https://youtu.be/0xH7QKOdb8M

 

Een gastbijdrage van Jan van Friesland.

De omroep in wording Ongehoord Nederland groeit als kool. Bij het schrijven van dit stukje staat de teller al op bijna 40 duizend ondertekenaars. Als dit zo doorgaat heeft ON rond de kerst 100.000 leden. De omroep raakt aan een groeiend sentiment bij de bevolking: de NPO is afhoudend als het om het andere klimaatgeluid gaat en de NOS loopt daarin voorop. Een verloedering is ingezet. Zie hier.

Wat een serieuze behandeling van de klimaatdiscussie betreft, schrijft de NOS bij monde van klimaatredacteur Heleen Ekker in een e-mail aan mij dat de klimaatrealisten gewoonweg geen nieuws opleveren.

“Maar helaas, ze komen niet met echt nieuwe wetenschappelijke inzichten waar we berichten over zouden kunnen maken. (…)’’

Is dat nou zo?

Een kleine steekproef:

1. Klimaatalarm van 24 klimaatrealisten en duizenden ondertekenaars (2018): NOS geen enkel bericht.

2. Groene Rekenkamer rapport, ‘De kosten van het energieakkoord’, aanbieding aan Frits Bolkestein (2019): NOS geen enkel bericht.

3. Oprichting Clintel, nieuw klimaatinstituut in Nederland (2019): NOS geen enkel bericht.

4. Oprichtingsvergadering Clintel en aanbieden rapport ‘Benutten van klimaatverandering’ (2019): NOS geen enkel bericht.

5. Hittegolvenonderzoek door 4 wetenschappers ‘Verdwenen Hittegolven KNMI’ (2019): NOS geen enkel bericht.

6. European Climate Declaration (ECD) in Oslo (700 wetenschappers) (2019): NOS geen enkel bericht.

7. Aanbieden brief World Climate Declaration aan Verenigde Naties, António Guterres (2019): NOS geen enkel bericht.

8. Open brief aan Minister President Marc Rutte (2019): NOS geen enkel bericht.

9. Koraaldeskundige Peter Ridd komt naar Nederland: NOS geen enkel bericht.

10. Berenonderzoekster Susan J Crockford houdt lezing in Nederland (2019): NOS geen enkel bericht.

11. Hearing Europarlement en Europese commissie met vertegenwoordiging groep European Climate Realist Network (2019): NOS geen enkel bericht.

De NOS doet aan stelselmatige ontkenning van de maatschappelijke werkelijkheid waar het gaat om het laten zien van het realistische standpunt in het klimaatdebat. En wij burgers zien dat. We zien dat de NOS als journalistieke organisatie faalt. Natuurlijk kan niet elk onderwerp in het 8 uur journaal, maar de NOS heeft ook radio en internet waar kleinere berichten op kunnen worden geplaatst om zo een pluriformer beeld te geven van een belangrijk maatschappelijk debat.

Maar niets van dat alles! De radioverslaggevers karren elke dag het hele land af en doen braaf over elke platgetreden paddenstoel verslag, maar hier geldt radiostilte en zwijgt internet. Er zijn tal van oorzaken aan te wijzen waarom de NOS zo handelt. Een van de belangrijkste is dat de NOS in haar nieuwsvoorziening wat het klimaat betreft sterk leunt op het KNMI, niet alleen wat data betreft maar ook aan de klimaatmodellen grote waarde hecht. Intern zit de zaak ideologisch muurvast. Zeer ongezond voor een journalistieke organisatie. Eerder schreef een onderzoeker over de NOS:

Van meet af aan komt in de nieuwsberichtgeving over klimaatverandering een dominant, antropogeen klimaatveranderingsdiscours naar voren, waarbij weinig ruimte is voor betekenissen uit alternatieve of strijdige discoursen. Die tegendiscoursen zijn vooral zichtbaar door uitsluiting en subtiele verwijzingen.”

Bron: Onderzoek naar NOS, Drs. D. C. Hulshuis Universiteit Utrecht 2010.

Deze eenzijdige houding zal de NOS op termijn duur komen te staan. Haar monopoliepositie lijkt nu nog onaangetast, maar politieke verschuivingen kunnen zomaar de NOS kwetsbaar maken. Want het draagvlak kalft af. Met de komst van ON wordt hopelijk het publieke bestel opengebroken als het gaat om het klimaatdebat. Dat de NOS hiervan wel verslag deed valt te prijzen maar is tegelijk berichtgeving over de eigen teloorgang.

Voor ‘Ongehoord Nederland’ zie hier.