Afbeelding: Youtube.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Er wordt de laatste tijd meer en meer geschreven over de klimaatelite. Zie hier een voorbeeld:

De Britse prins William heeft op de laatste dag van het jaar de komst van de Earthshot Prize aangekondigd. De hertog van Cambridge introduceert daarmee een initiatief om reddingsacties voor de aarde te stimuleren.

Bron.

Wat aandoenlijk toch. Waarvan moet de aarde dan gered worden? Het gaat juist prima met de aarde zo lang NGO’s zich er maar niet mee bemoeien (zie de bosbranden in Australië, mede dankzij het opgedrongen ‘natuurbeheer’ van WWF). We lezen:

We are living through the greatest improvement in human living standards in history. Extreme poverty has fallen below 10 per cent of the world’s population for the first time. It was 60 per cent when I was born. Global inequality has been plunging as Africa and Asia experience faster economic growth than Europe and North America; child mortality has fallen to record low levels; famine virtually went extinct; malaria, polio and heart disease are all in decline. Little of this made the news, because good news is no news.

Bron.

En dit laatste is cruciaal, want de elite duldt geen goed nieuws in haar obsessie voor nog meer macht en rijkdom. Nee de elite is als de dood voor goed nieuws, want dit ondermijnt de alarmistische verhalen over de CAGW-hoax (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Al sinds Malthus kan de elite niet zonder het in stand houden van imaginaire (klimaat)angst teneinde de burger te kunnen blijven uitzuigen voor het gewin van wat thans het Eco Industrieel Complex vormt. Hoe zou dit komen? Men leze bijvoorbeeld:

De Nederlandse elites hebben zich in de Grondwet met artikel 94 en artikel 90: de regering bevordert de internationale rechtsorde; artikel 92: aan volkenrechtelijke organisaties kunnen bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen; en artikel 93: verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties hebben verbindende rechtskracht, volledig overgegeven aan de utopische gedachtegang dat de wereld bestuurd kan worden door supranationale organisaties, mondiaal gezag en een internationale rechtsorde. Dat we daarmee onze nationale democratie de deur wijzen, onze soevereiniteit weggeven aan ongekozen vreemden, dat die veelgeroemde ‘internationale rechtsorde’ mede bepaald wordt door massamoordenaars en terroristen, dat onze premier een imperiale gouverneur geworden is, onze bewindslieden EU/VN-franchisenemers en ons Binnenhof een Theater voor Gewestelijke Folklore, wordt schouderophalend voor lief genomen door onze ‘kosmopolitische’ elites. […] Ook jouw minister volgt internationale richtlijnen. Dus stem je mee met antisemitische resoluties die door de EU in de VN worden voorgekookt, stem je in met overheveling van Nederlands belastinggeld naar het arme Zuiden en teken je verdragen waarvan je weet dat die het leven van de Nederlandse bevolking ingewikkelder en duurder zullen maken. Kleine offers voor een groter doel. De macht van natiestaten dient gebroken te worden. De supranationale wil is wet. Dat is wat Nederland zelf besloten heeft.

Soevereiniteitsroof dus. We lezen verder:

Onze elites zijn progressief. Met als gevolg een niet aflatende politieke verlamming. [….] Een land waarin het volk zich dient te schikken naar de mores van het Politiek Correcte evangelie zoals verkondigd door de progressieve NLD [NL versie van Democraten]. Iedere nationalistische stem wordt gezien als extreem-rechts en kan met het etiket haatzaaier, antidemocraat, fascist of nazi de mond worden gesnoerd. Het overkwam Fortuyn, het overkwam Wilders en het overkomt Baudet. Argumenten van zulke ‘minderwaardige mensen‘ hoef je niet serieus te nemen. Geef hun ideeën geen podium. Trap de man, niet de bal is het NLD-devies.

Bron.

Ik kan dit college Elite van Bosma van harte aanbevelen.

De kernvraag is wederom: werkt onze democratie nog wel? Het antwoord is nee, want D66, als deel van de elite, heeft het referendum afgeschaft en de objectiviteit van de elitaire D66 rechterlijke macht wordt door Bosma in twijfel getrokken. Toch iets om bij stil te staan. Het grootste gevaar komt evenwel van GroenLinks. Dit brengt ons op het morele kompas van links. Is er wel reden om links te vertrouwen? Het antwoord is nee:

Ook op Eerste Kerstdag was het weer raak. In het tv-programma Mensen met M probeerde Margriet van der Linden medelijden te wekken voor Laura Hansen, het IS-meisje.

We hebben het hier over een organisatie die openlijk de meest gruwelijke oorlogsmisdaden pleegde. Is dit het nieuwe normaal van links om van dader/toekijker een slachtoffer maken? Het lijkt er veel op zoals verder blijkt:

Neem de omgang met het Sovjet-communisme, in de vorige eeuw goed voor twintig miljoen dodelijke slachtoffers. Toch ging de PvdA bij verkiezingen lijstverbindingen aan met de communistische CPN en mocht die partij vanaf de jaren zestig aanschuiven in (onder meer) het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam en in Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Groningen. Naar de doorgewinterde stalinist Marcus Bakker werd in 1992 zelfs een vergaderzaal vernoemd op het Binnenhof – op voorstel van GroenLinks, waarin de CPN inmiddels was opgegaan. Twee jaar later, in 1994, trad Bakker bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op als lijstduwer van GroenLinks.

