Bron: Tegeltjes bakken

Auteur: Chris Boyd.

Vertaling: Martien de Wit.

Ik was een anti-multinational, anti-olie, politiek linkse persoon die ook regelmatig somber was en helemaal in paniek raakte over klimaatverandering sinds ik er de eerste keer over las in 1998.

Dus maakte ik van de gelegenheid gebruik om in 2015 mijn creatieve vaardigheden op het gebied van reclame in te zetten voor een vrijwilligersproject, waarbij ik een concept voor virale campagnes ontwierp om aandacht voor klimaatverandering en hernieuwbare energie te vragen.

Ik heb bijna een jaar besteed aan het ontwikkelen van dat concept. Ik heb al mijn vrije tijd en geld gebruikt en veel meer over dit onderwerp gelezen dan ooit tevoren, inclusief veel zaken over CO2.

Hier zijn enkele van de conclusies die ik persoonlijk heb getrokken, eerst aarzelend, en uiteindelijk allemaal tegelijk in de jaren na het project. Plus enkele opvallende punten die ik gaandeweg tegenkwam.

– Er is een element van ‘roofzuchtig groen kapitalisme’ in de beweging die geld verdient door het publiek en politici bang te maken en die de angst aan de gang houdt, ondanks het feit dat geen van hun apocalyptische voorspellingen de afgelopen 30 jaar is uitgekomen.

– Hoewel het onwaarschijnlijk is dat wetenschappers rijk worden aan onderzoek naar de door CO2 veroorzaakte ‘catastrofale klimaatverandering’, zijn veel banen, universitaire afdelingen, vaste lectoraten, hypotheken en universiteitsfondsen nu afhankelijk van het geld dat regeringen geven om dit alles op gang te houden.

– Een atmosferische fysicus of meteoroloog die het oneens is met de theorie van een door de mens veroorzaakte ‘klimaatcrisis’ (zoals die nu wordt genoemd), zal zijn carrière, inkomen ​​en reputatie vernietigd zien worden, in plaats van dat zijn wetenschap objectief wordt bestudeerd en overwogen.

– Veel van het geloof of ongeloof van het publiek over de theorie gaat meer over hun politieke ideologie en de voortdurende microdosering van de klimaatboodschap in de media, dan over enig belangrijk onderzoek naar het onderwerp. Ik zou mezelf enkele jaren geleden ook in deze categorie hebben ingedeeld.

– Er is nog steeds geen direct waargenomen bewijs dat CO2 catastrofale klimaatverandering veroorzaakt. Er zijn alleen correlaties en extrapolaties. Elke grafiek of kaart die u ziet over temperatuurtrends of zeespiegelstijging wordt vaak frauduleus gepresenteerd. Er is nog steeds geen aantoonbaar verband met CO2 en veranderingen kunnen volledig zijn veroorzaakt door natuurlijke cycli. New York lag tenslotte nog maar 20.000 jaar geleden onder ongeveer anderhalve kilometer ijs.

– We weten nog steeds niet genoeg over hoe alle aardse en buitenaardse factoren van wolken, multi-decadale oceaanstroomoscillaties, kosmische straling, zonneactiviteit, waterdamp, bossen, het stedelijke hitte-eilandeffect, Milankovitch cycli, onderzeese geothermische activiteit, de kracht van het aardmagnetisch veld en de natuurlijke CO2-variabiliteit, om er maar een paar te noemen, op talloze manieren op elkaar inwerken. Daarom kunnen we niets beweren over klimaattrends, en er is geen computermodel dat krachtig genoeg is om zoiets te berekenen, zelfs als we alle interacties zouden begrijpen.

– Atmosferische fysici die al tientallen jaren op dit gebied actief zijn, lang voordat de theorie van door CO2 veroorzaakte catastrofale klimaatverandering wijdverspreid werd, bestudeerden ongeveer 22 klimaatfactoren (waarvan enkele hierboven vermeld), waarvan CO2 de minst belangrijke was, omdat het een zeer geringe invloed had.

– De IPCC-voorspellingen zijn allemaal gebaseerd op computermodellen, die grote fouten bevatten of belangrijke beïnvloedende factoren weglaten.

– Er zijn voldoende hooggekwalificeerde en geloofwaardige wetenschappers die niet geloven dat CO2 catastrofale klimaatverandering kan veroorzaken, om deze hypothese met vertrouwen in twijfel te kunnen trekken.

