Schilderij: Edvard Munck.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Met de ingelaste klimaattop in New York – voor een week het Noord-Korea aan de Hudson – neemt de klimaathysterie nu echt verontrustende vormen aan. Eerst een terugblik in de nabije geschiedenis.

Just years prior, Time magazine echoed other media outlets in suggesting that “another ice age” was imminent. “Telltale signs are everywhere — from the unexpected persistence and thickness of pack ice in the waters around Iceland to the southward migration of a warmth-loving creature like the armadillo from the Midwest,” the magazine warned in 1974. The Guardian similarly warned in 1974 that “Space satellites show new Ice Age coming fast.” In 1970, The Boston Globe ran the headline, “Scientist predicts a new ice age by 21st century.” The Washington Post, for its part, published a Columbia University scientist’s claim that the world could be “as little as 50 or 60 years away from a disastrous new ice age.”

Bron

Ik herhaal: ‘Scientist predicts a new ice age by 21st century.’ En dit was ruim 45 jaar geleden. Nooit meer iets van gemerkt. ‘We must act now’ over de opwarming van de afgelopen 40 jaar is thans opnieuw een loze frase gebleken. Er is niet één geprojecteerde ramp uitgekomen. Waarom derhalve zouden we de projecties van de klimaatmodellen wel moeten geloven? En juist dat deze alleen maar rampen vermelden? Ongeloofwaardig.

Bron

Van de inmiddels weerlegde, CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) in de 21ste eeuw is niets gebleken. De C in de afkorting wordt nogmaals nadrukkelijk bevestigd door de secretaris generaal van de VN in diens openingsspeech: niets dan rampen, als het aan hem – pardon de wetenschap – ligt. Ongeloofwaardig, want waarom nu wel en 1000 jaar geleden niet (bijv. graan op Groenland)? En waarom geen voordelen? Loze bluf om angst te zaaien voor het werkelijke doel: de anti industrie ideologie van Strong (vader van het IPCC), vertaald naar VN-wereldheerschappij (via IPCC).

Later kwamen meer belangen bijeen hetgeen tot het Eco Industrieel Complex leidde. Dit is geen reden om ‘de wetenschap’ te politiseren of te dwingen (kritiek uiten is riskant) om deze ideologie – of noem het religie – het cachet van wetenschappelijke autoriteit te geven, of erger een nepconsensus te geven. Het zeer schadelijke fiasco van het Lysenkoïsme en de Ahnenerbe is maar al te bekend. Links, echter is dol op het herschrijven van de geschiedenis en het achteraf ontkennen van onwelgevalligheden van diezelfde geschiedenis. Hetzelfde zal de huidige schoolgaande generatie ooit overkomen. Men is erg hardleers.

Nu ja, schijnt allemaal iets met CO2 te maken te hebben, maar dit is nooit overtuigend aangetoond buiten het laboratorium en binnen de complexiteit van het non-lineaire chaotische systeem dat klimaat heet. Integendeel, de observaties laten al decennia weinig heel van de CAGW-hypothese. Dit wordt bevestigd door bijgaande reeks artikelen.

Bron

Wat nu al opvalt aan die klimaattop is de poging om extreme urgentie én extreme stelligheid voor te wenden, beide zo luidruchtig overtrokken dat het ongeloofwaardig is. Deze conferentie moet een toonbeeld zijn van de verzamelde wil om de VN via het IPCC als heersende grootmacht te bestendigen door de eindzege te behalen op … ja op wat eigenlijk en op welke grond?

Tja, dit kleine vraagje ligt niet helemaal lekker bij die grootmacht. Dus wie deze grootmacht niet erkent, zal eraan moeten geloven. Toegegeven, men speelt het beschaafder. Geen brandstapels, strafkampen, vuurpelotons en tribunalen, maar monddood maken. De gedachte is in eeuwen eender gebleven bij dictators. Ondertussen dringt zich de associatie met Triumf des Willens op, want in sommige opzichten herhaalt de geschiedenis zich.

