Afgelopen donderdag vond aan het Erasmus Universiteit het zogenoemde energietransitiedebat van studievereniging In Duplo plaats tussen Thierry Baudet en Transitiekunde–hoogleraar Jan Rotmans, met VVD–Kamerlid Dilan Yeşilgöz als, in haar woorden, ‘intermezzo’.

De voorbereiding daarvan had een moeizaam verloop. Aanvankelijk had prof. dr. Guus Berkhout (KNAW-lid) zich als sparring partner van Jan Rotmans opgeworpen, maar die liet doorschemeren daar niet voor te voelen. Na een hele hoop gedoe ging Rotmans uiteindelijk wèl akkoord met Thierry Baudet als opponent.

Hoewel het debat geen overdreven aandacht in de media heeft gekregen, is het toch gelukt daarvan een kleine bloemlezing samen te stellen.

Zo schreef Edwin Timmer in de Telegraaf :

Transitieprofessor Jan Rotmans is vanavond hard in botsing gekomen met Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie. Tijdens een debat voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam stak Rotmans voortdurend de draak met Baudet, die op zijn beurt klimaatverandering weer typeerde als ‘een existentiële nood’ van ‘de westerse mens die God kwijt is geraakt’. …

Klimaat is niet alleen een nieuwe religie, het is ook nog eens een geestesziekte, aldus Baudet. Voor een volle zaal leden van de studentenvereniging In Duplo zette de winnaar van de provinciale verkiezingen uiteen dat ‘klimaatgelovigen’ in zijn ogen alleen boete kunnen doen als zij hun CO2-uitstoot verminderen.

En de klimaatkerk heeft nog een ander element: ‘Verkettering hoort er ook bij. Daarom zou ik inferieur zijn.’ Baudet duidde daarmee op het feit dat Rotmans hem in een Telegraaf-interview ‘één of andere vlerk’ heeft genoemd.

Communisme, fascisme en het nieuwe ‘milieugeloof zijn voor Baudet stuk voor stuk ‘hervertellingen van de oude Bijbelse verhalen’. De rechtse politicus gelooft niet in een wetenschappelijke consensus dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Hij noemde veel temperatuurmetingen zelfs ‘te speculatief’. ‘Voor deze existentiële nood moeten mensen naar de psychiater, niet naar Jan Rotmans’, aldus de FvD–leider. …

De Rotterdamse professor sloeg hard terug: ‘Ik heb nog nooit zoveel onzin in één kwartier tegelijk gehoord’, pareerde Rotmans. ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat de mens de aarde opwarmt. Het gaat nu honderd keer sneller met die opwarming dan ooit tevoren. Wat ik wél knap vind is dat u deze onzin met zoveel bravoure naar voren brengt. Maar eerlijk gezegd vind ik het gevaarlijk en onverantwoord. Hoe kun je wetenschap nu als religie kenschetsen?’

Het ging opnieuw mis toen Rotmans de voordelen van de door hem gepropageerde energietransitie probeerde te benoemen. Windparken op zee zijn volgens de professor inmiddels aan te leggen zonder subsidie. ‘Dat is een bekende leugen van de klimaatmaffia’, weerkaatste Baudet. Volgens de FvD-leider geldt dat misschien voor de aanleg van de molens, maar het grote stopcontact, waarmee de stroom aan land wordt gebracht, moest gewoon met belastinggeld worden aangelegd.

Lees verder hier.

In Trouw schreef Niels Markus onder de titel: ‘Klimaatdebat Baudet en Rotmans feest van onbegrip: ‘Elk getal dat die man zegt klopt niet.’’

… Welke rol hebben wolken eigenlijk op het klimaat? Thierry Baudet kijkt uitdagend een uitpuilende zaal in de Rotterdamse Erasmus Universiteit in. ‘Een determinant die niet is meegenomen in ons klimaatmodel zijn wolken.’ …. Terwijl Baudet zijn stelling over wolken poneert, kijkt Rotmans met een hoofd als een oorwurm naar een karaf water. Er ontspint zich een chaotische woordenwisseling. …

Baudet: ‘… We weten niet wat de impact is op ons ontzettend complexe klimaatsysteem.’

Rotmans: ‘Dat klopt niet. Wolken zitten in ons klimaatmodel.’

Baudet: ‘Ik wil het hebben over ideeën waar we die duizend miljard wel aan kunnen uitgeven.’

Rotmans: ‘Elk getal dat die man zegt klopt niet.’…

Om diezelfde reden had Rotmans vooraf weinig zin in het debat. In De Telegraaf zei hij dat hij met topwetenschappers in debat wil, liever niet met ‘vlerk’ Baudet. ‘Die stelt het allemaal in discussie op niet-wetenschappelijke gronden. Moet ik daarmee in debat? Je kan Johan Cruijff toch niet vergelijken met een amateurvoetballer.’ …

Lees verder hier.

En onder de titel, ‘Hop! Thierry Baudet pakt klimaatprof Jan Rotmans flink aan: ‘Milieugeloof hervertelling van oude Bijbelse verhalen!’, schreef Tim Engelbart op De Dagelijkse Standaard:

Het ging hard tegen hard gisteren bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor de klimaatparochie sprak Jan Rotmans, hoogleraar transities, en voor de klimaatsceptici was niemand minder dan FVD-partijleider Thierry Baudet uitgenodigd. Baudet draaide Rotmans in het debat flink de duimschroeven aan, en verweet hem een soort priester te zijn van het ‘milieugeloof’, een modern soort ondergangsfabel. Rotmans op zijn beurt vond Baudets betoog doorspekt van foutieve informatie: ‘Elk getal dat die man zegt. klopt niet.’

Protest van wat sneue censuurstudenten ten spijt kon het debat op de Erasmus Universiteit gisteren tóch gewoon van start gaan: dr. Thierry Baudet versus professor Jan Rotmans, over het klimaat. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz zat er ook nog een beetje bij voor spek en bonen, want alle aandacht ging uit naar de klimaatkemphanen Baudet en Rotmans. Op social media hadden de twee elkaar al flink verketterd, en nu mochten ze het ook in real life doen. …

Lees verder hier.

En onder de titel, ‘Boksgevecht in twee ringen tussen ‘klimaatontkenner’ Baudet en ‘klimaatmaffioso’ Rotmans’, schreef Tara Lewis in het Erasmus Magazine:

Het energietransitiedebat van studievereniging In Duplo liet vooraf al flink wat stof opwaaien. Twee EUR-studenten spraken zich uit tegen de komst van Forum voor Democratie-politicus en ‘klimaatontkenner’ Thierry Baudet, een opvatting die de studentengemeenschap in tweeën leek te splijten. Op het podium va het Erasmus Paviljoen werd het donderdagavond een ‘boksgevecht in twee ringen’ tussen Baudet en Transitiekunde-hoogleraar Jan Rotmans, met VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz als, in haar woorden, ‘intermezzo’. …

Ondanks dat hij in De Telegraaf aangaf om exact deze reden [Thierry Baudet’s vermeende ontkenning van door mensen veroorzaakte klimaatverandering – ‘vermeend’, omdat Baudet zich genuanceerder heeft uitgelaten] niet met Baudet in debat te willen, deed hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans dat donderdag toch. Eerst kregen alle drie de sprekers een kwartier om hun punt te maken, na een openingswoord van oud-premier Jan-Peter Balkenende. …

Lees verder hier.

Tot zover enkele impressies van de bijeenkomst uit de media.

Even factchecken

Jan Rotmans zit hoog te paard en laat zich niet zelden laatdunkend uit over klimaatsceptici. Zo zei hij in een interview met De Telegraaf dat hij met topwetenschappers in debat wil, liever niet met ‘vlerk’ Baudet. ‘Die stelt het allemaal in discussie op niet-wetenschappelijke gronden. Moet ik daarmee in debat? Je kan Johan Cruijff toch niet vergelijken met een amateurvoetballer.’ Aldus Rotmans.

