Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Bewindslieden of hoge ambtenaren moeten of kunnen vanwege politieke of persoonlijke redenen aftreden. Ook kunnen zij politieke verantwoordelijkheid nemen voor misstanden. Voor de grootste ramp, die ons te wachten staat, namelijk de uitvoering van verschillende onderdelen uit het klimaatbeleid, neemt niemand de politieke verantwoordelijkheid.

De Overheid heeft de klimaatwet nodig, omdat zij niet in staat is om haar beleidsdoelen op democratische wijze te realiseren². Rutte, Timmermans, Samsom, Jetten, Klaver, Wiebes, Nijpels, Urgenda, Natuur en Milieu, Greenpeace etc. verzwijgen dat hun klimaatbeleid miljoenen huishoudens in grote financiële problemen zal storten. Zij jagen ons de stuipen op het lijf over die vreselijke klimaatverandering. Met succes, want het bezorgt ons en de jeugd klimaat-angstcomplexen².

Zonder zich verder te verdiepen of zich te laten informeren in of over de werkelijke invloed van CO2 op het klimaat, laat de politiek en de mainstream zich meeslepen naar chaotische toestanden van economisch verval. Het moet nog maar eens duidelijk worden gezegd:

  • Een 95 tot 100% reductie van CO2-uitstoot zal nauwelijks invloed hebben op de opwarming van de Aarde c.q. het klimaat.
  • In al de miljoenen jaren van haar bestaan heeft Moeder Aarde periodes gekend van koude (glacialen) en warmte (interglacialen).
  • Het zijn voornamelijk natuurlijke oorzaken, die verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen: Klimaatverandering is een aardse norm.Het is van groot belang om energiebeleid en klimaatbeleid te ontkoppelen. CO2 heeft boven een bepaalde concentratie geen invloed meer op de opwarming van de Aarde: de gemiddelde IR-straling, die de Aarde uitzendt is bij +/- 380 ppm CO2 al geabsorbeerd. De huidige CO2 concentratie in onze atmosfeer is 410 ppm. (ppm = parts per million. 410 ppm = 0,041%). CO2 veroorzaakt geen luchtverontreiniging. Het is onmisbaar voor onze voedselvoorziening.

De mens gaat zeker niet vrijuit
Te denken valt aan het kappen van bomen en bossen. Verder de ongebreidelde verstedelijking door de onverantwoorde grote bevolkingsgroei en migratie. De gezondheid van mens en dier staat op het spel door milieuverontreinigingen ten gevolge van het lozen en gebruik van giftige stoffen en gassen en het onverantwoord dumpen van plastic afval.

De verkeerde aanpak van een energietransitie zal zijn dramatische sporen in Nederland achterlaten. Geen enkel land gaat van het gas af. En verder doet de EU met de klimabeten (klimabeet is een (nog) niet bestaand woord, maar ik heb het afgeleid van digibeet = iemand, die niet met digitale media kan omgaan) Frans Timmermans en Diederik Samsom ook nog een flinke duit in het zakje (beter gezegd: uit het zakje van de burger). De Green Deal gaat minstens 1000 miljard Euro kosten.

Geld VAN ons en macht OVER ons.

O ja, Frans Timmermans heeft ook nog een nieuw fonds van 100 miljard euro voor regio’s die het hardst geraakt worden door de omschakeling naar een duurzame economie. Het nieuwe fonds is ervoor om de gevolgen op te vangen van de sluiting van kolencentrales, verouderde industrieën en vervuilende diesel veerdiensten. Sinterklaas Timmermans hoopt, dat met dit financiële extraatje Polen zich alsnog achter de 2050-doelstelling voor klimaatneutraliteit schaart. In december 2019 weigerde de Poolse premier als enige daarvoor te tekenen.
Armere lidstaten als Roemenië en Bulgarije zijn niet gecharmeerd van het gebruik van bestaande steunfondsen voor de vergroening, zij willen extra geld.

Nederland zal de sluiting van kolencentrales zelf moeten financieren en extra ook nog bijdragen aan de sluiting van Oost-Europese kolencentrales. Zie hier.

Zullen we het nog meemaken, dat deze politici vanwege hun desastreuze klimaatbeleid de politieke verantwoordelijkheid nemen?

Moderne, goed functionerende kolencentrales worden in Nederland gesloten. In plaats daarvan worden honderden milieuvervuilende met houtpellets gestookte centrales geopend voor de energievoorziening van warmtenetten.
En dan te weten dat China van plan is om 300 extra kolencentrales te gaan bouwen. Zie hier.

Windturbines en zonnepanelen zijn niet in staat om aan de groeiende elektriciteit behoefte (warmtepompen en elektrisch transport) te voldoen. Afgezien van de elektriciteitstekorten is ons elektriciteitsnet niet in staat om het benodigde toekomstige vermogen te transporteren. Regelmatige stroomuitval zal ons lot zijn. De gevolgen zullen dramatisch zijn voor ons welzijn. Stroomuitval betekent dat pompen van verwarmingsketels uitvallen, koelkasten niet werken, diepvriezers niet werken, verlichting uitvalt, trein-tram- en trolley-verkeer uitvalt, verkeerslichten niet werken, airco’s niet werken, etc. etc.

En wat te denken van de ramp voor instellingen zoals ziekenhuizen, bejaardencentra, spoorwegen en industrieën.

De boodschap is dus:

  • Houdt het gas erop en neem de tijd om de elektriciteitsvoorziening en het elektriciteitsnet eerst uit te breiden en beperk het gebruik van warmtepompen tot hoogstens goed geïsoleerde nieuwbouw.
  • Met het gas er op, krijgen we tijd om kerncentrales te bouwen. Dus: blijf van het gas af!

Tegelijkertijd met het gereedkomen van dit artikel verscheen er op 18 januari 2020 een artikel in NRC over de toekomstvisie van de netbeheerder Tennet. Zie hier

De zekerheid voor bedrijven om altijd stroom te kunnen krijgen voor een lage prijs verdwijnt de komende jaren. Bedrijven moeten er meer op gaan inspelen dat stroom bij schaarste heel duur wordt. „Nu volgt de productie de vraag naar stroom. In de toekomst zal de productie meer het weer gaan volgen”, zei bestuurder Ben Voorhorst van Tennet.

Stroom is de komende jaren in toenemende mate afkomstig van windmolens en zonnepanelen.
Na 2025 neemt in Nederland het aantal gascentrales substantieel af, zo is de verwachting, en daardoor kan er in extreme situaties schaarste optreden.

Energiezekerheid door het installeren van veilige nieuwe generatie kerncentrales wordt tegengehouden door een meerderheid van politieke partijen en milieuorganisaties en die laatstgenoemden worden ook nog eens door de Overheid financieel gesteund. Bovendien worden sommige van deze milieugroepen ook nog eens in het zadel gehouden door de Postcodeloterij. Kerncentrales zouden naast elektriciteitsvoorziening ook ingezet kunnen worden voor de energielevering aan warmtenetten.


Geraadpleegde literatuur

¹ https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolencentrales_in_Nederland

² Klimaatcrisis en boerenverstand door Pieter Lukkes, januari 2020