Waarschuwing vooraf!

Klimaatbevlogenen wordt sterk afgeraden deze ‘posting’ te lezen vanwege passages die mogelijk als kwetsend kunnen worden ervaren.

….

Als je dit leest, betekent dat dat je voorgaande waarschuwing in de wind hebt geslagen. Maar goed … het is je eigen verantwoordelijkheid. Daar gaan we dan …

In het verleden heeft Climategate.nl verschillende keren aandacht geschonken aan pogingen in de VS om nu eindelijk eens een serieus debat over klimaatverandering en de vermeende rol van (menselijk) CO2 van de grond te krijgen tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’). Zie bijvoorbeeld hier: ‘EPA’s ‘Red Team’ spoedig van start.’

Dat bleek voorbarig. Binnen het Trump–team bestond daarover om politieke redenen onenigheid. Daardoor werd dit initiatief voortijdig afgeblazen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Thans ziet het er naar uit dat dit initiatief – ondanks hardnekkige weerstand van AGW–protagonisten – toch spoedig van de grond zal komen.

Onder de titel, ‘Trump Climate Panel Could Expose Huge Fraud, Hence the Hysteria’, rapporteerde de Amerikaanse website ‘New American’ daarover in een lang artikel, dat zinderde van de polarisatie rond het thema klimaatverandering. Het artikel stond bol van krachttermen als hysterie, zwendel, corruptie, bedrog en fraude, die zelfs in de soms gepassioneerde reacties op ‘postings’ van Climategate.nl zelden worden gebezigd – ik kan het mij in ieder geval niet herinneren. Het is een en al vloeken in de AGW–kerk.

Teer–besnaarde zielen kunnen nu nog afhaken. Maar dat terzijde …

Ik pik er een aantal elementen uit:

The collective freak out over President Donald Trump’s proposed Presidential Committee on Climate Science (PCCS) highlights the fact that the hysteria surrounding the man-made global-warming hypothesis is unscientific — and that it must be re-examined by competent, credible experts. According to scientists and experts, if the science on “climate change” were truly settled, Democrats, tax-funded climate alarmists, and the establishment media would all be celebrating another committee to confirm that “conclusion.” Instead, the unhinged shrieking over Trump’s plan to investigate the matter strongly suggests something very fishy is going on, critics argued. Indeed, there is a good chance that even more fraud could be revealed.

William Happer.

The hysteria first broke out last month. In late February, documents emerged showing that the White House was planning to create a committee of federal scientists. Their job: re-examine widely disputed conclusions on climate change by previous government bodies. Especially problematic to the man-made global-warming theorists was the prestigious scientist selected to lead the commission, Princeton University physicist and national security advisor Dr. William Happer (…).

Of course, Happer is a widely respected scientist who happens to disagree with the increasingly discredited hypothesis that man’s emissions of CO2 — a fraction of one percent of all the greenhouse gases in the atmosphere — control the climate.

“CO2 will be good for the Earth,” Happer told The New American magazine at a 2016 climate conference in Phoenix, Arizona, that brought together leading scientists and experts in various fields to expose the lies and alarmism. “If you look at geological history, CO2 levels are unusually low right now, it’s very seldom that they’ve been this low. Many plants are not growing as good as they could if they had more CO2, so CO2 by itself will be very good for the Earth, more will be a good thing.” He also said it was “pretty clear that we’re not going to see dangerous climate change” as a result of human CO2 emissions.

After the news of Happer’s appointment and the commission was reported by the anti-Trump Washington Post, a bastion of pseudo-scientific climate hysteria, other anti-Trump climate alarmists in the media took their cue. Indeed, the out-of-control outrage and vitriol pumped out by the establishment over the proposed commission reached outlandish proportions. CNN, for example, which the president has described as “very fake news,” could barely contain its disgust, running a column blasting the climate panel as “a waste of time and money.” The fringe left-wing Vox, meanwhile, warned that Happer has “bizarre, backward views about climate science.” Some especially ludicrous screeds warned of an alleged “threat to national security.” …

En zo gaat het artikel verder, waarbij vele bekende voornamelijk Amerikaanse klimaatsceptici aan het woord komen, zoals de onafhankelijke natuurkundige John Droz, de zeespiegeldeskundige Nils –Axel Mörner, de klimatoloog Patrick Michaels, de geoloog en ecoloog Paul Driessen, Jim Lakely van het Heartland Instituut, David Archibald die over de invloed van de zon op het aardse klimaat heeft gepubliceerd en David Wojick, die onder meer heeft gewerkt voor de Carnegie Mellon University, het U.S. Office of Naval Research, het Naval Research Lab, en het U.S. Department of Energy.

Conclusie

It seems increasingly like Trump was right when he ridiculed the man-made warming hypothesis as a “hoax.” In the end, there is a reason that the shrieking is getting so loud from the man-made warming theorists – a tax-funded “cult” movement, according to leading scientists such as Happer and MIT meteorologist Richard Lindzen. The reason is simple: The claim that man’s insignificant CO2 emissions drive “climate change” underpins their business models, their globalist ideology, their tax–funded pay checks, and their demands for ever greater and more intrusive government. If the science were truly settled, the warming cult would have nothing to fear from yet another government investigation of the science. As Queen Gertrude says in Shakespeare’s Hamlet, “The lady doth protest too much, methinks.”

Bekijk en beluister ook onderstaand interview.

Herhaalde waarschuwing! De inhoud van dit interview kan als schokkend worden ervaren door klimaatbevlogenen.

Lees verder hier.

Bekijk ook mijn interview met Hajo Smit, ‘Klimaatpolitiek met Donald Trump’, hier. (Bijna 9.000 keer weergegeven.)

Zie ook mijn klimaatpresentatie: ‘Verspilling is zonde‘. (Bijna 80.000 keer weergegeven).