Jeroen Hetzler.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

In deze tijden waarin het ene na het andere doemscenario uit de groene koker van klimaatadepten ons om de oren suist, mag er ook wel eens ruimte zijn voor hilariteit.

Dit kon immers niet uitblijven, omdat de klimaathysterie bij vooral linkse postmodernisten de verturving in de denkpap doet slaan, dat vervolgens tot een hoger energieniveau wordt aangeslagen om aldus grofstoffelijke trillingen uit te zenden die ons aardse stervelingen niet meer kunnen bevatten. Lees dit jongste voorbeeld:

Bij BIJ1 hebben ze een probleem: dachten ze dat ze met racisme hét SJW-thema van de aankomende paar jaren in handen hadden, worden ze nu toch weer uit de kijker gespeeld door andere linkse bewegingen die met succes het thema ‘klimaat’ weten te agenderen.

Dus wat doe je dan als partij van Sylvana Simons? Heel simpel: klagen dat de aandacht die momenteel aan het klimaat wordt gegeven eigenlijk ’te wit’ is en er niet genoeg aandacht voor ‘gender’ is. En daarom wordt het hoogste tijd voor een intersectionele klimaatmars om maar eens aan te geven dat de huidige generatie klimaatactivisten te weinig kleur hebben.

Op zondag 10 maart vertrekt men, om 13:00u vanaf de Dam in Amsterdam om het thema klimaat voor eens en altijd vast te klinken aan racisme en het zo weer in het BIJ1-gareel te krijgen. ‘We lopen mee met het Blok voor Radicale Klimaatrechtvaardigheid. BIJ1 zet zich in voor een radicaal klimaatbeleid, met een eerlijke verdeling van de lasten. Wij nemen afstand van het neoliberale klimaatakkoord, waarbij het individu slachtoffer wordt van grootverbruikende multinationals die hun aandeel niet betalen. De kosten van de energietransitie horen bij de vervuiler te liggen. Ook dient er gekeken te worden naar wie het eerst en het hardst wordt getroffen door klimaatverandering: juist de mensen die het minst aan klimaatverandering bijdragen, worden het meest geraakt door de gevolgen ervan.

Het is tijd voor radicaal linkse klimaatpolitiek. Sluit aan en laat een radicaal intersectioneel geluid horen tijdens de Klimaatmars op 10 maart op de Dam in Amsterdam!

Tss, het is me toch wat met die vreselijke kapitalistische bedrijven die ons hun zonnepanelen, windmolens, medische apparatuur, medicijnen, treinen, huizen, kleding en voedsel door de strot duwen. Allemaal dingen waar niemand op zit te wachten. Zie toch maar hier en hier. Maar nee, allemaal één grote samenzwering van het witte grootkapitaal, de klimaatversie van de Protocollen van de Wijzen van Sion of zoiets. We gaan gauw verder met dit juweel van postmoderne pseudo-wetenschappelijke cabaret:

Intersectionaliteit of kruispuntdenken gaat er vanuit dat onderdrukking en discriminatie ontstaan door een samenspel van factoren als economische status, etniciteit, gender, lichamelijke gezondheid, seksualiteit, geboorteplaats en leeftijd en dat je die bij het onderzoeken van ongelijkheden dus ook altijd in samenhang moet bekijken. Hoewel intersectionaliteit in Nederland de laatste jaren aan een opmars bezig is, komt een intersectionele kijk op klimaatproblematiek hier nog niet van de grond. De klimaatbeweging is overwegend wit en lijkt los te staan van de rest van activistisch Nederland. Het is de hoogste tijd hier verandering in te brengen.

Bron: hier

Dit doet mij denken aan het onderstaand vergelijkbaar pareltje van postmoderne pseudo-wetenschappelijke wartaal:

… zo is het erectieorgaan de plaats van het genot gaan symboliseren, niet op zichzelf, niet als beeld, maar als ontbrekend deel bij het verlangde beeld: daarom kunnen we het gelijkstellen met ⱱ -1 in de hoger geproduceerde betekenis namelijk het genot dat het opnieuw mogelijk maakt door de coëfficiënt van zijn taaluiting met de functie van afwezigheid van betekenaar (-1).

Jacques Lacan

Eeeh? Laat de lijdensbeker om deze wartaal te begrijpen aan u voorbijgaan, want het moge zo ondertussen wel blijken dat het klimaatbeleid een vergaarbak is geworden van de meest bizarre useful idiots. De klimaatmars van 10 maart symboliseert het echec van deze postmodernistische pseudowetenschap. Mijn waarheid is anders dan jouw waarheid, maar ik heb wel gelijk, omdat 77 van de 79 wetenschappers vinden dat ik gelijk heb (zie hier). Zo wordt wetenschap verdrongen door manipulatie, pseudo-wetenschappelijk, ideologisch gestuurde politiek en nu ook door deze nieuwe loot aan de linkse boom: identiteitspolitiek.

Ik vrees dat Sylvana Simons één van de velen is die geen flauw idee heeft waar ze het over heeft inzake het klimaat en het discours hierover. Zij, en al die anderen, leggen uitsluitend vanwege hun kritiekloze vooringenomen standpunt de werkelijkheid op hun eigen procrustesbed teneinde die werkelijkheid aan te passen aan hun persoonsgebonden postmoderne ‘waarheid’ (zie hier).

