Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Tja, als je meent dat je het klimaat kunt regelen met een CO2-regelknop omdat je denkt dat na 1850 alle natuurlijke factoren van klimaatveranderingen ophielden te bestaan om plaats te maken voor menselijke CO2-emissie en tot politiek speerpunt verklaart, dan graaf je je eigen valkuil.

Het valt niet moeilijk te constateren dat de Rutte-coalitie, althans zeker waar het het klimaatbeleid betreft, elk contact met de realiteit heeft verloren.  Het meest zorgwekkende is in deze dat de noodzaak van klimaatbeleid niet is aangetoond, laat staan de baten.

Er is geen weldenkend mens die denkt dat al die 195 uitzinnig juichende leiders bij Parijs 2015 daadwerkelijk zullen meedoen om de aarde te ‘redden’ van een imaginair probleem. Ze kijken wel uit en lachen zich rot bij het zien van het handjevol aan de leiband van de milieubeweging lopende landen dat zijn eigen klimaatvalkuil graaft en zichzelf als concurrerende economische macht opheft, op weg naar die goeie ouwe Middeleeuwen toen alles duurzaam en biologisch was en de levensverwachting ca. 40 jaar.

Jetten en Klaver voorop natuurlijk met het zwartste klimaatbeleid denkbaar en de meeste haast. Nee, wat hier aan de orde is, is dat wij burgers, en zeker scholieren, gered moeten worden van een imaginair probleem dat CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) heet. Enfin, de bekende scherpzinnige Syp Wynia heeft hier weer een uitstekende analyse van. Zie hier

Het aldoor uitblijven van een klimaatakkoord is een signaal van onderlinge onenigheid of angst voor opstandigheid onder burgers of angst voor het uitkomen van de al jarenlange waarschuwingen over de astronomische kosten van die de CAGW-fabel.

Of het is angst voor de bevestiging van het onmeetbaar kleine theoretische effect. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de werkelijke effecten van de natuurlijke dynamiek van horizontale en verticale luchtstromen, convectie, verdamping, bewolking, brightning, Milankovic-cycli, AMO, PDO etc. Ook Pieter Lukkes waarschuwt al jaren voor de rekening zonder enige vorm van verantwoording. Zeker is dat die verantwoording niet in de verste verte kan worden geleverd. Zie verder bij DNB en AFM.

Het begint er sterk op te lijken dat de coalitie de prijs zal moeten betalen voor zijn euforie dat slechts voortkomt uit het zoveelste van de werkelijkheid losgezongen voorbeeld van groepsdenken dat kritiekloos, in dit geval de menselijke CO2-emissie als de al even klassieke zondebok heeft gekozen. Gekozen, niet op wetenschappelijke grond, maar omdat Al Gore, Maurice Strong met in hun kielzog een toen bijna uitgestorven milieubeweging dit de wereld ten eigen bate hebben wijsgemaakt, en nog steeds doen zoals hier.

BBC Accused Of Serious Errors And Misleading Statements In David Attenborough’s Climate Show.

The BBC programme, presented by Sir David Attenborough, went far beyond its remit to present the facts of climate change, instead broadcasting a highly politicised manifesto in favour of renewable energy and unjustified alarm.

The programme highlighted suggestions that storms, floods, heatwaves and sea level rise are all rapidly getting worse as a result of climate change.

However, the best available data, published in the last few years by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and NASA, contradicts the BBC’s alarmist exaggeration of empirical evidence.

In its 5th Assessment Report (2013), the IPCC concluded:

Current datasets indicate no significant observed trends in global tropical cyclone frequency over the past century … No robust trends in annual numbers of tropical storms, hurricanes and major hurricanes counts have been identified over the past 100 years in the North Atlantic basin.”

Het zijn vooral de media die dergelijke desinformatie verspreiden. Zie verder:

Regarding floods, the IPCC’s Special Report concluded:

There is low confidence due to limited evidence, however, that anthropogenic climate change has affected the frequency and the magnitude of floods. “

There is also no observational evidence that the rate of sea level rise is getting worse. NASA satellite data shows that since 1993, there has been an annual mean sea level rise of 3.3mm, with no significant level of acceleration in the last three decades.

