Guus Berkhout.

Onder grote belangstelling heeft op 27 mei in Nieuwspoort in Den Haag de feestelijke lancering plaatsgevonden van Stichting Climate Intelligence (CLINTEL). De oprichters van CLINTEL, Guus Berkhout en Marcel Crok, gaven beiden een voordracht en overhandigden het eerste exemplaar van de essaybundel “Benutten van klimaatverandering” aan hoogleraar Lex Hoogduin. Wilt u een verslag van de middag lezen (inclusief de foto’s bekijken), klik dan hier.
 
Young CLINTEL
Op dit moment zijn er zo’n 50 geïnteresseerde jongeren (tussen de 14-29 jaar), die zich hebben aangesloten bij Young CLINTEL. Op 7 september zal er een borrel plaatsvinden om elkaar beter te leren kennen, waarna er in November een inhoudelijke conferentie zal volgen. Young CLINTEL is actief op instagram  en mocht je je willen aanmelden voor 5 euro per jaar, stuur dan even een email naar: h@jelle.ma

Frequently Asked Questions
In de afgelopen weken merkt CLINTEL heel sterk dat er een enorme spraakverwarring gaande is over zo’n beetje iedere klimaatonderwerp. Om heel eenduidig te zijn over de definities en deze spraakverwarring weg te nemen zijn we begonnen met het opbouwen van een zogenaamde FAQ. Het eerste artikel dat hierop is verschenen gaat over het verschillen tussen klimaat en weer. Er zullen nog vele onderwerpen volgen en we zijn ook nog aan het bekijken of we wat leuke filmpjes kunnen maken met korte uitlegstukjes. Mocht je hier aan mee willen helpen, laat het weten!

Marcel Crok. Foto CLINTEL.

Vacature Kwartiermaker
CLINTEL bouwt verder aan zijn organisatie en we gaan op zoek naar een permanente kwartiermaker in Amsterdam. Deze persoon zal stichting CLINTEL gaan ondersteunen voor een aantal dagen per week met de verdere uitbouw van de organisatie. Het zal een mix zijn van administratieve taken, organisatie van events en het ondersteunen van Guus Berkhout en Marcel Crok bij het schrijven van artikelen. Ben je geïnteresseerd en wil je meer over deze functie weten of ken je mensen die hier mogelijk voor in aanmerking komen, vraag dan het functieprofiel op.

Donateurs/Vrienden van:
In de afgelopen maanden hebben we veel donateurs mogen begroeten. Ook hebben we al tientallen vrienden van mogen verwelkomen die allemaal onderdeel willen uitmaken van ons brede netwerk van support om zo meerjarig onderzoek te kunnen doen rondom klimaatwetenschap. Wij waarderen al uw financiële steun en hebben dit ook nodig om onafhankelijk te kunnen blijven.
Wilt u doneren, gebruik dan deze link.
en wilt u vriend worden van, klik dan hier.

CLINTEL Kamers
We zijn ook begonnen met het organiseren van regionale CLINTEL-avonden onder de naam CLINTEL-Kamers. De eerste kamers zullen eind september, begin oktober gaan plaatsvinden in Ermelo, Woerden en Den Haag. We zoeken voor Den Haag nog iemand die praktisch mee wil helpen met de organisatie. Tijdens de CLINTEL-Kamers zullen we ingaan op de landelijke stand van zaken in het klimaatbeleid, maar we gaan ook regionale hete hangijzers bij de horens vatten om zo een mix van landelijk en regionale uitdagingen te kunnen bespreken. Er zijn ook veel mensen geïnteresseerd om zo’n avond te bezoeken en mocht u zelf kans zien om in uw gemeente iets te organiseren neem dan contact op met ons, dan sturen we de benodigde informatie. U kunt op deze manier het verschil maken in uw gemeente en we maken zo samen een groot netwerk over Nederland. We zijn hierbij partijpolitiek onafhankelijk, maar we nodigen wel plaatselijke politieke partijen uit om kennis te nemen van onze discussie. CLINTEL-Kamers worden verspreid over het hele land, wilt u graag meepraten vanuit uw eigen expertise: laat het ons vooral weten.

Filantropen
CLINTEL wil volstrekt onafhankelijk zijn van de overheid. Wij worden gefinancierd door mensen/filantropen die vinden dat het hele klimaatverhaal moet worden verteld en dat het klimaatbeleid nu te veel wordt bepaald door activisten en lobbyisten, met schadelijke gevolgen voor de gewone man. Zou u belangstelling hebben om CLINTEL ook financieel te steunen? Wij komen graag langs om u verder te informeren over onze (toekomst)plannen.

Wetenschappelijke Adviesraad
De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Stichting CLINTEL bestaat uit eminente wetenschappers uit vakgebieden die relevant zijn voor de klimaatwetenschap. De leden van de WAR worden geconsulteerd voorafgaand aan de publicatie van CLINTEL-rapporten en wetenschappelijke artikelen. Zie hier.

Binnenkort meer ….
CLINTEL timmert hard aan de weg om dé gezaghebbende partij te worden die objectief over de klimaatproblematiek bericht. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Daarom is het zo belangrijk dat we objectieve informatie beschikbaar stellen en dat iedereen daaruit zijn eigen conclusie mag trekken. Een van de standpunten van Clintel is:

CLINTEL is een groot voorstander van adaptatie in het wereldwijde klimaatbeleid. Dankzij adaptatie (door toenemende welvaart en technologie) vallen er tegenwoordig veel minder doden wereldwijd door extreem weer. Met adaptatie red je dus levens. Adaptatie houdt vooral in je voorbereiden op extremen die zich op basis van het verleden kunnen voordoen. Denk aan maatregelen tegen extreem warm en koud weer, extreme natte en droge omstandigheden, maar denk ook aan goed watermanagement langs rivieren en kusten. Daar is Nederland goed in. En adaptatie is ook het veredelen van gewassen. En het kiezen van andere gewassen als het klimaat daar aanleiding toe geeft. Ook daar is Nederland goed in.

Mitigatie (CO2-reductie) heeft nog niet aantoonbaar levens gered. Het is een wel heel eenzijdige strategie om met eventuele toekomstige klimaatverandering om te gaan. 

In november komt Susan Crockford naar Nederland, CLINTEL is daar uiteraard bij.
In de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over.

Wij wensen iedereen een gezonde, ontspannen en warme zomer.
Wij houden het hoofd koel en werken door aan het succes van CLINTEL.

Met vriendelijke groet,
 
Team CLINTEL

mede namens de oprichters Guus Berkhout en Marcel Crok

Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar Office@Clintel.org.