Bron

Dat hele klimaatgedoe heeft van meet af aan niets met wetenschap te maken. Dat ronselen van een klein meiske is een verder bewijs voor het gebrek aan overtuigingskracht van die mysterieuze wetenschap. Het arme kind komt daarom over als een afgericht circusaapje, dat moet vertellen diezelfde ‘wetenschap’ blindelings te geloven. Van wetenschapsbeoefening in dit groteske vertoon van een fantoomprobleem bestrijden ontbreekt elk spoor. Arme geïndoctrineerde jeugd. ‘How dare you?,’ schreeuwde Greta. Haar gelijk zal verrassend anders uitpakken, vermoed ik. Interessant zijn onderstaand constateringen over het wetenschappelijke gehalte van al dit gedoe.

Wie uitsluitend de mens als oorzaak van opwarming ziet, moet alle andere oorzaken voor temperatuurstijging kunnen uitsluiten om te kunnen stellen dat slechts de antropogene factor de oorzaak is. Men moet ook alle historische natuurlijke schommelingen kunnen uitsluiten en aantonen dat deze niet van invloed zijn geweest op de temperatuurschommelingen. Tot op heden zijn protagonisten van de CAGW-hypothese hier niet in geslaagd.

Vooralsnog hebben Gore en het IPCC een veelheid aan voorspellingen gedaan die niet zijn uitgekomen. Dat brengt de AGW-these dus al in de problemen en zou deze op zijn minst terugwijzen naar de tekentafel. Studenten zouden zich beter bewust moeten worden van het feit dat wetenschap in beginsel waardevrij behoort te zijn. Dat kritiek en falsifieerbaarheid tot de kernwaarden van wetenschap behoren. En dat een wetenschappelijke these geen validiteit ontleent aan het aantal aanhangers van deze these. Ik kan mij niet aan de gedachte onttrekken dat protagonisten van de AGW-hypothese zich dit onvoldoende realiseren.

Bron

In dit licht moge duidelijk zij dat hier geen sprake is van een normaal wetenschappelijke gedachtewisseling maar van politieke ideologie. Zo schrijf de Groene:

Vanuit het idee van objectiviteit krijgen klimaatsceptici disproportioneel veel aandacht in de media, concludeerde een onderzoek in Nature Communications. Wat ons betreft is er sprake van een false balance als de zelfverklaarde strijders tegen de ‘klimaathysterie’ telkens weer een podium krijgen om hun desinformatie te verspreiden. En de gevolgen zijn ernstig, want zolang er bij het grote publiek twijfel bestaat, zal de politiek niet snel doorpakken als het gaat om maatregelen die ook offers vragen van burgers en bedrijven.

Dit is een loze bewering die false balance, maar het bereidt wel de weg naar het toepassen van censuur. Hier is natuurlijk meer voor nodig, namelijk de suggestie wekken dat we met z’n allen binnen een paar jaar naar de knoppen zijn – de C van de CAGW-hypothese in chocoladeletters. Discussie hierover is niet welgevallig omdat men bevreesd is voor argumenten waar men niet omheen kan. Ergo: dan maken wij de verkondigers van die onwelgevallige argumenten monddood en wassen wij de handen in retorische onschuld door hen stoorzenders te noemen. Ziedaar Noord-Korea aan de Hudson, al is het geen onverdeeld succes vanwege geopolitieke verhoudingen. Zo lezen we:

However the summit is notable for those that will not appear: a number of countries building new coal power stations such as Japan and South Africa will not take the stage. Also excluded will be the US, which has said it intends to withdraw from the Paris climate agreement, as well as Brazil and Saudi Arabia, which have criticised the climate pact.

Men gaat hier wel selectief te werk gezien onderstaand overzicht.

However some coal-loving countries such as China and India, the world’s two biggest builders of new coal stations, will still speak at the summit, according to the draft agenda.

Japan niet, Zuid Afrika niet. Maar Rusland dan bijvoorbeeld weer wel. Eigenaardig allemaal

Bron

Samengevat constateren we een afnemende overtuigingskracht van klimaatwetenschap betreffende de AGW-hypothese, dus zonder de C, omgekeerd evenredig aan klimaathysterie. Hier wreekt het zich om deze niet falsifieerbare these alsnog als bewezen te doen voorkomen op een toenemend hysterische wijze. En nu komt daar de weerlegging van de C van de catastrofes nog eens bij. Deze klimaattop werpt door al dat geëxalteerde vertoon en afnemende moraliteit zoals censuur het wetenschappelijke masker af om het ware ecologistische – ik lees anti kapitalistische – gezicht te tonen, de gevaarlijke ideologie van Maurice Strong.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden).