Galileo Galilei. Bron: Wikipedia Commons.

Met steun van de media verhinderen linkse extremisten een congres van klimaatsceptici in München. In Duitsland is morele terreur weer salonfähig.

Auteur: Alex Baur.

Het begon met een verzoek om informatie, zogenaamd voor een onderzoek.

In september vroeg journalist Paul Gäbler van de Berlijnse Tagesspiegel het management van het NH München Ost Conference Center of ze wisten wie ze er van 22 tot 24 november op bezoek zouden krijgen. Dat wist hij natuurlijk al. Het Europees Instituut voor Klimaat en Energie, kortweg EIKE, had al verschillende congressen in het hotel in München georganiseerd. Er waren nooit problemen. Gäbler legde er een schepje bovenop. EIKE is een organisatie die de door de mens veroorzaakte klimaatverandering ontkent en banden heeft met de AfD – of het centrum de opvattingen van deze organisaties wilde ondersteunen, wilde Gäbler weten.

De verwijzing naar ‘klimaatontkenners’ en ‘AfD’ misten hun uitwerking niet.

‘Ontkenning van door de mens veroorzaakte klimaatverandering is onverenigbaar met de waarden van de NH–hotelgroep’, aldus de persdienst van de hotelgroep. En dat was de informatie waarop de journalist zijn onzin–verhaal baseerde: ‘De AfD–gerelateerde denktank EIKE verspreidt informatie voor ontkenners van klimaatverandering. Nu zorgt een geplande conferentie in een hotel in München voor opschudding.’

In feite was er op dat moment helemaal geen ‘opschudding’. Maar journalist Gäbler kon erop rekenen dat, nadat hij het startsignaal had gegeven, zijn verhaal een eigen leven zou gaan leiden. Zo gemakkelijk gaat dat in het Duitsland van 2019.

De Merkur uit München verspreidde onmiddellijk het alarm uit Berlijn, compleet met een herinnering van het partijloze Bondsdaglid Marco Bülow: ‘Elk bedrijf moet twee keer nadenken over wie ze hun faciliteiten aanbieden.’


Vervolgens nam het Milieu–instituut München het stokje over met een open brief aan het hotelmanagement:

‘Hierbij doen we een beroep op u, niet alleen als milieuactivisten, maar ook als vertegenwoordigers van een open samenleving van solidariteit, om uw woorden in daden om te zetten en geen ruimte te bieden voor ontkenners van klimaatverandering. Gelieve EIKE geen gastvrijheid te verlenen.’

Vervolgens namen de gebeurtenissen hun eigen loop. Een linkse Antifa-groep lanceerde de oh zo grappige strijdkreet ‘Staak tegen EIKE! Warm de klimaatontkenners op!’

Vorige week bezetten twee dozijn linkse autonomen het congreshotel van München. In folders werd gedreigd met verdere ‘verstorende acties’ tijdens het congres. Dat werkte. Het hotelmanagement bezweek onder deze druk en annuleerde het contract met EIKE tien dagen voordat het congres zou plaatsvinden. 200 congresdeelnemers uit de hele wereld staan nu op straat.

Of men de scepsis van EIKE en zijn leden deelt – voor een groot deel gepensioneerde professoren en gepensioneerde onderzoekers van hoge leeftijd, die niet langer bang hoeven te zijn voor professionele represailles – wat betreft de door de mens veroorzaakte klimaatramp en de energietransitie is één ding. Maar daar gaat het niet om:

De apologeten van de klimaatapocalyps willen niet discussiëren. Ze willen dissidenten het zwijgen opleggen.

Huurstop in plaats van huisverbod

Wat EIKE is overkomen staat niet op zichzelf. Iedereen die ongepaste meningen op het gebied van klimaat of migratie in Duitsland vertegenwoordigt, moet represailles vrezen.

Methoden als schreeuwen, bedreigen, belachelijk maken, aan de kaak stellen, uitsluiten, lijken weer sociaal aanvaardbaar te zijn geworden. Zo heeft de AfD – tenslotte een officieel erkende politieke partij, die onvoorwaardelijk de democratie en de constitutionele orde respecteert – sinds haar oprichting grote moeite om locaties voor haar evenementen te vinden.

De hoteliers en herbergiers wringen zich in alle bochten, maar uiteindelijk bezwijken ze bijna allemaal voor morele terreur. Als een algemeen ‘huisverbod’ door een rechtbank ongrondwettelijk is verklaard, krijgt men een ‘huurstop’ opgelegd (reden: ‘De afwijzing is niet gericht tegen de partij, maar tegen individuele exponenten.’). Nadat een huisverbod tegen de AfD voor de ‘kerstlezingen’ van de protestantse kerk afgelopen december in Stuttgart was mislukt, werd het evenement zonder pardon geannuleerd. Of, zoals in München is gebeurd, worden er beveiligingsproblemen aangevoerd als excuus.

Maar wanneer linkse extremistische, en notoir gewelddadige bewegingen zoals de Antifa bijeen komen, maakt men zich daarover geen zorgen. Deze morele terreur is vooral verontrustend vanwege de nonchalance waarmee zij door het Duitse establishment zoniet getolereerd, dan toch in ieder geval stilzwijgend wordt geaccepteerd. Toen de Süddeutsche Zeitung de bondskanselier onlangs aansprak op de dreiging voor de vrijheid van meningsuiting, antwoordde ze geërgerd: ‘Er is geen recht op toestemming van alle kanten!’ Alsof iemand dat zou verlangen.

Bron hier.