Een bijdrage van Reynier Pronk.

Hierbij een van de vele door mij naar de Volkskrant ingestuurde brieven. Nimmer wordt er een geplaatst.

Rik Altena van de adviesgroep energiebesparing DWA, pleit ervoor om huiseigenaren de keuzevrijheid te ontnemen om zelf te bepalen hoe en wanneer zij hun huizen energieneutraal zullen maken. Hij vindt dat de overheid hierin dwingend moet optreden (VK 7/6 blz. 23).

Niet omdat het ergens toe leidt, maar omdat Nederland een rijk land is en daarom verantwoordelijkheid moet nemen bij de verduurzaming van woningen.

Hoe zat het ook al weer?

80% Van de CO2-uitstoot, waarvan men aanneemt dat dit de boosdoener is, komt voor rekening van de industrie. Blijft over: 20% voor het MKB en burgers. De uitsplitsing is niet gemaakt, maar ik neem voor het gemak even aan dat het MKB de helft aan CO2-uitstoot veroorzaakt, hoewel ik vermoed dat het meer is.

Blijft over: 10% voor de inwoners, waarvan 59% in een koophuis woont.

Dus Grofweg 5,9% van alle uitstoot in Nederland is dus toe te rekenen aan huiseigenaren.

Dan Nederland zelf: met ruim 17 miljoen inwoners vormen wij zo’n 0,02% van de wereldbevolking. Nederland komt daarmee op de 66ste plaats. De landen 1 t/m 65 omvatten totaal zo’n 6,5 van de 7,5 miljard aardbewoners. De bovenste 3 zijn China, India en de Verenigde Staten, samen goed voor 3 miljard inwoners. In Shanghai alleen al, wonen meer dan 23 miljoen inwoners. Ruim meer dan onze bescheiden 17,5 miljoen …

Volgens deze adviseur, moet zo snel mogelijk onze democratie om zeep worden geholpen en een flink deel van het burgerlijk wetboek waarin de eigendomsrechten zijn geregeld, worden geschrapt.

En dat allemaal om 5,9% van onze bevolking te dwingen, nee niet alleen om te ‘verduurzamen’, maar om dat te doen op de door de overheid voorgeschreven wijze en op een door de overheid bepaald tijdstip.

Dat iemand totaal van het pad raakt, is één ding. Zorgwekkender is dat de krant dit publiceert en er kennelijk niemand, murw geslagen als we zijn, op reageert.

___

Deze grafiek al eens in de media tegen gekomen?