Hans de Boer. Schermafbeelding VNO/NCW.

Trouwe lezers zullen zich herinneren dat Climategate.nl herhaaldelijk – doch zonder veel succes – heeft gewaarschuwd voor de astronomische kosten van het klimaatbeleid. Gelukkig begint dat kwartje nu eindelijk te vallen.

Onder de titel, ‘Energiezuinig maken huis pakt duurder uit’, rapporteerde Martin Visser in ‘De Telegraaf’ over de reactie van VNO/NCW-voorman, Hans de Boer, op het kostenplaatje.

Ik pik er een aantal elementen uit.

Huizenbezitters en ondernemers moeten voor honderden miljarden investeren in hun woningen en bedrijfspanden. Deze verborgen kosten kunnen het draagvlak onder het klimaatbeleid ondermijnen.

Het bedrijfsleven heeft een stevige brief gestuurd aan minister Wiebes van Economische Zaken, omdat het twijfelt aan de doorrekeningen van de kosten van het klimaatbeleid.

Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, tegenover deze krant. „We moeten een investeringsberg van 250 miljard euro nemen tot 2050.” Hij vraagt zich af hoe het kabinet mensen denkt over te halen om zo veel geld te steken in het energiezuinig maken van hun huis of bedrijfspand. „Worden mensen daartoe gedwongen? Dan moet je dat ook eerlijk vertellen.”

Het bedrijfsleven stelt de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de kaak, zo blijkt uit een brief van VNO-NCW en MKB-Nederland aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. „Er zijn stevige twijfels en vragen over de gehanteerde veronderstellingen, modelberekeningen en dus de plausibiliteit van diverse uitkomsten zoals door sommige instituten gepresenteerd”, zo staat in de brief.

Volgens het PBL kost het ongeveer 15.000 euro om een huis energiezuinig te maken. „Hoe kan dat nou?”, vraagt De Boer zich af. „Volgens de verhuurders en aannemers kost het minimaal het dubbele.” En het kostenplaatje kan nóg hoger uitpakken: „Het gasvrij en CO2-neutraal maken van oude woningen kost al gauw 60.000 euro of meer.” ….

Als burgers en bedrijven niet bereid blijken om die tienduizenden euro’s op te brengen, dan zal het kabinet niet slagen met zijn klimaatbeleid. Het draagvlak is nu al niet aanwezig, stelt het bedrijfsleven: „Nu is van dat draagvlak noch bij burgers, noch bij ondernemers in voldoende mate sprake om straks tot een breed gedragen en dus effectief beleid te komen.”

In de greep van de klimaathysterie heeft de regering in het verleden voor alle zekerheid maar geen kosten/batenanalyse laten uitvoeren. Recentelijk is zij daarmee wèl gekomen. Echter, de baten zijn uitgedrukt in hypothetisch vermeden CO2–uitstoot. Deze benadering is symptomatisch voor het structurele gesjoemel met cijfers bij het klimaatbeleid. Immers, het gaat natuurlijk niet om vermeden CO2–uitstoot. Het gaat uiteindelijk om de daarmee vermeden opwarming. En die blijkt zó klein te zijn dat deze zelfs over eeuw niet meetbaar en dus verwaarloosbaar is.

Omdat VNO/NCW het PBL niet vertrouwt, willen de werkgevers dat het CPB de zaak nog eens opnieuw doorrekent. Maar die berekening is al lange tijd geleden gemaakt. Climategate.nl kwam – als eerste – op 580 miljard euro voor een deel van de kosten. Zie hier.

Forum voor Democratie kwam op 1000 miljard euro – eenzelfde orde van grootte.

En op welk bedrag kwamen de factcheckers van de Volkskrant?

Op basis van de beschikbare informatie is Baudets inschatting te hoog. Maar wat het beoogde klimaatbeleid dan wél gaat kosten, is een open vraag. Eerder zo’n 500 tot 700 miljard euro, schatten we in.

Bron hier.

Opnieuw eenzelfde orde van grootte!

Kortom, een nieuwe doorrekening van het CPB is verspilling van tijd en geld.

Maar gelukkig hoeft Nederland met zijn klimaatbeleid de planeet niet in zijn eentje te redden. We hebben immers toch het klimaatakkoord van Parijs, waaraan alle landen – nou ja, de meeste – zich hebben gebonden?

Trouw kopte destijds: ‘Historisch klimaatakkoord is een feit.’  Maar, zoals gewoonlijk, wist deze apostel van het klimaatevangelie weer geen distantie – die toch het kenmerk van goede journalistiek dient te zijn – te bewaren en bleek de krant weer eens in de ban van wensdenken.

Na een aanvankelijk euforisch ontvangst, is thans overduidelijk dat ‘Parijs’ niet meer was dan een wassen neus (conform de evaluatie van Climategate.nl van dat akkoord vanaf het allereerste begin – zie bijvoorbeeld hier).

Volgens de laatste cijfers neemt de CO2–uitstoot nog steeds toe (waarvan de lezer reeds op de voorpagina’s van vele MSM kennis heeft kunnen nemen – grapje!).

En hoe zit het met die verschrikkelijke opwarming van de aarde?

Tja, die is in geen velden of wegen te bekennen. De huidige gemiddelde wereldtemperatuur is ongeveer halve graad lager dan de piek van 3 jaar geleden (waarvan de lezer reeds op de voorpagina’s van vele MSM kennis heeft kunnen nemen – grapje!).

Voor de liefhebbers: zoek het CO2-signaal.