Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het lijkt er op dat er hier en daar aarzelingen opkomen wat betreft de klimaatplannen en de inzet van wat duurzame energiedragers heten te zijn. Misschien lijkt er hier en daar een lichtje te gaan branden dat het allemaal minder glorieus blijkt te zijn dan gedacht. Zo lezen we:

Confidential documents prepared in advance of a two-day EU summit in Brussels have exposed an East-West divide in Europe on climate change, with Germany siding with Poland, Hungary and the Czech Republic in their refusal to commit to climate neutrality by 2050.

Even wat pas op de plaats maken. Een ijdele hoop op gezond verstand bij de boven ons gestelden? Je zou er haast zelf van gaan wensdenken, al geldt dit niet voor andere EU-landen:

The “non-paper” also calls on the EU to raise its greenhouse gas reduction target for 2030, ahead of a special United Nations climate summit in New York next September where world leaders will take stock of their emission reduction pledges, in line with the Paris climate agreement.

Bron: hier

Kennelijk zit de angst voor de acute CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) er heel diep in bij de ondertekenaars van dat document. Of wat cynischer geformuleerd. Zoiets als groen baltsgedrag: wie de groenste deugmens pronkveren heeft, wint de groene Afrodite.

Tja, die vermaledijde catastrofale opwarming toch, die maar niet wil komen. De invloed op het mondiale beleid is verbluffend groot en hardnekkig, pardon: duurzaam. Wij weten dat evolutionair gezien de mens zeer gevoelig is voor alarmisme …. en even sterk aan geheugenverlies lijdt als hier niets van blijkt te kloppen. Men leze onderstaand voorbeeld uit zeer vele overigens:

Global warming means that flying across the Atlantic is now as unacceptable as child abuse

By George Monbiot. Published in the Guardian 29th July 1999.

The global meltdown has begun. Long predicted and long denied, the effects of climate change are arriving faster than even the gloomiest prophets expected.

This week we learnt that the Arctic ecosystem is collapsing. The ice is melting, wiping out the feeding grounds of whales and walruses. Polar bear and seal populations appear to have halved. Three weeks ago, marine biologists reported that almost all the world’s coral reefs could be dead by the end of the coming century. Last year scientists found that between 70 and 90 per cent of the reefs they surveyed in the Indian Ocean had already expired, largely as a result of increasing water temperatures.

Toe maar, toe maar. Hier is werk aan de winkel voor fact checkers. Bron: hier.

Die catastrofale opwarming toch. Velen van dergelijke onheilsprofeten en profetessen volgden Monbiot in het CAGW falen. Onuitroeibaar dat verdienmodel. We kennen het trio Rotmans, Minnesma en Bernice Notenboom. Vooral deze laatste lijkt te struikelen over wat ze wel en niet aan doemscenario’s heeft voorgespiegeld.

Bron

Enfin, het kan zijn dat de zorgen over het redden van de planeet mw. Notenboom te zwaar worden. Doet mij denken aan Brigit Kaandorp’s zware, zooo zwaaare leven in dit onsterfelijke liedje.

Deze week werden we voor de zoveelste keer getrakteerd op massa extinctie, ook een zich herhalend misantroop ritueel dat sleets is geworden door zijn herhaalde falen net zoals de hongersnoden van Paul Ehrlich. Treffend was de opmerking van Ridley dat uitsterven vooral voorkomt in arme landen.

The idea that “western values”, or “capitalism”, are the problem is wrong. On the whole what really diminishes biodiversity is a large but poor population trying to live off the land. As countries get richer and join the market economy they generally reverse deforestation, slow species loss and reverse some species declines. Countries like Bangladesh are now rich enough to be reforesting, not deforesting, and this is happening all over the world.

Bron: hier, hier en hier.

Dit toont weer aan dat alarmisten zichzelf keer op keer voor schut zetten, maar dit zelf niet doorhebben waar anderen dit wel doorhebben.

