Klimaat maakt meer kapot dan je lief is.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de vrijheid van meningsuiting. Sinds jaar en dag weigeren kwaliteitskranten als De Volkskrant, NRC en Trouw, aandacht te schenken aan de opvattingen van klimaatsceptici. Om nog maar te zwijgen van de NOS, een trouw apostel van het broeikasevangelie.

Aangemoedigd door de recente uitzonderlijke hete dagen ging Maarten Keulemans onlangs weer eens vol op het orgel in de Volkskrant. Onder de titel. ‘Duidelijker wordt het niet: de klimaatverandering van nu is echt uniek’, schreef hij:

Twijfelen of de mens het klimaat wel opwarmt, is nu toch echt een achterhoedegevecht geworden. Een reeks nieuwe analyses, gelijktijdig gepubliceerd in Nature Geoscience, laat geen spaan heel van het argument dat klimaatverandering van alle tijden is en dus ook best een natuurlijke oorzaak kan hebben. De huidige opwarming verloopt namelijk totaal anders.

Zie hier.

En onder de titel, ‘Zo dien je klimaatsceptici van repliek: zeven klimaatmythes ontkracht’, schreef Joep Engels in Trouw:

Nu klimaat beleid begint te worden, slaat bij sommigen de twijfel toe. Zijn die maatregelen wel nodig? In dat debat hangt veel mist. Zeven misverstanden op een rij.

Zie hier.

Waarom toch die apostolische ijver om de lezer tot het klimaatevangelie te bekeren?

Zou het helpen als klimaatsceptici tegenartikelen zouden schrijven om deze stelselmatige aanwakkering van de klimaathysterie te weerleggen? Dat is afgelopen tien jaar vele malen geprobeerd, maar het bleek tot dusver niet mogelijk om het de facto cordon sanitaire van de genoemde bladen te doorbreken. Telkens werden kritische lezersbrieven geweigerd.

Hoogtepunt was de rel binnen de Volkskrantredactie, waarin de Opinieredactie van de Volkskrant-ombudsman een standje kreeg omdat deze had gewaagd een ingezonden stuk van klimaatsceptici te publiceren, zonder eerst de Wetenschapsredactie te raadplegen. Deze zou het stuk hebben geweigerd. Zie voor nadere bijzonderheden over deze onverkwikkelijke affaire hier.

Recentelijk heeft zich ook de website NU.nl aangesloten bij de klimaatinquisitie. Onder de titel, ‘Waarom klimaatverandering ontkennen niet (meer) mag op Nujij’, wordt uitgelegd waarom klimaatsceptici in de toekomst zullen worden geweerd:

Het ontkennen van klimaatverandering of de invloed van de mens daarop, is op NUjij niet langer toegestaan. Reacties waarin dat toch wordt gedaan, worden verwijderd.

Je mag het op NUjij oneens zijn met de klimaatplannen van het kabinet, we moedigen een kritische discussie over de mate waarin Nederland het verschil kan maken aan en je mag ook zeker uiteenzetten dat je denkt dat klimaatverandering al te ver gevorderd is om er nog echt iets aan te kunnen doen.

Alleen reacties waarin klimaatverandering – of de invloed van de mens daarop – worden ontkend, zijn op NU.nl niet langer toegestaan.

Zie hier.

Het doet sterk denken aan Orwell’s Ministerie van Waarheid.

En zo rukt het ecototalitarisme langzaam maar gestaag op. Naast de media doet ook de overheid een flinke duit in het zakje. Voorbeelden: demonisering van CO2 en het voornemen om tot draconische vermindering van de CO2-uitstoot te komen, die tot economische stagnatie zal leiden; astronomische kapitaalvernietiging door het vroegtijdig sluiten van fossiel-gestookte elektriciteitscentrales en kerncentrales; gigantische subsidiestromen die traag door oneindig laagland gaan; verhoging van energieprijzen die de laagste inkomensgroepen het hardst treft; plaatsing van windmolens tegen de wil van de lokale bevolking op grond van de Crisis & Herstelwet (een vorm van ‘détournement de pouvoir‘ mede gegeven het feit dat er geen crisis meer is); dwangmatig van het gas af; gedwongen klimaat’neutraal’ maken van woningen en bedrijfspanden, waardoor mensen zich in torenhoge schulden moeten steken; verplichte rapportage door bedrijven van maatregelen die zij hebben genomen en/of nog van plan zijn te nemen om hun CO2-uitstoot te verminderen; het onderwijs dat de jeugd tot kritiekloze klimaatspijbelaars klaar stoomt; verplichte/gesubsidieerde (bij)stook van houtsnippers door elektriciteitscentrales (die geen grammetje CO2-uitstoot uitsparen); doelbewuste verspreiding van desinformatie: het KNMI dat hittegolven laat verdwijnen en het PBL dat de kosten van de energietransitie voor de burger negeert, enz. enz.

En zo worden de duimschroeven langzaam aangehaald. De voormalige Tsjechische president Václav Klaus zei het al:

What Is Endangered: Climate or Freedom?

En leidt dit tot een vermindering van de CO2-uitstoot? CO2-emissies worden op verschillende manieren berekend. Volgens bijna alle berekeningswijzen heeft er sinds 1990 (!) geen vermindering van de CO2-uitstoot plaatsgevonden. Dus dat schiet niet erg op. Zie hier.

Maar dat lees je nooit in de krant. In dat licht lijkt de voorgenomen vermindering van de CO2-uitstoot dan ook niets minder dan een koortsachtige pijpdroom van klimaatbevlogenen.

En wat kost het voorgenomen klimaatbeleid? Vele honderden miljarden!

En wat levert het allemaal op? Een modelmatig berekende vermindering van de opwarming van 0,00007 graden Celsius aan het eind van deze eeuw!

Dus:

Much Ado About Nothing.

William Shakespeare.

Naschrift actueel