Een gastbijdrage van Reynier Pronk.

Het moet gezegd: de weergoden waren de de presentatoren van de klimaatplannen gunstig gezind. Want het was warm en dan twijfelt niemand aan de opwarming.

Overigens, als het koud is, dan haasten de klimaatjongens om ons erop te wijzen dat ‘weer’ en ‘klimaat’ niets met elkaar te maken hebben.

Had de presentatie een maand eerder plaatsgevonden, dan hadden ze pech, want mei was met 11,7ºC ver onder het gemiddelde van 13,1ºC en had maar liefst 22 stookdagen. Wij noemen dat thuis een Hiemstra-vrije maand; Gerrit komt pas uit z’n huisje als het een keer warmer is dan normaal, maar dat terzijde.

Terug naar de klimaatplannen

De boodschap was, jongens, we gaan het wel doen, maar het kost lang niet zo veel als gedacht. Mooi! Maar is dat echt wel zo? Laten we nog even naar de rekenkundige kant van de (ontbrekende) Business Case kijken; de Economische Justificatie.

Even een stukje theorie: In de Business Case zet je elk alternatief af tegen de ‘do nothing’-optie. Dat is in feite de nullijn. Alles wat er positief of negatief van afwijkt, bepaalt de uitkomst. Ik kan die berekening niet maken; daar ontbreken te veel details voor, maar ik kan wel aangeven welke elementen er zowel aan de kosten- als aan de baten-kant moeten worden doorgerekend. Ik zal er een aantal noemen. Er zijn er vast nog meer.

Kosten

 1. Energieneutraal maken van de gehele woningvoorraad en bedrijfsgebouwen.

 2. Door de overheid te verstrekken leningen; het oplopen van de schuldenberg.

 3. Alle gastoestellen vervangen en de gasinfrastructuur ontmantelen.

 4. De almaar hoger worden gasprijs.

 5. Het elektriciteitsnetwerk versterken en tienduizenden laadpalen installeren

 6. Honderden extra laadstations langs (snel)wegen bouwen. Stilval- en wegsleepdiensten opzetten.

 7. Vervangen van het gehele fossiele wagenpark en alles wat verder wielen heeft en naar benzine ruikt.

 8. Dure e-vervoermiddelen aanschaffen en elke 10 jaar dure accu’s vervangen.

 9. Vervangen van alle motoren in vaartuigen.

 10. Oplossingen ontwikkelen en implementeren van no-break-installaties van DataCenters, Ziekenhuizen, etc.

 11. Daken beleggen met zonnepanelen en aanleggen van zonneparken en dat elke 10 jaar herhalen.

 12. Duizenden windturbines bijbouwen op land en zee en die elke tien jaar vervangen.

 13. Extra kosten voor onderhoud van wegen omdat e-vervoermiddelen zwaarder zijn en versneld banden vervangen.

 14. Omschakeling landbouw en verstrekken van subsidies.

 15. Organisatie inrichten voor CO² heffing. Heffingssystemen bouwen en onderhouden.

 16. Recyclingsbedrijven voor windturbines, zonnepanelen en oude accu’s.

 17. Versnelde afschrijving van auto’s, caravans, CV-installaties, etc.

 18. Waardevermindering van niet te isoleren huizen of huizen die onverkoopbaar zijn door nabij gelegen wind- of zonneparken.

 19. Ontmantelen van kolen- en gas-centrales en compenseren van de eigenaren.

 20. En alles dat ik nog vergeten ben.

Hieraan kan een prijskaartje worden gehangen; de z.g. tangible costs. Er zijn nog meer kosten, in de vorm van schade aan flora en fauna, landschap en woongenot. Dat zijn de z.g. intangible costs. Die tellen echter zwaar, zeker als het om draagvlak gaat.

Baten

Behalve dat ons wordt voorgespiegeld dat een energieneutraal huis kosten bespaart en dat deze op termijn terugverdiend worden, wat betwijfeld moet worden omdat installaties maar een beperkte levensduur hebben en er dus regelmatig moet worden geherinvesteerd, komt de overheid niet verder dan een iets lagere stroomprijs en verder intangible baten. Het moet vanwege onze kinderen en de wereld. Kijk nog even naar Seegers bij Pauw hier.

GroenLinks kamerlid Tom van der Lee beweerde op NPO Radio1 gisterenochtend dat niets doen ook kosten met zich meebrengt, immers dan warmt de aarde dramatisch op en stijgt de zeespiegel, komen er klimaatvluchtelingen etc. Hel en verdoemenis. Merkwaardig is dat niemand de vraag stelt:

Dus als wij, Nederland dit allemaal hebben uitgevoerd, dan gebeurt dat niet?

Wat is er gebeurd met de journalistieke scherpte? Leven wij voorgoed in Babbelonië?

Risico’s

Laat ik hier volstaan met de quote:

Every Solution Breeds New Problems.

Wat bijvoorbeeld te denken van schaarse en schadelijke stoffen in zonnepanelen en windturbines? En wat doen we straks met al die uitgewerkte accu’s en de van niet afbreekbare composieten vervaardigde wieken van afgebroken windturbines?

Baudet’s duizend miljard lijkt mij aan de optimistische kant.

Tenslotte dit:

Schaal-begoocheling

Van veel menselijke tekortkomingen zijn wij ons bewust. Maar, omdat wij allen in een beperkte omgeving leven, beseffen wij niet dat wij moeite hebben om het geheel te overzien.

Je mobieltje is bijvoorbeeld honderd keer zo groot als de kathedraal aan de horizon. Zo denken wij ook dat Nederland, hoewel niet erg groot, een belangrijke rol speelt in de wereld. Dat is niet zo.

Nederland staat qua inwoneraantal met 0,022% op de 66ste plaats van de wereldranglijst. Van de 7,6 miljard aardbewoners wonen er 6,7 miljard in de landen boven Nederland.

Reynier Pronk.

Nederland is de 8ste economie ter wereld. Daarin lijken wij dus wel groot, maar er is relatief weinig vervuilende industrie.

Nederland beslaat een oppervlakte van 41,5 duizend km². Het aardoppervlak is 510 miljard km² groot. Nederland beslaat dus 0,008% van deze planeet. Laat dat even op je inwerken… Waarom zouden wij dan voorop moeten lopen?

Was de wereld een voetbalveld, dan beslaat Nederland een oppervlakte van 5 bij 8 mm. Daar past net een mier op, maar keren kan ie niet.