Dagelijks worden we via de talloze reguliere media overspoeld met tendentieuze berichtgeving over vermeende klimaatellende. Kritiek daarop van klimaatsceptische zijde wordt stelselmatig podium geweigerd. De reden is dat redacties het maatschappelijk draagvlak voor een actief klimaat niet willen ondermijnen. Zij stellen zich hierbij op als big brothers en sisters van hun lezers en vergeten dat zij daarmee hun eigenlijke taak – objectieve informatieverschaffing aan het publiek – verzaken.

Maar de stelselmatige aanwakkering van de klimaathysterie verloopt ook nog via andere kanalen. Eén daarvan is Wikipedia die als een soort vijfde colonne van onze planeetredders functioneert. De betrokken auteurs opereren vaak anoniem, onder schuilnamen. Waarom? Joost mag het weten! Misschien omdat zij vermoeden dat hun acties in wezen door velen als subversief zullen worden ervaren en dus crimineel.

In de Verenigde Staten zouden dit soort praktijken als een schending van de ‘First amendment‘ worden beschouwd, in het bijzonder wat betreft de vrijheid van meningsuiting, en aanleiding geven tot luide protesten. En hier in Europa? Oorverdovende stilte!

De vijfde colonne is een term die gebruikt wordt voor bepaalde krachten die in een land of een andere eenheid voor de vijand actief zijn. De term suggereert een georganiseerde samenzwering, die op instigatie van de vijand van binnenuit de weerstand probeert uit te hollen.

Reeds eerder heb ik uitvoerig aandacht geschonken aan de censuur bij klimaatlemma’s op de Engelstalige Wikipedia.

Ik citeer:

Als mensen iets over klimaat willen opzoeken, is Wikipedia vaak hun eerste en enige toeverlaat. Is Wikipedia op dat gebied een goede en neutrale bron? Het antwoord op deze vraag is ontkennend. Klimaatsceptici hebben heel wonderlijke ervaringen met dat medium.

Al eerder schreef ik daarover een ‘posting’ (nu niet meer toegankelijk – waarschijnlijk als gevolg van capaciteitsbeperkingen van de DDS-server), waarin ik rapporteerde over de ervaringen van Lawrence Solomon en Benny Peiser met hun bijdragen aan Wikipedia. Peiser had aangetoond dat het werk van Naomi Oreskes, die claimde dat er bijna geen wetenschappelijke artikelen waren waarin stelling werd genomen tegen de menselijke broeikashypothese, laboreerde aan methodologische fouten en dat de conclusie onjuist was. Het lukte maar niet om de kritiek van Benny Peiser op Wikipedia te krijgen. Solomon schreef daarover:

Peiser is a distinguished UK scientist who had convincingly refuted a study by Naomi Oreskes that claimed to have found no scientific papers at odds with the conventional wisdom on climate change. The Oreskes study — cited by Al Gore in his film, An Inconvenient Truth — is an article of faith to many global warming doomsayers and guarded from criticism by Connolley [de klimaatinquisiteur bij Wikipedia] et al. Peiser and other critics of Oreskes’s study, meanwhile, get demeaned.

Maar dit soort praktijken vinden niet alleen in de Angelsaksicshe wereld plaats. Ook in Duitsland heeft men soortgelijke ervaringen. Een van mijn Duitse correspondenten stelde mij daar onlangs van op de hoogte. Hij wilde de volgende informatie toevoegen aan het lemma: ‘Kontroverse um die globale Erwärmung.’

Bei Wikipedia haben die Anhänger der offiziellen, amtlich anerkannten Treibhaus-Lehre insgesamt die Oberhand. Entsprechend der im angelsächsischen Sprach-Raum seriöseren Diskussions-Kultur wird in der englischen (und der spanischen) Version des on line Lexikons die Gegenseite wenigstens zur Kenntnis genommen und einigermassen akzeptabel dargestellt.

Aber sogar da führt diese Seite eine prekäre Existenz unter dem permanenten Druck der Klima-Aktivisten, die immer wieder versuchen, die Seite zu löschen. Wer dieser ohnehin unvollständigen Seite noch begegnet, sollte sie vorsorglicher Weise auf dem eigenen Computer speichern.

Was auf der deutsch-sprachigen Wikipedia zu diesem Thema geboten wird, ist hingegen ein schlechter Witz.

Da hat man sogar in der alten DDR Diskussionen zur Kontroverse Sozialismus/Kapitalismus mit noch ein bisschen mehr Sports-Geist geführt. …

Maar deze bijdrage werd – zoals kon worden verwacht – geweigerd en de auteur werd uitgesloten van verdere bijdragen. Naar aanleiding daarvan verzuchtte hij:

Der absolut anonyme Zensur-Apparat von Wikipedia, deren dunkle Seite der Macht neben dem Licht von so viel nützlicher Information, funktioniert eher wie eine Kombination von Inquisition und KGB.

Tja, Václav Klaus zei het al:

Niet het klimaat wordt bedreigd, maar de vrijheid van de mens.

Einde citaat.

Onder de titel, ‘Andreas Lieb – Knuttis grüner Schatten’, rapporteerde Alex Baur in de Duitstalige ‘Die Weltwoche’ onlangs meer gedetailleerd over deze sinistere praktijken. ‘Die Weltwoche’ is een Zwitsers weekblad, want in Duitsland is zo’n publicatie heden ten dage ondenkbaar.

