President Trump wil de ‘rationaliteit’ terugbrengen in het federale klimaatbeleid, maar veel van zijn adviseurs van het Witte Huis zijn huiverig om in te gaan tegen de media-hype, aldus voormalige Trump-adviseur, Will Happer.

Will Happer van de Princeton University prijst Trump voor zijn poging “rationaliteit in het klimaatbeleid te brengen.”

Auteur: Valerie Richardson.

Vertaling: Martien de Wit.

President Trump wil de ‘rationaliteit’ terugbrengen in het federale klimaatbeleid, maar veel van zijn adviseurs van het Witte Huis zijn huiverig voor de mogelijke politieke en media-hype, volgens voormalig Trump-adviseur, William Happer.

Princeton-fysicus Will Happer, die onlangs naar de academische wereld terugkeerde na een jaar in de National Security Council (NSC) te hebben gezeten, zei dat de drang in de regering om een onderzoekscommissie met voor- en tegenstanders van de AGW-hypothese (AGW=’Anthropogenic Gloabel Warming’) in te stellen, werd gedwarsboomd door bedenkingen i.v.m. de herverkiezing van de president.

“Ik vind het erg positief van Trump om te proberen wat meer rationaliteit in het klimaatbeleid te krijgen. Persoonlijk voelt hij zich zeer betrokken, zei Happer tijdens een conferentie, die dinsdag werd georganiseerd door het Heartland Institute. “Veel van de mensen in het Witte Huis die hem adviseren, zijn echter huiverig voor de politieke implicaties daarvan, die ik ook kan begrijpen.”

Happer, voormalig plaatsvervangend assistent van de president en NSC senior director voor nieuwe technologieën, zei dat degenen die de klimaatverandering van de agenda wilden halen, niet probeerden Trump te ondermijnen, maar “hun best te doen om loyale adviseurs van de president te zijn.”

“Ze wilden dat hij herkozen zou worden. Ze waren bang dat als hij het klimaatprobleem aan de orde zou stellen, hij meer stemmen zou verliezen dan hij zou winnen,” zei Happer. “Ik ben geen expert in dit soort dingen – ik heb nog nooit enige verkiezing in mijn leven gewonnen; ik ben blij dat ik over instrumenten of differentiaalvergelijkingen kan praten, maar dit is niet mijn expertise – dus misschien hebben ze gelijk.”

Tegelijkertijd zei hij: “Ik vertelde hen als een niet-expert dat ik dacht dat ze ongelijk hadden, maar dat maakte natuurlijk niet veel indruk.

Zijn opmerkingen werden gemaakt tijdens Heartland’s Climate Reality Forum, een ééndaags evenement in Madrid dat samenvalt met de jaarlijkse VN klimaatconferentie, bekend als COP25.

“We zijn hier om een ​​dosis realiteit en degelijke wetenschap te presenteren, in tegenstelling tot veel van wat we horen van de Verenigde Naties,” zei Heartland senior fellow James Taylor.

Will Happer, die de regering in september verliet, gaf de indruk van een Witte Huis-staf die zich zorgen maakt over de toenemende zorgen van de federale bureaucratie en media om klimaatverandering.

Een probleem is dat “in de eerste plaats bijna geen van hen een wetenschappelijke achtergrond heeft, dus ze zijn gemakkelijk te misleiden door de mythe dat 97% van de wetenschappers van mening is dat dit een crisis is”, zei hij.

“En dus zelfs als je een Republikein bent, als je dit 20 jaar lang hebt gehoord, als je geen wetenschappelijke kennis hebt en als je gewend bent aan politiek waar je min of meer stemmen telt om beslissingen te nemen, dan is het heel natuurlijk dat ze huiverig worden bij de gedachte om hiertegen in te gaan”, zei hij.

Hij voegde eraan toe: “Ik neem het hen niet kwalijk. Wat ik wel de schuld geef, is het spervuur ​​aan propaganda en het falen van de media, vooral de nieuwsmedia, om hun werk te doen door beide kanten te laten zien. In feite is precies het tegenovergestelde aan de hand. Ze zijn activisten geworden, geen verslaggevers.”

