Judith Curry.

Op Climategate.nl hebben we regelmatig aandacht geschonken aan aan de uitzonderlijke plaats die de klimatologie inneemt in wetenschapsland.

Er is geen enkele wetenschappelijke discipline die zoiets als een internationaal door overheden gedomineerd en aan de VN gelieerd Intergovernmental Panel on Climate Change kent, dat – à la het Ministerie van Waarheid van George Orwell – pretendeert te bepalen wat waar is en wat niet.

Er is geen enkele wetenschappelijke discipline, die – in afwezigheid van een overtuigend wetenschappelijk bewijs – consensus onder haar beoefenaren zó uitdrukkelijk als de enige waarheid propageert.

Er is geen enkele wetenschappelijke discipline waarin wetenschappers met alternatieve opvattingen worden gebrandmerkt als ketters door collega’s, de politiek, de media en door speciale websites van klimaatbevlogenen, zoals Desmogblog.

En er is geen enkele discipline die wetenschappers met afwijkende opvattingen op zo’n onbeschofte wijze bejegent. Climategate.nl heeft daar in het verleden reeds herhaalde malen aandacht aan geschonken. Zie hier, hier en hier.

Een recent TV-interview van de bekende Amerikaanse TV–presentator Tucker Carlson met de sceptische klimatologe Judith Curry bevestigt nog maar weer eens de neo-Lysenkoïstische praktijken die binnen de klimatologie en aanverwante terreinen in zwang zijn (zie hier en hier), waarbij klimaatactivistische wetenschappers er niet voor terugdeinzen om integere collegae met afwijkende opvattingen te discrediteren en weg te pesten. Zie hier.

En het meest opvallende is misschien nog wel de oorverdovende stilte vanuit de klimatologische gemeenschap die gewoonlijk volgt op de signalering van dit soort misstanden.