U leest het goed: GroenLinks als crypto communisme. De lijst is langer:

Paul Rosenmöller, de huidige fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer, was als lid van de Groep Marxisten-Leninisten (1976-1982) een fervent supporter van de Cambodjaanse genocidepleger Pol Pot. In diens ‘killing fields’ – de agrarische velden des doods – zijn 2 miljoen mensen doodgemarteld.

Ook de Chinese communistenleider Mao Zedong, met 65 miljoen doden de grootste massamoordenaar uit de geschiedenis van de mensheid, genoot in links Nederland een uitstekende reputatie. Zo liet PPR-aanvoerder Bas de Gaay Fortman, tegenwoordig GroenLinks-prominent, zich in 1973 tijdens een bezoek aan China een zogenoemd ‘Maopak’ aanmeten, waarmee hij later ook op het Binnenhof verscheen. ‘China,’ zo verkondigde hij, ‘is een land waarin de absolute eerlijkheid, reinheid, onzelfzuchtigheid en liefde regeren.’

Waar hoor ik protest van de planeetreddende ridders van GroenLinks over bijvoorbeeld de Communistisch Chinese Endlösung van het Oigoerenvraagstuk? De stilte van links is oorverdovend.

Het kapotte morele kompas van de makers van Mensen met M is, zou je kunnen zeggen, het kapotte morele kompas van een groot deel van links Nederland. En niet pas sinds Eerste Kerstdag.

Bron.

Dit kapotte morele kompas van links brengt ons ook op de volgende vaststelling. Cultuurmarxistisch Links probeert ons Nederlanders onze cultuur af te nemen en ons de les te lezen over ons historisch verleden. Wat een gotspe!

Na dit alles ligt tot slot de ultieme vraag voor de hand. Waarom zouden wij D66 en GroenLinks dan wel moeten vertrouwen inzake klimaat en klimaatbeleid, deze niet zonder reden specifiek linkse obsessie? Eender betreft dit het NOS-journaal, de NRC, de Volkskrant, Trouw en overige linkse media. Wat dit betreft kunnen wij constateren dat links met bombastische holle retoriek eenzijdig en ongefundeerd alarmisme de wereld in stuurt.

De burger is onbelangrijk voor de linkse elite. Immers, het gezamenlijke kapitaal van de burgers is er om te worden geroofd door een thans wettelijk gesanctioneerde en tot op heden in de Nederlandse geschiedenis ongeëvenaarde denivellerende kapitaalroof ten gunste van het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex (lees: windmolenaars en Multinationals zoals Milieudefensie en Greenpeace). Dit alles onder het mom van de quasi moreel verheven missie dat de planeet moet worden gered. Zo leze men enige conclusies van de Urgenda-zaak:

Kortom, aan burgers die zich met de Urgenda-uitspraak niet kunnen verenigen, wordt niet de mogelijkheid geboden zich tegen die uitspraak te verzetten. […] Kennelijk worden ook deze burgers geacht te beschikken over een ‘verkeerd bewustzijn’ en niet zelf te kunnen weten wat goed voor ze is. Dat een aantal Haagse rechters meent precies te weten wat in het algemeen belang, dus in het belang van alle burgers, nodig is zonder dat de opvattingen van burgers die er een andere opvatting op nahouden of die vinden dat hier een taak voor de politiek en niet voor de rechter ligt relevant worden geacht, getuigt in wezen van grote zelfingenomenheid en een enorm dedain voor die burgers.

Dit typeert links volledig. Worden wij niet constant de les gelezen door links. Wij moeten ons schamen voor vlees, vliegen, kernenergie etc. Links decreteert wel even dat we van het gas af moeten en dat de helft van de veehouders maar een ander bestaan moeten zoeken. Waar bemoeit men zich eigenlijk mee? Zeker terwijl het morele kompas van links een gevaarlijke manco vertoont.

Tot slot:

Populisten wordt altijd verweten dat ze zich, met de redenering dat niet wordt geluisterd naar de ware noden van het volk, niet neerleggen bij de uitkomst van het democratisch proces, schreef Volkskrantcolumnist Martin Sommer naar aanleiding van de Urgendazaak . Maar dat is precies dezelfde redenering als die van lieden die Sommer ‘salonpopulisten’ noemt. […] “Anders dan de populisten kreeg Urgenda van de rechter gelijk. Een staaltje van rechterlijk salonpopulisme”.

Bron.

Ook hieruit blijkt dat het morele kompas van links onbetrouwbaar is wat reden zou moeten zijn voor morele herbezinning. Het moge ook duidelijk zijn dat de CAGW-hoax (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) slechts als vehikel dient voor het opleggen van een mondiaal planeconomisch regiem dat moet dienen als instrument voor grootschalige geld- en soevereiniteitsroof, gepaard met de vernietiging van de geïndustrialiseerde Westerse wereld zoals Strong dit wenste.

Het wordt dringend tijd om de klimaathoax en de supranationale doctrine de rug toe te keren voordat onze democratie helemaal een planeconomie is geworden. Wat een bloeiende economie zouden wij en ontwikkelingslanden dan krijgen.

Mijn wens voor 2020.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).