Constante druk van buitenaf

Hij zei ook dat hij onder de indruk was van de wetenschappelijke kennis van Mr. Trump, en merkte op dat de oom van de president, John G. Trump, professor natuurkunde was aan het MIT (Massachusetts Institute of Technology) bekend om zijn werk aan de Van de Graaff-deeltjesversnellers.

“En hij moet voor het Thanksgiving-diner en Kerstmis in het huis van de jonge Donald te gast zijn geweest, omdat Donald Trump zich herinnerde dat je bij een hoge-energie versneller voorzichtig moest zijn met kromtestralen, anders kreeg je vonken,” zei Mr. Happer. “Het waren dingen waarvan ik niet had verwacht dat de president van de Verenigde Staten dat zou weten, maar hij herinnerde zich die op de een of andere manier.”

Hij was het niet eens met berichten over een chaotisch Trump White House en zei: “Ik voelde geen chaos in het Witte Huis”, ook al was er “zeker constante druk van buitenaf”.

“Er waren de onvermijdelijke interpersoonlijke conflicten, die elke grote organisatie heeft,” zei Happer. “Ik weet zeker dat je die ook op Heartland hebt, we hebben ze zeker ook op Princeton University.”

“Verreweg het belangrijkste, wat Trump voor het klimaat had gedaan, was het 2015 akkoord van Parijs te verlaten”, zo zei hij.

Dat was geen gemakkelijke beslissing, omdat een groot deel van zijn eigen supporters, zijn eigen partij, hem smeekte om erbij te blijven, zodat zij, aan tafel zouden meepraten,” zei Happer. “Het was naar mijn mening geen plek die de moeite waard was en ik denk dat de president het bij het rechte eind had.”

De Fourth National Climate Assessment zorgde voor hoofdpijn in het Witte Huis. In plaats van te proberen de  klimaatclaims te herzien, bracht de regering het rapport vorig jaar op Black Friday uit, in de hoop media-aandacht te vermijden, maar “natuurlijk was de andere kant voorbereid.”

Ze wisten wanneer het zou worden gepubliceerd. Ze hebben het echt georkestreerd. Ze hadden nauwe banden met de mensen die het rapport hadden opgesteld” zei Happer. “Dus het kwam naar buiten. Trump was verrast. Hij en een aantal mensen op hoog niveau in het Witte Huis waren erg ongelukkig toen dit gebeurde. Het was iets waarvan ze niet wisten dat het eraan kwam en het overrompelde hen.”

Terwijl Happer het rapport wilde herzien, dat “door de Obama-regering was opgesteld”, waren de ambtenaren van Trump “bang dat ze zouden worden gedemoniseerd.”

“Het was klaar om te worden gepresenteerd toen Trump de verkiezingen won,” zei Happer. Wat ze op dat moment hadden moeten doen, was het zorgvuldig doorspitten – er zijn delen bij die eigenlijk behoorlijk goede wetenschap zijn, maar veel ervan, vooral de samenvattingen, zijn gewoon complete propaganda. Die zijn helemaal niet gebaseerd op zuivere wetenschap. Maar ze waren bang om dat te doen”‘

De regering-Trump stuurde vertegenwoordigers naar de VN-conferentie, maar geen hoge ambtenaren. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi stuurde een 15 koppige Democratische delegatie uit beide kamers naar de top van 2 tot 13 december in Madrid.

Happer zei dat hij ermee had ingestemd om de Trump-regering te ondersteunen en om technische problemen op te lossen, zoals het beschermen van het elektriciteitsnet tegen elektromagnetische pulsen, onder voorwaarde dat hij in staat zou zijn “te freelancen bij het proberen een beetje gezond verstand in het klimaatbeleid te krijgen.”

“Ze stemden in en hielden hun woord,” zei Happer. Ik heb mijn best gedaan. Ik zei dat ik een jaar zou blijven. Ik heb dat jaar met ze doorgebracht, en ze vroegen me om langer te blijven.” Ik zei: “Bedankt, ik denk dat ik nuttiger kan zijn als een onafhankelijke burger. Dus gingen we uit elkaar, en ik denk in een goede verstandhouding.”

Bron hier.

Voor meer achtergrondinformatie over Trump’ s klimaatbeleid zie hier.