Foto: I-D Magazine.

Auteur: Vigilent citizen.

Vertaling: Martien de Wit.

In enkele maanden tijd veranderde Greta Thunberg van een eenzaam meisje dat voor het Zweedse parlement protesteerde tot een internationaal fenomeen. Hoewel de massamedia het doen voorkomen alsof deze enorme opkomst spontaan plaatsvond, is dit gewoon niet waar.

Achter Greta staat een PR-machine van formaat, die wordt beheerd door grote internationale spelers en die wordt ondersteund door grote fondsen. Deze PR-machine heeft Greta in staat gesteld om covers van tijdschriften te halen, onderwerp van duizenden nieuwsartikelen te worden tijdens ontmoetingen met wereldleiders en toespraken te mogen houden op invloedrijke plaatsen zoals de Verenigde Naties.

Hoewel Greta zich misschien wel echt bezorgd maakt over het lot van de planeet, wordt haar boodschap zorgvuldig voorgekookt door degenen die haar beïnvloeden om een ​​duidelijk antwoord van de jeugd te genereren. Kortom, Greta is het gezicht van een omvangrijk marketingplan – een strak gecoördineerde internationale inspanning om de opwarming van de aarde op een specifieke manier te ‘verkopen’: door het zaaien van angst, paniek en urgentie.

Voordat ik verder ga, moet ik erop wijzen dat ik geen ‘klimaatontkenner’ noch een ‘klimaatactivist‘ ben. Dat is niet mijn vakgebied. Ik heb nooit gegevens over de klimaatverandering en de correlatie met menselijke activiteit geanalyseerd. Ik ben verre van gekwalificeerd om over dit probleem te spreken, dus dat zal ik ook niet doen. Mijn vakgebied is massamedia en de relatie tot macht. In het “Read This First“-artikel op deze site heb ik uitgelegd (met behulp van citaten van belangrijke grondleggers van het vakgebied Communicatie, zoals Edward Bernays) hoe massamedia worden gebruikt om meningen te vormen en te kneden.

De opkomst van Greta tot internationale bekendheid is een duidelijk geval van ‘agenda-setting (het agenderen), dat als volgt wordt gedefinieerd:

Agenda-setting is het creëren van publieke bewustwording en bezorgdheid over opvallende kwesties door de nieuwsmedia. Agenda-setting beschrijft ook de manier waarop de media de kijkers en lezers proberen te beïnvloeden en een hiërarchie van nieuwswaarde tot stand brengen. Twee basis-aannames liggen ten grondslag aan de meeste onderzoeken naar agenda-setting:

1. de pers en de media weerspiegelen de realiteit niet; ze selecteren en geven het nieuws vorm

2. mediaconcentratie op enkele kwesties en onderwerpen brengt het publiek ertoe deze kwesties als belangrijker te beschouwen dan andere kwesties.

Een klassieke weergave van de agenda-setting theorie.

De snelle opkomst van Greta is een pure creatie door de massamedia. Het is een onmiskenbaar bewijs van het extreme bereik en de invloed van de massamedia. Gezien het feit dat de meeste mediabedrijven eigendom zijn van een handvol megaconcerns, is het niet moeilijk voor de elite om de wereld te doordrenken met een specifieke boodschap.

Massamedia-programmering is met name effectief voor diegenen die geen acuut gevoel van kritisch denken hebben ontwikkeld – met name jongeren. Het Greta-fenomeen werd op maat gesneden om tegemoet te komen aan deze zeer specifieke demografie.

Opkomst van Greta.

De vader van Greta Thunberg is acteur Svante Thunberg, wiens vader acteur en regisseur Olof Thunberg is. Greta’s moeder is operazangeres Malena Ernman, die beroemd werd door het Eurovisie Songfestival van 2009. In 2010 werd Ernman door koning Carl XVI Gustaf van Zweden tot Hovsångerska (hofzanger) benoemd.

 

Ernman op de cover van Vi magazine. Het citaat onder haar gezicht zegt: “We verkopen allemaal onze ziel wel eens aan de duivel”. Merkwaardig!

In 2017 won Ernman de ‘Environmental Hero’-prijs van het WWF (Wereld Natuur Fonds) voor haar ‘betrokkenheid bij het klimaatprobleem van de afgelopen jaren’. Ongeveer een jaar later protesteert de 16-jarige dochter van Ernman voor het Zweedse parlement. De perfecte storm begint.

De opmars naar beroemdheid

Op 20 augustus 2018 zat Greta Thunberg voor het Zweedse parlement met een bord waarop de tekst staat: ‘Schoolstaking voor het klimaat’. Vier dagen later wordt het boek ‘Scenes From the Heart’ van haar moeder gepubliceerd.

De omslag van het boek Scenes From the Heart.

Geschreven als een ‘gezinsautobiografie’, bespreekt het boek verschillende familieproblemen, zoals Greta’s diagnose van het syndroom van Asperger, dat Ernman beschrijft als een ‘superkracht’. In een bizarre passage stelt Ernman dat Greta daadwerkelijk kooldioxide kan zien dat uit auto’s en gebouwen komt.

De perfecte timing tussen de staking van Greta en de presentatie van het boek was geen toeval. De staking van Greta bleef dan ook zeker niet onopgemerkt.

Op dezelfde dag van de eerste staking werd een foto van Greta gepubliceerd op de Facebook-pagina van We Don’t Have Time, een ‘sociaal netwerk voor klimaatverandering’. De pagina wordt beheerd door Ingmar Rentzhog – een specialist in financiële marketing.

Rentzhog is ook voorzitter van de Global Utmaning Board, een denktank die ‘duurzame ontwikkeling bevordert binnen sociale, economische en ecologische dimensies’. De Global Utmaning Board is opgericht door de Zweedse politicus en econoom Kristina Persson, de dochter van de miljardair-politicus en ondernemer Sven O. Persson.

Gesteund door deze ‘machine‘ trok het verhaal van Greta intense en onmiddellijke media-aandacht in Zweden en kort daarna over de hele wereld. Na een paar maanden van wekelijkse stakingen nam Greta een jaar vrij van school om zich uitsluitend te concentreren op klimaatverandering en begon een tournee door Europese steden.

Tijdens deze evenementen werd vaak een vrouw gesignaleerd die Greta ‘adviseerde’: Luisa-Marie Neubauer.

Neubauer is een medewerker van ONE Campaign, een organisatie geleid door Bill Gates en Bono, die zwaar wordt gefinancierd door de Open Society Foundation van George Soros.

Op de ‘factcheck-site‘ van persbureau Associated Press (AP), beweert een artikel met de bizarre titel ‘Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft geen manager’ dat Luisa-Marie Neubauer niet als ‘manager’ van Greta dient. Het bevestigt echter dat Neubauer verbonden is aan deze krachtige door Soros gefinancierde groep.

Volgens de website van Bill and Melinda Gates Foundation, “ontstonden er gesprekken tussen Bill Gates en Bono in de vroege jaren 2000 over de noodzaak om Amerikanen beter te informeren over extreme armoede over de hele wereld.De One Campaign heeft banden met Soros, oprichter en voorzitter van Open Society Foundations, een organisatie die zich zou inzetten om democratieën op te bouwen. Brooke Havlik, een communicatiemedewerker bij Open Society Foundations, vertelde AP dat de organisatie sinds 2011 $ 10 miljoen heeft gegeven aan de One Campaign.

Door deze krachtige verbindingen schoot Greta omhoog op het wereldtoneel. Ze hield toespraken tijdens Ted X-gesprekken, het Europees Parlement, de Verenigde Naties en ze werd zelfs genomineerd voor een Nobelprijs. Ze ontmoette ook wereldleiders en beroemdheden over de hele wereld, waaronder de paus.

Massamedia gingen natuurlijk in de hoogste versnelling om van Greta een levensgroot icoon te maken toen ze tijdschriftomslagen over de hele wereld sierde.

Van een eenzaam meisje dat voor het Zweedse parlement protesteerde, veranderde Greta in een soort heldin en martelaarster.

Na een tour door Europa, ging Greta aan boord van een groot zeiljacht en zeilde naar Amerika waar ze als een heldin werd begroet, waarna ze overal schoolstakingen op gang bracht, waar ze ook kwam.

Via massamedia werd Greta een belangrijke factor in de lokale en internationale politiek en maakte het broeikaseffect tot topprioriteit in de westerse wereld.

Maar wat is precies de rol van Greta in het grote geheel van dingen?

Greta’s rol

Hoewel velen bereid zijn dit feit met grote kracht te ontkennen (omdat het tegen hun agenda ingaat), is Greta slechts een pion. Ze wordt aangestuurd door krachtige mensen en veel geld om een specifieke agenda te promoten. Die agenda gaat niet alleen over klimaatverandering; hij gaat over klimaatverandering gezien vanuit een heel specifieke invalshoek.

Haar rol werd perfect bepaald door Greta zelf tijdens een toespraak op het (zeer elitaire) Wereld Economisch Forum:

Volwassenen blijven zeggen dat we het de jongeren verschuldigd zijn om hen hoop te geven. Maar ik wil jullie hoop niet. Ik wil niet dat jullie hoopvol zijn. Ik wil dat jullie in paniek raken. Ik wil dat jullie de angst voelen, die ik elke dag voel.”

Paniek en angst: twee woorden die leiden tot overhaaste en irrationele reacties op basis van negatieve emoties. Deze angst en paniek wordt de jeugd ingeprent en creëert een generatie die ervan overtuigd is dat hun wereld in brand staat.

Greta is het gezicht van een massale druk via massamedia en het onderwijssysteem om kinderen te overtuigen dat hun ‘huis in brand staat’. Omdat kinderen de informatie die ze krijgen, zonder enige vorm van vragen absorberen, heeft deze druk een nieuw zorgwekkend fenomeen gecreëerd: eco-angst.

In plaats van te genieten van hun jeugd, groeien kinderen op met een gevoel van angst en dreigend onheil. Onderzoekers koppelen al bezorgdheid over het milieu aan gevallen van angst, depressie en zelfs zelfmoord. Greta heeft dit gevoel zelf gecommuniceerd tijdens haar speech in de VN:

“Hoe durven jullie. Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie lege woorden.”

Een kop van een i-D-magazine over eco-angst.

Hoewel Greta zich misschien echt zorgen maakt over klimaatverandering, hebben degenen achter haar een duistere agenda: een generatie kinderen creëren vol met angst en depressie, die de elite carte blanche geeft voor drastische maatregelen, variërend van belastingverhogingen tot verlies van persoonlijke vrijheid. En laten we het hoofddoel van dit alles niet vergeten (wat ook het hoofddoel is van de elite-organisaties achter Greta): het creëren van een enkele wereldregering, geleid door de wereldelite … natuurlijk om tegen klimaatverandering te strijden.

Tot slot

Iedereen die kritisch naar het Greta-fenomeen durft te kijken, wordt onmiddellijk geconfronteerd met dezelfde reacties: “Hoe durf je een autistisch meisje zo te pesten?” En “Je bent een klimaatontkenner”. Zoals hiervoor duidelijk werd, ging dit artikel niet over Greta zelf, haar uiterlijk of haar geestelijke gezondheid. Het ging over de mensen achter haar, de krachtige machine die haar het platform gaf om van haar een mediaster te maken.

Bovendien ging dit artikel niet over het ‘ontkennen’ van klimaatverandering of over milieuproblemen. Het gaat erom hoe deze kwestie wordt ‘verkocht’ via een specifieke visie, die gebaseerd is op angst, paniek en tijdsdruk. Net als elke andere belangrijke kwestie moet milieuvervuiling op een rationele manier worden aangepakt, te beginnen met de hoofdoorzaken van het probleem. In de VS zijn de sectoren transport, industrie en elektriciteit verantwoordelijk voor 80% van de broeikasgas-emissies. Met andere woorden, de bedrijven in bezit van de elite zijn nu de belangrijkste vervuiler ter wereld. Zij zijn degenen die ton na ton koolstofdioxide in de atmosfeer blazen en tegelijk ton na ton giftig afval in waterstromen dumpen. In plaats van deze industrieën frontaal aan te pakken, paradeert de elite rond een autistisch meisje, filmt wereldleiders die applaudisseren bij haar toespraken en moedigt kinderen aan om bang te zijn.

Waarom? Omdat ze uit zijn op macht en onderdrukking. En de beste manier om macht te verkrijgen is door een angstige en paniekerige bevolking te creëren, die regeringen smeekt om hun problemen op te lossen.

Bron hier.

***

Naschrift

Voor een verder kijkje achter de schermen zie hier: ‘Greta’s very corporate childrens crusade.

Ontluisterend!