Cyril Wentzel, voorzitter van de Groene Rekenkamer, werd onlangs geïnterviewd.

Vooruitlopend op zijn toespraak op het komende congres van ‘Cultuur onder Vuur’ verscheen deze week een boeiend interview met Cyril Wentzel van De Groene Rekenkamer.

Een breed scala aan onderwerpen kwam aan bod, waaronder de polarisatie in het klimaatdebat, dubbele agenda’s, taalverhaspeling, de aanval op onze economie en de ‘groene religie’.

Zaterdag 19 oktober spreekt hij op het ‘Cultuur onder Vuur Congres’ te Haarlem waar hij zal uiteenzetten hoe door ontwikkelingen in het verleden het nu mogelijk is dat onze beschaving wordt ondermijnd door onder andere de klimaatgekte. Wentzel:

“Waar we mee te maken hebben is een crisis van diepgewortelde ideeën over wat wetenschap is en hoe je dat bedrijft”.

Het interview begint met een korte introductie over Wentzel zelf, De Groene Rekenkamer (DGR) en diens doelen, werkzaamheden en donateurs. Vervolgens wordt het zo gepolariseerde en gepolitiseerde klimaatdebat bekeken en legt Wentzel uit hoe DGR wil bijdragen aan een open een eerlijk debat. Het gaat daarna over het label ‘klimaatrealist’ en hoe ‘klimaatrelativist’ eigenlijk de voorkeur verdient.

Een leuke anekdote komt voorbij over Wentzel’s aanwezigheid bij een klimaatmars met de boodschap ‘CO2 is goed’ dat voor veel vragen en interesse zorgde bij de nieuwsgierige schooljeugd die om de oren wordt geslagen met zeer alarmistische doemscenario’s.

De zo betwiste menselijke invloed op het klimaat wordt ook niet ongemoeid gelaten, waarbij door Wentzel de nodige genuanceerde boodschap gebracht wordt die in de mainstream visie nauwelijks gehoord wordt.

De tweede helft van het interview gaat met name over het verhaal achter het verhaal: dubbele agenda’s die radicale socialistische hervorming voorstaan. Hoe de rode rakkers van weleer van gedaante zijn veranderd en nu onder de groene vlag in feite dezelfde doelen propageren. Wentzel legt duidelijk uit dat de ‘klimaatdoelen’ een desastreus gevolg hebben voor onze economie, onze energievoorziening, ons welvaartsniveau en dus onze beschaving.

Gelukkig laat hij ook een sprankje hoop en optimisme zien. Hij sluit af met een voorproefje van zijn toespraak op het ‘Cultuur onder Vuur’ Congres van 19 oktober. Al met al een erg boeiend interview!

Nog een paar citaten:

“Klimaatmodellen moeten getoetst worden aan de realiteit. In het alarmistische kamp, bij journalisten en overal in de cultuur zie je een dusdanige overdrijving, die is van iedere realiteit losgezongen.”

“Het is juist door het kijken naar de geschiedenis en hoe het klimaat zich ontwikkelt, dat je een waardering krijgt voor de complexiteit van het klimaat. Hoe dat niet eendimensionaal terug te brengen is naar CO2.”

“Wat CO2 eigenlijk is voor het leven is een heel groot verhaal met een groot uitroepteken dat van de daken geschreeuwd zou moeten worden.”

“Ze zijn zo gefixeerd op CO2 bij het maken van hun modellen en aanvragen van onderzoeken, dat ze vergeten naar de realiteit te kijken en vergeten om objectief te zijn en de waarheid te achterhalen.”

“Bij alle woorden die beginnen met klimaat zouden bij ieder weldenkend mens de alarmbellen af moeten gaan. Er is een hele klasse aan woorden ontstaan die symptomatisch is voor hele merkwaardige dwalingen in het denken.”

Zie verder hier.