Een  gastbijdrage van Henk de Jong.

De uitdaging van mijn artikel aan de zelfverklaarde “sceptici” (zie hier) was: “om eindelijk eens hun overtuigingen te verduidelijken en te onderbouwen”. Wat kunnen we leren na het lezen van zo’n 260 reacties?

Verschillenden hebben hun overtuiging verduidelijkt, door punt voor punt in te gaan op de 9 punten die ik had opgelijst, waarvoor dank.

Maar waar er werd afgeweken van de algemeen aanvaarde kennis van de klimaatwetenschap (meestal rond punt 4, 5 of 6), liep het steeds weer mis: waar bleef de onderbouwing? Zodra het botste met de eigen overtuiging, kon niemand nog echt met harde argumenten afkomen. Het werden eerder vage beweringen (“onvoldoende bewijs”, “misschien zijn er andere factoren” en dergelijke), simplistische eigen redenaties, niet onderbouwde overtuigingen (‘de MWP was warmer’) of misleidende beweringen die duidelijk ‘aangeleerd’ waren op “sceptische” blogs.

Nergens is er een verwijzing naar een wetenschappelijke studie om een overtuiging die afwijkt van de algemeen aanvaarde kennis ten gronde te motiveren. Eigenlijk had ik verwacht dat er toch een paar mensen een poging zouden hebben gedaan om een link naar een degelijk-uitziende studie te presenteren, maar ik heb er geen enkele gezien …

De conclusie is dus: de AGW-theorie is aanvaarde kennis van de klimaatwetenschappers. De zelfverklaarde “sceptici” zijn nog steeds niet overtuigd en beweren dat AGW aanvaarden te voorbarig is. Maar waarom ze dat beweren, kunnen ze niet uitleggen. Enkelen verwezen wel naar bepaalde onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de kwantificatie van forcing of feedback e.d. (en de mantra van de ‘onbetrouwbare modellen’). Maar deze onzekerheid doet geen afbreuk aan de theorie op zich.

Verdere kennisvergaring en onderzoek zal hierover meer inzicht geven, en kan zo de theorie alleen maar verbeteren. Indien er in de toekomst nog iemand op Climategate.nl bedenkingen heeft bij de AGW-theorie, dan kan naar deze discussie verwezen worden.

Verder nog een interessante vaststelling. Noch Hans Labohm (hoofdredacteur), noch Chris Schoneveld (zie openingszin van het artikel), hebben hun standpunt hier verduidelijkt. Beiden waren actief vandaag en hebben reacties geplaatst, maar zijn niet ingegaan op de uitdaging hier. Ik vraag me dus af waarom.

Zo’n 10 jaar geleden was Hans nog overtuigd dat er geen AGW was en dat er geen stijging in temperatuur zou zijn tussen 2009 en 2014, waardoor hij een weddenschap heeft verloren. Ik was dus wel benieuwd naar zijn visie vandaag, en de onderbouwing ervan.

Chris had eerder deze week de vraag gelanceerd voor “wetenschappelijke onderbouwing”, maar wil nu blijkbaar zelf niet ingaan op onderbouwing van zijn eigen standpunt. Zou het zijn omdat ik eerder deze week concludeerde dat zijn conclusie niet correct was?