Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het is me wat met het klimaat en dat planeet redden. Dagelijks proberen media ons te doen geloven dat wij een inktzwarte toekomst tegemoet gaan. Overbevolking, vreselijke hongersnoden, miljoenen klimaatvluchtelingen, gruwelijke hitte, overstromingen en wat er niet meer aan ellende zit in de dozen van Pandora van het leger doemprofeten en -profetessen met als voorloper Malthus in 1798 met An essay on the Principle of Population. Ehrlich deed het nog eens een paar keer royaal over.

Wat een verschil met de mensen tijdens de Industriële Revolutie die nog de toekomst met optimisme en vertrouwen bezagen! Thans spiegelen de aanhangers van de ideologie van Maurice Strong ons een inktzwarte toekomst voor, nota bene door onze eigen schuld. Zou iets te maken hebben met CO2, meen ik begrepen te hebben, verwoord in wat in die kringen rondgaat als de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Een poging om belastingbetalers rijp te maken voor een planeconomische ideologie en tegelijkertijd een krachtig verdienmodel. Toch mooi zo bezien, want horen we niet dagelijks ‘zoek de verbinding’? Nou, die hebben we dan: klimaatgedreven symbiose van planeconomie en kapitalisme voor zo lang dat duurt tenminste.

Helaas zadelt die ideologie ook onwetende scholieren op met een verlammende en irrationele angst voor hun toekomst. Die ideologie en de boodschappers ervan handelen alleen al hierom onethisch en onverantwoord t.o.v. de komende generatie; Merchants of despair, zoals de titel luidt van het boek van Zubrin met als ondertitel: Radical environmentalists, criminal pseudo-scientists and the cult of antihumanism.

Groepsdenken, want dit is hier het geval, leidt ook tot moreel verval. Hier is beslist sprake van bij het misbruik van het gemankeerd en onwetende kind Greta om de achterhaalde CAGW-hypothese alsnog op te dringen. Zij wordt als een godheid vereerd, hetgeen de toenemende waanzin van deze tijd weerspiegelt. Elk mens dat over gezond verstand beschikt kan slechts met verbijstering kennis nemen van deze groteske Greta-verering. Het is een griezelige ontwikkeling deze Greta Saint of the age of stupidity. We lezen:

A lecture, furthermore, from a child who hasn’t finished her schooling, whose frontal lobes haven’t formed, who has no sense of humor, whose every utterance is the second-hand opinion of alarmist grown-ups whose doomsday claims she is completely unequipped to assess?

Elk weldenkend mens kan dit concluderen. Immers, deze overjarige kleuter staat bijvoorbeeld hetzelfde te beweren als Al Gore 20 jaar geleden: over een paar jaar is het gebeurd met ons. Oh ja? En vervolgens verschijnt de ideologische aap uit de mouw, die van Maurice Strong:

But my second and more important question would be: why are so many adults who really should know better by dint of their age and experience hurrying to prostrate themselves before this pigtailed school drop out as if she were the new Messiah? It’s not merely weird. It’s a form of mass hysteria — with potentially hugely dangerous consequences for the planet because, bizarre though it may seem, lots of adults in positions of power and influence seem determined to use St Greta of Thunberg’s vacuous sloganeering as justification for dismantling Western Industrial Civilisation.

Bron

Je vraagt je af wat voor ouders dat arme kind heeft. Nog verontrustender is de vaststelling dat het klimaat- en erger energiebeleid in handen is van die hysterische leiders die een onwetend kind aanbidden. En verder laat Greta ongewild zien hoe de wereld er uitziet na klimaat- en energiebeleid: o.a. de vervanging van lucht- en scheepvaart door de oude zeilvaart. Paard en wagen staan om de hoek. Lijkt mij nou echt een sprong voorwaarts naar meer welvaart voor de generaties na ons.

En zo komen wij aan ons klimaat- en energiebeleid: een samenraapsel van massahysterie, pseudo-wetenschap, religie en ideologie met als werktuigen windmolens en zonnepanelen. Hoe ‘succesvol’ deze ‘duurzame’ energiedragers wind en zon zijn, moge blijken uit onderstaande cijfers van BP.

Zon 132,3 = 0,95 % van de mondiale consumptie in Mtoe

Wind 287,4 = 2,1%

Hydro 948,8 = 6,8%

Mondiaal 13.864,9

Bron. All data aanklikken

Dus na zo ‘n 30 jaar slechts 3% voor wind en zon. Dat belooft wat voor de overige 100% – 6,8% = 93,2%. Ik reken het middeleeuwse verstoken van bossen, turfsteken in een modern jasje en biobrandstoffen niet tot duurzaam. Kernenergie mag ook niet van Greenpeace c.s. Ergo: 93,2/3 = 31 jaar. Ik verwacht evenwel geen miraculeuze exponentiële stijging van dit aandeel, eerder het tegendeel. Dit omdat wind en zon – en bio helemaal – inferieure energiedragers zijn die de verwachte stijgende vraag naar fossiele en kernenergie niet kunnen bijbenen. Klassieke en kerncentrales gaan wel 60 jaar mee met 98% leveringszekerheid. Windmolens en zonnepanelen halen daarentegen hun economische levensduur bij lange na niet (zie hier) laat staan de vereiste leveringszekerheid. Vandaar dat Shell in gas investeert.

Thans probeert men te imponeren met de grootste windmolen ooit (zie hier). Pas over een jaar of 15 weten we iets meer van dat ding, maar die vereiste 98% haalt ie op papier al bij lange na niet. Niet interessant dus. Maar dit mogen die scholieren niet weten. Wie beslist dit eigenlijk? GroenLinks, NOS-journaal?

Het komt daarom nogal onverantwoord over al die verkrampte pogingen om de indruk te wekken dat het goed komt met die molens en panelen. Subsidievrij? Concurrerend?

Wanneer mag ik dan de rijkdommen oogsten van die gratis energie die 30 jaar geleden werden beloofd? Dus ik mag verwachten dat binnenkort mijn energierekening naar 0 gaat, toch? Dat feest voor de portemonnee dus dat Nijpels steeds belooft. Waarom dan al die kostbare investeringen, waar niemand toen over repte? Niet goed nagedacht zeker en met wat creatief boekhouden nu wel opeens wel een feest voor de portemonnee?

Klip en klaar is en blijft dat de burger/belastingbetaler van meet af aan het slachtoffer is van de grootste zwendel in onze boreale geschiedenis. Zou een intrigerend onderwerp zijn voor een uitzending van Hertsenberg in haar programma Opgelicht.

De geflopte klimaatmodellen en de gemanipuleerde hockeystickgrafiek van Mann dragen ook niet bij tot de geloofwaardigheid van die CAGW-hypothese waarmee men de belastingbetaler en scholieren bang probeert te maken. Het is na de Kleine IJstijd een beetje warmer geworden. Goed voor de landbouw, welvaart en onze gezondheid. Nee, graan op Groenland verbouwen is er (nog) niet bij. Zo warm als tijdens de Middeleeuwse Opwarming is het nu ook weer niet. Zie hier.

Ooit waren daar de Puinhopen van Paars, thans de Puinhopen van Groen. Ter bevestiging dienden namelijk de te verwachten nefaste gevolgen van de inzet van enige duurzaamheidsprojecten zich reeds aan. Syp Wynia schreef hier o.a. over:

In Zuid-Holland zijn twee D66-politici afgetreden die de aanjagers waren van een ambitieus plan: het noodlijdende Warmtebedrijf Rotterdam èn het klimaat redden door warmte uit Rotterdam via een pijpleiding naar Leiden transporteren. Maar niet alleen de Zuid-Hollandse D66-gedeputeerde en de Rotterdamse D66-wethouder zijn weg. Er zijn grote bedragen doorheen gejaagd, maar de Leidse burgers die per 1 januari 2020 Rotterdamse warmte is beloofd moeten maar afwachten hoe hun huis dan wordt verwarmd.

Urgendiaansachtig wensdenken, een eigenschap van groepsdenkende planeetredders.

In Amsterdam zijn de problemen minstens zo groot. Het Afval Energiebedrijf (AEB) is de grootste afvalverbrander van Nederland, maar heeft vanwege technische problemen vier van de zes verbranders moeten sluiten. Het zorgt niet alleen voor grote financiële problemen voor het AEB, dat bij de bouw in 2007 al 450 miljoen euro kostte en waar sindsdien al voor honderden miljoenen moest worden bijgeplust.

Bron.

Feest voor de portemonnee? Hier is nog zo’n mislukt project:

Bewoners van ruim zevenhonderd nieuwbouwwoningen in Duindorp zijn boos. Ze ondervinden grote problemen van de zeewaterwarmtecentrale; de energiebron waarvan zij afhankelijk zijn. De bewoners kampen met koude huizen en voelen zich in de steek gelaten.

Bron.

Zie ook het geflopte aardwarmteproject in Den Haag hier.

Geldverspilling na geldverspilling op kosten van de belastingbetaler die op Ollongreniaanse wijze geheel ‘democratisch’ voor dit en al die andere projecten heeft gestemd. Zou het? Ingeluisd lijkt eerder van toepassing mede met dank aan het NOS-journaal.

Zouden dit wensdenken en weigeren de sommetjes te maken dan de veelgeprezen ‘zegeningen’ zijn voor hen die onderwijs na de Mammoetwet hebben genoten zoals Greta het niet-zeilmeisje? Dat hele klimaat-en energiebeleid hangt aan elkaar van wensdenken, pseudo-wetenschap en tot mislukken gedoemde projectjes. Immers: wie weigert het rekenwerk te doen, is gedoemd onzin te verkondigen. Evenzeer zijn alle voorspelde klimaatrampen op niets uitgelopen. Zie deze uitvoerige lijst hier en de blamage van de voorspelde, doch zoekgeraakte, 50 miljoen klimaatvluchtelingen hier.

Het hele alarmistische wereldje maakt zich door al dat falen steeds ongeloofwaardiger. Het bombarderen met linkjes die vertellen welk record er in Verweggestradeel op 16 juli 2019 nu weer gevestigd is, laten de verkramptheid zien van dat alarmisme. Alsof de wereld op het punt staat te vergaan. Treffender kan de soap rond Bernice Notenboom dit niet verduidelijken:

Men kan hier zo langzamerhand van spreken: een soap, een eindeloze reeks verhaaltjes die steeds weer een verwachting wekt voor de volgende aflevering, maar nooit tot een conclusie komt. Zo mochten wij 18 april j.l. de volgende aflevering beleven in wat de Bernice Notenboom-soap is geworden. Zie hier na 10 minuten en na 15 minuten hebben wij volgens haar nu nog maar 3 jaar voordat de Noordpool naar de knoppen is. De bedoeling is nu bankiers te bekeren tot het klimaatgeloof zoals weleer bijvoorbeeld de Witte Paters missionarissen in Donker Afrika. Religie brengt weinig nieuws onder de zon en kan goede mensen verleiden kwade dingen te bedrijven.

Bron.

U kent het mopje van de promovenda in de taalontwikkeling van de Inuït in de afgelopen 2 eeuwen? De dame kreeg geen subsidie voor haar onderzoek. Op aanraden van een PR-bureau herformuleerde zij de aanvraag: de taalontwikkeling van de Inuït in het kader van de klimaatontwikkeling sinds 1850. Ja hoor. Subsidie toegekend.

Laat ik concluderen dat het klimaat- en energiebeleid door valse beloftes, geflopte rekensommetjes, gefaalde projecten, inzet van censuur als het wapen der machtelozen en de immorele inzet van een gedresseerd Cyborg kindsoldaatje steeds nadrukkelijker aantoont dat elk spoor van wetenschappelijke grond ontbreekt. Mede door dit laatste heeft dat beleid ook in moreel opzicht episch gefaald. Welk vertrouwen kan de burger dan nog stellen in zijn overheid die niet openlijke afstand neemt van deze weerzinwekkende vertoning?

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)