Reden genoeg om te onderzoeken of Jan Rotmans zelf wel zo’n topwetenschapper is en of zijn uitspraken feitelijk wel sporen met de reputatie die hij zichzelf toeschrijft.

Zo sprak hij:

  • Het is wetenschappelijk bewezen dat de mens de aarde opwarmt.

  • De opwarming gaat nu honderd keer sneller dan ooit tevoren.

  • Wolken zitten in ons klimaatmodel.

  • Windenergie is nu subsidievrij.

Het is wetenschappelijk bewezen dat de mens de aarde opwarmt

Dat wordt wel vaak beweerd, maar is niet het geval. Op Climategate.nl is er door de jaren heen steeds op gewezen dat er tal van waarnemingen zijn, die in strijd zijn met de AGW-hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’), recentelijk nog door publicatie van de open brief van 20 wetenschappers aan de Noors premier. Zie hier.

De beroemde Amerikaanse natuurkundige Richard Feynman zei hier over:

It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.

Ook het feit dat er onder klimatologen – zowel tussen protagonisten enerzijds en antagonisten van AGW anderzijds, als binnen beide kampen – grote verschillen van opvatting bestaan over de klimaatgevoeligheid van CO2 duidt er op dat de wetenschap er nog lang niet uit is.

De opwarming gaat nu honderd keer sneller dan ooit tevoren

Dit is een wonderlijke opmerking die niet door metingen wordt bevestigd, zoals onderstaande grafieken aantonen.

Wolken zitten in ons klimaatmodel

Een van de belangrijkste punten van kritiek op de betrouwbaarheid van klimaatmodellen is dat zij geen rekening kunnen houden met de steeds veranderende wolkenvorming. Dit euvel wordt door een kunstgreep, die in het vakjargon parametrisering wordt genoemd, in de modellen verholpen. Maar het blijft behelpen. Voor een uitvoeriger behandeling van wolkenvorming zij opnieuw verwezen naar de eerdergenoemde open brief.

Het voorgaande is elementaire basiskennis waarvan elke beginneling in de klimatologie op de hoogte is en waarover protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) geen verschil van mening hebben. Kennelijk is Rotmans zich daarvan niet bewust. Dat doet de vraag rijzen hoe het is gesteld met zijn kennis van de wat minder elementaire aspecten van de klimatologie.

Windenergie is nu subsidievrij

Dat is eveneens een wonderlijke opmerking! Als hoogleraar aan een universiteit die is voortgekomen uit een economische hogeschool zou men toch wat meer economische kennis van deze topwetenschapper mogen verwachten, bijvoorbeeld van de verborgen kosten van windenergie, zoals die van stopcontacten op zee, netverzwaring en de noodzaak om een 100% backup op basis van fossiele energie in stand te houden voor als het niet waait. Nee, Rotmans negeert dat en stelt zich schaamteloos op als een pleitbezorger van het eco–industrieel complex door het kritiekloos verspreiden van misleidende duurzaamheidspropaganda.

Kortom, onze transitiegoeroe, Jan Rotmans, gaat wel héél erg selectief om met de waarheid.

Zou er nu niemand van zijn collega’s aan de Erasmus universiteit zijn die eens een openhartig gesprekje met hem daarover zou willen voeren? Immers, de praktijken van deze marskramer in desinformatie, c.q. wetenschapsactivist zijn een smet op het blazoen van de universiteit en hebben een negatieve uitstraling op de wetenschappelijke reputatie van zijn collega’s.

Als toetje hier nog een aardige video van Jan Rotmans en diens persoonlijke transformatie, waarin hij uitlegt hoe hij contact met zichzelf zocht … en vond! Nog een beetje verder transformeren zou voor hem misschien niet zo’n gek idee zijn, zodat hij niet alleen goed contact met zichzelf, maar ook een bevredigend contact kan vinden met zijn opponenten.