Een bijdrage van David Dirkse.

In oktober 2014 vond in de Noord-Hollandse gemeente Krommenie een wereldprimeur plaats: opening van een 90 meter lang fietspad van zonnepanelen. Kortom een wegdek als zonnecollector. Het project is SolaRoad gedoopt en is een samenwerkingsverband van TNO, Structon en Dynniq.

Na wat aanloopproblemen werd na enkele jaren al gesproken van een succesvolle pilot.

De opbrengst was zelfs hoger dan verwacht: 9800 KWh per jaar wat voldoende stroom is voor drie huishoudens. De aanlegkosten bedroegen 3,5 miljoen euro.

Bij een levensduur van 30 jaar komt dat neer op een afschrijving van €3240 per huishouden per maand. Einde oefening? Integendeel!

TNO schrijft:

SolaRoad, een weg uitgerust met zonnepanelen die elektriciteit opwekken, gaat een nieuwe fase in. Na succesvolle toepassing in een fietspad is het nu de beurt aan autowegen .

 

En even verderop:

By utilising the existing road infrastructure, SolaRoad allows a greater surface area for energy collection, with little or no impact on the landscape. SolaRoad feeds energy back into the grid, and stimulates further sustainable energy innovation. With nearly 140,000 kilometres of roadway in the Netherlands – nearly twice the surface area of the rooftops – the energy that can be collected from SolaRoad could make a serious contribution to sustainable energy production.

Netbeheerder Enexis was aanvankelijk wat sceptisch maar zegt nu:

Door het succes van de SolaRoad wordt het project waarschijnlijk uitgebreid naar 6 locaties. Het gaat hierbij om 3 andere plaatsen in Nederland en 2 in het buitenland. Volgens TNO is het de bedoeling om niet alleen te experimenteren met langere fietspaden, maar ook met andere soorten wegen, zoals busbanen en autowegen. Het concept wordt nauwlettend gevolgd door de Verenigde Staten die zeker toekomst zien in een grootschalige toepassing van de zonneweg.

En op verkeersnet.nl lezen we:

Hij leidt niet alleen mensen van A naar B, maar wekt ook nog eens zonne-energie op: de SolaRoad. De ontwikkelaars zetten flinke stappen op weg naar grootschalige toepassing. Donderdag gingen twee teststukken voor zwaar verkeer officieel open: 100 meter busbaan langs de N218 in Spijkenisse en 50 meter parallelweg langs de N232 in Haarlemmermeer. Dit smaakt naar meer, stelden betrokkenen enthousiast vast bij de openingshandeling in Spijkenisse.

Alom klinkt gejuich:

Ik ben supertrots”, zegt Elisabeth Post (VVD), gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor mobiliteit tegen een bomvol zaaltje vol hoogwaardigheidsbekleders. “De samenwerking met alle betrokken partijen is heel fijn. Samen kom je verder, zeker wat de energietransitie betreft.”

Het is niet alleen een kwestie van samenwerken met overheden en kennispartners”, stelt Floor Vermeulen (VVD), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland voor verkeer en vervoer, even later. “Ook belangrijk is: kijken hoe we het lokale bedrijfsleven erbij kunnen betrekken.”

Nog meer positieve energie:

De potentie van deze technologie is veel groter dan dit stukje weg”, vertelt Paul de Krom, voorzitter van de raad van bestuur van TNO. Arian de Bondt, directeur van Strukton Civiel Regio West, die na hem op het podiumpje klimt: “Met Nederlands fabricaat gaan we de wereld veroveren.”

Wanneer primitieve volkeren met onze prachtige beschaving in aanraking komen dan is het zaak dat ze goed leren rekenen. Want anders worden ze door handelaren uitgewrongen.

Misschien moeten we deze regel wat veralgemeniseren: wie over onvoldoende kennis beschikt die kun je alles wijsmaken, die is de sjaak.