Jan Rotmans.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Hoogleraar Jan Rotmans (Erasmus-Universiteit) is een hoofdrolspeler in het verhitte klimaatdebat. Voor vrienden is de transitieprofessor een inspiratiebron, voor vijanden een onheilsprofeet. Zelf noemt de Urgenda-oprichter zich liever scientivist: wetenschapper én activist. In gesprek met De Telegraaf legt hij uit wat hem drijft en waarom ’zijn’ groene revolutie volgens hem niet stopt. Zie hier.

Op een vraag over de Urgenda klimaatzaak en de uitspraak van de rechter:

 

Het gaat mij niet zozeer om die zaak, maar om het signaal. Als een overheid je onvoldoende beschermt tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering dan heb je als burger het recht om daartegen in opstand te komen.

Het is activisme, zeker ook van de rechter die op de stoel van de wetenschap ging zitten en ook nog eens de Trias Politica schond, want over een kapotte brug begint men ook niet zonder meer een rechtszaak. Die zaak was alleen bedoeld om de zogenaamde urgentie van klimaatbeleid te suggereren. Die de constante haast en het al 40 jaar durende 2 voor 12-roepen versterkt alleen maar de inflatie van een imaginaire klimaatramp, die maar niet wil komen. En ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat burgers dit in de gaten krijgen. De gekrenktheid van Rotmans hierover klinkt door het hele interview heen.

Rotmans over (klimaat)wetenschappers:

Er wordt respectloos omgegaan met wetenschappers.

Ik vrees dat dit een vertaling is van: doe wat wij zeggen; tegenspraak vinden wij respectloos. Zie even verder dit uit zijn mond:

Ik wil best met een topwetenschapper in discussie, graag zelfs. Maar die zijn er niet aan de andere kant. Ik houd me al decennia bezig met transities. Dan komt er een of andere vlerk, Baudet, en die stelt dat allemaal ter discussie, op niet-wetenschappelijke gronden. En dan moet ik daarmee in debat? Kom op!

Jan Paul van Soest.

En zie nu, er heeft zich een wetenschapper gemeld, maar Rotmans wil (durft) niet. Is die te min voor Rotmans? Hier komt hij niet zomaar mee weg. Zijn hele toonzetting komt neerbuigend over, iets wat ik ook herken bij Jan Paul van Soest e.a. uit die hoek. Ik vertaal het als bluf, want echt geweldig gaat het allemaal niet met die zogenaamde overdonderende ‘bewijzen’ van de CAGW-hypothese (‘Catastrophic Anthropogenic Global Warming’, door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming), nu de klok na 40 jaar nog steeds op 2 voor 12 staat en die verschrikkelijke opwarming maar niet wil komen.

En verder, men noemt een politicus van een dergelijk kaliber als Baudet geen ‘vlerk’. Wel klagen over respectloos, maar zich aan hetzelfde bezondigen. Dit getuigt opnieuw van doorgeslagen zelfovertuiging binnen het groepsdenken van die hele klimaatalarmistische groep.

Ook over Richard Tol en Lewis laat Rotmans zich in dit interview respectloos uit. Dit roept vragen op over diens objectiviteit. Zo stelt hij over de toekomst:

De laatste tien jaar zien we dat het [klimaatverandering JH] bedreigender is voor de mens zelf. Dat is het inzicht dat je in 35 jaar ontwikkelt. En er kunnen conflicten en oorlogen ontstaan rond de energietransitie. Ik zie die instabiliteit en dan waarschuw ik daarvoor. Dat is mijn activistische kant.

Waaruit valt die toenemende dreiging af te leiden, nu weersextremen mondiaal afnemen. Een neergaande trend die thans door homogenisatie (KNMI) wordt omgebogen in een opgaande, waar het IPCC zelf geen verandering meent waar te nemen.

De praktijk laat zien dat er niets klopt van al die rampen. Alle prognoses blijken evenzovele missers. Zie hier en over de verdwenen 50 miljoen klimaatvluchtelingen zie hier. Het is dus gebakken lucht waarmee die door Rotmans aanbeden klimaatwetenschappers ons de stuipen op het lijf proberen te jagen.

En voorts die conflicten en oorlogen. Hier spreekt de bekende beroepsdeformatie die alles herleid naar één oorzaak. Echter, conflicten en oorlogen waren er altijd al om grondstoffen en landbouwgrond. Zie de Japanse greep naar grondstoffen en Hitlers greep naar Lebensraum.