Het is een handelswijze die lichtjaren is verwijderd van correcte wetenschapsbeoefening. Er is overigens door dit ratjetoe aan klimaatgelovigen het bewijs van de CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) nog steeds niet geleverd. Talloze pogingen zijn en worden gedaan om dit manco te verdoezelen, maar alle zijn stukgelopen ofwel op de metingen ofwel aan de kaak gesteld als manipulatie (hier en hier) of onjuistheid (ijsberen, arctische ijsbedekking etc.) ofwel niet uitgekomen voorspellingen van rampen.

Terugkomend op Procrustes, niemand overleefde dat bed. Het was Procrustes te doen om de bezittingen van zijn slachtoffer. Zie ik hier een parallel met de honderden miljarden van het Energie- en Klimaatakkoord?

Terug naar Sylvana Simons en haar identiteitscrisis. De Amerikaanse denker Fukuyama wijst op de obsessie van links voor identiteitspolitiek. ‘Het is een patroon van linkse partijen over de hele wereld. Daarom is links in verval, omdat ze zo zijn gefocust op identiteitspolitiek in plaats van op te komen voor de economische kwesties waar zij eerder voor streden. Het is een gevaarlijke ontwikkeling, want het zorgt voor polarisatie.’

Wat zich nu links noemt is wars van het begrip nationale identiteit omdat ze dit ten onrechte associëren met de ouderwetse vorm van nationalisme. Het levert slechts schelden op: wie tegen ons is, is een fascist en een racist. Dit is een vergissing die links voortdurend in Europa maakt. Je kunt echter geen democratie hebben zonder nationale identiteit, zo schrijft Fukuyama.

Ergo: ook BIJ1 heeft zich bij het Klimaattheater van de Lach gevoegd om er diezelfde vergissing te begaan. Links verliest zichzelf in postmoderne identiteitspolitiek gekoppeld aan fossiel marxisme en ideologisch gedreven utopisch klimaatbeleid, terwijl juist het negeren van correcte wetenschapsbeoefening de eigen ondergang betekent.

Er zijn inmiddels tekenen van deze naderende ondergang zichtbaar in de toenemende angst voor ontmaskering van de talloze onwaarheden zoals de science is settled (zie hier), de hockeystickgrafiek van Mann, subsidieloze windmolens op zee (zie hier en hier), de ‘toenemende’ weersextremen en de nauwelijks merkbare kostenstijging op de energierekening volgens Nijpels.

Men kan niet eeuwig zo veel leugens volhouden, iets waarvoor de sceptici op basis van gezond verstand en natuurkundig inzicht – van een ander niveau dan dat Jan Paul van Soest – sinds jaar en dag waarschuwen. Onvermijdelijk wacht de verdedigers van de CAGW-hypothese een afgang als deze: hier en hier.

Evenmin kan datamanipulatie helpen zoals o.a. het geval bij het KNMI (hier). En nee, ook het opzichtig bespotten en denigreren van sceptici zijn een signaal van onmacht en terechte angst voor ontmaskering. Ergo: bij het postmoderne geraaskal voegt zich nu ook spotternij uit onmacht (zie hier). Wat opvalt is het wanhopige vastklampen aan het zwakste van alle argumenten, namelijk het autoriteitsargument.

Zie dit voorbeeld van de NRC:

Geachte heer Berkhout,

Ik snap dat u graag zo’n ‘open dialoog’ zou willen, maar daar zie ik niets in. Om Robbert Dijkgraaf te parafraseren: we voeren ook geen open dialoog over de zwaartekracht. Zoals u hebt kunnen lezen, beschouw ik de ‘scepsis’, die ik ook bij u meen te zien, als een poging verwarring te stichten over feiten die al lang vaststaan.

Het kan de lezer moeilijk ontgaan dat hier een appel met een peer wordt vergeleken om het eigen vooringenomen standpunt, zeg geloof, het cachet van quasi-wetenschappelijke autoriteit te geven. Een cirkelredenering dus. 350 Jaar geleden geloofde 97% van de toenmalige wetenschappers dat de zon om de aarde draaide.

Zie ook:

William Happer.

I don’t see a whole lot of difference between the consensus on climate change and the consensus on witches. At the witch trials in Salem the judges were educated at Harvard. This was supposedly 100 per cent science. The one or two people who said there were no witches were immediately hung. Not much has changed.

Princeton Professor Emeritus of Physics William Happer.

Conclusie: het uitgebazuinde ‘feit’ van de door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming berust op statistische en datamanipulatie, geflopte klimaatmodellen, communistische ideologie, weigering van wederhoor en objectiviteit (uit angst?) en vastklampen aan autoriteit, bluf, als gevolg van onkunde.

Nullius in verba is kennelijk te veel gevraagd. Men duldt geen tegenspraak, maar gooit onwelgevallige meningen van sociale media of maakt sites (Marcel Crok) onklaar door DDOS-aanvallen. China in de Lage Landen! Links kan niet tegen zijn verlies. En dat scheldt iedereen uit voor fascist en nazi.

Grondig tijd dus voor een paradigmaverschuiving.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)