Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het eiland Trottel, bekend om de trottelnotenhandel, beleeft tijden van economische neergang door het van tijd tot tijd opduiken van een monster. Zo vertelt de kapitein [Wal Rus] aan Tom Poes over het monster, een soort zeeslang, een reuzenworm, die slecht is voor de trottelnotenhandel.

De bewoners van Trottel hebben een onverklaarbaar voorgevoel voor de komst van het monster en duiken dan weg in vluchtgaten die alle in verbinding staan met de grot waaruit het monster verschijnt. Dit roept een associatie op met groepsdenken en de verwoestende gevolgen ervan Er duiken nog meer herkenbare verschijnselen op. Immers:

De bewoners van Trottel hebben een hoge mate van democratie en zijn volgens eigen zeggen ‘voorgeraakt’. Ze zijn zo ver voorgeraakt dat ze geen boeken hebben. Het enige dat ze niet aankunnen is een monster dat op gezette tijden een spoor van verwoesting achterlaat op het eiland. Zo gaat hun handel eraan. Travelijn Trot legt uit dat er nooit ruzie is en dat er nooit meningsverschillen zijn op zijn eiland, want de meerderheid heeft immers altijd gelijk.

De meerderheid. Soms die gefabuleerde 97% consensus als autoriteitsargument voor de weerlegde CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming)? Het monster Trotteldrom is in elk geval een destructief fenomeen. Elk weldenkend mens zou al vermoedens kunnen krijgen. Laten we verder lezen:

Het geweldige monster Trotteldrom komt een tweede keer en verwoest het verlaten stadje en de trottelnoten die klaar lagen voor verscheping. Tom Poes raakt in gesprek met Smoris Trot, die als enige Trot nooit het voorgevoel heeft dat het monster eraan komt. Hij is een buitenstaander en zijn mening telt nooit mee.

Herkennen wij niet hierin de scepticus, de echte kritische wetenschapper die zich niet verschuilt achter consensus vanwege zijn of haar subsidiehachje? Herkennen we hier ook niet meteen de genegeerde, monddood gemaakte scepticus? Maar dan komt de wetenschap er zelf aan te pas:

Professor Prlwytzkofsky stelt een psychologisch onderzoek in op het eiland. “Goed is wat de meerderheid denkt, slecht is wat de minderheid denkt”, is het antwoord op zijn vraag “Wat is goed en wat is slecht?”.

Ook dit is herkenbaar als van alle tijden. De dictatuur met bekende verkiezingsuitslagen van 97%. Zeker in deze tijd van groepsdenkende klimaatobsessie die een planeconomische ideologie door wil drukken, is het de vraag waar eer en geweten zijn gebleven. Het deel dat openlijk kritiek uit is blijkbaar slecht en moeten worden vervolgd en berecht, verketterd, uitgebannen, en monddood gemaakt.

Hoe herkenbaar is dit alsmede de pogingen van protagonisten om hun gelijk te halen door datamanipulatie, homogenisatie, het eenzijdig grossieren in bizarre rampen en de ontmaskerde hockeystick-grafiek. Ondertussen zien wij een groeiende bedreiging van onze maatschappij door een sluipende ondermijning van de energievoorziening, terwijl er van een klimaatprobleem geen sprake is. De ontknoping is dan ook leerzaam:

Door de waterhoos wordt het monster geraakt. Het uiteenvallende monster Trotteldrom blijkt geheel uit een grote drom Trotten te bestaan. Professor Prlwytzkofsky ziet het gebeuren tijdens zijn observatie aan de staart van het monster. De verslagen Trotten zitten met de vraag: ‘De meerderheid heeft ontdekt dat wijzelf het monster zijn. Wij zijn een voorgeraakt volk, eendrachtig en eensgezind. Hoe komen we zo gek?’ Tom Poes antwoordt de Trotten dat zoiets komt door de eendracht. ‘Een menigte wordt altijd een monster dat ervan houdt dingen kapot te maken en zo.’

Bron

Inderdaad, het meest ontnuchterende inzicht: dingen kapot maken, het gevolg van het onvermijdelijke morele verval door Groepsdenken. In dit geval onze moderne geïndustrialiseerde maatschappij vernietigen, een idee dat sterk leeft bij Figueres, Klein en vele anderen van linkse signatuur. En ja, dit allemaal vanwege de obsessie voor eigen morele superioriteit die steevast leidt tot bekeringsdrift en zelfingenomenheid dus. Het is dan nog maar een kleine stap naar gedrom, pardon gedram en vervolgens dictatuur.

De toenemende roep om censuur (denk aan NU.nl), om meer dwang, uitsluiting van het debat, recht op publicatie en zelfs strafrechtelijke vervolging (denk aan Rotmans), zijn voorbodes van een afglijden naar een, in dit geval, ecologistisch-marxistische dictatuur. Dit is Nederland anno 2019! Wel met een handjevol veganisten, dierenactivisten, zelfbenoemde natuurbeschermers en een D66’er de veehouders en land- en tuinbouwers pesten.

Wel het leven van de burger verpesten door nog meer afgedwongen (indirect) koopkrachtverlies. Allemaal bedacht door lieden verblind door morele superioriteitswaan. Maar ondertussen presteren ho maar, want alle duurzaamheidsprojecten van redelijke potentie zijn verlieslatend of mislukt.