Klimaatveranderingen zijn van alle tijden. En ja, die hebben ook tot conflicten geleid. Genoemde convergentie naar één oorzaak is kenmerkend voor de overtuiging van Rotmans c.s. Zo is CO2 de enige, of anders veruit dominerende, oorzaak van de CAGW-hypothese. De vraag of het hier nog om wetenschap gaat, is dan ook intrigerend, gezien het optreden van Al Gore met de introductie van zijn verdienmodel, de Urgendaïsche haast en onderstaande uitspraak van Rotmans:

Helemaal goed doorgronden doen we dat nog steeds niet. Hetzelfde geldt voor klimaatgevoeligheid. Dat was in mijn klimaatmodel IMAGE ook al een grote onzekerheid.

Dat is het nog steeds.

Ja, dat is het nog steeds. Alleen, de grondtoon is kristalhelder: we weten genoeg om ons ongerust te maken én de tijd om er nog echt iets te doen, wordt steeds korter.

Ja ja, de tijd om iets te doen wordt steeds korter. Waar blijven concrete prognoses? En waarom zou ik bovendien prognoses voor feiten moet aannemen als de ontwikkelingen niet in het minst wijzen op verslechtering? Overtuigend klinkt het allemaal niet. We zouden een diep respect voor klimaatwetenschappers en het IPCC moeten hebben, dieper dan ooit voor Kerkelijke leiders, koningen en presidenten? Een soortgelijk diep respect dus voor Rotmans zelve en zijn autoriteit? Het past wel bij diens in onderstaande met zo veel woorden omarmen van de 97%-consensus als zou dit autoriteitsargument het bewijs vormen van de CAGW-hypothese:

Als nou de beste klimaatwetenschappers consistent waarschuwen, hoe groot is de kans dat die ernaast zitten?

Subsidieafhankelijkheid of de druk van de groep maakt eensgezind. Dat gebeurde eerder:

William Happer.

I don’t see a whole lot of difference between the consensus on climate change and the consensus on witches. At the witch trials in Salem the judges were educated at Harvard. This was supposedly 100 per cent science. The one or two people who said there were no witches were immediately hung. Not much has changed.

Princeton Professor Emeritus of Physics William Happer

En: 400 jaar geleden stelde 97% van de wetenschappers dat de zon om de aarde draaide.

Thans weten we dat de aarde om de zon draait. Dus: ofwel de zon en de aarde hebben van plaats gewisseld ofwel die 97% is slechts een autoriteitsargument. En juist Rotmans geeft dan almaar hoog op over de onaantastbare autoriteit van wetenschap waar Baudet zich niet mee zou moeten inlaten.

Het eerste lesje democratie en wetenschapsbeoefening moet Rotmans nog leren. Sinds het fiasco van Mann’s hockeystick-grafiek resteert geen ander ‘bewijs’ voor de CAGW-hypothese dan het bovenstaande autoriteitsargument. Hoe denkt Rotmans daarom over mensen die hem weerspreken zoals Baudet?

Zie:

Hoeveel respect zou u hebben voor iemand die dergelijke uitspraken doet? Enfin, de parlementaire enquête over het onvermijdelijke echec van de energietransitie zal het leren. Bron

Rotmans voorts over burgers die niet zo onder de indruk zijn van klimaatwetenschappers in het algemeen en hem in het bijzonder:

Men vlucht in populisten, ook al hebben die geen oplossingen. Populisten maken mensen bang voor buitenlanders, bang voor Europa, bang voor klimaatbeleid.

Wat een gotspe! Hele bevolkingen decennialang de stuipen op het lijf jagen met het verdienmodel van Al Gore vermomd als CAGW-hypothese. Elke dag horen we dat we naar de knoppen gaan. Hoe verklaart Rotmans de vrouwen met hun geboortestop? In dit interview vernamen we uit de mond van Rotmans dat de tijd steeds korter wordt. De doorsnee burger doorziet die onzin steeds beter.

Rotmans als directeur van Urgenda spreekt zichzelf in het interview tegen dat er niet zo veel haast en paniek zijn geboden. Koopkrachtverlies is wel degelijk iets om je grote zorgen over te maken, zeker gezien het gemodder en al die geheimzinnigheid rond die cijfers. Dat Nijpelitaanse feest voor de portemonnee is niets anders dan het najagen van een beloofde illusie van welvaart en gratis energie. Het staat gelijk aan moslimmartelaren die het offer van hun leven brengen in ruil voor 72 maagden. Uit niets blijkt dat we er in welvaart op vooruit gaan. Integendeel. Zie hier

Wat in hemelsnaam denken Rotmans, Nijpels c.s. eigenlijk wel van de burger? In wat voor een elitair parallel universum leven zij om de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zo verkeerd te interpreteren? Deze uitspraak moge dit illustreren:

Ook al komt Baudet aan de macht. Dan is dat slechts een tijdelijk effect. Ook hij zal inzien dat het voor Nederland economisch voordelig is om mee te doen met die energietransitie. Zo’n politieke verkiezing is een rimpeling. Ruis in het licht van de transitie.

Ik zie de transitie als ruis in het licht van de historie.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)