakers trappen in de valkuil van de epicykel omdat ze verliefd zijn op hun model en geloven in het dogma van de antropocentrische religie; het is immers ook hun baangarantie. Niets anders dan de burger zand in de ogen strooien is dit dus. Zie ook hier.

Een andere bekende epicykel is de consensus van 97%. Het is slechts een autoriteitsargument wetenschappelijk gezien van nul en generlei waarde.

Het is vanwege dit alles zeker een welkom initiatief van Guus Berkhout om het antropocentrische IPCC-klimaatmodel/ideologie los te laten en te starten met onafhankelijk wetenschappelijk, zoals betaamt, fundamenteel onderzoek naar de werking der factoren die van invloed zijn op klimaatschommelingen. Hierbij zullen zonder enige twijfel ook de bevindingen van huidige onderzoekers van groot belang zijn.

De gouden regel is dat je alleen maar nieuw beleid mag gaan uitvoeren als de gevolgen daarvan gemeten kunnen worden. Als dat niet het geval is, kom je er nooit achter of je beleid wel iets zinnigs doet. En dat is nu precies wat er in gidsland Nederland staat te gebeuren. De klimaatbeweging dwingt burgers om honderden miljarden uit te geven aan maatregelen, waarvan we de invloed op het klimaat niet kunnen meten.

Bron: hier

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)

 

Ontgroeningsdag

Op 7 maart is De Groene Rekenkamer terug met de langverwachte  Ontgroeningsdag’: een middag in de mooie ambiance van het Planetarium aan de Gaasperplas, vol lezingen waar geesten geslepen worden en onderlinge contacten versterkt. We garanderen lezingen met hoog primeur-gehalte en veelzijdige belichting van de klimaatkwestie. Eerst de feiten – dan de emotie!

Lees verder hier.

Door |2019-03-04T17:59:19+02:005 maart 2019 - 01:00|142 Reacties

142 Comments

 1. Avatar
  Joost 6 mrt 2019 om 00:11- Antwoorden

  Ah, de 97% statistische rommel van Cook et Al. Een nieuwe paper van Cook is geweigerd omdat men zijn lesje met Cook al had geleerd; blijkbaar een Australische cartoonist met een dikke duim. Onder die 97% zijn heel wat wetenschappers die denken dat de mens ‘enige’ (some) invloed heeft op het kllmaat; dezelfde wetenschappers die door leken, die hier het hoogste woord voeren, worden weggezet als ‘deniers’.

  • Avatar
   Echte Guido 6 mrt 2019 om 07:52- Antwoorden

   Als u Cook niet gelooft, dan heb ik nog tig andere studies in de aanbieiding: Oreskes 2004, Bray and von Storch 2007, Doran and Zimmerman 2009, Bray 2010, Rosenberg et al 2010, Farns- worth and Lichter 2012, Verheggen et al 2014, Stenhouse et al 2014, Carlton et al 2015, Anderegg et al 2010, Shwed and Bearman 2010.

   Er is wetenschappelijke consensus dat er wetenschappelijke consensus is over AGW. En dan hebben we nog het bewijs zélf dat de mens de grootste oorzaak is van de recente opwarming. Met een Gouden Standaard.

   En dan komt u aanzetten met één econoom en één idioot.

 2. Avatar
  MP. 6 mrt 2019 om 00:55- Antwoorden

  Interessante statement over hedendaagse klimaat modellen vanuit via een rechter vrijgegeven e-mail van Kevin Trenberth. Hij is 1 van de top klimaat wetenschappers in de VS, vanuit publicaties in Nature

  https://twitter.com/NikolovScience/status/1099502969475686401

  • Avatar
   Henk dJ 6 mrt 2019 om 07:38- Antwoorden

   Ik lees daar de opinie van één persoon, gepubliceerd 12 jaar geleden, met bedenkingen over regionale voorspellingen (niet globale voorspelling). Nergens een email. Nergens iets over een rechter. Nergens iets over de modellen van 2019…

 3. Avatar
  Joost 6 mrt 2019 om 10:26- Antwoorden

  Ah, de PAL-reviewed papers ..

  • Avatar
   Echte Guido 6 mrt 2019 om 12:23- Antwoorden

   Ach natuurlijk. Slachtoffergedrag. De hele wetenschap is één groot complot.

   Ik heb een alternatief: U zit er zelf helemaal naast en kunt niet meekomen in een wetenschappelijke discussie. Ik vrees alleen dat die optie psychologisch niet haalbaar is…

   Dus: gewoon volhouden Joost!

Geef een reactie