Suggestions by David Attenborough and Michael Mann that climate change is causing increases in wildfires in the US and globally are also misleading and not supported by any empirical evidence.

Een perfecte kartelvorming van industrie, politiek, media en ideologie, waarin democratie het onderspit moet delven: het Eco Industrieel Complex. Niet alleen onze democratie, maar ook gezond verstand delft aldus het onderspit. Immers, windmolens, zonnepanelen (beide bovendien weersafhankelijk) en het verbranden van bossen zijn inferieure energiedragers t.o.v. gas, kolen en kernenergie.

Het gaat hier om energieopbrengsten van slechts honderdsten tot duizendsten van die van gas, kolen en kernenergie. Waar kwam onze welvaart na 1850 anders vandaan? Biologisch manna uit de hemel? Toverspreuken van James Watt?

Met dit gegeven hadden Rutte, Wiebes, Nijpels en Samsom ook kunnen bedenken dat er meer achter moet zitten dan de loze belofte van gratis energie en het redden van de planeet. Waarom hebben zij dit niet gedaan? Wiebes begrijpt kennelijk niets van deze materie en ontbeert bovendien de regie. Rutte ontbeert visie en prefereert het pluche van de coalitie. Nijpels is de opportunist van dit kartel en zijn ‘feest voor de portemonnee’ tegen beter weten in volhoudt, zoals het orkest op het achterdek van de ten onder gaande Titanic. Samsom tenslotte begrijpt als beste hoe het zit, maar zijn marxistische Greenpeace-wortels beletten hem kennelijk de morele kanten van zijn stellingname op de juiste merites te schatten.

Interessant nu is, waar Wynia op wijst, dat DNB en de AFM zeer terughoudend staan tegenover de Samsom- hypotheken om van het gas af te komen, omdat eerst nog maar eens moet worden aangetoond dat die hypotheken zichzelf kunnen terugverdienen. Een terechte vraag, want botweg op ondemocratische wijze de belasting op gas verhogen en vervolgens roepen hoe snel dan de investering is terugverdiend, daar trappen die bankiers natuurlijk nooit in. Samsom toont zich in dezen al net zo naïef als zijn Eco Industriële kompanen.

De conclusie is dat dit incompetente klimaatgelovige kwartet met niets anders bezig is de coalitievalkuil te graven. Incompetent omdat zij zich niet de moeite hebben getroost kennis te nemen van de feiten anders dan die van het IPCC ofwel zich blind houden voor die andere kennis.

Mijn conclusie is dat jaren eerder de essentiële wetenschappelijke vragen door hen gesteld hadden moeten worden. Dit hebben zij verzuimd en in plaats daarvan hebben zij zich de klimaatwaanzin laten aanpraten door van subsidie afhankelijke lieden die nu in de universitaire ivoren torens heersen. gelijk goden op de berg Olympus.

Met enig cynisme kan ik constateren dat het juist de zo fel demonstrerende geïndoctrineerde volgende generatie is die de Overheid oproept juist hún toekomstige valkuil te graven, zonder dit te beseffen. Klimaatbeleid om de aarde te redden van een imaginair probleem is al decennia de drijfveer van links en het linkse onderwijs. ‘Wij moeten denken aan onze (klein)kinderen’ hoor je steeds. Kinderen dus weer inzetten als morele chantage. Ja, ja, maar zo maakt men ze juist tot slachtoffer.

Het wordt dus allemaal een tikje sleets, helemaal het voortdurend schermen met die ‘overdonderende’ bewijzen voor de CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) en doemscenario’s. Het wordt zo onderhand een sneue vertoning, die processie van rampologen, kantelpuntologen en datasjoemelaars als Mann die via de media ons leven trachten te vergallen en argeloze burgers de stuipen op het lijf jagen.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)