Een bijdrage van Rob Lemeire (België).

Met Maarten Boudry hoedt niemand medelijden te hebben, hij is volwassen genoeg. Toch zou ook hij beter wat gas terug nemen. Hierrond besloot ik al in ‘Klimaatactivisten zijn de pseudowetenschappers’:

Je vindt zowel kundige mensen bij de klimaat’consensus’ als bij de klimaatsceptici. Zij moeten hun geschillen opzij zetten en samen de duidelijk pseudowetenschappelijke nonsens bestrijden die vandaag gemeengoed is geworden in de mainstream media, de politiek, de scholen en blijkbaar ook onze universiteiten.

Greta Thunberg daarentegen is een meisje dat snakt naar mededogen. Iemand zou haar moeten weghalen van alle activisten die vandaag rondom haar klitten, en haar duidelijk maken dat haar onheilspellende boodschap nogal overdreven is. Als jongeling kan ze beter de weg bewandelen van de open studie dan de weg van het activisme.

Klimaatjongeren zouden daarom, beter dan mee te roepen met de klimaatactivisten, best eerst zelf uitzoeken hoe het allemaal zit – door ook klimaatdissidente stemmen te bestuderen. Dat was mijn besluit in ‘Klimaatbetoging aan moeders handje’.

 

Beide besluiten komen op hetzelfde neer. Voor Boudry, Thunberg, en alle anderen met een klimaatsceptici–fobie is de remedie eenvoudig: neem eens een klimaatscepticus op theevisite. Blind date met een klimaatscepticus.

Een discussie tussen personen met verschillende opinie heeft pas zin als beide personen eerst een realistisch idee hebben hoe de andere denkt. Ook dat is een aspect dat Jonathan Haidt en Greg Lukanoff in hun boek uitwerken. Hun remedie tegen polarisatie: een persoon moet eerst het standpunt van zijn tegenstander kunnen herhalen, zodat de tegenstander daarmee akkoord gaat. Elke persoon geeft vrijelijk weer wat hij denkt, en de andere herhaalt met zijn eigen woorden wat zijn tegenstrever denkt. Als deze andere iet slaagt in het herhalen, dan beginnen ze opnieuw. Tot de twee personen de opinie van de ander foutloos kunnen weergeven.

Beide personen moeten, voor het debat, elkaars standpunten eerst leren kennen. Aangezien ik verschillende klimaatsceptici en ecomodernisten ken uit België en Nederland, met verschillende geuren en kleuren: de ene rustig, de andere vol dynamiek. Ik ken er met een harde wetenschappelijke opleiding (al dan niet werkend aan een universiteit), ingenieurs, filosofen, en zelfs actief in de politiek.

Daartussen bevinden zich verstokte atheïsten, gelovigen, agnosten. Ik ken er in het midden van hun carrière, maar ook aan het einde ervan. Elk met een passie, aangename mensen ook om een gesprek mee te hebben (dat heus ook kan afwijken in allerlei richtingen).

Overigens is het niet zo dat al deze klimaatsceptici het over alle punten eens zijn met elkaar. Maar dat hoeft ook niet. Stel nu, u bent een klimaatactivist, of een andere klimaatverdediger. U wilt meehelpen het klimaatdebat te deradicaliseren. Contacteer mij dan, ik zal u enkele vragen stellen om te helpen een gepaste klimaatscepticus of ecomodernist uit te zoeken waarmee u dan een kopje koffie, een tas thee, een heuse pint, of wat dan ook, mee kunt gaan drinken.

U moet dan wel beloven om niet in discussie te gaan, wel het standpunt leren kennen.