Mirjam Vissers. Nederland op slot.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Dit vond ik een treffende beschrijving van een respondent op een eerder artikel hier:

1. Hard times create strong people
2. Strong people create good times
3.
Good times create weak people
4. Weak people create hard times

En zoals deze schreef zijn we inderdaad in fase 4 aangekomen. Dit met een coalitie en bedrijfsleven die door schuldbesef nederig buigen voor de milieubeweging. Eerder zou ik de milieubeweging tot gesel van onze maatschappij willen bestempelen, zo niet staatsgevaarlijk. Het is een gênante vertoning die misplaatste serviliteit, omdat er sprake is van een door de milieubeweging gepropageerde imaginaire klimaatcrisis.

Hoe kan het toch dat CEO’s en andere verantwoordelijken van bedrijven dit toch serieus nemen, dan wel dit te pretenderen? Zijn deze CEO’s dan zo dom? Waarom anders is men toch zo bang? Denkt men geloofwaardigheid en klanten te winnen door te knielen voor de milieubeweging? Wat moet een olie- en gasbedrijf met windmolens die door hun economische levensduur per definitie onze welvaart ondermijnen? Hier.

Hoe komt het bijvoorbeeld dat men een nietig groepje agressieve raddraaiers dat iets over zwarte Piet beweerd, meteen ter wille is? Is dit niet dezelfde slappe houding als die van genoemde CEO’s? Weak people create hard times.

Een ander voorbeeld hiervan is de drabbige subsidieverlening door het ministerie van Buitenlandse Zaken:

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een onoverzichtelijke geldpomp. Dat geldt al helemaal voor de portefeuille van minister Sigrid Kaag (ontwikkelingssamenwerking, D66) die jaarlijks zo’n 6 miljard euro mag uitgeven. Honderden miljoenen daarvan komen terecht bij actiegroepen [zoals Milieudefensie. JH] die weinig of geen leden hebben en vooral van dit overheidsgeld leven. Milieudefensie is extreem invloedrijk. Linkse politieke partijen laten hun programma qua natuur en klimaat dicteren door Milieudefensie. Ook andere politici zijn er gevoelig voor. Milieudefensie mag meepraten aan de ‘klimaattafels’, maar organiseert zelf ook demonstraties, helpt scholierendemonstraties en voert rechtszaken, niet alleen tegen Shell, maar ook tegen de staat. Zowel het ‘gasverbod’ voor nieuwe en oude woonhuizen als de Klimaatwet komt uit de koker van Milieudefensie. Diederik Samsom van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks behoren tot de vele lange armen van Milieudefensie.

Bron.

Milieudefensie begint met zijn Stalinistische misantrope meedogenloosheid en zonder een greintje verantwoordelijkheidsgevoel voor de generatie na ons en voor Ontwikkelingslanden, via D66 (links), de PvdA (links) en het communistische GroenLinks een gevaar te vormen voor het voortbestaan van onze natiestaat.

En waar is dit alles uiteindelijk op gebaseerd? Als er een Nobelprijs voor oplichting bestond, dan zou die aan M. Mann moeten worden toegekend vanwege zijn zwendel met de hockeystick-grafiek. En laten wij vooral niet zijn paladijnen van East Anglia University vergeten die door Climategate 10 jaar geleden als mede oplichters (‘hide the decline’) te kijk werden gezet en ruimhartig aan dat bedrog hebben meegewerkt. Die zogenaamde exceptionele moderne opwarming na 1.000 jaar schijnbaar onveranderd klimaat is door statistisch gemanipuleerde data en gesjoemel met proxy’s en temperatuurmetingen gefabriceerd voor wie het nog niet bekend is. Zie voor de details hier en de ontmaskering van Mann’s c.s. gesjoemel.

Hier

Sommige roependen in de woestijn proberen dit allemaal te ontkennen. Sneu en ongeloofwaardig. Je zou ze ontkenners willen noemen, maar dan van de sterke klimaatschommelingen in de 1.000 jaar vóór 1850 (en lang vóór die 1.000 jaar).

Dit geconstateerd hebbende is de volgende vraag: is dan elke rationaliteit in dit land zoekgeraakt en vervangen door angst? Het antwoord is volmondig ja, want slappe leiders laten zich door angst leiden omdat ze onvoldoende ruggengraat hebben zich te verzetten tegen de vastberaden ideologische opstelling van Milieudefensie c.s. (hoopgevend is dat Shell Greenpeace voor de rechter daagt).