Ik pik er een aantal elementen uit.

Eén enkele auteur schreef op Wikipedia vrijwel in zijn eentje de lemma’s voor ‘klimaatontkenners’, ‘Energiewende’ en ‘Reto Knutti’. Tegenspraak duldt de voltijds Wikipediër niet. Achter de anonieme veelschrijver verbergt zich de activist Andreas Lieb. Wie betaalt hem?

Als men op Wikipedia op zoek gaat naar een definitie van ‘klimaatontkenners’ moet men voorbereid zijn op een hele lap tekst. Het lemma, ‘Ontkenning van mondiale opwarming door de mens’, levert maar liefst 47 pagina’s tekst op de printer op. Wikipedia heeft niet eens half zoveel ruimte nodig om de klimaatverandering te verklaren (18 pagina’s). Alleen … dat is niet nodig. Want als je gelooft in de encyclopedie, die een miljoen keer per dag wordt geraadpleegd, is er maar één groter gevaar dan de aangekondigde klimaatcatastrofe: de twijfel daaraan. …

Als je Wikipedia mag geloven, vloeit elke twijfel over de klimaatgerelateerde doctrine van het VN-klimaatpanel (IPCC) alleen maar voort uit kwaadaardige motieven van financiële of psychopathologische aard. Omdat in het boek der boeken is geschreven: ‘Halverwege de jaren negentig was er geen reden meer voor een echt wetenschappelijk debat over de stelling dat de mens het klimaat had veranderd.’ De opvatting die toen al door duizenden wetenschappers werd onderschreven, was boven twijfel verheven. Derhalve is elke discussie met klimaatontkenners verboden, omdat elke kritiek of elk argument een ontkenning zou impliceren. De perfecte cirkelredenering.

De discussie is ook overbodig omdat het Wikipedia-artikel over de ontkenners door een enkele auteur is geschreven. Een nader onderzoek van de website laat zien dat de desbetreffende teksten voor 88,1 procent het werk zijn van een zekere Andol…. Met andere woorden: een enkele anonymus definieert op de encyclopedie, die in feite een monopoliepositie online inneemt, wat een klimaatontkenner zou moeten zijn. …

Andol houdt natuurlijk het Europees Instituut voor Klimaat en Energie (EIKE) voortdurend scherp in de gaten. Het is een vereniging van wetenschappers die de projecties van het IPCC en de energietransitie in twijfel trekken. Met 27,8 procent van de inzendingen voert Andol de lijst van auteurs in het EIKE-lemma van Wikipedia aan. EIKE heeft Andol al publiekelijk beschuldigd van laster. Ook professor Fritz Vahrenholt, eveneens een bekende criticus van het groene klimaat- en energiebeleid, is herhaaldelijk door Wikipedia aangevallen. Vahrenholt is het zat om Andol’s berichten over zijn persoon constant te corrigeren. Hij noemt het vandalisme. ..

Hoe is het mogelijk dat een onder schuilnaam opererende eenling in zo’n belangrijke zaak praktisch alleen het misschien wel belangrijkste medium in de Duitstalige wereld domineert? Ter herinnering: Wikipedia genereert tot een miljoen klikken per uur en staat op de vijfde plaats van de meest bezochte websites in Zwitserland (zevende in Duitsland).

Helaas konden we het grootste raadsel tot op heden niet oplossen: waar leeft Andreas Lieb van? Hoe verdient hij zijn brood? Eén ding lijkt duidelijk: zijn betrokkenheid bij Wikipedia staat gelijk aan een fulltime baan…

Het lijkt een fulltime baan, acht uur per dag, zeven dagen per week. Is het vrijwilligerswerk? We zouden het graag persoonlijk van hem hebben gehoord. Maar alle pogingen om Andreas Lieb met ons onderzoek te confronteren – via telefoon, via mail, via lokale politici – zijn mislukt. Lieb, alias, Andol, houdt zich doofstom.

Zie voor de volledige tekst hier.

De klimaatinquisitie is er doorgaans als de kippen bij om opvattingen van klimaatsceptici te becommentariëren. Maar deze stelselmatige verspreiding van desinformatie is bij mijn weten tot op heden aan hun aandacht ontsnapt.

O tempera o mores.

Disclaimer: Elke overeenkomst van Andreas Lieb met sommige respondenten op Climategate.nl is onbedoeld en zuiver toevallig.

En hoe is nu de stand van zaken op het internationaal diplomatieke vlak? Volgens ‘Emerging Europe’ hebben vier Centraal-Europese landen (Tsjechië, Estland, Hongarije en Polen) onlangs een veto uitgesproken over een voorstel om Europa CO2-neutraal te maken in 2050. Dat betekent dat er binnen de EU geen overeenstemming is over de zelfverklaarde internationale voortrekkersrol op klimaatgebied. Verwacht veel ach en wee en geknars van tanden.

Maar moeten we dan niet bang zijn voor een klimaatcatastrofe? Afgezien van het feit dat het Europese klimaatbeleid een wassen neus is – in de zin dat dit geen aantoonbaar effect heeft op het klimaat, maar natuurlijk wèl een nefaste invloed heeft op de welvaart en individuele vrijheid van de Europese burgers – wil die klimaatcatastrofe ook maar steeds niet komen.