Een gastbijdrage van Paul Scheffers.

Waterstof wordt als de nieuwe panacee betiteld voor het redden van het klimaat door ‘duurzame’ klimaatbeheersing, verzonnen door kortzichtige NGO’s en activistische wetenschappers, die het eens zijn met het volledig sluiten van alle aardgascentrales in Nederland.

Hoe zit het met de energiezekerheid in 2022, minister Wiebes?

Aardgas gaat verdwijnen in Nederland in 2022, zo stelde minister Wiebes nog vanochtend. Hij is sinds 26 oktober 2017 minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III, en is sindsdien stampvoetend door de porseleinkast van onze energiezekerheid in Nederland gegaan. Niet in 2030 maar reeds in 2022 kunnen we “van het gas los” is zijn bewering, maar welke vervangende energie voor industrie en huishoudens is er dan reeds in Nederland. Een groot vraagteken dient zich aan……..

En ook de politiek Den Haag heeft zeer schuchter vraagtekens. NRC meldde vorige week: ‘Ongerustheid groeit in Tweede Kamer over Nord Stream pijplijn’, die Russisch aardgas gaat leveren aan Europa en Nederland.

Aardgas uit Noorwegen en Rusland beschikbaar, echter…

Vorig jaar werd Nederland voor het eerst sinds decennia weer netto-importeur van gas. Dat gas komt voornamelijk uit Noorwegen, maar ook reeds uit Rusland. De omslag van export naar import betekent ook dat landen om ons heen, die voorheen Gronings gas afnamen, nu meer Russisch gas gaan kopen. Het is een slechte zaak vinden klimaatactivisten en ‘wetenschappers’ en ook bijgevallen door de linkse politieke partijen die niks met Poetin’s Rusland te maken willen hebben en ook niet met de nieuwe Russische aardgaspijpleiding Nord-Stream-2, waarin door Duitsland en ook Nederland in is geïnvesteerd.

We hebben al een gasrotonde in Nederland

De gasrotonde is sinds 2003 in opbouw: Met de term ‘Gasrotonde’ wordt een knooppunt van de infrastructuur voor het transport en tijdelijke opslag van aardgas aangeduid. De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om ook na het leegraken van het aardgasveld van Slochteren een belangrijke rol in Noordwest-Europa te spelen in de doorvoer van gas. Tegelijkertijd moet de gasrotonde onze internationale concurrentiepositie verstevigen en de werkgelegenheid vergroten. Een belangrijk doel van de gasrotonde is het snel kunnen inspelen op veranderingen in vraag en aanbod naar gas. In de zomer kan een voorraad gas worden aangelegd, die in de winter snel kan worden aangesproken. Dit gas wordt daartoe tijdelijk in uitgeputte aardgasvelden opgeslagen. De infrastructuur in Nederland wordt reeds sinds enkele jaren hiervoor aangepast.

Een apart industrieel gasnetwerk reeds aanwezig in Nederland

In ons land lag al zo’n 12.000 kilometer pijpleidingen voor aardgas. Hier zijn de laatste jaren nog eens worden 450 kilometer leidingwerk en meerdere afsluiter- en compressorstations bij gekomen. Nederland beschikt naast het Slochterense aardgas pijpleidingnet over een separaat industrieel netwerk van ruim 1.500 kilometer pijpleidingen voor transport van natte bulk zoals ruwe olie, olieproducten, chemicaliën, en ook industriële gassen. Deze pijpleidingen verbinden de zware industrie met de voorraadopslag. Daarnaast loopt er een netwerk van leidingen naar exportbestemmingen in Nederland, België en Duitsland.

Dan maar waterstof als ‘ideale’ opvolger van aardgas

Dan maar waterstof als ideale opvolger van aardgas, zo wordt nu onlogisch gepropageerd door activistische NGO’s en ‘wetenschappers’ en gekopieerd in hun kritiekloze media-outlets: ‘Waterstof het nieuwe panacee tegen klimaatverandering’! Echter hoe naïef kan je zijn als NGO, activist en kritiekloze journalist? Waterstof zou dan ‘het beste’ uit zonne- en windenergie kunnen worden geproduceerd, zo is de ideologie van deze klimaatactivisten, want aanbod gedreven zonne- en windenergie geven helaas wisselvallige energie tot maximaal 40% van de tijd per jaar en is dus onbruikbaar voor de dominant vraag gestuurde Nederlandse behoefte aan elektriciteit.

