Simon Rozendaal in Delfshaven, Rotterdam. Foto: Guido Benschop.

Ik volg de klimaatwetenschap sinds 1977 en het klimaatdebat sinds 1990. Vooral de afgelopen paar jaar zie ik het debat ontsporen.

Klimaatwetenschappers die deels milieuactivist zijn, klimaatsceptici die ontkennen dat CO2 bijdraagt aan opwarming of beweren dat het een verzinsel zou zijn van de neomarxisten, journalisten die aan de leiband van de milieubeweging lopen. Het is ontluisterend dat een onderwerp dat zo rechtstreeks ontsproten is aan de natuurwetenschap uitgelopen is op een zo emotionele en bij wijle hysterische discussie.

Simon Rozendaal

Op 25 april verschijnt bij Atlas Contact van de hand van Simon Rozendaal:

Warme aarde, koel hoofd – Kanttekeningen bij de energietransitie

Op een middag in juni 2018 werd de Klimaatwet gepresenteerd. In 2050 zou Nederland nagenoeg klimaatneutraal zijn. Iedereen feliciteerde elkaar met ‘de meest ambitieuze wet ter wereld’ en de maatschappelijke consensus leek in een klap bijgesteld: de energietransitie is de grootste uitdaging van deze tijd en we moeten voor 2040 van het gas af.

In dit nuchtere boek houdt wetenschapsjournalist Simon Rozendaal vanzelfsprekendheden tegen het licht en stelt indringende vragen over wat we zo zeker denken te weten.

Hoe erg wordt de opwarming van de aarde en is de mens in staat er iets aan te doen? Zijn zon en wind in staat de rol van fossiele brandstoffen over te nemen? Hebben we kernenergie te vroeg in de ban gedaan en doen we dat nu ook bij gas? Rozendaal bepleit om bij dit beladen onderwerp het hoofd koel te houden en behandelt zowel de wetenschap als het discours rond de energietransitie. Voorzichtig veranderen is zijn motto.

Simon Rozendaal, volgens Villamedia de ‘nestor van de Nederlandse wetenschapsjournalistiek’, schrijft voor Elsevier Weekblad en publiceerde ruim 25 boeken, waaronder ‘Alles wordt beter!’

Paperback | 160 blz. | ca. € 17,99 | e-book ca. € 9,99 | verschijnt 25 april 2019.

Zie hier.