Het is daarom hard nodig te laten zien dat er helemaal geen eendracht is wat betreft klimaatbeleid, laat staan acceptatie onder de burgerij. Alleen de klimaatelite inclusief vele media geloven nog in het parallelle universum dat klimaatbeleid heet. De verkiezingsuitslag van FvD illustreert dit. Dit is een wereldwijd verschijnsel. We lezen bijvoorbeeld:

From Alberta to Australia, from Finland to France and beyond, voters are increasingly showing their displeasure with expensive energy policies imposed by politicians in an inane effort to fight purported human-caused climate change

Skepticism about whether humans are causing dangerous climate change has always been higher in the United States than in most industrialized countries. As a result, governments in Europe, Canada, and in other developed countries are much farther along the energy-rationing path thaagainst the higher energy costs they suffer under as a result of ever-increasing taxes on fossil fuels and government mandates to use expensive renewable energy.t cutting carbon dioxide emissions requires than the United States is. Residents in these countries have begun to revolt

Dit lijkt mij een realistisch standpunt. Het is dan ook het logische gevolg van de onverantwoordelijke inzet van (weersafhankelijke) energiedragers met nu juist de laagst denkbare vermogensdichtheid en leveringszekerheid. Waardeloze middelen als zon, wind en zeker biomassa. Onderstreept zoals hieronder:

Even as daily headlines in the lamestream media become ever shriller, hyping climate fears based on projections made by unverified climate models, the public, especially the voting public, is becoming increasingly weary of the Chicken Little claims of impending climate doom. Voters in developed countries are saying “enough is enough” to high energy prices which punish the most vulnerable people in society and do nothing to regulate climate change.

Bron

Nee maar, tot overmaat van ‘ramp’ lijkt de bijdrage van hernieuwbaar ook nog eens te stagneren.

Statistics from International Energy Agency (IEA) reveal that new net capacity from solar PV, wind, hydropower, bioenergy and other renewable sources increased by about 180 GW in 2018 – the same as 2017.

And the IEA warns that the 180 GW figure is “only around 60 per cent of the net additions needed each year to meet long-term climate goals”.

The IEA calculates that renewable capacity additions need to grow by over 300 GW on average each year between now and 2030 to reach the goals of the Paris Agreement.

En over CO2 schrijft IEA:

But the IEA’s analysis shows the world is not doing enough. Last year, energy-related CO2 emissions rose by 1.7% to a historic high of 33 Gigatonnes. Despite a growth of 7% in renewables electricity generation, emissions from the power sector grew to record levels.

Zie verder de data tables van het IEA-rapport. We vinden voor wind en zon samen 147 GW geplaatst vermogen.

Bron en IEA zelf hier.

Verder, zo blijkt uit onderstaand scenario, zal de rol van wind en zon bescheiden blijven.

We wachten maar de verdere ontwikkelingen af. In weerwil van alle ambitieuze plannen die onze overheden koesteren, zal het overigens nog wel een Hercules-werk worden om het gebruik van minstens 90% van de fossiele brandstoffen tot 2050 te vervangen door wat voor duurzame wordt gehouden. Het komt er dan op neer dat elke dag ~1,5 kerncentrale van 1 GW in bedrijf moet worden genomen; of 1.500 windturbines van 2 GW of 14 miljoen zonnepanelen van 295 W. Zie de grafische voorstelling in Bron.

Leuk stukje realiteit dus voor onze planeetredders. En oh ja, kloppen de cijfers voor het beleid eigenlijk nog wel? Dat zou best eens niet geval kunnen zijn. Bron.

Alles bijeengenomen lijkt daarom de klad zijn, niet verrassend, onvermijdelijke intrede te doen in het verroeste bolwerk van anti-kapitalistisme met onrealistisch klimaatbeleid en weerlegd alarmisme als hefboom. Het is de effectiefste manier om je argumentatie en CAGW-hypothese te maken tot wat het is: een duurzaam ongeloofwaardige fabel.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)