Zwakke politici bij wie de burger geen vertrouwen meer vindt en ideologisch gedreven media maken met hun eenzijdige berichtgeving het karwei van Milieudefensie af. Het zijn uiteindelijk de misleide en bang gemaakte kiezers die door hun stemgedrag het morele en rationele verval van dit land mogelijk maken. Burgers zonder ruggengraat die bang zijn om politiek incorrect te zijn. Men krijgt wat men kiest en men zou kritischer moeten zijn tegenover de media, met name het NOS-journaal.

Neem als voorbeeld Amsterdam op weg naar de groene heilstaat, knuffelen van (oorlogs)misdadigers, beschermen van gewelddadige illegalen, zich onttrekken aan de wet etc. De slappelingen moeten dus niet klagen, maar kiezen, al heeft de elite, D66 voorop, de directe democratie afgeschaft uit angst voor burgers die niet langer in het politiek correcte gareel willen lopen. Amsterdam heeft gekregen wat het verdient. Ik heb geen medelijden met de sukkels die zich zo naïef door de media hebben laten bedonderen. Lees:

De wetten worden niet door goden, maar door volksvertegenwoordigers gemaakt. Ook alle huidige, onprettige maatregelen in een aantal grootsteden zijn het resultaat van ons stemgedrag, als gevolg van de verdere versterking van D66 en GroenLinks. Houd dus op met dat gemopper over het beleid, maar stem op partijen die niet tot de klimaatkerk behoren. Dat is toch niet zo moeilijk. Eigenlijk probeer ik u hier te overtuigen van uw eigen macht. Kiezers zijn in een democratie niet machteloos, maar de ware machthebbers. Het Calimero-gedrag past niet bij een democratische kiezer. Met paniekerige antistikstofmaatregelen verlangt men kennelijk naar een onmiddellijke terugkeer naar de moedernatuur [die in NL niet meer bestaat. JH]. De gebedsoproep van de klimaatkerk luidt: onderwerp je aan de natuur! De mens is niet geschapen om de natuur te dienen. Onnatuurlijkheid is eigen aan de mens. De politiek die de natuur laat prevaleren boven de mens, wordt inhumaan en onredelijk.

Bron.

Die onredelijkheid, in feite machteloosheid wegens ontbreken van wetenschappelijke ondersteuning van de klimaatdoctrine, is o.a. ook terug te vinden in de irrationele verering van het 16 jarig Zweeds meisje dat ze niet allemaal op een rijtje heeft en op een inhumane wijze wordt misbruikt ten dienste van de Groene Heilstaat.

Eender geldt voor de bangmakerij van kleine kinderen en scholieren. Dit toont het morele verval aan van hen die zich ideologisch verheven achten en alle rationaliteit (wetenschap) buiten spel zetten. De klassieke ontwikkeling als gevolg van groepsdenken.

Behartenswaardig zijn dan ook de volgende constateringen in een open brief aan het Zweedse klimaatorakeltjes:

Here is a hard truth to ponder, Greta: if the great producers of this world whom you excoriate were to withdraw their productivity, wealth and talents—in short—their minds from the world today, your generation would simply perish. Why? Because as children you have done nothing as yet, with your lives besides being born. This is what we expect of children until such time as they can be producers by learning from their elders. You are understandably social and ecological ballast. You are not yet cognitively advanced to replicate the structures of survival of which you are the beneficiaries.

Your generation is the biggest demander and consumer of carbon spewing technological gadgets and devices. An hour without any of them and too many of you succumb to paralyzing lethargy. Your generation is the least curious and most insular set of individuals one has ever encountered. Your hubris extends so far that you think you have nothing to learn from your elders. [….] Your generation needs to be taught the morality of wealth creation, rather than only parasitically benefiting from it.

Bron.

Dit lijken mij terechte woorden. Het door immorele spindoctors tot een circusaapje afgerichte Greta heeft bijvoorbeeld er geen besef van dat haar quasi-klimaatneutraal zeiltochtje zonder de petrochemische materialen van dat schip nooit mogelijk was geweest. Dat hele Greta-PR-circus negeert misleidend de rol van olie en gas. Met een houten schip zoals waarmee ik en vele anderen hebben gevaren was het nog enigszins geloofwaardig geweest. En dit met alleen een sextant, Reeds Almanac, sleeplog en (peil)kompas (eigenlijk nog te modern allemaal). Greta en haar spindoctors maken zich onsterfelijk belachelijk met hun quasi klimaatneutrale zeiltochtjes en bevestigen slechts het enig andere alternatief: terugval naar de zeilvrachtvaart van 150 jaar geleden. De nefaste consequenties van deze kapitale vergissing zullen uiteindelijk tot burgeropstand in klimaatgelovige landen leiden. Deze is in feite al begonnen.

In dit licht is het goed te constateren dat tegenover al dat ideologische klimaatjeremiëren ruimte is voor een positief geluid. Het is geen verrassing overigens want het benadrukt de vitale rol van adaptatie en weerspreekt met zo veel woorden de ideologisch geïnspireerde mitigatie. Nederland kent al 800 jaar de rol van adaptatie:

Er kwamen terpen. Er kwamen dammen en dijken. Er kwamen polders. Steeds meer land viel droog. Het heeft tijd gekost, bloed, zweet en tranen. We hebben geleden, zoals bij de Sint-Elisabethsvloed I, II en III in 1404, 1421 en 1424 [ruim in de Kleine IJstijd. JH] en de Watersnoodramp in 1953 [door verwaarloosd dijkbeheer. JH]. Maar we hebben vooral gewonnen. Is er ergens ter wereld een waterprobleem? Bel Nederland en het komt in orde. […] Als er één land ter wereld is dat met vertrouwen de uitdaging van een wereldwijde klimaatverandering onder ogen kan zien, dan is dat Nederland.

Maar hier manifesteert zich de invloed van de milieubeweging zich die zich slechts ten doel stelt Nederland volledig lam te leggen mede op basis van het meest onwetenschappelijke argument dat het voorzorgprincipe heet, een typisch Brussels pleidooi voor verstikkende bureaucratie en recept voor een Groene Heilstaat, die immers niet kan bestaan zonder regelgeving tot 6 decimalen achter de komma, maar zich niet bekommert om de wetenschappelijke onderbouwing van die maatregelen en die ook niet wil weten omdat de opgedrongen Stalinistische ideologie leidend is. Het behoeft dan ook weinig verwondering dit te constateren:

Wat doet Nederland? […] We proberen de confrontatie met al die uitdagingen uit te stellen door te verbieden, te heffen, te reguleren of door ons in een hoekje te zitten schamen. We lijken wanhopig. We gedragen ons als een verslagen volkje dat geduldig zijn straf zal moeten ondergaan. We lopen achter elke onheilsprofeet aan alsof onze vreselijke schuld daardoor draaglijker wordt. De overheid gaat ons vooruit in het bedenken van steeds meer kosten en lasten. Die helpen amper, maar ze geven in elk geval een nationaal gevoel van saamhorigheid op weg naar een armere toekomst. Voor elke oplossing bedenken we nieuwe problemen. Vrijwel elk initiatief wordt zo lang van alle kanten bekeken, dat het niet meer hoeft. Dus lijkt elk probleem alleen maar groter te worden en elke oplossing steeds verder weg. Schuldbewust kijken we naar de nieuwe generatie, die daardoor steeds minder respect voelt voor de zittende lieden. Nederland, word wakker. Zeur niet, zever niet, maar pak aan.

Bron.

Slaat dit nieuwe elan aan? Ik mag het hopen. Thans ontwaakt wel verzet van boeren, bouwers, leerkrachten en zorgverleners, en heeft zich het aankomend medium ‘Ongehoord Nederland’ gevoegd om dit verzet en dat van de door klimaatbeleid gekoeioneerde burger een stem te geven. Hier.

Radio Oranje 2019, het verzet tegen de laars van onze hedendaagse bezetter, Milieudefensie c.s. en diens onwetenschappelijke collaborateurs GL, D66, het KNMI, de meeste media en de NPO. Rutte, in zijn onzekerheid bevestigd door wankelmoedige CEO’s, heeft als leider en hoeder van het welzijn en de toekomst van zijn (toekomstige) burgers rampzalig gefaald tegen de opmars van die meedogenloze misantrope bezetter.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden).