Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Opnieuw in de nabije geschiedenis zijn kinderen volledig in de ideologie van een of ander isme gehersenspoeld. We kennen de voorbeelden: nazisme, leninisme en maoïsme. Hier heeft zich thans het klimatisme bij gevoegd.

We kennen allereerst de klimaatspijbelaars. Pubers, die met een bewonderenswaardige ijver, een stringenter klimaatbeleid bepleiten. Het is de vrucht van decennialange indoctrinatie door het onderwijs.

Die scholieren hebben geen eerlijke kans gekregen. Normaliter behoren leerlingen onderwezen te worden in de modernste wetenschappelijke inzichten. Helaas werd hen pseudo-wetenschap, op zijn best sterk aanvechtbare in de kinderschoenen staande, nog onzekere inzichten onderwezen hier. Maar wel werd hen dit alles onterecht als modernste wetenschappelijk inzicht gebracht dat zich op hetzelfde niveau bevindt als de evolutie- en de relativiteitstheorie.

Dit terwijl het gaat om de CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming), die door observaties is weerlegd en dus van meet af aan de status van pseudo-wetenschap heeft. Nochtans is men doorgegaan met de stelselmatige indoctrinatie van kinderen met als resultaat dat zij zo bang zijn geworden voor een niet bestaand probleem dat zij zich willoos als een soort klimaatkindsoldaten voor het karretje laten spannen van opvallend overheersende linkse politici.

Ik geloof niet in complotten. Wel komt de ideologie van het klimatisme voort uit een politieke ideologie, niet uit wetenschap, bij welke vanaf de eerste dag links zich thuis voelde. Het IPCC is dan ook geen wetenschappelijk orgaan gebleken, maar een in wezen administratiekantoor, dat een ideologie ondersteunt door er de conveniërende argumenten bij te zoeken en niet conveniërende uit te bannen – dit vanwege het mandaat. We kennen de blunder van de Himalaya-gletsjers, maar ook de onwetenschappelijke manipulatieve gang van zaken bij het IPCC hier.

Nu dan, sinds enige tijd heeft zich een Zweeds meisje van 16 gevoegd bij het leger der gehersenspoelde scholieren, dat slechts als een robot het bekende riedeltje rampen kan oplepelen. Het kind zou je een onbezorgde schooltijd toewensen, met feestjes, discostappen, achter de jongens aanzitten etc. In plaats hiervan zien we een totaal verzuurd wezentje, waarin elke vorm van levensvreugde is zoekgeraakt en waarin elke emotie aangeleerd lijkt, gespeend dus van spontaniteit.

Het doet eng aan, wekt medelijden op en de roep op psychische hulp voor die arme stumper. Onlangs trad zij op in Brussel voor het Europarlement, een op het schild gehesen meisje dat doet denken aan het slachtofferschap a la Alice Miller hier. Inderdaad lijkt het er sterk op dat dit arme meisje op een onethische manier een onbezorgde pubertijd wordt onthouden, door haar te misbruiken en in te zetten om een failliete pseudo- wetenschappelijke ideologie overeind te houden. Zie hier.

 

Zoals gebruikelijk wordt gebrek aan argumenten verdoezeld door de aan misdadigheid grenzende morele chantage door inzet van gehersenspoelde kinderen. Dit is de meest verachtelijke manier om het wetenschappelijke, financiële en technische failliet van het klimaatbeleid te verdoezelen. Zie als voorbeelden de ondergang van de overige ismen van de afgelopen 80 jaar.

De goede les is dan ook om wetenschap nooit aan een isme te verbinden. Zie bijvoorbeeld het Lysenkoïsme en de Grote Sprong Voorwaarts gebaseerd op dat Lysenkoïsme hier. Vermakelijk en zeer treffend is ook dit artikel hier. Greta en het paard van Caligula.

Mijn conclusie is dat het morele en wetenschappelijke failliet van het ideologische verdienmodel dat CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) reden is om niet langer hierdoor het overheidsbeleid te laten bepalen, maar dat het dient te worden verworpen. Derhalve reden om de conclusies van de klimaattafels grondig te toetsen op de wetenschappelijk noodzaak en de baten.

De tijd voor doemdenkende intimidatie door het IPCC is wat mij betreft sinds het optreden van Greta definitief voorbij. Klimaat maakt meer kapot dan je lief is. Mijn gedachten gaan uit naar de ouders van Greta, en zeker dit veelvuldig moreel misbruikte meisje zelf.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)