Waterstofgas is een hele slechte warmtebron vergeleken met aardgas

Aardgas heeft onder natuurlijke omstandigheden van 1 atmosfeer druk een energiedichtheid van 31,7 MJ per m3 (ofwel 31,7 KJ per liter). Als we dat vergelijken met de 10,7 MJ/m3 (ofwel 11 KJ per liter) van waterstofgas, bevat aardgas per volume-eenheid dus driemaal zoveel energie. Overigens zijn er verschillende type aardgas qua chemische samenstelling, zoals het geval bij Russisch aardgas, echter hun energetische waarde verschilt niet aanzienlijk. Waterstofgas heeft zelfs nog een slechtere energiedichtheid dan het stadse gemeentegas uit steenkolen in de jaren ‘60. Energiedichtheid is vooral een eye-opener voor politci.

Zie ook hier.

3x zoveel waterstof nodig vergeleken met aardgas

Een doorsnee gezin met 1.500 m3 per jaar aardgasverbruik heeft dus circa 4.500 m3 aan waterstofgas gas nodig, en dat zou impliceren dat de aardgaspijpleidingen in Nederland 3 keer zoveel waterstofgas moet verpompen dan nu met ons voortreffelijke Slochterense aardgas. Voor waterstof bij industriële en huishoudtoepassing zal de capaciteit van leidingen en pomphuizen 3x zo groot moeten. Als consument zou je willen dat waterstofgas dan per kubieke meter ongeveer 3x goedkoper is dan aardgas, je hebt er immers 3x zoveel van nodig.

Aanpassen van gasinstallaties in woningen is wel relatief eenvoudig

Oh ja, de traditionele CV-ketels op aardgas in woningen kunnen wel redelijk eenvoudig aangepast worden met nieuwe aangepaste branders, zowel voor Russisch aardgas als voor waterstof, zoals in de jaren zestig iedereen nieuwe branders (pitten) kregen op zijn kooktoestel toen van laagwaardige stadse gemeentegas (uit steenkolen) naar het rijke Slochterense aardgas werd overgestapt.

Aardwarmtepompen op waterstofgas

Ook aardwarmtepompen kunnen op waterstof aangesloten zo lees je bij een enthousiaste prof. Ad van Wijk (‘onze actievoerende waterstofgoeroe’ in Nederland; hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft), echter warmtepompen draaien op elektriciteit, dat dan eerst is omgezet vanuit waterstof en dat daarvoor nog eens door elektrolyse van water tot waterstof werd geproduceerd met windenergie. Hoe omslachtig, inefficiënt en milieuvervuilend wil je huiswarmte creëren denkt dan een rationeel mens?

De groene waterstofeconomie, Utopia en ingrijpende gevolgen

De ‘waterstofeconomie’ van prof. Van Wijk impliceert ingrijpende gevolgen voor de opslag, pompen, leidingen en instrumentatie in de huidige gasnetwerken voor industrie en huishoudens. Transport van waterstof bij een pompdruk zoals in de oude aardgasnetwerk zal de huidige verwerkingscapaciteit van pompen, pijpleidingen en netwerkcapaciteit tot 3 maal moeten overvoeren, indien niet tot hoge compressie tot vloeibare waterstof wordt overgegaan, waar het huidige aardgasnetwerk dan weer voor ongeschikt is.

Fossiele elektriciteit nog decennia nodig

Thans gebeurt ook al de compressie tot vloeibare waterstof, in hogedruk gasflessen voor transport, waarbij vervoersbedrijven de afnemers zijn en hun bussen op samengeperste waterstof laten rijden. Verwacht kan worden, dat huidige waterstof percentueel vooral nog decennia uit het fossiele elektriciteit zal moeten komen voor een Utopia met een ‘waterstofeconomie’ en niet vanuit de zeer achterlopende ‘duurzame’ wisselvallige zonne- en windturbine-energie uitbreiding.

Paar vragen over 2022, ‘van het gas los’, een nieuw rampjaar

Vragen aan prof. van Wijk, aan minister Wiebes, aan de Tweede Kamer en aan de kritiekloze journaille in Nederland:

Hoeveel windturbines moet er nog bijkomen ten behoeve van een waterstofeconomie voor 2022?

Hoeveel zal de opgelegde nitraat beperking zijn bij het werk aan deze energietransitie voor 2022?

Kunnen we in 2022 nog ons huis verwarmen?

Draait onze economie in 2022 dan nog?

Is 2022 haalbaar of wordt het een nieuw ‘duurzaam’ rampjaar?