– “Een fundamenteel feit is, dat slechts een zeer kleine verandering (zo klein dat het niet nauwkeurig kan worden gemeten met de momenteel beschikbare observatie-apparatuur), in het wereldwijde wolkendek het opwarmingseffect van de verdubbelde atmosferische koolstofdioxide volledig kan compenseren …” Dr. Mototaka Nakamura

– Van de 0,9 °C opwarming die zich sinds het begin van de vorige eeuw heeft voorgedaan, kan de helft worden toegeschreven aan menselijke activiteit. Van die helft kan 0,225 °C worden veroorzaakt door het stedelijke hitte-eilandeffect. De resterende 0,225 °C opwarming is theoretisch mogelijk veroorzaakt door onze extra CO2.

De 0,6 °C van opwarming in de periode van 1910 tot 1945 vond plaats toen de extra CO2 die door menselijke activiteit in de atmosfeer werd uitgestoten, naar schatting slechts 18 ppm (delen per miljoen) bedroeg, dus stijgend van 280 ppm pre-industrieel naar 298 ppm. Algemeen wordt erkend dat dit te klein is om op enigerlei wijze impact te kunnen hebben gehad. Daarom moet de oorzaak van de opwarming aan het begin van de 20ste eeuw door iets anders zijn veroorzaakt en die zou vandaag de dag nog steeds opwarming kunnen veroorzaken.

– Wind en zon zijn niet in staat om de energie te leveren die we nodig hebben om een ​​modern leven te leiden. Ze veroorzaken ook enorme problemen en inefficiënties voor stroomnetten met hun voortdurende pieken en dalen. Omdat we traditionele vormen van stroomopwekking op elk moment kunnen bijschakelen, kunnen we de problemen van pieken en dalen met hernieuwbare energiebronnen opvangen of in evenwicht brengen, maar alleen wanneer die bronnen op kleine schaal worden gebruikt. Aldus Obama’s eigen voormalige goeroe voor hernieuwbare energie.

– Accu’s die groot genoeg zijn om de elektriciteit op te slaan, waarmee de bevolking op het noordelijke halfrond – al was het maar voor één dag van energie zou kunnen worden voorzien, zouden zo enorm, zo duur en zo veel grondstoffen vergen bij de productie, dat we die mogelijkheid naar het rijk der fabelen kunnen verwijzen.

– Steenkool en olie zijn in hun eentje verantwoordelijk voor het bevrijden van de mensheid van beestachtig zware handarbeid en van een 18e-eeuwse agrarisch bestaan, waarin 85% van de bevolking boer was, met weinig of geen vrije tijd, geen toegang tot betaalbare medische zorg en de meesten al voor hun 40ste levensjaar stierven. Steenkool en olie zijn allebei nog steeds verantwoordelijk voor het behoud van ons lange, gezonde en comfortabele leven.

– Hoe ‘groen’ je ook probeert te leven, alles wat je aanraakt, vasthoudt, draagt, eet, drinkt, elke activiteit, elke vakantie, elke minuut vrije tijd, alles waar je in rijdt, zit, elke plek waar je woont of werkt, elk medicijn en elke medische behandeling bestaat alleen dankzij olie en kolen. Direct als brandstof voor uw activiteit, of door goedkoop energie te produceren en te leveren die van over de hele wereld tot aan uw voordeur wordt gebracht. In het geval van olie worden er direct talloze producten van gemaakt, zoals kunststoffen.

– Omdat ze milieuproblemen opleveren, moeten we blijven proberen die problemen op te lossen door olie en kolen snel uit onze mix van energie en grondstoffen te verwijderen. Volgens voorstanders hiervan zal dit leiden tot een onmiddellijke en pijnlijke deïndustrialisatie en ontvolking van de planeet. De mensen die braaf zeggen dat dit een goede zaak is, beseffen vaak niet dat deze ontvolking waarschijnlijk henzelf, hun kinderen, vrienden, familie en zowat iedereen die ze kennen en van wie ze houden, zal treffen. 

– Een kleine groep van extreme milieuactivisten die ook het ‘klimaat-crisis’-scenario aanhangen, weten dat het bovenstaande punt het geval is. Ze vinden eigenlijk dat er niet meer dan ongeveer 1 miljard mensen op de planeet zouden moeten leven met een levensstijl die vergelijkbaar is met het technologieniveau van de Amish-gemeenschap. Een plotselinge stop op het gebruik van kolen en olie zal echter niet resulteren in een mooie soepele overgang naar een idyllisch pastoraal bestaan, zoals sommigen zich kunnen voorstellen.

– Windturbines, zonnepanelen en elektrische auto’s zijn verre van ‘groen’ om te produceren. Om de huidige wereldwijde productiecapaciteit voor energie te vervangen door hernieuwbare energiebronnen is mijnbouw en raffinage nodig voor de werkelijk gigantische hoeveelheden zeldzame aardmetalen, staal, beton, koperen bekabeling, glasvezel, maar ook landgebruik en vernietiging van wilde dieren. Dit zal leiden tot een zeer reële en tastbare ecologische catastrofe.

– Natuurlijk voorkomende waterdamp is het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer van de aarde, is krachtiger in het opvangen van warmte dan CO2 en is op bepaalde tijden en plaatsen vaak 25 keer belangrijker dan CO2.

– CO2 wordt sinds het begin van de 19e eeuw op grote schaal gemeten als gevolg van de mijnbouw en de veiligheidswetten van fabrieksarbeiders. Metingen van CO2-waarden die rond het platteland in het VK en Europa zijn genomen, leverden regelmatig monsters op van 380 ppm, zelfs 540 ppm, en in Groenland tot 700 ppm. Dit betekent dat het algemeen gepropageerde pre-industriële niveau van 280 ppm slechts een willekeurige lage waarde is, die door klimaatalarmisten werd gekozen. Maar het betekent ook dat de natuurlijke variatie in CO2-niveaus veel groter kan zijn dan nu wordt erkend, en in vergelijking daarmee zou de menselijke bijdrage niet meer dan marginaal kunnen zijn.

CO2-waarden zijn regelmatig vele malen hoger geweest in de geschiedenis van de aarde en dat heeft niet geleid tot een onbewoonbare planeet. Bijvoorbeeld, tijdens de Devoonperiode, tussen 400 en 360 miljoen jaar geleden, toen de CO2-concentratie ongeveer acht keer hoger was met naar schatting 4000 ppm, begonnen moderne soorten C3- en C4-planten voor het eerst te evolueren en te gedijen. In plaats van uit te streven begon het leven in die periode juist te bloeien. 

– Planten worstelen om te overleven en zich te reproduceren wanneer CO2 op of onder 150 ppm ligt. Dat is de reden waarom de uitgesproken milieuactivist, wetenschapper en voormalige scherpe criticus van de mensheid, James Lovelock, van mening veranderde. Eerst zag hij de mens als een soort parasiet op aarde. Nu ziet hij de mens als mogelijk onwetende redder van de aarde door de broodnodige CO2 voor planten te doen toenemen. Het CO2-niveau is in geologische perspectief van de aarde momenteel namelijk extreem laag.

– CO2 absorbeert slechts 15% van het infraroodspectrum (warmte) en raakt snel verzadigd met infraroodenergie – een deel ervan straalt terug naar de aarde, maar natuurlijk gaat ook een groot deel terug naar het koude vacuüm van de ruimte.

– Elke molecule CO2 wordt omgeven door meer dan 2400 moleculen stikstof, zuurstof en argon die geen warmte vasthouden, waardoor het onmogelijk is om een ​​‘deken’ te vormen zoals ons ooit werd verteld – vooral op grote hoogtes waar windsnelheden 200 km/u kunnen bereiken.

Onderzoek wijst uit dat het opwarmingseffect van CO2 geringis. Dit betekent dat het verdubbelen van de hoeveelheid in de atmosfeer het verwarmende effect niet verdubbelt.

– De extra hoeveelheid CO2 die we hebben toegevoegd als een percentage van de totale atmosferische gassen kan ergens tussen 0,008 en 0,012 procent liggen. Een nog kleinere waarde als het wordt uitgeschreven: ‘achtduizendste van een procent’. Denken we echt dat dit een catastrofe op aarde zal veroorzaken wanneer het CO2-gehalte van nature vele keren veel groter is geweest?

Mijn advies is om te blijven recyclen, minder rommel te kopen, geld te geven aan liefdadigheidsinstellingen die proberen ontbossing te voorkomen en plastic uit de oceanen te verwijderen, initiatieven te ondersteunen om meer visserijvrije zones over de hele wereld te creëren, initiatieven te ondersteunen voor educatie en energie naar ontwikkelingslanden te brengen, steun het openbaar vervoer, steun nieuwe vormen van kernenergie, koop een elektrische auto als u wilt, of niet, maar geniet vooral van uw leven en maak u geen zorgen meer over door de mens veroorzaakte catastrofale klimaatverandering.

We maken onszelf alleen maar doodsbang vanwege veel flauwekul, een misverstand, een verraderlijke samenzwering, politieke ideologie, hebzucht en ego’s, en door de aanleg van de mens om angst te hebben voor nakende catastrofes. Of al het bovenstaande.

Zie ook:

What I Learned about Climate Change: The Science is not Settled“

1350+ Peer-Reviewed Papers Supporting Skeptic Arguments Against ACC/AGW Alarmism