Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Elementary my dear Watson. Dit waren de woorden die geregeld door Sherlock Holmes werden uitgesproken tegen zijn eeuwige kompaan Dr. Watson als Holmes het weer eens beter wist. En ja, dit was maar al te vaak het geval. Het is van tijd tot tijd verfrissend, en nuttig, om in de groeiende propagandastroom over de verschrikkelijke, maar uitblijvende, opwarming, de CAGW-hypothese (de door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) eens te kijken naar de nuchtere essentie.

Wat mij zo opvalt is namelijk de brave volgzaamheid bij al dat klimaat- en energiebetuttelen van de laatste jaren dat strikt in de pas loopt met het al even irritante gezondheidsbetuttelen. Als wij niet oppassen wordt ons dagelijks leven volledig gedomineerd door Gezond NU en Brussel met zijn irritante regeldrift dankzij milieulobby’s met hun pseudo- wetenschappelijk gedram. Hier hoort ook het pseudo-wetenschappelijke IPCC thuis met zijn Summaries. Beter ware het om zelf eens te leren nadenken en op zijn minst te zoeken of het allemaal wel klopt. Net zoals de anti-vaxxers argeloze ouders klaarblijkelijk allerlei onzin kunnen wijsmaken, verrast het telkens weer hoe dit ook van toepassing is op het moeten behoeden van de planeet voor een wisse ondergang. Dit stukje uit een mail inzake een strijd om windmolens nabij Utrecht passeerde mijn oog en is illustratief. Hieronder een schrijven van ene Corinne:

Normaal gesproken heb je voor een windmolen op zee 4 gemiddelde windmolens op land nodig volgens bureau Overmorgen. In midden Nederland waait het relatief weinig (bron: Bosatlas van het klimaat). Daarom hebben we rond Utrecht maar liefst 8 windmolens op land nodig als we 1 windmolen op zee willen uitsparen. De gemeentes hoeven niet te accepteren dat de overheid hun verplicht om windmolens op land te zetten. (De overheid hoeft er niet voor te kiezen om bijv. zo´n groot gebied op zee voor defensie te reserveren.) Het enige dat helpt is hierover bekend te geven en actie te voeren! Iets anders:

(evt. actie tot en) inzicht in:

1 geen houtenergiecentrale meer laten bouwen, zeker niet nu zelfs de afgesproken maxima overschreden zijn;

2 niet verplicht van het gas af zolang overheid gas gaat verdubbelen (tot 2050!) en er te weinig groene energie is

…We willen in 2030 minder CO2.

…. Op dit moment is slechts 2,2% van de energie groen en 10-12% van de elektriciteit groen. Dus: Het is pas zinvol om over te gaan van gas naar elektriciteit als er op enig moment voldoende groene energie is.

Ik vrees dat deze uitspraken nopen tot het benadrukken van enkele manco’s:

Ik heb 4 puntjes bij het betoog van Corinne:

  1. Waarom zou men zich druk maken over CO2, daar het geen noemenswaard effect sorteert, gezien de aanwezigheid van o.a.waterdamp? Lees: Terwijl CO2 en eveneens methaan alleen de langgolvige straling binnen een zeer smalle band van het spectrum kunnen absorberen, kan waterdamp, zoals weergegeven in figuur 8, de achtergrondstraling absorberen in bijna het gehele spectrum van infraroodlicht, zelfs in delen van het spectrum van CO2 en methaan. Daarom is waterdamp ook in staat om de meeste infrarood-terugstraling van het aardoppervlak te absorberen, voordat het de hogere infrarood-actieve CO2-moleculen bereikt. Zie Hier Bovendien heeft de huidige atmosferische concentratie van CO2 het verzadigingspunt bereikt wat betreft IR-absorptie door CO2 (Wet Lambert en Beer). Ergo, meer CO2 doet niets noemenswaards meer.
  2. CO2-verandering volgt temperatuurverandering met een periode van 800 -1.000 jaar.
  3. Windmolens kunnen nooit de gevraagde stroom leveren, daar de levering niet vraagvolgend is, maar weersafhankelijk i.t.t. gasgeleverde stroom. Men zal bij een plotselinge piekvraag – finale WK-voetbal bijvoorbeeld – in het donker zitten bij een Europabreed zomerhogedrukgebied – komt vrijwel jaarlijks voor-. Zie: hier en hier  
  4. Een natuurkundig fenomeen dat in het hele debat ontbreekt, maar dat cruciaal is en dus verborgen wordt gehouden, is het begrip vermogensdichtheid. Dit behelst de prestaties van energiedragers als hout, gas, uranium, benzine, kolen, windmolens en zonnepanelen. Voorbeeld hoeveel Watt levert een kilo hout, 1 kuub gas, 1 kilo uranium, et cetera? Om al die energiedragers onder 1 noemer te brengen is een internationale standaard ontwikkeld die alles uitdrukt in Watt per vierkante meter.

Het moge duidelijk zijn dat qua prestatie alle “schone” vormen van energie niet in de schaduw kunnen staan van de energiedragers die ons na de Middeleeuwen een ongekende welvaart hebben gebracht. Het moge derhalve ook duidelijk zijn dat de inzet van inferieure energiedragers als windmolens, zonnepanelen en hout niets anders betekent dan de weg terug naar het pre-industriële tijdperk. Men hoeft alleen maar dit sommetje te lezen: hier.

Het ontbreekt in het hele klimaatdebat, en ook hier, aan de vereiste natuurkundige kennis, alsmede gezond sceptisch verstand. Wat derhalve, maar niet verwonderlijk, opvalt, is dus de vanzelfsprekendheid waarmee men in het dogma van CO2 gelooft. Hier begint de vertroebeling van het debat i.e. de slaafse volgzaamheid in het klimaatneutraal maken om als deugmens mee te kunnen pronken. In mijn ogen een zielige vertoning. Men moet af van die slaafse volgzaamheid, want men volgt slechts een rattenvanger van Hamelen. Die rattenvanger heeft een naam, namelijk Maurice Strong en dit was zijn ideaal vlak voordat het IPCC onder zijn auspiciën werd opgericht in 1988 als pseudo-wetenschappelijke politieke organisatie:

U, met uw windmolenbeleid en streven naar klimaatneutraliteit, voert dus zijn ideaal braaf uit onder auspiciën van het IPCC en daarmee GroenLinks = VVD = CU = CDA = D66. Ik wens u veel sterkte bij de verantwoording aan uw kleinkinderen.

Wat je uit het betoog van de Utrechtse briefschrijfster kunt destilleren is het effect van de decennialange pseudo-wetenschappelijke onzin op linkse onderwijsinstellingen (een pleonasme!) over menselijke CO2-emissie als oorzaak van een catastrofale opwarming, die overigens maar niet wil komen, en dat windmolentjes etc. de oplossing zouden zijn om al dat onheil af te wenden.

Waarom is iedereen toch zo onderdanig vraag je je dan af? Hoe komt het dat alle leugens en desinformatie die we dagelijks door de media over ons uit krijgen gestort en die veelal eenvoudig te verifiëren zijn, steeds maar klakkeloos voor waar worden aangenomen? Tja, de nefaste gevolgen van decennialange hersenspoeling die ook bij de politici van onze coalitie als een Ebola-virus diep in de haarvaten is binnengedrongen.

Is het bijvoorbeeld de Utrechtse schrijfster dan niet opgevallen dat de kosten van energie d.w.z. belastingen, ODE en netbeheer sterk zijn toegenomen, terwijl het toch zou gaan om gratis energie? En wat doet haar aannemen dat deze planeet naar de knoppen gaat? Alleen omdat de media de mythe van de CAGW-hypothese dagelijks uitbazuinen?

Dus iets maar vaak roepen maakt het ook tot waarheid die gehoorzaamheid vereist, denkt zij blijkbaar. Aldus verbrandden in vroeger tijden op dezelfde wijze misleide ouders borelingen als offer omdat Moloch dit eiste. Zo offert onze klimaatgelovige coalitie nu de welvaart en toekomst van ons en ons nageslacht op het altaar van een pseudo-wetenschappelijk bijgeloof: CAGW.

Daarom mag de Utrechtse Corinne ook eens nadenken over de vraag hoe het komt dat WNF al jaren niets meer over de ijsbeer laat horen, maar zich nu opeens vastbijt in het nieuwe verdienmodel, namelijk de walrus. Schattig knuffeldiertje – ziet u de knuffels al bij campagnes van WNF voor basisschoolleerlingen? – van een slordige 2 ton dat je maar beter niet voor de voeten kunt lopen. Zie verder hier.

Als toegift is hier een opgave voor de Utrechtse schrijfster: welke is de overeenkomst tussen de ijsbeer, de walrus en de CAGW-hypothese? Elementary my dear Watson.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)