Wel allerlei rampen projecteren waarvan er 0 zijn bewaarheid. Wel iedereen dag in dag uit de stuipen op het lijf jagen met de meest barokke fantasieën over massa extinctie, hittegolven, Nederland onder water en Joost mag weten wat nog meer voor aantoonbare onjuistheden. Het is al zeer verdacht dat het alleen over rampen gaat, nooit over zegeningen van bijvoorbeeld geslaagde adaptatie, betere landbouw- en veeteeltmethodes of simpele klimaatveranderingen zoals meer regen en mildere leefomstandigheden. Dit is namelijk de werkelijkheid, niet die fantasiewereld van de protagonisten van de CAGW-hypothese. Inderdaad is hier beter dan ooit van toepassing: “De meerderheid heeft ontdekt dat wijzelf het monster zijn. Wij zijn een voorgeraakt volk, eendrachtig en eensgezind. Hoe komen we zo gek?”

Moet dit nog een verrassing zijn? Waarom laat de burger zich deze gekte, die bizarre klimaatfantasiewereld aanleunen? Inmiddels komen wel de boeren in opstand. Dit is te verwachten wanneer wetenschap voor het karretje van ideologie wordt gespannen. Ook hier kent de geschiedenis het voorbeeld van het marxistische en Lysenkoïsme.

Deze klimaatgekte kent zijn weerga niet in de geschiedenis en stelt zelfs deze ideologische waanideeën van de vorige eeuw in de schaduw. Thans zijn de paladijnen van dit nieuwe waanidee aangetreden. Frans Timmermans en Diederik Samsom moeten voor de nieuwe Europese Commissie de wereld gaan redden met grootse klimaatplannen die tenminste 1.000 miljard euro kunnen kosten (alleen voor Nederland!).

Wat weet Timmermans van klimaat? Voor een antwoord op die vraag zie de onthullende en tenenkrommende video van het vraaggesprek van Theo Richel met Frans Timmermans in een vorig – baardloos – leven als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, in deze ‘posting’, dat sterke associaties aan het ‘Peter principle‘ oproept.

Verder lezen wij:

De Duitse voorzitter Ursula von der Leyen (CDU) presenteerde dinsdag in Brussel haar nieuwe Europese Commissie en aangejaagd door het activistische Europees Parlement sprak ze ambities uit die reiken tot in de hemel.

In plaats van bescheidenheid te tonen die past bij een uitvoeringsorganisatie en de ambitie te tonen om degelijk werk te leveren en in gang gezette projecten eerst af te maken, grijpt Von der Leyen de klimaatgekte bij de besturende klasse in een aantal landen aan om een nieuwe groeimogelijkheid voor de macht van de Commissie te benutten. Uitvoerders van dienst: PvdA’ers Frans Timmermans als Commissaris en Diederik Samsom als diens kabinetschef.

De burger is nooit iets gevraagd en is nergens in betrokken. Het Klimaatgroepsdenken lapt alle democratische spelregels aan de laars als de dood zo bang voor activisten als Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu, WNF en andere NGO’s plus een handjevol veganisten, dierenactivisten en andere creaturen.

Wat in Duitsland op nationale schaal niet lukte, moet op Europese schaal dus nog eens worden overgedaan. Dat belooft weinig goeds. […] Wat voor Nederlanders vervelend zal worden: met de luidruchtige Timmermans en Samsom als uitvoerders wordt het Europese klimaatbeleid een Nederlands feestje. Nu vinden mensen uit andere EU-landen Nederlandse politici vaak al vervelende betweters en nare moralisten, dat zal met het klimaatgedram niet minder worden. het klimaatgedram vanuit Den Haag dat nu naar Brussel is geëxporteerd, zal als een boemerang terugslaan op Nederland. Neem bijvoorbeeld de Europese stikstofregels. Nederland heeft daarop flink gehamerd, met als gevolg dat er in Nederland nauwelijks meer mag worden gebouwd. Gaan hij en Samsom nu alle EU-landen de maat nemen op de uitstoot van broeikasgassen? Het valt wel te voorspellen dat vele regeringen daarin geen zin hebben en een juridische basis daarvoor ontbreekt vooralsnog.

Bron

We constateren een zelfingenomenheid die associaties oproept met: De bewoners van Trottel hebben een hoge mate van democratie en zijn volgens eigen zeggen ‘voorgeraakt’.

Wij weten thans hoe fataal dit gedram kan uitwerken. En om terug te komen op Timmermans, dit is zijn ambitieuze gedram ofwel de gekte naar een nieuw hoogtepunt:

“We moeten Europa op de toekomst voorbereiden. De samenleving moet helemaal anders. Het is een soort industriële revolutie, gecombineerd met een demografische revolutie. De grote uitdaging zal worden om het én radicaal te doen én niemand achter te laten. In de Green Deal plannen zullen nieuwe maatregelen komen over het aanleggen van wegen, over bouwen, over transport, over winning van delfstoffen zoals kolen. “Dat is een kwestie van wennen”, aldus Timmermans.[…] “Er moet over vijf jaar overal in de EU klimaatwetgeving zijn. Er moet meer duurzame energie worden opgewekt, de landbouw is dan drastisch gereorganiseerd en de biodiversiteit enorm toegenomen. Dat zijn de doelen waarop ik af te rekenen ben.”

“Maar”, zo voegt hij eraan toe, “we moeten het niet verprutsen, want dan verliezen we het. En als we tijd verliezen wordt het alleen maar pijnlijker, duurder en krijgen we meer natuurrampen over ons heen.”

Bron

Dit belooft wat, dit doorzichtige dreigen met gefantaseerde natuurrampen. De klimaathysterie lijkt steeds verder buiten de realiteit te staan, hetgeen zeer verontrustend is. Gelukkig is er geen juridische grond voor die Parijse flauwekul en dit is maar goed ook.

Alleen, een nuchter denkend mens kan zich hierbij inderdaad afvragen: hoe komen we zo gek? Een beetje zelfreflectie zou de moord en brand schreeuwende protagonisten sieren. Het monster immers, dat zijn wijzelf, althans paladijnen als Timmermans, Samsom en hun geestverwanten.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden).