Een gastbijdrage van Reynier Pronk.

De briljante schrijver van een helaas te klein oeuvre, F. B. Hotz, beschreef in een kort verhaal in zijn boek, ‘Dood weermiddel’, de aanleg van de vestingwerken rond Amsterdam. Samen met het strategisch blank zetten van de omliggende landerijen zou dat de stad onneembaar moeten maken voor vijandige troepen.

Echter toen alles gereed was, bleek bij de eerstvolgende oorlog de vijand er gewoon overheen te kunnen vliegen en parachutisten achter de linies te kunnen droppen. Die vestingwerken bleken dus vrijwel direct na hun voltooiing volledig onbruikbaar te zijn dus zonder enig strategisch nut. In sommige vestingwerken zit tegenwoordig een restaurant of museum. Dat wel.

Was dit te voorzien? Misschien niet. Maar tijdens de bouw werden er vliegtuigen ontwikkeld en kon men op z’n vingers natellen waarvoor die zouden worden ingezet. Maar wie heeft het lef om een eenmaal aangevangen project te stoppen…

Zeker is dat er een hoop inspanningen en geld verloren zijn gegaan die betere doelen had kunnen dienen.

Van de slechts 65 miljoen kostende ‘carpoolstrook’, het stokpaardje van mevrouw Maij Weggen was van tevoren bekend dat dit waarschijnlijk een flop zou worden. Er moesten minimaal 3 personen in een auto zitten mocht er gebruik van worden gemaakt. Sommige slimmeriken kochten 2 opblaaspoppen. Het hele feestje werd afgeblazen toen voormalig VenW minister Westerterp de rechter inschakelde en won.

De carpoolstrook is recent, tijdens de laatste renovatie van de A1, verwijderd. Tot dat moment heeft hij gediend als monument van falend overheidsbeleid.

Leert de overheid hier van? Dat zou mooi zijn. Dan is die 65 miljoen gulden welbesteed geweest. Maar heeft iemand de moeite genomen om zo’n falend project te evalueren? In mijn wereld heet dat ‘lessons learned’. Ik vrees van niet.

Deze ezel stoot zich in’t gemeen steeds weer aan dezelfde steen.

Te verwachten valt dat het volgende ‘dode weermiddel’ ons ook nog decennia zal staan aangrijnzen. Land en zee staan straks vol met windparken, waarvan wij nu al zeker weten dat ze op geen enkele wijze in staat zullen zijn om aan de huidige energievraag te voldoen, laat staan aan toenemende energievraag in de toekomst. Sterker nog: zij verstoren de energielevering eerder dan dat ze een nuttige bijdrage leveren.

Reynier Pronk.

Nadat gebleken is dat er ook nog veel onderhoud aan moet worden gepleegd, zal men zich van de parken afwenden en ze laten verkommeren, tot de natuur doet wat ze altijd doet.

Als over vijf tot tien jaar politici ter verantwoording worden geroepen over dit debacle, dan zullen ze zeggen dat ze met ‘de kennis van nu’ andere beslissingen zouden hebben genomen.

Ik hoop dat er dan iemand is die op dat moment dit stukje te voorschijn tovert met de datum waarop het is geschreven.

21 september 2019.

Aldus Reynier Pronk.

 

Het Burgermanifest is nu ook een petitie

door Syp Wynia.

Syp Wynia.

In de vorige Wynia’s Week publiceerde ik het Burgermanifest tegen het Klimaatbeleid van het kabinet RutteDrie. Lezers van Wynia’s Week hebben spontaan een petitie opgezet, gericht aan kabinet en Tweede Kamer, waarin die worden opgeroepen zich te bezinnen. Het Nederlandse klimaatbeleid is immers overambitieus, helpt het klimaat niet of nauwelijks en helpt burgers aan de bedelstaf. 

En zo’n petitie is zo’n beetje de enige manier om als burgers op te staan, want voor het klimaatbeleid zijn allerlei bedrijven en belangengroepen geraadpleegd, maar de burgers stonden steeds buitenspel. De petitie wordt dus niet door Wynia’s Week georganiseerd, maar heeft uiteraard mijn sympathie. Kijk hier hoe u de petitie kunt ondertekenen.

Van harte aanbevolen,

Filmpje! Mocht u nog niet overtuigd zijn van het Burgermanifest: voor mijn wekelijkse gesproken column op YouTube (via Café Weltschmerz) maakte ik er ook een verhaal over. 

https://youtu.be/WTh97GZdhds 

Zie ook Burgermanifest: